tisdag 9 mars 2010

Tankekontroll i megakyrka

Hur kontrollerar man sina medlemmars ifrågasättande och kritiska tänkande? Kanske genom att förbjuda dem att tänka vissa tankar.

Följande kan man läsa i Dagen om Ted Haggards gamla megakyrka där Brady Boyd numera står för predikan.

"Problemet med många troende är dock att de kan vara bedragna eller påverkade av onda andar utan att förstå det, menade han. Människor leds bort från sanningen lite i taget och undrar sedan "hur hamnade jag här?"

- Fienden är bra på sådana trix, sade han.

- Du kan bli lurad, men det behöver du inte bli, menade han vidare.

Församlingen skulle behöva komma till en större förståelse av urskiljning, menade han. Varje frestelse börjar med en tanke. Och det viktigaste vapnet för en kristen i mötet med demoner är omvändelse från dessa tankar.

- En stor del av den själavård jag har i New Life Church skulle inte behövas om vi hade en kultur där vi var känsliga för att vissa tankar inte kommer från Gud. Om vi omvänder oss från de tankarna, skulle äktenskapsbrotten försvinna och familjer skulle slippa splittras. Det börjar med en tanke."

Se upp för vissa tankar alltså! Och vilka tankar kan detta tänkas vara? Rimligtvis sådana som ifrågasätter den kristna tron i allmänhet och församlingens tolkningar i synnerhet?

Sektvarning på megakyrkan?

Hittade en passande bild på Fail Blog:

Andra bloggar om:

7 kommentarer:

Erik sa...

Rimligtvis tankar som leder till synd. Det verkar vara vad han syftar på. Tankar är annars något som är lätt att inte ta allt för hårt på.

Pekka S sa...

Tanken måste få vara fri. Det är omoraliska handlingar man får se upp med. Givetvis kan tankar leda till handlingar men jag undrar ifall tankekontroll är lösningen? Även bristen på tankar kan ha ogynnsamma konsekvenser då känslor och instinkter inte möts av tankens motstånd.

P-O.S sa...

Ja det är just det att möta instinkter och känslor med rätt sorts tankar. Då menar jag att hålla sig till det man i förväg har bestämt sig för.
En gift man som har bestämt sig för att vara trogen kan till exempel, då han får syn på nå'n snygging, tänka "wow, henne skulle jag ge en miljon för att....".
Då måste han genast stoppa den tanken och inte bejaka den utan tänka "nej du Satan, försök inte lura mig, jag är gift, jag älskar min fru, och jag har bestämt mig för att vara trogen".

Att lära ut sådana sätt att kontrollera sig kan man väl inte kalla sekterism utan snarare god fostran. I alla fall ur ett kristet perspektiv. Och sedan är det ju naturligtvis frivilligt att vara kristen eller inte.
Ingen människa har rätt att tvinga någon annan till någonting, och det gör inte heller riktiga kristna eftersom de är lika Jesus.

P-B sa...

P-O.S: "...riktiga kristna..."

Är det möjligt att de är släkt med riktiga skotska män?

Pekka S sa...

Självklart ska man få för en intern dialog för att motverka osunda tankar. Men det finns en risk i att förbjuda vissa tankar och hänvisa till Satan som upphovsman. T ex kan jag tänka mig att tankar som har med religions- eller teologikritik att göra kan hämmas. Även andra dogmer kan bli orubbliga.

P-O.S sa...

Håller med dig Pekka.
Självklart måste det finnas en öppen dialog inom den kristna församlingen, precis som inom ett politiskt parti.
Men om man motverkar partiprogrammet så är det klart att man blir utesluten. Då får man ju istället gå in i ett parti som har samma åsikter som en själv.

P-B undrar vad jag menar med riktiga kristna, och det är ganska enkelt.
Ordet kristen betyder "en som tror på Kristus", så i fall man tror på Jesus Kristus, och inte tror att han ljuger, så är men kristen.
Det finns många som inte tror på Jesus, men ändå kallar sig kristna.
Men då är man ju egentligen något annat.

P-B sa...

P-O.S: Nej, det jag anmärkte på var att du antydde karaktärsdrag som endast "riktiga kristna" skulle ha, vilket är falskt.