onsdag 8 september 2010

Alternativmedicinskt Bingo

Kryssa för varje argument du hör från förespråkare av alternativmediciner.

När du fått Bingo har du per automatik vunnit diskussionen ;)


Andra bloggar om:

10 kommentarer:

Stefan sa...

Pekka,
Tycker själv det är bra med kritiskt tänkande och även häcklande. Häcklas den som häcklas bör:-)
Skulle vilja råda dig om att även försöka stå med ett ben i "vardera lägret" och därmed kanske bli lite mer vidsynt. Dvs syna båda sidor så gott det nu går. Jag lovar, det är inte lätt!
T ex Vidarklinikens replik:
http://www.vidarkliniken.se/om/aktuellt/osakliga-paahopp-paa-antroposofisk-och-komplementaermedicin/

Sedan även ta reda på hur mkt skattemedel vi betalar det s.k etablerade, SLV, Folkhälsoinstitutet m fl. Relatera det till vilken nytta de gör. Ta bara dessa "vetenskapliga" studier som SLV anger;
http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/04/08/livsmedelsverket-bor-omede/listor.pdf

eller diskussionen om MMR-vaccinet som åtm. jag trodde klarlagt att det inte är skadligt, autism mm.
http://www.wddty.com/mmr-vaccine-isn-t-safe-after-all-uk-government-forced-to-concede.html

Pekka S sa...

Stefan: Vidarklinikens replik är långt ifrån övertygande. De använder till popularitetsargument, hänvisar till en undermålig schweizisk rapport, klagar på VoFs användning av anekdoter samtidigt som de själva vädjar i liknande banor.

SLV, osv är jag tyvärr dåligt insatt kring. Kan därmed inte säga speciellt mycket i de frågorna.

Att ett vaccin kan ha bieffekter är givetvis olyckligt men om man gör en riskanalys väger fördelarna långt mer än riskerna.

Stefan sa...

Ang. Vof och Vidar: skulle man då där kunna säga att det är i stort sett skit med båda? Kan Vidar verkligen visa tillförlitlig statistik t ex?
Hur "vet" du att de hänvisar till en undermålig rapport? Jag kan hänvisa till SLV´s undermåliga studier...;-)
Hur är det med Placebo? Är inte det fullkomligt helt vetenskapligt bevisat?
Varför då attackera det alternativa?

Ang. SLV o likn. Känns det för "stort" för dig att ge sig på?

Ang. vaccineringen som ju verkligen är ett kapitel för sig; För ett år sedan var det hysteriskt i Polen och Ukraina ang svininf. Hur blev resultaten där jmf med här. De hade ju inget vaccin. Har du ngn info om det?

Anonym sa...

"Att ett vaccin kan ha bieffekter är givetvis olyckligt men om man gör en riskanalys väger fördelarna långt mer än riskerna."

-Att ett vaccin har bieffekter är givetvis självklart och om man gör en riskanalys är det inte alls självklart att fördelarna väger långt mer än riskerna.

När det gäller "svininfluensan" anser jag att nackdelarna vägde långt mer än fördelarna, sett ur medelsvenssons synvinkel. Men ur vaccintillverkarnas och alla andra som kan ta del av vinsterna av vaccinförsäljningen (t.ex. mutade politiker) synvinkel är det självklart att fördelarna väger långt mer än riskerna!

T.

Pekka S sa...

Stefan: Jag har läst den rapport som de hänvisar till och den är långt ifrån den standard vi t ex skulle hitta hos svenska Socialstyrelsen. T ex inkluderas inte antroposofernas användning av homeopatika i rapporten vilket med all sannolikhet ger en mer positiv helhetsbild. Och till skillnad från andra rapporter av liknande typ har de schweiziska artikelförfattarna valt att inkludera studier som helt saknar randomisering, kontrollgrupper eller blindning. Av 195 studier var 18 av RCT-typ och av dessa var endast 6 dubbelblindade. Ett sådant underlag är svårt att ta på allvar. Rapporten tillägnar därtill ett helt kapitel åt att problematisera (nedvärdera) evidensbaserad medicin och RCT-studier.

Sedan förstår jag inte vad du menar med att jag inte borde kritisera alternativmediciner eftersom placebo är ett vetenskaplligt begrepp? Kan du utveckla den tankegången?

Gällande SLV så har du rätt i att det för mig känns som ett jättearbete att sätta mig in i. Samma sak gäller andra områden, t ex klimatforskning.

Måste även göra dig besviken gällande Polen och Ukraina. Har inte hunnit sätta mig in i det. Vore därför intellektuellt oansvarigt av mig att ge dig svar.

Pekka S sa...

T: Svininfluensan visade sig, precis som du skriver, vara relativt mild. Detta vet vi i efterhand. I förväg var det omöjligt att veta hur influensan skulle slå och det är bättre att vara "onödigt" försiktig än att chansa.

Men jag vet inte hur du kommer fram till att vaccinationen skulle varit mer negativ än positiv för medelsvensson?

Patrik Söderström sa...

Big pharma , check :)

Stefan sa...

Pekka,
ang. Placebo så tänkte jag att eftersom det tydligen får goda resulatat även inom Homeopatin och deras form av medicin är verkningslös så torde det då vara placebo som är verksam och det är väl bra?! Det finns väl ngn anledning till att folk söker sig till Homeopatin och om det nu är verkningslösa medel, men folk blir bra så...What´s the problem? Det var det jag menade --: att man avfärdar indirekt placebo om man vill förbjuda alternativa metoder. OBS, Jag kan förstå att det kan förekommer avarter med svåra konsekvenser för ett antal ungefär som att en antal får oförklarliga biverkningar av ett vaccin el. konv. medicin. Vår värld är inte svart-vit. ev fortsättning följer:-)...

Stefan sa...

Glömde: ngn vettig statistik ang. alt-metoder?
Ang. vaccineringen så tror jag att vi ännu inte har facit, men den som _ej_ gjordes i Polen och Ukraina behöver naturligvis vara med i utvärderingen

Pekka S sa...

Stefan: Placebo har endast en temporär och otillförlitlig effekt. Jag ser inget skäl till att rekommendera metoder som enbart bygger på placeboeffekten. Folk lär i allra flesta fall inte bli bättre av homeopatisk behandling, i alla fall om man ser till objektiva mått. Och de eventuella psykosomatiska förbättringarna lär vara marginella.

Vilken statistik på alt.med är du ute efter?