fredag 10 september 2010

Vidarklinikens svaga replik

På DN Debatt argumenterade Föreningen Vetenskap och Folkbildning häromdagen för att våra skattepengar inte bör gå till vårdmetoder som inte är evidensbaserade - vilket gäller för de flesta alternativmediciner.

Bl a kritiserades Vidarklinikens användning av homeopatiska preparat. Vidarkliniken publicerade på sin hemsida en föga övertygande replik. Denna replik har redan bemötts på VoFs blogg (1, 2).

På VoFs blogg kan man bl a läsa en kort utvärdering av en schweizisk rapport som Vidarkliniken hänvisar till. Bl a har man funnit följande:

"Rapporten ifråga (sammanfattning) har tre författare, Gunver Kienle, Helmut Kiene och Hans Ulrich Albonico. Sistnämnde Albonico anställd vid Vereinigung Anthroposophisch Orientierter Ärzte in der Schweiz (Föreningen för antroposofiskt orienterad läkekonst i Schweiz). De två andra författarna, Kienle och Kiene, hör till Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie (Institutet för tillämpad kunskapsteori och medicinsk metodologi) i Freiburg, Tyskland. Institutet som grundades 1994 kallar sig ”fristående” men man medger samtidigt utan omsvep att institutet arbetar i antroposofen Gerhard Kienles anda. Institutets medarbetare brukar regelbundet komma fram till att antroposofisk medicin är betydligt bättre än vad utomståemde bedömare kommer fram till när de studerar samma material"

Antroposoferna hänvisar alltså till en studie där antroposofer utvärderar antroposofisk medicin. Författarnas objektivitet kan alltså ifrågasättas.

Som tillägg till kritiken kan jag nämna att rapporten har några ytterligare svagheter.

För det första exkluderas användningen av homeopatiska preparat från rapportens underlag (Pdf). Med all sannolikhet gynnades antroposoferna av detta i rapportens slutsatser. Rapporten berör därmed inte heller den kritik som VoF riktade mot bruk av homeopatika.

För det andra verkade rapportförfattarna inte ha några som helst krav på de studier som inkluderades i bedömningsunderlaget (Pdf). Alla studier med syfte att undersöka effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet inkluderades. Det fanns inga metodologiska krav, t ex på randomisering, placebokontroll, blindning, osv. Till och med icke-publicerade studier fick inkluderas. Av de 195 inkluderade studierna var 18 av RCT-typ (Randomized Control Trial) och av dessa var endast 6 dubbelblindade.

För det tredje verkar rapportförfattarna ha en bild av medicinsk forskning som skiljer sig en hel del från "mainstream"-forskare. Bl a ägnas ett helt kapitel åt att problematisera och nedvärdera evidensbaserad medicin (EBM) (Pdf). Man menar att det finns en diskrepans mellan EBM och den "medicinska verkligheten". Detta är en vanlig uppfattning bland förespråkare av alternativmediciner vars effekt inte till tillfredställande grad kunnat styrkas i vetenskapliga studier. Förespråkarna, som redan vet att deras favoritbehandling fungerar, drar då slutsatsen att det är studierna det måste vara fel på.

Det finns mer att anmärka på men det kan man läsa på VoFs blogginlägg.

Kontentan är i alla fall att Vidarkliniken inte imponerar. De får fila rejält på sina argument och gräva djupare bland sina studier om de vill övertyga.

Uppdatering: Läs även bloggen Tankebrott gällande Vidarklinikens replik.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: