måndag 19 april 2010

Scientologerna ♥ Kosttillskott

KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter) är som många vet en scientologisk organisation med syfte att svartmåla psykiatrin som vetenskap.

Scientologerna menar i princip att den skolmedicinska psykiatrin är en människofientlig pseudovetenskap. Tom Cruise & Co menar istället att det är scientologerna som är auktoriteter gällande det mänskliga medvetandet.

KMR i Sverige är i alla fall i farten igen. De har publicerat en rad pressmeddelanden på där de bl a går till angrepp mot skolmedicinen i stort. De skriver att mediciner är ansvariga för hundratusentals dödsfall medan kosttillskott och alternativmediciner inte dödat en enda människa. Men är jämförelsen vettig?

KMRs argument på uppgifter från förgiftningsrapportering i USA. Eftersom mediciner har påvisade effekter har de även bieffekter som kan vara ödesdigra vid överreaktioner eller felhantering. De flesta kosttillskott har väldigt blygsamma effekter vilket innebär att man svårligen kan överdosera. Många alternativmediciner har så gott som noll effekt och de lär man inte kunna dö utav. Homeopatika som inte ens innehåller aktiva ingredienser skulle aldrig kunna detekteras i förgiftningsundersökningar. Det vore i så fall om en patient överdoserade på de sockerpiller som homeopatikan appliceras på. Som jag förstår det måste en människa på 80 kg äta ca 2,4 kg socker (27000 mg/kg kroppsvikt i alla fall för råttor) för att nå en dödlig dos. Jag skulle tro att ett litet sockerpiller väger ca 0,5 gram vilket innebär att man skulle behöva förtära 4800 sockerpiller. Om en förpackning innehåller 84 piller behöver man tömma och äta ca 29 förpackningar i ett svep.

Det finns dessutom två viktiga aspekter som förgiftningsstatistiken inte fångar upp. För det första kan vissa kosttillskott och alternativmediciner ha allvarliga biverkningar ifall de tas i mycket hög dos eller i kombination med andra läkemedel. Men andra typer av skador syns inte i statistiken så länge ingen dör. Den andra risken uppstår när folk väljer att behandla sig själva med kosttillskott och alternativmediciner i stället för att vända sig till skolmedicinen. I värsta fall kan detta leda till dödsfall men detta syns inte heller i förgiftningsstatistiken. På sajten What's The Harm kan man läsa om just sådana fall. Ta t ex en titt på sidorna om örtmediciner, ayurveda eller vitaminer.

KMR skriver vidare att:

"Man kan också undra varför kinesisk medicin och ayurvedisk medicin skall förbjudas (noll dödsfall) i EU, samt så gott som alla örtpreparat och i praktiken homeopatiska medel. Det är EU som bestämt att alla hyllor skall tömmas på dessa medel (EC Directive 2004/24/EC).

Samtidigt säljs det giftiga mediciner och vacciner ganska ohejdat. Bara psykiatrins antipsykotiska medel är rena stordräparna och siffror på hundratusentals dödsfall har nämnts. Patienterna drabbas av övervikt, diabetes och förtidig död. Flera läkemedelsföretag har stämts, bl.a. AstraZeneca med Risperdal där en process med tjugosextusen patienter och anhöriga kräver miljardelopp.

Inom alternativmedicinen finns alternativ till psykiatrins giftiga droger. Den nya ”gröna mentalhälsovården” som är helt drogfri är ytterst effektiv.

Varför vill man stoppa den? Follow the money!"

Jag har tagit en titt på EU-direktiv 2004/24/EC (Pdf) och kan inte se att den handlar om förbud av ayurveda, kosttillskott eller annat. Snarare handlar det om att traditionella växtbaserade läkemedel ska få en förenklad godkännandeprocess (Se punkt 4). Undantag kan även göras även om vissa kriterier inte uppfylls (Artikel 16b punkt 4). Andra produkter som inte uppfyller t ex tidskriterierna förbjuds inte, men de blir kanske svårare att registrera. Homeopatika verkar inte ens räknas in i detta direktiv (eftersom dessa kan beviljas
försäljningstillstånd eller registreras enligt direktiv 2001/83/EG (Se punkt 4). Inte heller kosttillskott såvitt jag kan se såvida de inte räknas som traditionella växtbaserade läkemedel (Se punkt 12). För de produkter som direktivet riktar sig till är det nästan bara tillverknings- och säkerhetskrav som är hinder för försäljning. Kravet på evidens från medicinska studier är betydligt mindre än för skolmedicinska läkemedel.

I andra stycket i citatet här ovan ser man tydligt scientologernas ogillar av psykiatrin. Jag vet inte om deras "hundratusentals dödsfall" stämmer, men givetvis kan läkemedelsanvändning i sällsynta fall ha olyckliga konsekvenser av den graden. Men med tanke på att många av dessa mediciner faktiskt räddar liv och gör människors tillvaron bättre är det grovt vilseledande att kallade dem för giftiga stordräpare. Självklart hade vi velat ha ännu effektivare och säkrare läkemedel, men att kosttillskott och "grön mentalhälsovård" skulle vara lösningen är högst tveksamt. Kanske finns det vissa lovande metoder och preparat inom denna sektor men dessas effekt måste i så fall påvisas av forskning.

Men forskning är troligtvis något scientologerna inte bryr sig speciellt mycket om. Eftersom L Ron Hubbard förkastade psykiatrin och istället lovprisade kosttillskott tror sig scientologerna redan sitta på sanningen. De utgår helt enkelt från sin "sanning" och förvränger verkligheten efter eget godtycke, precis som kreationister, astrologer och andra pseudovetenskapare.

Andra bloggar om: , ,

2 kommentarer:

Anders sa...

27000 mg/kg kroppsvikt blir för 80 kg kropp endast 2160 g = 2,16 kg. Det är betydligt mindre än 2400 kg.

I referensen står det 29700 mg/kg kroppsvikt. Det blir 2,376 kg socker som LD50 för råttor på 80 kg.

I övrigt läsvärt!

Pekka S sa...

Anders, du har helt rätt! Ändrar i texten!