torsdag 16 september 2010

Skeptips 10.09.16

Technicolor har skrivit ett läsvärt blogginlägg om problematiken kring begreppet "beprövad erfarenhet".

"När jag frågade juristen vad detta innebär i praktiken framkom att lagväsendet och Socialstyrelsen gör en intressant tolkning av denna formulering. I praktiken, åtminstone inom det psykologiska området, innebär detta att man använder sig av de metoder som en majoritet av utövarna inom området tycker är bra. Nån som ser ett problem med det? Med andra ord skulle regndans vara en acceptabel behandling vi psykos, depression eller för självmordsnära patienter om stora delar av psykologkåren tyckte att det var ok. Och i själva verket behöver vi inte ens välja hittepåexempel."

På bloggen Massa Saker redovisas de politiska partiernas inställning till alternativmedicin i allmänhet och Vidarkliniken i synnerhet.

I Kalifornien har 9 barn dött i kikhosta bara detta år. Hittills har över 4000 fall(Pdf) av smitta rapporterats i delstaten vilket innebär ca 10 fall per 100000 invånare. Detta är den högsta siffran på 55 år.

I Sverige har hittills 169 fall rapporterats i år dvs 1,8 fall per 100000 inv. Under 11-årsperioden 1997 - 2008 har 10 dödsfall i kikhosta rapporterats i Sverige, vilket är mindre än ett per år (Pdf).

Vad beror då epidemin i Kalifornien på? Med största sannolikhet handlar det om dålig vaccinationstäckning i delstaten. Detta i sin tur lär bero på antivaccinationsrörelsen högljudda framfart de senaste åren. Att inte vaccinera leder till att småbarn dör. Det glömmer man lätt här i Sverige där vi är duktiga på att vaccinera våra barn och därmed inte sett till några epidemier av mässling, kikhosta eller röda hund på väldigt länge.

Läs även Tankebrotts inlägg om kopplingen mellan narkolepsi och svininfluensavaccinet. I media har kopplingen ibland presenterats som en näst intill klarlagd orsaksrelation, men den statistik som Läkemedelsverket hittills presenterat visar att kopplingen är allt annat än självklar.

Enligt ett forskningsprojekt på Kansas State University minskar vidskeplighet hos människor som tänker på döden. Många har troligtvis haft den direkt motsatta misstanken. Tidigare forskning har nämligen visat att bristande kontroll på tillvaron ökar människors vidskepliga tendenser. Men av någon anledning är effekten alltså omvänd inför den ultimata kontrollbrist som en oundviklig död innebär.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: