tisdag 24 augusti 2010

Dawkins om religiösa friskolorHär illustreras ett av de potentiella problemen med religiösa friskolor. Förhoppningsvis är kontrollen bättre i Sverige, men riskerna bör fortfarande finnas.

Än värre är det med hemundervisning där det i princip är omöjligt att avgöra huruvida undervisningen följer skolplanen eller inte. Detta förstår vi när vi läser en Dagenartikel om en familj där barnen undervisas hemma. Familjen påstår sig följa skolplanen, men frågan är hur väl de lyckas när de t ex inte förstår sig på sådant som evolutionsteorin:

"Vi lär ut att evolutionsteorin är en teori och att skapelseberättelsen är en annan. Båda är just teorier - inte vetenskap".
Är detta att följa skolplanen?

Andra bloggar om:

6 kommentarer:

Lisa sa...

Ville bara säga att jag gick högstadiet i en komunal skola och där det kom upp en diskussion om evolution kontra skapelse varpå läraren sa att båda är bara teorier men evolutionsteorin är den allmänt accepterade och därför måste vi lära oss den.

Några år senare tittade jag närmare på olika teorier om hur världen kom till (finns fler!) och som jag förstår det saknar samtliga det bevismaterial som krävs för att höja dem till fakta, vissa menar att ingen ens klarar den faktakoll som krävs för att kallas teori utan att vi bör tala om hypoteser om hur jorden kom till. Dock skulle jag säga att evolutionen har mer bakom sig än t.ex. en skapelse på 7 dagar.

Pekka S sa...

Lisa: Det var en märklig formulering av läraren. Skapelsetro är inte någon vetenskaplig teori, medan evolutionsteorin är det.

Jordens uppkomst har sedan inget (eller väldigt lite) med evolutionsteorin att göra. Inte världens uppkomst heller. Evolutionsteorin handlar om livets utveckling.

Vidare råder det ibland en viss förvirring kring begreppen fakta, hypotes och teori så som de används inom vetenskapliga sammanhang.

Fakta = Observationer. Att man t ex funnit en fossil i ett visst sedimentlager är fakta. (Evolutionen i sig kan sägas vara fakta eftersom vi kan observera evolutionen på ett antal sätt.)

Hypotes = En inledande förklaringsmodell som ska testas/falsifieras. (Evolutionsteorin är mycket mer än en hypotes.)

Teori = Ett övergripande ramverk som sammanfattar och förklarar observerade fakta och framgångsrika hypoteser. (Evolutionsteorin är utan tvekan en vetenskaplig teori.)

Anonym sa...

"Lisa: Det var en märklig formulering av läraren. Skapelsetro är inte någon vetenskaplig teori, medan evolutionsteorin är det."

Hon skrev inte att läraren hade sagt så heller.
En annan sak: Vad är det som säger att en just vetenskaplig teori skulle ha mer status jämfört med en filosofisk/religiös? Det handlar om två olika verktyg - som man belyser samma sak med. Men ingen av dem behöver vara absolut sanna - även fast "bevisen" pekar mot detta. Skulle vi ha en DVD från Big Bang och då jorden skapades, skulle vi veta till 100%. Nu har vi inte det, så allt blir bara massa antaganden.

En sista grej: När du skriver "Fakta = Observationer. Att man t ex funnit en fossil i ett visst sedimentlager är fakta..." är du lite slarvig. Visst observerar man, bl.a fossiler, men sedan gör man faktiskt en TOLKNING av det man observerar. Så fakta inom vetenskapen är aldrig 100% sant (om man inte pysslar med matematik), för då skulle man tvingas göra oändligt många experiment innan man skulle kunna fastslå att någon teori verkligen är sant.

Mvh
Patrik

Pekka S sa...

Patrik: Inom den naturvetenskapliga undervisningen har givetvis vetenskapliga teorier högre status. Personligen anser jag att vetenskapliga teorier i allmänhet har högre status ifall de skulle hamna i konflikt med filosofi eller religion. Detta beror på den vetenskapliga metodikens överlägsenhet gällande kunskapssökande. En vetenskaplig teori om jordens uppkomst kommer alltid att vara mer trovärdig än en religiös teori.

Sedan har du helt rätt i att vetenskapliga teorier inte kan betraktas som absolut sanna. Det är t o m en central egenskap i den vetenskapliga metodiken. Inom religion hävdas däremot ofta absoluta sanningar.

Till sist måste du skilja på fakta och tolkningar av fakta. Att man t ex hittat ett fossil är fakta. Att fossilen är si eller så gammal är en tolkning man gör utifrån teorier.

Anonym sa...

NOTE: The "Lisa" that answered this blog is not the same "Lisa" in the article.

Pekka S sa...

Anonym: I didn't think that it was the same Lisa. But thanks for the clarification anyway!