tisdag 9 mars 2010

Tro med dödliga konsekvenser

Jeffrey och Marci Beagley har i USA dömts till 16 månader i fängelse för deras 16-åriga sons död.

Sonen Neil dog eftersom föräldrarna inte tog honom till sjukhuset trots att han var mycket sjuk. Församlingen som familjen tillhör, Followers of Christ Church, tror nämligen inte på modern sjukvård. Istället är det förbön som gäller vid alla sjukdomar, då de tror att Gud ska hjälpa dem.

En 15-månaders flicka från samma släkt och församling har tidigare dött av liknande försummelse. Flickans pappa sa att han inte trodde på läkare men gjorde allt han förmådde (förbön) för att få flickan att tillfriskna.

"Brent Worthington said that forgoing medical treatment is probably difficult for outsiders to understand. For him, medical treatment "is not a question. It's not even thought.""

Man misstänker att uppemot 21 barn kan ha dött i onödan pga församlingens prioritering av förbön före medicinsk vård.

Domaren i Beagleyfallet menade att detta nu måste få ett stopp. Därför dömde han paret till fängelse. Jag hoppas att det skickar rätt signaler till resten av församlingen (och till andra liknande).

Om något tycker jag att fall som dessa visar att tro kan vara en oerhört stark och ibland destruktiv kraft. Så stark att föräldrar vägrar att ta sina sjuka barn till ordentlig sjukvård. (Eller som i Jehovas Vittnens fall där man vägrar ta emot blod.) Detta är en av anledningarna till att jag inte ser något större värde i tro för trons egen skull. Tro kan endast vara värdefullt ifall dess konsekvenser är gynnsamma. Och möjligheten till gynnsamma konsekvenser ökar markant ifall tron är verklighetsgrundad och rationell.

Men medlemmarna i Followers of Christ Church anser kanske att konsekvenserna av deras val är gynnsamma trots dödsfallen? De har trots allt varit starka i sin tro och därmed visat lojalitet mot sin Gud. De räknar troligtvis med belöningar i livet efter detta. Fullständigt verklighetsgrundat och rationellt - enligt dem?

Andra bloggar om:

8 kommentarer:

Hampus Inc. sa...

Obehaglig historia

Dannemanne sa...

Jag undrar vad straffet blivit i Sverige?

Pekka S sa...

Bra fråga Dannemanne. Vet faktiskt inte.

Anonym sa...

Du nämner att Jehovas vittnen vägrar ta emot blod. Tyvärr har detta missuppfattats av många människor. En del tror att vittnena låter sina familjemedlemmar dö. De vill ge sina barn och anhöriga den bästa tänkbara behandlingen utan att ge dem givarblod.
Det kan vara bra att känna till att varje vittne eller förälder själv bestämmer om de ska ta emot blodfraktioner (albumin, hemoglobin, gammaglobuliner m.m.).
Fler och fler sjukhus bildar blodfria team eftersom 80 % av alla kirurgpatienter inte vill ha blod. Det finns en rad olika tekniker för att undvika blodtransfusioner, t.ex. hemodilution och cellserver. Att ge erytropoietin i stora doser sätter ofta upp den egna blodproduktionen på en högre nivå. Man kan därför utföra mycket blodiga operationer i lever och hjärta utan att ge givarblod.
Det är inte bara vittnena som föredrar blodfria alternativ. Se t.ex. denna webbplats:
http://www.noblood.org/
Professor Neil Blumberg, som är chef för avdelningen för transfusionsmedicin och blodbanken vid University of Rochester i New York, framhåller att ”uppskattningsvis 10 000-50 000 patienter om året, enbart i USA, dör p.g.a. störningar i immunsystemet som kan relateras till blodtransfusion”.
Blodtransfusion har dessutom visat sig vara en mycket farlig behandling enligt en ny rapport från forskargrupper vid Duke University Medical Center.
I denna omfattande studie har det kommit fram att patienter som genomgått en blodtransfusion löper större risk att drabbas av hjärtattack, hjärtsvikt, stroke och dödsfall. Orsaken är de röda blodkropparnas kväveoxidhalt. I takt med att halten minskar tappar det lagrade blodet sin förmåga att leverera syre till kroppen, vilket kan få förödande konsekvenser. Att därför ge en människa stora kvantiteter blod kan leda till att vissa viktiga kroppsorgan kollapsar.
http://hd.se/halsa/2007/10/15/blodtransfusioner-oekar-risk-foer/
Att tusentals människor dör eller får hepatit av blodtransfusion uppmärksammas förvånansvärt lite i medierna.

Patrik Söderström sa...

Vad tycker du den kvinna som fick allvarliga hjärnskador och förmodligen även dödliga skador på sitt ofödda barn skulle göra när hon vägrade att ta emot blod när hon höll på att förblöda?

Den här personen kommer förutom att ha åstadkommit permanenta hjärnskador på sig själv och sitt barn även kosta samhället enorma summor pengar.

Detta är en av flera historier om jehovas vittnen som utan egentliga anledningar beslutat sig för att inte ta emot blod.

Kommer de ta emot blod den dagen vi kan producera det helt syntetiskt?

Anonym sa...

Hej Patrik!
Det är tråkigt när patienter får skador – oavsett anledning. Jag känner inte till nämnda fall och kan därför bara ge några allmänna kommentarer.
Det är näst intill omöjligt att garantera en riskfri blodtransfusion. Felbehandlade patienter är idag en stor grupp. I Norrköpings Tidning (2009-02-23) kunde man läsa följande:
”Enligt Stockholms landsting drabbas runt 100 000 patienter av felbehandling i landet varje år varav ungefär 3 000 avlider.” Om vi därtill lägger alla som smittas eller avlider på grund av blodtransfusioner kommer vi upp i väldigt höga tal – bara i ett land.
Du skriver att Jehovas vittnen ”utan egentliga anledningar beslutat sig för att inte ta emot blod”. Jag anförde flera anledningar i mitt inlägg. Det var visserligen bara några korta exempel. Här kommer några till:

Dr H L Corwin:
”Bevisen hopar sig när det gäller hur stor klinisk betydelse blodtransfusionernas inverkan på immunsystemet kan ha. Flera studier tyder på att transfusion av röda blodkroppar ökar risken för cancerrecidiv och postoperativa infektioner. Patienter som får allogena blodtransfusioner utsätts för ökad morbiditet, längre sjukhusvistelser och högre kostnader.” – Blood Transfusion, 1999; 116(5), sid. 1149-1150.

Socialstyrelsen gick ut redan 1995 (SoS-rapport 1995:14) med riktlinjer för patienträtt i samband med blodtransfusioner. "Största restriktivitet med allogen transfusion
bör iakttas" står det i rapporten samtidigt som man hänvisar till "en kombination av redovisade tekniker" som numera finns för att undvika blodtransfusion.
På senare år har ytterligare tekniker kommit fram förutom en rad olika blodersättningsmedel.
Det är dessutom väldigt svårt att säga när det är "sista vägen ut". Det har visat sig att kroppen kan tolerera och kompensera ett mycket lågt hb-värde.
I tidningen Bohuslänningen (2008-01-15) stod följande att läsa:
"Tusentals i riskzonen för hepatit C-smitta
Många tusen svenskar, åtskilliga i Västra Götaland, kan utan att de vet om det vara smittade med hepatit C efter att ha fått blodtransfusion under åren 1965–1991.
Fortfarande är de flesta en bortglömd grupp i sjukvårdens Sverige."
Människor kan fortfarande smittas. I samma artikel stod detta att läsa:
"Förra året, 2007, upptäcktes 353 nya fall av hepatit C i Västra Götaland. 15 av dessa hänfördes till blodtransfusioner."
Jag återkommer gärna med ett antal andra artiklar som visar vilka blodskandaler som skett världen utöver.

Kan inte låta bli att foga till ett annat exempel på riskfri och blodfri behandling med erytropoietin som infördes i Östra Småland (2007-01-11):
"Det är ett mirakel att jag lever. Loida Samson och sonen Liam vilar ut på BB efter den dramatiska födseln. Bloddopningsmedlet Epo räddade Loida, som är Jehovas Vittne,
när hon förlorat 3,5 liter blod. Jag är mycket tacksam för att läkare och personalen på förlossningen visade mig respekt och lät mig som Jehovas Vittne få behandling
med Epo istället för blodtransfusioner. Det räddade mitt liv."

Det finns åtskilliga liknande exempel. Att en läkare menar att blodtransfusion är nödvändigt betyder inte att andra läkare delar den uppfattningen. Att operera och behandla patienter blodfritt har blivit en specialkompetens. Därför har det bildats blodfria specialteam på många sjukhus. Här några få exempel på detta:
http://www.pennmedicine.org/bloodless/
http://www.theuniversityhospital.com/bloodless/html/bloodlessterms/alternatives.htm
http://www.englewoodhospital.com/ms_bloodless_home.asp
http://www.northjersey.com/news/012910_Englewood_Hospital_to_train_military_others_in_bloodless_surgery_techniques.html

Givetvis kommer Jehovas vittnen ta emot syntetiskt blod. Många tar redan emot blodfraktioner av olika slag.

Pekka S sa...

Anonym:
Hur bemöts vittnen som tar emot blod?

Har du källa till att 80% av kirurgpatienter inte vill ta emot blod?

Sedan finns det givetvis risker med blodtransfusioner, men dessa måste vägas mot fördelarna om man ska kunna få en rättvis bild. Finns det alternativ som har samma fördelar men färre nackdelar? Annars är fortfarande blodtransfusioner det bästa medicinska alternativet. Att då säga nej är oansvarigt, speciellt om det gäller barn och ungdomar.

Anonym sa...

Bra frågor du kommer med. Vittnen som tar emot blod blir på inga villkor utstötta. De bemöts i allmänhet med stor förståelse och medkänsla. Ibland kan en sådan patient varit utsatt för traumatiska upplevelser och hot.
Du frågar om källan till uppgiften att 80 % inte vill ha blod. Det är en professor Roland Hetzer (Deutsches Herzzentrum) som nämnt detta i en filmpresentation med titeln
”Transfusion Alternative Health Care”.

Du frågar även om det finns alternativ som har samma fördelar. Ofta handlar det om att ge volymhöjande medel såsom Ringer-acetet, dextran eller olika saltlösningar.
De flesta alternativen har en rad fördelar; snabbare läkning, kortare sjukhusvård, billigare och helt utan några smittrisker eller immunologiska reaktioner.
D.R. Span skrev i tidskriften Anesthesiology (2000;93, sid. 242-255) så här: ”När man undvek allogena transfusioner, minskade de totala vårdkostnaderna för bukkirurgi och ortopedisk kirurgi med uppskattningsvis 5.000 dollar per patient”.
Jag tror inte att ett sjukhus skulle minska att ge donatorblod om det var till nackdel för patienter. Eller vad tror du?