tisdag 7 september 2010

Inga skattepengar till sockerpiller

I DN Debatt har Föreningen Vetenskap och Folkbildning skrivit en utmärkt artikel om hur våra skattepengar bör nyttjas inom sjukvården.

"Statens, landstingens och kommunernas stöd till pseudovetenskapliga behandlingar måste upphöra. Även i Sverige används homeopatika med statens stöd, bland annat på antroposofernas klinik i Järna. Detta trots att det handlar om metoder som inte prövats vetenskapligt eller som bevisligen inte fungerar. Det offentliga ska inte lägga skattebetalarnas pengar på icke fungerande metoder och inte heller ha specialregler där alternativmedicinen slipper de strikta krav som ställs på annan vård."

Eftersom den ekonomiska balansgången redan idag är svår i dagens sjukvård vore det både ansvarslöst och förnuftsvidrigt att omfördela resurser till "vård" vars medicinska effekter lyser med sin frånvaro. Många alternativmediciner, t ex homeopati, saknar helt evidensgrund och andra metoder vi vet för lite om för att kunna dra välgrundade slutsatser. Eftersom man därmed inte kan veta vilka, om några, effekter eller bieffekter metoderna har kan man heller inte bedöma deras kostnadseffektivitet.

Läs mer på VoF:s blogg.

Jag vill även uppmärksamma Nätverket Hela Barn i Sverige som utför lobbyverksamhet för att barn under 8 år ska få behandlas med diverse alternativmediciner. I dagens lagstiftning skyddas barn mot metoder där evidensgrund saknas, men detta vill Hela Barn alltså riva upp, vilket jag tycker är skrämmande. De har till och med startat en namninsamling med denna lagförändring som mål. Denna lista tycker jag att ni ska undvika, men skriv gärna på hos svenska 1023.se där en motlista är skapad. Säg alltså nej till alternativmedicisk vård av bebisar och småbarn!

Reaktioner:

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: