fredag 4 februari 2011

Skriv inte om forskningsresultat...

... om du har noll koll på hur forskning ska bedömas.

I Aftonbladet kan vi läsa att c-vitamin fungerar mot förkylningar. Jaså, verkligen? Jovisst - Såhär står det:

Jo, apelsin hjälper visst mot förkylning

Bevisat: C-vitamin skyddar faktiskt


Tre apelsiner om dagen är inte bara bra för magen - du slipper bli förkyld.

Tvärtemot vad forskarna tidigare sagt visar försök på drygt 1 500 umeåbor att extra C-vitamin faktiskt skyddar.

Nu är det alltså bevisat att c-vitamin fungerar eftersom en studie/doktorsavhandling kommer fram till den slutsatsen. Denna studie omkullkastar all tidigare forskning.

In the past 30 years, numerous placebo-controlled trials have examined the effect of vitamin C supplementation on the prevention and treatment of colds. More than 30 clinical trials with over 10,000 participants have examined the effects of taking daily vitamin C in doses up to 2 g/day. Overall, no significant reduction in the risk of developing colds has been observed. When observing those individuals who developed the common cold while taking vitamin C, no significant difference in severity of symptoms was noticed within the study overall. A small significant reduction in the duration of colds has been reported. However, in a subgroup of marathon runners, skiers, and soldiers training in the Arctic doses ranging from 250 mg/day to 1 g/day decreased the incidence of colds by 50% (Jane Higdon & Balz Frei, 2006). However, in the majority of studies of non-athletic people, vitamin C does not prevent or treat the common cold.

30 års samlad forskning är alltså motbevisad enligt Aftonbladet. Visst har tidigare forskning visat på marginella effekter, men för de flesta människor (som inte är extremidrottare) lär vinsterna vara obetydliga, om sådana ens finns.

Studien som Aftonbladet hänvisar till måste naturligtvis bedömas utifrån ett större perspektiv. Resultatet måste vägas mot all tidigare forskning för att få en rättvisande bild av den aktuella frågeställningen. Något så grundläggande måste en journalist på Aftonbladet förstå, annars kan man lika väl hålla borta sig från medicinsk journalistik.

I bästa fall borde journalisten även ha läst och analysera forskningsrapporten, i stället för att förlita sig på pressmeddelandet allena. Jag hittar själv en hel del frågetecken kring resultaten.

Studien i fråga har tittat på 1509 svenskar för att studera kopplingar mellan bl a motion, vitaminintag och förkylningsfrekvens. Man fann t ex att de som rörde på sig allra mest tenderade att vara mindre förkylda. Utifrån detta drar man slutsatsen att motion motverkar förkylningar. Men man verkar inte ha försökt utesluta andra påverkansfaktorer (confounders). Skulle det t ex kunna vara så att motionärer tillbringar mer tid utomhus, vilket i sin tur leder till mindre smittorisk? Kan smittorisken vara större på arbetsplatser med stillasittande jobb? Undviker folk som cyklar till sina jobb smitta eftersom de håller sig borta från bussar, tåg och andra publika färdmedel? Osv. Inga sådana faktorer verkar vara kontrollerade.

För att få en expertåsikt mailade jag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, som i ett svar påpekade några ytterligare brister:

- Studien bygger på självrapportering vilket kan innebära problem speciellt då objektiva mätpunkter saknas. T ex kan man inte veta ifall de svarande haft riktiga infektioner. Vissa individer kan tänkas rapportera mindre snuva som förkylning/influensa medan andra rapporterar åt andra hållet. Även stress och näringsintag var självrapporterade. Subjektiva bedömningar av sådana slag kan påverkas av individernas temperament, allmänna hälsotillstånd, sociala kontext, osv.

Studien verkar alltså ha vissa brister och ändå anser Aftonbladet att all tidigare forskning får ge vika. Pinsamt, men tyvärr inte förvånande.

Med tanke på ämnet rekommenderar jag senaste avsnittet av Skeptikerpodden där vi intervjuar just Agnes Wold. Jag lärde mig väldigt mycket själv.

Andra bloggar om: