onsdag 5 oktober 2011

Två guld till Skeptikerpodden!

Årets omröstning i Svenska Podradiopriset är nu avslutad och resultatet var mycket positivt för Skeptikerpodden.

Vi var nominerade i fyra kategorier och såhär slutade det:

 • 1:a plats i Bästa teknik och vetenskap
 • 1:a plats i Bästa Bästa amatörkanal
 • 2:a plats i Bästa originalkanal
 • 2:a plats i Bästa svenska kanal

I de senare kategorierna blev vi slagna med några få röster av Filip & Fredriks podcast på Aftonbladet.

Tack till alla som röstade!

De som inte tröttnat än kan lyssna på vårt senaste avsnitt Här. I avsnitt 64 diskuteras fuskande medium, häxläger i Ghana, hälsomässor, m.m.

Andra bloggar om:

tisdag 6 september 2011

Power Balance och sportbutikerna i Sverige

För ett par veckor sedan kontaktade Éric Moreau från Jönköping.nu mig gällande de så kallade Power Balancearmbanden.

I december 2010 hade jag (m fl) anmält Stadium till Konsumentverket för deras marknadsföring av produkten. Stadium hade börjat sälja Power Balance på sin hemsida och där kunde man läsa att armbandet förbättrade köparens balans, styrka och flexibilitet. Detta sades bero på ett påklistrat hologram som "reagerar positivt med kroppens energifält". (Denna information finns fortfarande på Stadiums hemsida). Konsumentverket valde att inte gå vidare med det ärendet pga för få anmälning och för att Stadium slutade sälja produkten på hemsidan.

I Skeptikerpodden valde vi att diskutera Power Balance i avsnitt 36 i början av 2011 men utöver detta har det varit relativt tyst gällande armbandet i år.

Under tiden verkar fler än Stadium ha intresserat sig för produkten. Konsumentverkets beslut kunde trots allt tolkas som ett grönt ljus för vidare marknadsföring och försäljning. Jag noterade själv att Team Sportia i Jönköping hade placerat ett Power Balanceställ centralt och synligt i sin butik.

När Éric Moreau kontaktade mig fick jag höra att även Intersport sålde armbandet. Han höll på att skriva en artikel gällande produkten och undrade om jag ville ställa upp på en kort intervju. Vi träffades vid Intersport, pratade och kollade in deras utbud av dessa hologrambesmyckade gummiband.

Veckan därpå kunde man läsa fyra artiklar om Power Balance i Jönköping.nu:

Ett av mina favoritcitat kommer från Martin Kintom som är produktchef på Intersport Sverige. Han sa:

"Om [Power Balance] verkligen hjälper eller om det är placebo vet jag inte men det hjälper."

Intressant inställning. Det hjälper oavsett om det verkligen hjälper eller inte.

Som artiklarna visar valde Stadium snabbt att dra in produkten. Några dagar senare gjorde Team Sportia likadant. Och i torsdags fick jag veta att även Intersport plockat bort Power Balance från sin butik.

För närvarande verkar Jönköping alltså vara fritt från magiska armband. Åtminstone om man söker i de stora sportaffärerna. För detta vill jag ge en stor eloge till Éric Moreau. Utan hans nyfikenhet och hans välinformerade artiklar hade sportaffärerna med all säkerhet fortsatt sin försäljning som vanligt.

Om något tycker jag att reaktionerna visar på hur stor påverkan tidningar och media kan ha på marknaden. Sportkedjorna vill inte ha negativ publicitet, speciellt om det hotar deras trovärdighet. Och visst gör de helt rätt i att plocka bort Power Balance från sortimentet. Frågan är bara varför detta inte skett innan?

En inte allt för vild gissning har med pengar att göra. För visst borde Sveriges tre största sportkedjor sedan innan känna till anmälningarna till Konsumentverket? Och det skulle förvåna mig ifall de inte kände till att Power Balance redan blivit fällda för falsk marknadsföring i Australien, Nederländerna och Italien.

Utöver detta bygger produktens funktionella trovärdighet på new ageinspirerade förklaringsmodeller som varje kritiskt tänkande människa borde klassificera som rent nonsens. Men troligtvis var den stora efterfrågan och de ekonomiska aspekterna viktigare för sportkedjorna.

Frågan är hur Intersport, Team Sportia och Stadium kommer att agera nu? Huvudkontoren bör rimligtvis känna till läget i Jönköping? Fredrik Hjort som är butikschef för Intersport på A6 i Jönköping säger att:

"Vi har fortfarande en efterfrågan på produkten men vi har ett förtroende som butik och det är bättre att vi tar bort den än att vi har 100 kunder som säger att vi håller på med bedrägeri."

Detta är problemställning som sportkedjorna bör begrunda på ett nationellt plan. Bör efterfrågan eller trovärdighet gå i första hand? Det återstår att se.

Enligt mig har sportkedjorna två huvudsakliga val:

 1. Sluta sälja Power Balance helt och hållet. Därmed skulle de även sluta ge stöd åt ett företag som under flera år (tills de fälldes i bl a Australien) byggde sitt rykte och sin förmögenhet på falsk marknadsföring.
 2. Ändra marknadsföringen. Detta innebär att sportkedjorna inte bör få tillskriva produkten några funktioner eller egenskaper som den inte bevisats ha. Man bör inte få säga att Power Balance påverkar styrka, flexibilitet eller balans. Inte heller att den påverkar kroppens "energifält". Därmed bör man heller inte utföra balanstester eftersom dessa insinuerar att produkten påverkar kundens balans. I produktförpackningen finns bl a en beskrivning om hur balanstest med Power Balance utförs. Denna information bör avlägsnas från förpackningen.

Jag kommer att maila Intersport, Team Sportia och Stadium och fråga hur de numera ställer sig till produkten. Jag kommer att bifoga en länk till detta inlägg. Eventuella svar kommer att publiceras på bloggen.

Dessa adresser kommer jag att skicka till:

Intersport: info@intersport.se
Team Sportia: Kontaktformulär online
Stadium: Kontaktformulär Online

(Foto av Éric Moreau)

Andra bloggar om: ,

tisdag 23 augusti 2011

Rösta på Skeptikerpodden!

Varje år delar digitalbyrån Daytona ut priser till Sveriges bästa poddradion i ett antal olika kategorier. I år är Skeptikerpodden nominerad i 4 av dessa.

Rösta gärna på oss! Det går på ett par sekunder.

Ni kan även rösta på Fysiopodden, Humanistpodden och Skeptics Guide to the Universe.

Rösta i Svenska podradiopriset 2011 Rösta i Svenska podradiopriset 2011

Rösta i Svenska podradiopriset 2011 Rösta i Svenska podradiopriset 2011

Andra bloggar om:

söndag 1 maj 2011

Nya direktiv gällande homeopatika och örtmediciner

I månadsskiftet april-maj har två nya direktiv trätt i kraft gällande homeopatika och örtmediciner. Direktiven har som främsta syfte att höja säkerheten för konsumenterna men trots detta har tusentals människor höjt sina röster i protest. Varför?

Vi kan börja med en presentation av de två direktiven.

Den första rör homeopatika. Enligt Läkemedelslagen (1992:859), som trädde i kraft den 1 juli 1993, får endast homeopatiska preparat som är registrerade hos Läkemedelsverket säljas på den svenska marknaden. Under övergångsperioden fick så kallade frilistade homeopatika säljas trots att de inte hade granskats av Läkemedelverket förutsatt att registreringsansökan skickades. Läkemedelsverket har nu granskat alla inkomna ansökningar och efter den 1 maj får endast registrerade preparat säljas i Sverige. I dagsläget är ca 1200 preparat registrerade och därmed tillåtna. Men inom homeopatin finns det ytterliga ett par tusen preparat vilket innebär att man i Sverige inte kan ta del av hela utbudet längre. Detta har fått både homeopater och deras kunder att skriva under namninsamlingar i protest.

Hur kommer det sig att dessa regler skrevs och infördes? De som känner till vad homeopati går ut på vet att preparaten ofta inte består av annat än sockerpiller (alternativt vatten- eller alhokoldroppar). Preparaten är ofta så kraftigt utspädda att den "aktiva" ingrediensen med stor sannolikhet är helt frånvarande från slutprodukten. Varför behöver man regelverk och kontroll av sockerpiller? I viss mån håller jag med kritikerna. Vad spelar det för roll om homeopatikan är registrerad eller inte om det ändå bara rör sig om sockerpiller? Samtidigt finns det vissa vinster med den nya lagen. Läkemedelsverket granskar produkternas kvalitet, säkerhet och märkning. På detta vis utesluter man t ex riskerna med kontamination (som har förekommit innan).

Personligen finner jag ändå lagen ganska ointressant. Jag förstår inte ens varför homeopatika ska regleras av Läkemedelsverket? Det handlar trots allt om verkningslösa sockerpiller. Sådant hade passat bättre under Livsmedelverkets tak.

Informationen som spridits i anslutning protesterna har varit relativt sakliga och sanningsenliga. Detsamma kan inte sägas gällande det andra direktivet gällande örtmediciner. Den kampanjen är fullständigt besudlad med konspirationsteorier, halvsanningar och påhitt. Detta har snabbt piskat upp kraftiga men missriktade protester.

Direktivet i fråga heter 2004/24/EC och trädde i kraft den 1 maj. Syftet är att skapa EU-övergripande riktlinjer för märkning av traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL). Dessutom höjs tillverknings- och säkerhetskraven på produkterna för konsumenternas skull. (Notera att direktivet är från 2004 vilket innebär att innehållet knappast är en nyhet för berörda parter. Tillverkare av TVBL har haft 7 år på sig. Ändå började protesterna på allvar först i 2011.)

Vissa kritiker har målat upp rena fantasiscenarion gällande direktivet. Jag har hört påståenden om att direktivet stoppar alla örtmediciner som finns, att folk inte längre får köpa örtteer i butiken, att det blir olagligt att odla örter i trädgården, att läkemedelsindustrin är ute efter att eliminera konkurrens på marknaden, osv. Inget av detta stämmer.

Reglering av homeopatiska substanser må vara lite overkill, men örtmediciner är en helt annan sak. Några punkter om varför:

 • Örtmediciner må vara "naturliga" men detta innebär inte att de därmed måste vara bra för oss. Belladonna, Odört, Stormhatt och Fingerborgsblomma är exempel på örter som kan vara mycket farliga.
 • Bara för att en ört är naturlig betyder det inte att den saknar bieffekter. Substanser som har biologiska effekter brukar även ha sina bieffekter. Detta måste dokumenteras för att kunderna ska kunna informeras via t ex etiketter och bipacksedlar.
 • Många örtmediciner lär vara värdelösa för oss människor, men det finns andra som har dokumenterad medicinsk effekt. Johannesört är ett sådant exempel. Preparat med medicinska effekter måste doseras noggrant och för att detta ska kunna ske måste tillverkningsprocessen vara kvalitetssäkrad (GMP).
 • Vissa örtmediciner kan interagera med skolmedicinska läkemedel. Återigen är Johannesört ett sådant exempel. Örten kan påverka effekten av p-piller, antiepileptika, statiner, m.m. Johannesört är ett relativt väldokumenterat preparat men detsamma gäller inte för många andra örtmediciner. Utan gedigen säkerhetsanalys vet vi inte hur substanserna påverkas andra läkemedel.
 • Ett annat problem är kontamination. Örtmediciner från Ayur Veda har ibland visat sig ha mycket höga halter av tungmetaller utan att dessa deklarerats i innehållsförteckningen. Andra naturläkemedel har visat sig vara spetsade med skolmedicinska läkesubstanser för att höja effekten. Sådant måste för kundernas skull kontrolleras innan produkten når marknaden.

Borde man inte som konsument välkomna de högre säkerhetskraven? Vi vill väl veta vad produkterna innehåller och vilka de eventuella bieffekterna är? Varför motsätta sig direktivet?

Tänk om vi började fundera likadant gällande andra produkter? Om vi sänkte kvalitetskraven t ex på våra livsmedel. Tänk om vi inte testade att mjölken blivit ordentligt pastöriserad, att charkeriprodukter styckats i en hygienisk miljö, att grönsaker tvättats på besprutningsmedel, osv.

Visst kostar den extra säkerhet mer pengar. Men det har de allra flesta råd med. Ingen, eller i alla fall väldigt få, sysslar med handel av ideella skäl. Det handlar om att tjäna pengar, även inom naturläkemedelsbranschen. Tillverkarna skulle inte fortsätta om det inte var lönsamt. Om man jämför framställnings-, testnings- och registreringskostnaderna i naturbranschen mot läkemedelsbranschen så är skillnaderna enorma. Att nå ut med ett skolmedicinskt läkemedel på marknaden kostar hundratals miljoner. Dessutom skiljer sig registreringsavgifterna. Läkemedel kostar ca 400000 kr + 46000 kr i årsavgift. TVBL kostar 100000 kr + 14000 kr per år. En omklassning från naturläkemedel kostar endast 14000 kr. (Registrering av homeopatika är ännu billigare)

En annan stor skillnad mot skolmedicinska läkemedel gäller effektkraven. Kraven enligt direktivet är väldigt lågt satta. Det krävs inga studier som visar att örtmedicinerna ger några medicinska fördelar. Allt som krävs är att produkten använts under minst 30 år varav 15 år inom EU. Därav namnet traditionella växtbaserade läkemedel. (Ordet läkemedel borde enligt mig bytas ut mot t ex "substanser" tills effekt påvisats.) Beviskraven gällande effekt på skolmedicinska läkemedel är oerhört mycket högre, vilket även innebär att framställningsprocessen är mycket dyrare.

I vilket fall träder direktiven i kraft idag. Nu återstår att se hur detta kommer att påverka den alternativmedicinska branschen. Min gissning är att vi inte kommer att märka några större förändringar. Så länge det finns folk som vill använda metoderna finns det även pengar till att registrera produkterna. Något som verkligen skulle skaka om denna bransch vore om EU började kräva bevis på örtmedicinernas eller homeopatikans effekt.

Läs mer om pengarna inom altmedbranschen på bloggen Tankebrott och på magasinet Fokus.

Uppdaterat: Läs även Skepchick som har en utmärkt genomgång av direktiv 2004/24/EC.

fredag 18 mars 2011

Är detta hur Sverige behandlar barn?

I nästa vecka planerar Migrationsverket att skicka två barn, 5 och 10 år gamla, till Makedonien. De ska skickas dit ensamma, utan föräldrar, trots att svenska är det enda språk de behärskar.

Detta är enligt mig skamlig och fullständigt ovärdigt ett Sverige vars värden borde vila på medmänsklighet och solidaritet.

Klicka HÄR för att läsa mer och skicka sedan ett argt mail till Migrationsverket.

Uppdatering 110319: Beslutet omprövas

Andra bloggar om:

onsdag 9 mars 2011

Kullen och den magiska kristallen

Med förbundna ögon går du uppför något som verkar vara en brant kulle. Så tolkar du det i alla fall, eftersom vägen utan tvekan lutar uppåt. Promenaden blir allt jobbigare och efter ett tag är det näst intill olidligt.

Då hör du en röst bredvid dig. Rösten erbjuder lindring på din väg. Om du köper en magisk kristall för ynka 100 kronor lovar rösten en garanterat lättare promenad framöver. I vanliga fall skulle du nysa åt sådant trams, men i detta desperata läge väljer du att gripa efter halmstrået. Du tar kristallen i fickan och fortsätter framåt...

Till en början känner du ingen större skillnad. Det lutar fortfarande uppåt och benen värker. Faktum är att det efter 10 minuter känns värre än någonsin. Har du blivit lurad? Tvivlet växer, men än hoppas du på kristallens magi.

Efter ytterligare 5 minuter börjar du känna en märkbar skillnad och helt plötsligt känner du hur marken börjar lutar nedåt. Fantastiskt! Med allt lättare steg skuttar du framåt och alla bekymmer känns som bortblåsta.

Ta en titt på detta diagram. Låt oss säga att diagrammet representerar graden av ansträngning som vår blinda vandrare kände under sin färd. I mitt exempel fick han kristallen vid punkt A, dvs en bit innan den värsta ansträngningen. Han hann börja tvivla, men till slut började vägen ge med sig. Kanske övertygades han till och med om kristallens magiska egenskaper. Hur hade han reagerat ifall han istället fått den vid punkt B eller C? B hade givetvis varit den optimala punkten, men även C skulle kunna fungera.

Jaha, det var väl... spännande. Men du som läser detta börjar kanske undra vad jag svamlar om, eller hur? Låt mig förklara.

Hur skulle vi reagera ifall diagrammet istället för ansträngning representerade symptomen vid ett sjukdomsförlopp och kristallen istället var en behandlingsmetod?

Många av de sjukdomar som vi drabbas av har förlopp som något förenklat beter sig som diagrammet. De symptom som vi upplever är lindriga i början och i slutet, med en topp i mitten. Lutningarna kan variera i grad och tidsrymd och topparna kan vara av olika höjd. Ibland förekommer flera toppar. Men låt oss för enkelhetens skull utgå ifrån ett enkelt och stilrent diagram. Diagrammet kan tillämpas på många sjukdomar och symptom - förkylning, influensa, astmaanfall, urinvägsinfektion, öroninflammation, kolik, magsjuka, allergi, brännskador, migrän, m.m.

Precis som kullen har en karakteristisk topografi har sjukdomar ofta karakteristiska förlopp. Så om vi tar lärdom från kullen och kristallen inser vi att en behandlingsmetod skulle kunna te sig effektivt mot en sjukdom oavsett om den fungerar eller inte.

En metod som påbörjas vid punkt B skulle uppfattas som rena mirakelkuren eftersom förbättringen vore så påtaglig rent tidsmässigt. Även om förbättringen redan var på god väg, som i punkt C, kan man tänka sig att en del av effekten skulle tillskrivas metod.

Punkt A är extra intressant enligt mig. I det scenariot följer en tids försämring innan symptomen börjar gå mot det bättre. Denna försämringsfas är nämligen införlivad i en del alternativmediciner. Försämringen ses till och med som ett bevis på metodens effekt ibland. Inom homeopatin finner vi begreppet förstförsämring som på Alternativmedicin.se beskrivs såhär:

"Patientens försvarssystem kan bara manifestera sin aktivitet genom att uppvisa symtom. Därför kan ett botande svar på ett homeopatiskt läkemedel föregås av en viss "försämring" av symtomen, en s.k. förstförsämring. Detta kan alltså betraktas som en önskvärd reaktion: patienten blir till en början sämre för att därefter bli bättre."

Inom healing och reiki talar man istället om healingkriser. Följande finns att läsa på Reikimassage.se:

"Healingkriser kan liknas med att byta ut sitt möblemang. Under flytten ser allt rörigt och fult ut. Smuts och damm dyker upp men efter en ordentlig städning och med de nya möblerna på plats ser rummet bättre ut än någonsin.

På samma sätt är det vid personlig healing. Det kan verka förvirrande och obekvämt innan healingen är klar. När allt åter är lugnt kommer det att märkas att viktiga framsteg gjorts. Bli inte rädd om du drabbas av de beskrivna kriserna. Det är bara tecken på att grundlig healing sker."

Om vi rent hypotetiskt utgår ifrån att både homeopati och reiki är verkningslösa metoder blir det uppenbart hur genialt det är att införa begrepp som healingkris och förstförsämring i de teoretiska grunderna. Genom att vädja till dessa principer köper man sig extra tid samtidigt som klienten försäkras om att både en negativ och en positiv reaktion kan vara ett tecken på metodens effektivitet. Inom homeopatin och reikin kan alltså en behandlingsstart vid punkt A ibland uppfattas som lika övertygande som vid punkt B.

Vi kan alltså konstatera att verkningslösa behandlingar ibland kan uppfattas som högst effektiva givet att behandlingen påbörjas inom en viss tidsram (A-C). Denna tidsram upptar enligt diagrammet cirka 1/3 av hela sjukdomsförloppet och man skulle utifrån detta kunna tro att verkningslösa metoder kan uppfattas som effektiva i en 1/3 av fallen. Men det förutsätter att klienterna är jämt fördelade över hela symptomperioden vilket givetvis inte stämmer. För när söker man egentligen vård? Troligtvis i mindre grad när symptomen är som lindrigast men desto oftare när man mår sämre. En inte alltför vild gissning är att de flesta söker vård någonstans mellan punkterna A och C i diagrammet, dvs den tidsperiod då till och med en ineffektiv behandling kan te sig effektiv.

Men samma sak gäller väl för all slags vård oavsett om den sjuka individen söker sig till en homeopat eller sin husläkare? Samma bedrägliga tidskorrelation bör gälla oavsett vilken vård man tar del av? Visst är det så. Men hur kan man då veta vilka behandlingar som fungerar eller inte? Svaret är vetenskap. I detta fallet är det välutförda medicinska studier man ska vända sig till. Randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblindade studier som upprepade gånger utförts på stora patientgrupper av varandra oberoende forskargrupper.

Förespråkare av diverse alternativmediciner, kosttillskott och friskvårdsmetoder protesterar dock ibland och menar att de vet att deras metoder fungerar även om det saknas tillräckligt med stöd i forskningen. Kanske är det så. Men hur ska vi andra kunna veta detta? Hur "vet" de själva? Finns det alternativa vägar till sanningen vid sidan om den medicinska forskningen? Vilka är då dessa? Eller går man helt enkelt på magkänsla och konstaterar att Y följde efter X och därmed måste X ha orsakat Y? Jag hoppas att ni inser problemen med sådana resonemang.

Andra bloggar om: , ,

fredag 4 februari 2011

Skriv inte om forskningsresultat...

... om du har noll koll på hur forskning ska bedömas.

I Aftonbladet kan vi läsa att c-vitamin fungerar mot förkylningar. Jaså, verkligen? Jovisst - Såhär står det:

Jo, apelsin hjälper visst mot förkylning

Bevisat: C-vitamin skyddar faktiskt


Tre apelsiner om dagen är inte bara bra för magen - du slipper bli förkyld.

Tvärtemot vad forskarna tidigare sagt visar försök på drygt 1 500 umeåbor att extra C-vitamin faktiskt skyddar.

Nu är det alltså bevisat att c-vitamin fungerar eftersom en studie/doktorsavhandling kommer fram till den slutsatsen. Denna studie omkullkastar all tidigare forskning.

In the past 30 years, numerous placebo-controlled trials have examined the effect of vitamin C supplementation on the prevention and treatment of colds. More than 30 clinical trials with over 10,000 participants have examined the effects of taking daily vitamin C in doses up to 2 g/day. Overall, no significant reduction in the risk of developing colds has been observed. When observing those individuals who developed the common cold while taking vitamin C, no significant difference in severity of symptoms was noticed within the study overall. A small significant reduction in the duration of colds has been reported. However, in a subgroup of marathon runners, skiers, and soldiers training in the Arctic doses ranging from 250 mg/day to 1 g/day decreased the incidence of colds by 50% (Jane Higdon & Balz Frei, 2006). However, in the majority of studies of non-athletic people, vitamin C does not prevent or treat the common cold.

30 års samlad forskning är alltså motbevisad enligt Aftonbladet. Visst har tidigare forskning visat på marginella effekter, men för de flesta människor (som inte är extremidrottare) lär vinsterna vara obetydliga, om sådana ens finns.

Studien som Aftonbladet hänvisar till måste naturligtvis bedömas utifrån ett större perspektiv. Resultatet måste vägas mot all tidigare forskning för att få en rättvisande bild av den aktuella frågeställningen. Något så grundläggande måste en journalist på Aftonbladet förstå, annars kan man lika väl hålla borta sig från medicinsk journalistik.

I bästa fall borde journalisten även ha läst och analysera forskningsrapporten, i stället för att förlita sig på pressmeddelandet allena. Jag hittar själv en hel del frågetecken kring resultaten.

Studien i fråga har tittat på 1509 svenskar för att studera kopplingar mellan bl a motion, vitaminintag och förkylningsfrekvens. Man fann t ex att de som rörde på sig allra mest tenderade att vara mindre förkylda. Utifrån detta drar man slutsatsen att motion motverkar förkylningar. Men man verkar inte ha försökt utesluta andra påverkansfaktorer (confounders). Skulle det t ex kunna vara så att motionärer tillbringar mer tid utomhus, vilket i sin tur leder till mindre smittorisk? Kan smittorisken vara större på arbetsplatser med stillasittande jobb? Undviker folk som cyklar till sina jobb smitta eftersom de håller sig borta från bussar, tåg och andra publika färdmedel? Osv. Inga sådana faktorer verkar vara kontrollerade.

För att få en expertåsikt mailade jag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, som i ett svar påpekade några ytterligare brister:

- Studien bygger på självrapportering vilket kan innebära problem speciellt då objektiva mätpunkter saknas. T ex kan man inte veta ifall de svarande haft riktiga infektioner. Vissa individer kan tänkas rapportera mindre snuva som förkylning/influensa medan andra rapporterar åt andra hållet. Även stress och näringsintag var självrapporterade. Subjektiva bedömningar av sådana slag kan påverkas av individernas temperament, allmänna hälsotillstånd, sociala kontext, osv.

Studien verkar alltså ha vissa brister och ändå anser Aftonbladet att all tidigare forskning får ge vika. Pinsamt, men tyvärr inte förvånande.

Med tanke på ämnet rekommenderar jag senaste avsnittet av Skeptikerpodden där vi intervjuar just Agnes Wold. Jag lärde mig väldigt mycket själv.

Andra bloggar om:

måndag 17 januari 2011

tisdag 11 januari 2011

Smutsiga fotbad i Expressen

Redan hösten 2008 skrev jag om fotbad som utan belägg påstods ha avgiftande effekter. Man kunde ha hoppats att bluffprodukter av detta slag snart förlorade sin popularitet, men det vore givetvis naivt.

Idag läser jag i Expressen om en reporter som verkar ha gått bluffen. Efter att ha haft sina fötter i fotbadet ett tag blir vattnet brunt och "äckligt". Detta påstås bero på gifter som utsöndrats genom porerna i fötterna. Men detta är ett påstående helt utan grund.

Såhär fungerar fotbadet.Det som missfärgar vattnet är helt enkelt metaller som fälls ut. Sörjan må se ganska oaptitlig ut, men gifter lär man med svårighet hitta där i. Faktum är att man kan få lika imponerande resultat med två gafflar som stoppas i ett glas med saltvatten.Nyttig läsning:

Andra bloggar om:

torsdag 6 januari 2011

Wakefield har nu helt tappat byxorna

Andrew Wakefield (med kollegor) publicerade 1998 en rapport som verkade etablera en koppling mellan MPR-vaccinet och autism. Nyheten spred sig som en löpeld och föräldrar världen över blev rädda för att vaccinera sina barn.

I Sverige gick vaccinationsgraden ner från 97% till 88%. I andra länder blev effekterna ännu större och på många håll har siffrorna fortfarande inte återhämtat sig. Detta har bl a lett till flertalet mässlingsepidemier i USA, Storbritannien och på annat håll. Många barn har med all säkerhet dött i onödan.

2004 drogs Wakefields rapport tillbaka av journalen Lancet då diverse etiska tvivelaktigheter uppdagades. Wakefield blev därtill av med sin läkarlegetimation i Storbritannien (Han verkar fortfarande i USA). Nu har journalen British Medical Journal (BMJ) avslöjat att rapporten från 1998 i grunden byggde på förfalskade data. Journalisten Brian Deer har bl a kommit fram till att:

 • 3 av barnen i studien inte ens hade autism.
 • Rapporten påstod att barnens problem uppstod efter vaccinationerna även om 5 av 12 barn hade problem redan innan.
 • Enligt rapporten uppstod barnens problem 1-14 dagar efter vaccinationerna men enligt andra vårddokument uppstod problemen upp till ett halvår efter.

Enligt en sammanställning uppfyllde inget av barnen alla de kriterier som uppgavs i rapporten.

BMJ har kommit fram till att alla felaktigheter, ändringar och metodproblem inte kan förklaras av rent slarv. Alltså lär Wakefield (och eventuellt hans kollegor) vara skyldiga till medvetet bedrägeri.

Det är även viktigt att påpeka att varken Wakefield eller andra forskare kunnat replikera resultat som visar att MPR-vaccinet orsakar autism. Det finns heller inga belägg för att andra vaccin ska ha sådana bieffekter. Ändå finns oron kvar hos många föräldrar, mycket tack vare propaganda och missledande information från antivaccinationslobbyn och sådana som Wakefield. I Sverige är det främst antroposofer och homeopater som är de största vaccinmotståndarna.

Jag hoppas att detta avslöjande från BMJ leder minskad oro och ökad vaccinationsgrad framöver.

Media: DN, Dagens Medicin, SvD, Aftonbladet, TV4 Play, CNN

Andra bloggar om:

onsdag 5 januari 2011

Mikael Persbrandt och Big Placebo?

Försäljning av kosttillskott och naturläkemedel är en miljardindustri. Vem tjänar på konsumenternas övertro på dessa påstådda underpreparat?

Mikael Persbrandt? Vill han att oss väl eller är det våra pengar han är ute efter? Det är stora pengar både i film- och naturläkemedelsindustrin. Är det ett sammanträffande? Jag bara frågar.

Persbrandt lyfts nämligen fram som affischnamn åt preparatet Immolina som tillverkas av det börsnoterade aktiebloaget SCN (Scandinavian Clinical Nutrition). I ett antal chockerande artiklar (1, 2, 3, 4) har det uppdagats att marknadsföringen av preparatet kan vara vilseledande.

Företagets grundare, Anders Struksnes, menar att:

Det är det preparat i världen som har den starkaste effekten på immunförsvaret. Det inte bara reducerar influensa och förkylning utan hindrar det.

Men Hans Wigzell, professor i immunologi, svarar:

"Den personen vet inte vad han talar om, det finns ingen vetenskaplig grund för det."

Kan det vara så illa? Kan preparatet vara en bluff?

Caroline från Stockholm har följande erfarenhet:

"Jag är mamma till fyra stycken barn. För mig som har en stor familj och ett aktivt liv, så är det otroligt viktigt att hålla mig frisk. Därför äter jag Immolina, mina barn äter Immolina, och för oss är Immolina den bästa friskförsäkringen."

Vem ska man tro på?

En genomgång av Immolinas hemsida avslöjar att preparatet utvinns ur algen Arthrospira Platensis. Men hur naturligt är det för människan att äta alger? Ur ett evolutionärt och historiskt perspektiv kan man fråga sig ifall vi är anpassade till sådan kost? Vår huvudsakliga kost har trots allt bestått av kött, rötter och rotfrukter i hundratusentals år. Vilka är de långvariga effekterna av att konsumera alger? Såvitt jag vet saknas forskning på detta området och därmed borde försiktighetsprincipen gälla?

Immunologiprofessor Wigzell intygar att preparatet har biologiska effekt och att hälsofara inte kan uteslutas:

"Det saknar inte verkan, försöken visar att ämnet drar igång någonting men om det förbättrar eller försämrar skyddet för en viss sjukdom är oklart. Man kan vare sig bekräfta eller utesluta något med dessa data."

Varför står Persbrandt bakom en sådan produkt? Är han i Big Placebos klor? Eller går det ännu djupare? Jag vet inte. Jag bara frågar.

Uppdaterat: Kanske något till mössägare om inte annat?

Andra bloggar om:

tisdag 4 januari 2011

Det där var Gud. Eller ett felslut?

Ramlade in på en spännande sajt idag med det enkla namnet thatwasGod.com.

På denna hemsida kan man dela med sig av erfarenheter där Guds övernaturliga finger tycks ha spelat en roll. Jag är förvisso skeptisk till mirakler men försöker ha ett öppet sinne. Denna sajt borde därför vara ett utmärkt ställe att efter leta mirakelbevis på. Dock har jag ganska höga krav. En övertygande anekdot bör vara väl dokumenterad och logiskt hållbar.

Låt oss se vad min Baloney Detection Kit (TM) säger om följande anekdoter:

"one day after school i walked home (its just down the street) with my jacket over my shoulder. when i got home i realized it was gone, and that jacket was like my favorite one so i started praying and asking God to help me find it soon. The next day my church’s pastor’s son found it on the sidewalk in front of his house and grabbed it.(they live down the street also) he asked my brother if it was his (it was a school jacket, i dont wear guy jackets lol) and my brother knew it was mine so he gave it to me. I know twG! "
Luktar tyvärr lite för mycket Post Hoc Ergo Propter Hoc. Dvs "efter detta, därför p g a detta". Anekdotberättaren bad en bön och fick sedan tillbaka sin jacka. Därför var det bönen som orsakade jackåterfinnandet. Och bönesvararen var givetvis Gud. Tyvärr är detta ett felslut då det är långt ifrån klarlagt att Gud var involverad i skeendet. Pastorns son kunde mycket väl ha hittat jackan utan bönen och Guds hjälp.

Vidare till nästa:
"It’s been cold lately, really really cold. My stove died over the weekend and I had nothing to eat so I had to venture out into the cold to find some dinner. The closest restaurant to my home is the Sizzler, which isn’t all bad. Lots of food, lots of variety. There are worst things to be sure.

So there I was, freezing in my car, driving down the street when my cell phone rings. It was my mama, calling to tell me how much I’m loved. While fumbling around on the seat looking for my phone, I decided to pull over to answer the phone. Moments later, a car ran a red light in the intersection just ahead of me at exactly the moment I would have been driving through if mama had not called me.

Make what you want of it, but as far as I’m concerned twG.

Cheers -1

twG."

Ajdå. Post Hoc Ergo Propter Hoc igen. Se ovan.

"My Friend’s Mom Was Very Sick, After He Told Me, I Started Praying For Her. Now She Is Much Better && Will Be Getting Out Of The Hospital Soon. Thank You God For Hearing My Prayers && Healing This Strong Mother!(: God Bless Everyone!(:
twG."

Hmm... Post Hoc igen?
"My friend’s leg was shorter than the other by about half an inch. So we prayed for her and it grew out. twG."

Post Hoc kombinerat med lite trolleriknep?

"I’ve been on a spiritual journey and have been praying hard for God to show the right religion. I’ve had so much confusion because the Bible just didn’t seem to make much sense and God seemed very petty and vindictive in the Old Testament. So I was praying hard for God to answer my doubts and prayed for a sign at that very moment before my prayers ended. At that very moment my doorbell rang, and there were Jehovah’s Witnesses there. I listened to what they had to say and it made a lot of sense. The way it all happened it was clear that it was God and only God that arranged it. Praise God! twG!"

Post Hoc! Och Jehovas som "made a lot of sense"!?

"My pastor’s daughter, Faith, was diagnosed with a rare case of Angelman Syndrone, only 1 in 1,000 people get it. She is now ten years old. Recently her seijures were getting worse…she was scheduled for brain surgery. Everyone prayed, and then suddenly it was cancelled…my pastor said, “I felt like Abraham when he was sacrificing his only son, Issac, and suddenly the angel said God said he no longer had to, and that he would be blessed for listening so well.”
Everyone was thankful, but she was rescheduled for surgery the following week….IT WENT WELL. They were able to remove the muscle that was causing the trouble….she is now at home recovering…We all give thanks to God; he is so wonderful!!! I believe in miracles :) twG!"

Post Hoc. Och jag skulle istället säga twD (that was Doctors).

Osv. Hittade tyvärr inga övertygande bevis för Guds fingrar på den sajten. Får väl prenumerera på RSS-flödet och hålla tummarna. Kanske någon annan dag...

---

Bonusmaterial:

Andra bloggar om:

måndag 3 januari 2011

Stadium, De Niro och Beckham

Aftonbladet har uppmärksammat den brittiska vetenskapsorganisationen Sense About Science (SAS) årliga titt på nonsenstrender bland kändisar.

I år har SAS bland annat kritiserat David Beckham, Posh Spice och Robert De Niro för deras användning av det så kallade Power Balance-armbandet. Armbandet marknadsförs med kvasivetenskapliga termer och påstås förbättra balans, styrka, uthållighet, osv. Men i själva verket är det ett simpelt plastarmband med placebo som enda effekt.

Svenska Stadium säljer dessa armband för 399 kr styck vilket är rent ut sagt pinsamt. Såhär beskrivs produkten:

Armband med hologramteknologi och elektromagnetisk frekvens. Frekvensen reagerar positivt med kroppens energifält och kan därför förbättra balans, styrka och flexibilitet.
 • Armband

 • Kan förbättra balans, styrka, flexibilitet"

Pinsamt som sagt.

(Power Balance erkänner själva att deras produkt inte har stöd inom vetenskapen.)

Andra kändisar som kritiseras är:

 • Cliff Richard som äter enligt en blodtypsdiet.
 • Julia Sawalha som använder homeopati som alternativ till malariamedicin.
 • Mohamed Fayed som menar att mobilmaster ger cancer.
 • Kate Ford som bantar med hjälp av ett magnetarmband.
Media: P4 Kronoberg
"Efter flera anmälningar från skeptiska kunder ska armbandet med näst intill magiska krafter granskas av Konsumentverket."

Andra bloggar om: