fredag 4 februari 2011

Skriv inte om forskningsresultat...

... om du har noll koll på hur forskning ska bedömas.

I Aftonbladet kan vi läsa att c-vitamin fungerar mot förkylningar. Jaså, verkligen? Jovisst - Såhär står det:

Jo, apelsin hjälper visst mot förkylning

Bevisat: C-vitamin skyddar faktiskt


Tre apelsiner om dagen är inte bara bra för magen - du slipper bli förkyld.

Tvärtemot vad forskarna tidigare sagt visar försök på drygt 1 500 umeåbor att extra C-vitamin faktiskt skyddar.

Nu är det alltså bevisat att c-vitamin fungerar eftersom en studie/doktorsavhandling kommer fram till den slutsatsen. Denna studie omkullkastar all tidigare forskning.

In the past 30 years, numerous placebo-controlled trials have examined the effect of vitamin C supplementation on the prevention and treatment of colds. More than 30 clinical trials with over 10,000 participants have examined the effects of taking daily vitamin C in doses up to 2 g/day. Overall, no significant reduction in the risk of developing colds has been observed. When observing those individuals who developed the common cold while taking vitamin C, no significant difference in severity of symptoms was noticed within the study overall. A small significant reduction in the duration of colds has been reported. However, in a subgroup of marathon runners, skiers, and soldiers training in the Arctic doses ranging from 250 mg/day to 1 g/day decreased the incidence of colds by 50% (Jane Higdon & Balz Frei, 2006). However, in the majority of studies of non-athletic people, vitamin C does not prevent or treat the common cold.

30 års samlad forskning är alltså motbevisad enligt Aftonbladet. Visst har tidigare forskning visat på marginella effekter, men för de flesta människor (som inte är extremidrottare) lär vinsterna vara obetydliga, om sådana ens finns.

Studien som Aftonbladet hänvisar till måste naturligtvis bedömas utifrån ett större perspektiv. Resultatet måste vägas mot all tidigare forskning för att få en rättvisande bild av den aktuella frågeställningen. Något så grundläggande måste en journalist på Aftonbladet förstå, annars kan man lika väl hålla borta sig från medicinsk journalistik.

I bästa fall borde journalisten även ha läst och analysera forskningsrapporten, i stället för att förlita sig på pressmeddelandet allena. Jag hittar själv en hel del frågetecken kring resultaten.

Studien i fråga har tittat på 1509 svenskar för att studera kopplingar mellan bl a motion, vitaminintag och förkylningsfrekvens. Man fann t ex att de som rörde på sig allra mest tenderade att vara mindre förkylda. Utifrån detta drar man slutsatsen att motion motverkar förkylningar. Men man verkar inte ha försökt utesluta andra påverkansfaktorer (confounders). Skulle det t ex kunna vara så att motionärer tillbringar mer tid utomhus, vilket i sin tur leder till mindre smittorisk? Kan smittorisken vara större på arbetsplatser med stillasittande jobb? Undviker folk som cyklar till sina jobb smitta eftersom de håller sig borta från bussar, tåg och andra publika färdmedel? Osv. Inga sådana faktorer verkar vara kontrollerade.

För att få en expertåsikt mailade jag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, som i ett svar påpekade några ytterligare brister:

- Studien bygger på självrapportering vilket kan innebära problem speciellt då objektiva mätpunkter saknas. T ex kan man inte veta ifall de svarande haft riktiga infektioner. Vissa individer kan tänkas rapportera mindre snuva som förkylning/influensa medan andra rapporterar åt andra hållet. Även stress och näringsintag var självrapporterade. Subjektiva bedömningar av sådana slag kan påverkas av individernas temperament, allmänna hälsotillstånd, sociala kontext, osv.

Studien verkar alltså ha vissa brister och ändå anser Aftonbladet att all tidigare forskning får ge vika. Pinsamt, men tyvärr inte förvånande.

Med tanke på ämnet rekommenderar jag senaste avsnittet av Skeptikerpodden där vi intervjuar just Agnes Wold. Jag lärde mig väldigt mycket själv.

Andra bloggar om:

10 kommentarer:

Håkan sa...

Tack för ett angeläget och intressant inlägg.

Reportern har antagligen läst en halv press-release och fastnat för det göttaste.

En snabb glutt i avhandlingens kappa visar att det manuskript som vitamin C-slutsatserna bygger på ännu inte publicerats utan i nuläget föreligger som "submitted".

Min snabbtolkning är också att det verkliga nyhetsvärdet ur vetenskapligt perspektiv ligger i utvecklingen och validering av själva metodiken för att genomföra web-baserade cohortstudier. Känns viktigt, och avhandlingen verkar riktigt intressant.


Ingen skugga bör falla på Elin Fondell själv, som för sin del inte tycks stå för några vantolkningar (såvitt jag såg). Hennes undersökning visar ju det här sambandet, men hon redovisar också tydligt i direkt anslutning till resultaten den meta-analys som du tar upp. Sedan är det lite synd att man inte kom åt manuskriptet som sådant, men det ska ju igenom peer-review innan allt är klart ändå.

Kvällspressen gör oss en stor otjänst genom att sätta krigsrubriker och van-/misstolka. Det får oss att tänka att "forskarna är ju aldrig överens, så varför ska man lyssna på dem". Varför inte lika gärna plocka fram tarot-leken?

Pekka S sa...

Håkan: Fondells forskning kan säkert vara väl utförd. Hon själv verkar vara ganska återhållsam i artiklarna, men KI går ut med en mer sensationalistisk ton:
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=116245&l=sv&newsdep=130

Henrik sa...

Varifrån kommer idéen till Vofs förvillarpris?  Vem föreslog att VoF skulle inrätta ett förvillarpris. Vilken av VoFs grundare hade Phillip Morris som förebild? TASSC hade förebilden till VoF:s förvillarpris. Läs nedanstående länkar noga!
Är ideeen möjligen här ifrån : http://legacy.library.ucsf.edu/cgi/getdoc?tid=ytl80c00&fmt=pdf&ref=results
Se om TASSC: http://www.ourstolenfuture.org/Industry/2001-11ongandglantz.htm
Se om TASSC : http://www.sourcewatch.org/index.php?title=The_Advancement_of_Sound_Science_Coalition

Pekka S sa...

Berätta gärna vilken av VoFs grundare som hade Philip Morris som förebild?

J H Mills sa...

Hej, ville bara säga att jag hade hjälp av din artikel. En vän publicerade tidningsartikeln och sa nått i stil med "visst är C-vitamin bra". Jag kontrade med denna blogg, vi kollade båda upp själva press-releasen och kom fram till ungefär vad du sa. Du och jag har därmed spridit lite skepticism i Sverige. Bravo!d

Pekka S sa...

Kul att det kom till användning! Tack för att du berättade!

peterA sa...

Det är ju ändå ganska roligt att ni diskuterar Aftonbladets publicering av forskningsresultat :) Jag köper hela poängen och håller med om kritiken av brist på kritik. Men Aftonbladet... det är ju som att kräva ett färdigskrivet businesscase av mina barn när de vill ha pengar att köpa godis för ;) De är inte kapabla...

BoEng sa...

Skriv inte om forskningsresultat om du inte begriper dig på ämnet.
För att C-vitamin ska kunna ha effekt behöver följande kriterier vara uppfyllda:
- Mer än 1 gr//dag (nästan alla däggdjur tillverkar eget C-vitamin, människan saknar den förmågan. Andra däggdjur tillverkar mellan 1 och 17 gram per dag, i normalfall, mer om de är stressade eller sjuka. Att människan skulle klara sig med avsevärt lägre nivåer blir det svårt att hitta stöd för).
- Reglerat glukosintag. (Eftersom glukos och C-vitamin använder samma receptorer in i cellerna är det avgörande för att analysera resultatet att man kan uppskatta hur stor andel av kosten hos försökspersonerna som består av kolhydrater.)
- C-vitaminerna ska tas med bioflavanoider (utan bioflavanoider, t ex en brustablett, gör bara att man kissar ut det mesta. Man behöver dessutom minst 2 intag per dag för att ha C-vitamin hela dygnet).
- Man måste ta hänsyn till platsen (i t ex Umeå på vintern kommer försökspersonerna att konsumera betydligt mindre C-vitamin än i t ex Israel där tillgången på billiga C-vitaminrika grönsaker och frukter är mycket bättre. Med andra ord kommer 1,5 gr C-vitamin att ge en större skillnad för Umeåborna.)

Om du hittar någon studie i metaanalysen du har nämnt som uppfyller kriterierna, och som inte visar på ett positivt resultat, ska jag sluta äta C-vitamin när jag är förkyld ;-)

Pekka S sa...

BoEng: Har du referenser till dina påståenden?

BoEng sa...

Nej Pekka, jag ids inte leta rätt på referenserna. Lär dig ämnet på riktigt så ska du förstå vad jag menar.
Det intressanta är inte de enskilda detaljerna i mitt svar (en näringsexpert skulle säkert hitta detaljer att invända mot) utan att frågan är mycket mer komplex än du vill göra gällande.
Om man ska förstå en studie, och ännu hellre en mmetastudie, måste man vara väl insatt i ämnet för att kunna avgöra dess värde, annars är man helt i händerna på författarna och deras, ofta okända, agenda.
Hade du nöjt dig med att kritisera Aftonbladets tolkning av den akutuella studien hade du haft mitt fulla stöd (å andra sidan är det ju själva affärsidén för kvällstidningar, att dra för stora växlar av små nyheter, det gör de hela tiden). Men när du själv gör samma tavla, drar slutsatser utifrån en metastudie du inte har kompetens att bedöma, blir det bara fånigt.
Där har många bloggar och kvällstidningar en sak gemensamt, tvärsäkra åsikter går före faktakoll och eftertanke.
Om du du skulle sätta dig in ämnet skulle du inte kunna uttala dig så tvärsäkert, och det skulle minska underhållningsvärdet på dina texter, inget lätt val.
Ditt inlägg om kullen och den magiska kristallen är ännu stolligare. Jag ska kommentera den när jag får itd, men du kanske kan ägna dig åt lite självreflektion först? "Finn fem fel" i det inlägget.