onsdag 22 september 2010

Skeptikerpodden om homeopati

Avsnitt 22 av Skeptikerpodden är till stor del tillägnad alternativmedicinen homeopati.

Have a listen!

Andra bloggar om:

fredag 17 september 2010

Är ateisten otålig?

På bloggen Yada Yada hittar jag under rubriken Om otåliga ateister följade citat:

"I think Tomáš Halík has produced one of the best and most beautiful responses to the new atheism, in his recent book Patience with God (Doubleday 2009). His argument is that the real difference between faith and atheism is patience. Atheists are not wrong, only impatient. They want to resolve doubt instead of enduring it. Their insistence that the natural world doesn't point to God (or to any necessary meaning) is correct. Their experience of God's absence is a truthful experience, shared also by believers. Faith is not a denial of all this: it is a patient endurance of the ambiguity of the world and the experience of God's absence. Faith is patience with God. Or as Adel Bestavros puts it (in the book's epigraph): patience with others is love, patience with self is hope, patience with God is faith."
Tomas Halik verkar alltså mena att den verkliga skillnaden mellan tro och ateism är tålamod. Och det är ateisterna som saknar detta tålamod då de, till skillnad från troende, vill få slut på tvivlet istället för att stå ut med det.

Mitt korta svar är att Halik har fel. Men svaret bör nog nyanseras något.

Vi kan börja med en kort definition av ateism. Ateism är ett förhållningssätt till gudstro. Man brukar dela upp ateismen i stark och svag ateism (även om det snarare handlar om en skala).
  • Den svaga ateisten säger sig sakna tro på Guds existens. (Detta är en s k negativ inställning). Av diverse anledningar har denna person inte stött på argument som fått "övertygelseskålen" att tippa till teismens fördel. Den svaga ateisten tvivlar alltså på påståendet att det finns en eller flera gudar.
  • Den starka ateisten säger sig tro att Gud inte existerar. (Detta är en positiv / affirmativ inställning).

Skillnaden kan för vissa tyckas trivial, men den är avgörande när man försöker avgöra huruvida en ateist är "troende" eller inte.

När det kommer till de starka ateisterna kan man säga att Halik, i alla fall till viss del, har rätt. De har en tro och detta skulle kunna tolkas som avsaknad av tvivel i frågan. (Alternativt kan det tolkas som väldigt starkt tvivel).

Men Haliks resonemang fungerar inte alls på den svaga ateisten. För denna saknar tro. Den svaga ateisten tvivlar till den grad att han inte kan tro. Tvivlet är alltså centralt.

Hur är det då med religiöst troende? Säger inte själva ordet troende en hel del? Visst kan troende individer tvivla på Guds existens ibland. Men kan man verkligen säga, som Halik gör, att det är de troende som står ut med tvivlet medan ateisterna saknar tålamod? För vilka är det egentligen som tror och tar ställning om inte de troende? Hade deras tvivel verkligen varit så stark skulle de inte kunna tro, såvida de inte sysslar med någon slags önsketänkande.

Eller menar Halik kanske något annat med tro? Kanske likställer han tro (faith) med att hoppas? I så fall kan jag ge honom rätt till viss del. En individ kan utan problem hysa förhoppningar om att en trossats är sann trots avsaknad av övertygande belägg. Men är detta en korrekt bild av de flesta troende? Är det verkligen så att den genomsnittliga kyrkobesökaren är en tvivlare som saknar övertygelse om Guds existens, men ändå väljer att hoppas på en världsbild som av diverse anledningar är lockande? Kanske. Men då har jag fått religiös "tro" helt om bakfoten.

Intressant nog menar Halik ändå att ateisterna har rätt. Den naturliga världens karaktär tycks inte implicera en Gud eller en övergripande mening. Frågan är då om inte tvivel och bristande gudstro borde vara den mest rimliga inställningen? Halik tycks istället argumentera för en tro baserad på någon slags tålamod med Gud trots avsaknad av belägg för dennes existens. Låter inte detta som önsketänkande?

Som en avslutande parentes är detta med tolererande av tvivel något jag som skeptiker ofta ställs inför. Bristande förmåga att tolerera tvivel är enligt mig ett stort problem på flera plan. Dels kan tvivel vara en drivande och kreativ kraft, för utan tvivel stagnerar tänkandet. Dels leder tvivel till en ödmjukhet inför sitt eget och andras kunnande. Men ur ett psykologiskt perspektiv förstår jag ifall vissa känner aversion mot tvivel. Det kan trots allt kännas skönt att slippa osäkerhet och bristande kontroll. Men avsaknad av tvivel är ändå inte att rekommendera. Det kan vara direkt farligt.

Andra bloggar om:

torsdag 16 september 2010

Skeptips 10.09.16

Technicolor har skrivit ett läsvärt blogginlägg om problematiken kring begreppet "beprövad erfarenhet".

"När jag frågade juristen vad detta innebär i praktiken framkom att lagväsendet och Socialstyrelsen gör en intressant tolkning av denna formulering. I praktiken, åtminstone inom det psykologiska området, innebär detta att man använder sig av de metoder som en majoritet av utövarna inom området tycker är bra. Nån som ser ett problem med det? Med andra ord skulle regndans vara en acceptabel behandling vi psykos, depression eller för självmordsnära patienter om stora delar av psykologkåren tyckte att det var ok. Och i själva verket behöver vi inte ens välja hittepåexempel."

På bloggen Massa Saker redovisas de politiska partiernas inställning till alternativmedicin i allmänhet och Vidarkliniken i synnerhet.

I Kalifornien har 9 barn dött i kikhosta bara detta år. Hittills har över 4000 fall(Pdf) av smitta rapporterats i delstaten vilket innebär ca 10 fall per 100000 invånare. Detta är den högsta siffran på 55 år.

I Sverige har hittills 169 fall rapporterats i år dvs 1,8 fall per 100000 inv. Under 11-årsperioden 1997 - 2008 har 10 dödsfall i kikhosta rapporterats i Sverige, vilket är mindre än ett per år (Pdf).

Vad beror då epidemin i Kalifornien på? Med största sannolikhet handlar det om dålig vaccinationstäckning i delstaten. Detta i sin tur lär bero på antivaccinationsrörelsen högljudda framfart de senaste åren. Att inte vaccinera leder till att småbarn dör. Det glömmer man lätt här i Sverige där vi är duktiga på att vaccinera våra barn och därmed inte sett till några epidemier av mässling, kikhosta eller röda hund på väldigt länge.

Läs även Tankebrotts inlägg om kopplingen mellan narkolepsi och svininfluensavaccinet. I media har kopplingen ibland presenterats som en näst intill klarlagd orsaksrelation, men den statistik som Läkemedelsverket hittills presenterat visar att kopplingen är allt annat än självklar.

Enligt ett forskningsprojekt på Kansas State University minskar vidskeplighet hos människor som tänker på döden. Många har troligtvis haft den direkt motsatta misstanken. Tidigare forskning har nämligen visat att bristande kontroll på tillvaron ökar människors vidskepliga tendenser. Men av någon anledning är effekten alltså omvänd inför den ultimata kontrollbrist som en oundviklig död innebär.

Andra bloggar om: , ,

Nej, den påverkar INTE balansen.

Ännu en idrottare har fallit "offer" för Power Balance-bluffen. Denna gång är det Linköpings Magnus Johansson.

Johansson har införskaffat detta "magiska" armband som bl a används av spelare i Hollands fotbollslandslag. Men med allra största sannolikhet är armbandet värdelöst om man bortser ifrån eventuella förväntanseffekter.

Hur tror Johansson själv att den fungerar? Såhär säger han:

"Jag köpte det i somras. Det är något med kristaller som påverkar kroppens balans."

Ja precis - kristaller. Men jag undrar ifall Aftonbladets artikel inte vinklar Johanssons inställning något? För han säger samtidigt:

"Jag vet inte om det fungerar. Men jag blir i alla fall inte sämre av det, säger en nöjd matchhjälte efter segern."

Dessutom står det "Armbandet påverkar balansen" i Aftonbladets rubrik samtidigt som Johansson enligt artikeln säger att "Armbandet ska påverka kroppens balans" (Min fetning). Han verkar alltså vara mer reserverad än rubriken antyder.

Jag väljer att inte fokusera allt för mycket på Magnus Johanssons personliga inställning till armbandet, men en viss tro på dess effekt verkar han ha med tanke på att han öppet spekulerar kring armbandets påverkan på hans spel. Men som så ofta annars är det Aftonbladets vinklade och okritiska rapportering som främst bör kritiseras. Kunde de inte gjort en enkel Googlesökning på eventuell kritik?

Test av armbandet i australiensisk tv:


Andra bloggar om:

tisdag 14 september 2010

Skeptips 10.09.14

Elisabeth Gerle från Svenska Kyrkan har i en nylig debattartikel dragit kontroversiella paralleller mellan Humanisterna och Sverigedemokraterna. Nu har Humanisternas Christer Sturmark svarat henne.

"Humanisternas strävan är ett öppet, sekulärt samhälle där friheten att tro och tänka vad som helst är garanterad, men där handlingar aldrig tillåts inkräkta på de individuella mänskliga rättigheterna."

I Svenska Dagbladet kan vi läsa att de Elöverkänsligas riksförbund får miljonbelopp i bidrag av staten trots att elallergi inte ens existerar som vetenskapligt belagd diagnos.
"De Elöverkänsligas riksförbund fick i år nästan 1,8 miljoner kronor när Socialstyrelsen fördelade de statliga medlen till handikapporganisationerna. Det är mer pengar än vad som gick till exempelvis Blodcancerförbundet, Riksföreningen för hivpositiva och Hjärtebarnsförbundet för barn med medfödda hjärtfel."

David GorskiScience-Based Medicine skriver om ännu en studie som bekräftar att kvicksilver/tiomersal inte orsakar autism hos barn. Dags att gå vidare?

"So what did the investigators find? I think you probably know the answer to that question. They found nothing. Nada. Zip. There wasn’t even a hint of a correlation between TCV exposure and either ASD, AD, or ASD with regression."

Mats Reimer noterar att Landstinget i Jönköpings län finansierar utbildning i öronakupunktur mot psykologiska åkommor. Detta är en praktik helt utan evidensgrund.

"Jag tycker det är upprörande att knappa resurser ödslas på att lära psykiatrins personal behandlingar som egentligen bara innehåller placeboeffekten."

Frågan om skattefinansierad alternativmedicin är på tapeten inför valet, bl a pga den debattartikel som VoF fick publicerad i DN.

Statistik:

  • Mediet Jane Lyzell har tagit fram statistik på hur vanliga olika typer av andar/spöken är. Jag skulle vilja veta hur metodiken bakom beräkningarna ser ut.
Poddradio:
  • Skeptikerpodden har släppt avsnitt 21 som bl a handlar om evolutionsteori, sömnsjuka och boken Skeptikerskolan.
  • Skeptics Guide to the Universe nr 269 innehåller diskussioner om Stephen Hawking och Gud, ekologiska jordgubbar och magnetiska människor. Dessutom intervjuas Carol Tavris.

Andra bloggar om: , , , , ,

måndag 13 september 2010

Kontaktar inte de döda

Det norska Missionssällskapet är rädda för att prinsessan Märtha Louise ska ta kontakt med de döda under sin "änglakurs" som hålls i deras lokaler.

Till deras lättnad har prinsessan lovat att låta bli, även om hon menar att det är hur lätt som helst.

För att lugna ner missionsvännerna kan även jag lova att Märtha Louise inte kommer att kommunicera med avlidna. Hur mycket hon än försöker...

Andra bloggar om:

söndag 12 september 2010

Vi har alla olika slags bekymmer...

Problem 1:

"Hur ska jag rensa min dator?

Jag har en rätt kraftfull dator som jag brukar spela på innan jag lägger mig då jag har sömnproblem. Det fungerar väldigt bra. Men nu känns det som att den är "överfull".

Är det någon som vet hur man rensar den? Har hört att den inte får komma i kontakt med starka magneter."
Problem 2:
"Hur ska jag rena min ametist?

Jag har en rätt stor ametist som jag brukar ha under min kudde när jag sover då jag sömnproblem. Den fungerar väldigt bra. Men nu känns det som att den är "överfull".

Är det någon som vet hur man renar den? Har hört att den inte får komma i kontakt med solljus."

Problem 1 skulle jag säkert kunna lösa själv, men 2:an var knepigare. Vilken tur att folk på vissa forum har bättre koll.

Andra bloggar om:

lördag 11 september 2010

Skeptips 10.09.11

Anna Bäsén har skrivit en utmärkt artikel om svininfluensavaccinets (och andra vacciners) eventuella biverkningar.

"Influensavirus är oberäkneliga. Nästa pandemi kan komma snart - och bli långt dödligare. Om den dagen kommer - vill du ha vaccin om det finns att få? Det vill jag."

Akademisk Frihet har tagit en titt på studier som undersökt hur folk reagerar på forskning som går emot deras övertygelser.

"Talar forskningsresultaten emot dina åsikter eller din syn på världen? Hur hanterar vi konflikten när vetenskapen utmanar våra starka övertygelser? Flera studier har undersökt saken och det korta svaret är att många som ofta ställs inför denna konflikt anser att vetenskapen inte kan ge svar på allt."
Läs även PsyBlogs intressanta artikel om hur människor bemöter anstötliga idéer.

Mats Reimer
skriver om ett privat apotek som framöver med stor sannolikhet kommer att börja sälja naturläkemedel av diverse slag.
"Min bedömning är att X-travital är bolagets mest potenta medicin, men kanske inte i på det sättet som kunden eftersträvar. Växten innehåller en mängd biologiskt aktiva kemikalier, och även om de kan få råttor och möss upphetsade, och guppys att byta kön, så har de humanstudier som gjorts varit nedslående. Däremot finns biverkningsrapporter om både gynekomasti och njurskador. Växtläkemedel är inte lika harmlösa som homeopatiska sockerpiller."

Politiker i Rumänien har tydligen backat från ett förslag som skulle innebära beskattning av häxor och spådamer. Varför? Jo, politikerna är rädda för att dra på sig förbannelser. Hahaha! Cheesus Crust... Veckans mest tragikomiska nyhet.

Kläder:

Video:

Andra bloggar om: , ,

fredag 10 september 2010

Vidarklinikens svaga replik

På DN Debatt argumenterade Föreningen Vetenskap och Folkbildning häromdagen för att våra skattepengar inte bör gå till vårdmetoder som inte är evidensbaserade - vilket gäller för de flesta alternativmediciner.

Bl a kritiserades Vidarklinikens användning av homeopatiska preparat. Vidarkliniken publicerade på sin hemsida en föga övertygande replik. Denna replik har redan bemötts på VoFs blogg (1, 2).

På VoFs blogg kan man bl a läsa en kort utvärdering av en schweizisk rapport som Vidarkliniken hänvisar till. Bl a har man funnit följande:

"Rapporten ifråga (sammanfattning) har tre författare, Gunver Kienle, Helmut Kiene och Hans Ulrich Albonico. Sistnämnde Albonico anställd vid Vereinigung Anthroposophisch Orientierter Ärzte in der Schweiz (Föreningen för antroposofiskt orienterad läkekonst i Schweiz). De två andra författarna, Kienle och Kiene, hör till Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie (Institutet för tillämpad kunskapsteori och medicinsk metodologi) i Freiburg, Tyskland. Institutet som grundades 1994 kallar sig ”fristående” men man medger samtidigt utan omsvep att institutet arbetar i antroposofen Gerhard Kienles anda. Institutets medarbetare brukar regelbundet komma fram till att antroposofisk medicin är betydligt bättre än vad utomståemde bedömare kommer fram till när de studerar samma material"

Antroposoferna hänvisar alltså till en studie där antroposofer utvärderar antroposofisk medicin. Författarnas objektivitet kan alltså ifrågasättas.

Som tillägg till kritiken kan jag nämna att rapporten har några ytterligare svagheter.

För det första exkluderas användningen av homeopatiska preparat från rapportens underlag (Pdf). Med all sannolikhet gynnades antroposoferna av detta i rapportens slutsatser. Rapporten berör därmed inte heller den kritik som VoF riktade mot bruk av homeopatika.

För det andra verkade rapportförfattarna inte ha några som helst krav på de studier som inkluderades i bedömningsunderlaget (Pdf). Alla studier med syfte att undersöka effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet inkluderades. Det fanns inga metodologiska krav, t ex på randomisering, placebokontroll, blindning, osv. Till och med icke-publicerade studier fick inkluderas. Av de 195 inkluderade studierna var 18 av RCT-typ (Randomized Control Trial) och av dessa var endast 6 dubbelblindade.

För det tredje verkar rapportförfattarna ha en bild av medicinsk forskning som skiljer sig en hel del från "mainstream"-forskare. Bl a ägnas ett helt kapitel åt att problematisera och nedvärdera evidensbaserad medicin (EBM) (Pdf). Man menar att det finns en diskrepans mellan EBM och den "medicinska verkligheten". Detta är en vanlig uppfattning bland förespråkare av alternativmediciner vars effekt inte till tillfredställande grad kunnat styrkas i vetenskapliga studier. Förespråkarna, som redan vet att deras favoritbehandling fungerar, drar då slutsatsen att det är studierna det måste vara fel på.

Det finns mer att anmärka på men det kan man läsa på VoFs blogginlägg.

Kontentan är i alla fall att Vidarkliniken inte imponerar. De får fila rejält på sina argument och gräva djupare bland sina studier om de vill övertyga.

Uppdatering: Läs även bloggen Tankebrott gällande Vidarklinikens replik.

Andra bloggar om: , ,

Dilbert trollar bort problem

Hmm... Dags att börja använda denna utmärkta idé?

Hur många som påverkas av placebo brukar dock variera. Det verkar vara alltifrån 0-100% beroende på omständigheter.

Andra bloggar om:

onsdag 8 september 2010

Alternativmedicinskt Bingo

Kryssa för varje argument du hör från förespråkare av alternativmediciner.

När du fått Bingo har du per automatik vunnit diskussionen ;)


Andra bloggar om:

tisdag 7 september 2010

Inga skattepengar till sockerpiller

I DN Debatt har Föreningen Vetenskap och Folkbildning skrivit en utmärkt artikel om hur våra skattepengar bör nyttjas inom sjukvården.

"Statens, landstingens och kommunernas stöd till pseudovetenskapliga behandlingar måste upphöra. Även i Sverige används homeopatika med statens stöd, bland annat på antroposofernas klinik i Järna. Detta trots att det handlar om metoder som inte prövats vetenskapligt eller som bevisligen inte fungerar. Det offentliga ska inte lägga skattebetalarnas pengar på icke fungerande metoder och inte heller ha specialregler där alternativmedicinen slipper de strikta krav som ställs på annan vård."

Eftersom den ekonomiska balansgången redan idag är svår i dagens sjukvård vore det både ansvarslöst och förnuftsvidrigt att omfördela resurser till "vård" vars medicinska effekter lyser med sin frånvaro. Många alternativmediciner, t ex homeopati, saknar helt evidensgrund och andra metoder vi vet för lite om för att kunna dra välgrundade slutsatser. Eftersom man därmed inte kan veta vilka, om några, effekter eller bieffekter metoderna har kan man heller inte bedöma deras kostnadseffektivitet.

Läs mer på VoF:s blogg.

Jag vill även uppmärksamma Nätverket Hela Barn i Sverige som utför lobbyverksamhet för att barn under 8 år ska få behandlas med diverse alternativmediciner. I dagens lagstiftning skyddas barn mot metoder där evidensgrund saknas, men detta vill Hela Barn alltså riva upp, vilket jag tycker är skrämmande. De har till och med startat en namninsamling med denna lagförändring som mål. Denna lista tycker jag att ni ska undvika, men skriv gärna på hos svenska 1023.se där en motlista är skapad. Säg alltså nej till alternativmedicisk vård av bebisar och småbarn!

Reaktioner:

Andra bloggar om: ,

måndag 6 september 2010

Skeptikerpodden no 20

Avsnitt 20 av Skeptikerpodden finns nu att ladda hem.

Denna gång diskuteras logiska felslut, falska minnen, homeopati, m.m.

Maria har intervjuat Rickard L Sjöberg som är docent vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och Uppsala. Sjöberg är också sakkunnig i en resningsansökan för Thomas Quick.

Andra bloggar om:

Lästips till Sanna Kallur

Läser i SvD att Sanna Kallur kommer att söka hjälp hos en tysk homeopat för sina idrottsskador.

Det har hon givetvis all rätt att göra, men hennes motiv tål att begrundas. Såhär säger hon:

"Alla jag pratat med som varit där är lyriska, det är ingen placeboeffekt utan funkar verkligen. Jag är beredd att testa och vill inte vänta i tio år på att Social­styrelsen ska godkänna det."

Eftersom Kallur hört en massa positiva anekdoter gällande behandlingen kan det inte röra sig om placeboeffekten? Men då så, då är det utrett och klart. Eller?

Jag tycker att Kallur ska läsa igenom detta utmärkta blogginlägg:

Harriet Hall förklarar där varför egna eller andras anekdoter kan vara otillförlitliga. Det finns nämligen ett stort antal alternativa förklaringar som måste kontrolleras/elimineras innan man kan dra alltför säkra slutsatser om orsakssamband.

Bl a måste man vara medveten om att:

... många sjukdomar går över av sig själv.
... många sjukdomar är cykliska.
... vi påverkas av förväntaseffekter.
... vi kan förväxla korrelation med kausation.
... osv.

Till sist tror och hoppas jag att Kallur är alltför optimistisk gällande Socialstyrelsens inställning till homeopati. Det lär inte räcka med 10 år innan homeopatin godkänns. Min gissning är aldrig.

Andra bloggar om:

lördag 4 september 2010

Färgspektrum i skyn

Regnbågen är ett tecken på Guds trofasthet. Så kan man tolka det, då vi i Första Moseboken kan läsa att Gud skapade regnbågen som ett tecken till Noa på att inga fler syndafloder skulle drabba människan.

En annan tolkning är att regnbågar kan bero regeringen som i konspiratorisk anda kontaminerat vårt vatten.Eller så är regnbågen helt enkelt ett optisk fenomen som uppstår när solens strålar bryts av regndroppar. Lite "tråkigare" förklaring kanske, men vackert är det i vilket fall.

Kolla t ex på denna man som berörs djupt av en dubbel regnbåge.Andra bloggar om:

torsdag 2 september 2010

Roligaste rubriken på länge!

Eller vad sägs om:

"Homeopathic remedies to combat sugar craving"

Hahah, ja det låter onekligen som en hit. Nu har homeopaterna äntligen hittat ett område där deras preparat fungerar. Homeopatiska sockerpiller som "botemedel" mot sockerbegär. Ja jisses...

Andra bloggar om: