måndag 15 mars 2010

Skeptips 10.03.15

Mats Reimer noterade för ett tag sedan att läkare på Vidarkliniken förskriver homeopatiska preparat till sina patienter. Han skickade en fråga till Filippa Reinfeldt om lämpligheten i detta och nu har han fått svar:

”Vidarkliniken bedriver på uppdrag av landstinget en auktoriserad husläkarmottagning enligt regelboken för husläkarverksamhet. Regelboken är utformad på ett sådant sätt att den ska ge utrymme för en profilering av mottagningarna… De specifika krav som ställs på vårdgivare när man väljer att behandla patienter med antroposofiska läkemedel är att patienten är väl informerad och medveten om den valda behandlingen samt att den genomförs utifrån beprövad erfarenhet... Självklart har mottagningen ett annat förskrivningsmönster, men bedömningen är att deras användning av antroposofiska läkemedel genomförs under god kontroll och enligt beprövad erfarenhet.”

Detta är enligt mig en skandal. Ska av socialstyrelsen legitimerade läkare verkligen få förskriva vilken pseudovetenskap som helst?

På 10 år har antalet barn i religiösa friskolor ökat med 58%. Samtidigt vill 46% av tillfrågade svenskar förbjuda sådana skolor. Jag tillhör själv motståndarna, i alla fall delvis. Skolorna får gärna finnas kvar och de får gärna drivas av religiösa organisationer också. Men jag tycker att de konfessionella inslagen borde förbjudas, då statligt finansierade skolor borde vara sekulära precis som staten är. Intressant nog verkar inga av de politiska partierna förbjuda dessa skolor.

Simon Singh säger farväl till skrivandet i The Guardian. Sedan förtalsanmälan mot honom har så gott som all tid, energi och en massa pengar gått till den processen.

"I am in the very fortunate position of having no employees, being a freelancer, having financial resources and having a very supportive wife. In any other circumstance, I cannot imagine fighting a libel action because of the enormous sacrifices involved.

I should have started writing a new book a year ago, but as yet I cannot even develop proposals and talk to publishers because I have no idea how the next year or so will develop.

The case could easily continue for another two years. If I win then I will not recover all of my legal costs, but (worse still) I will never recover the time I have dedicated to poring over legal documents."

Länstidningen Södertälje skriver om kiropraktorn Ann-Britt Nilsson som behandlar barn med pseudovetenskapen kraniosakral terapi. Läs mer om metoden hos Mats Reimer.

"De som tror på kraniosakral terapi tror nämligen på tryckvågor (cranial rhythmic impulse) från lillhjärnan med frekvens 6-14 per minut. Dessa vågor påstår de sig kunna känna med händerna(!) längs din spinalkanal från hjässan till korsbenet. Och då menar de inte alls de tryckvariationer på grund av puls, krystning eller skrik som jag på en bebis kan känna i fontanellen, utan de inbillar sig att de känner sina påhittade vågor genom en vuxen människas hårda skallben eller sacrum.

Har du ett upplevt hälsoproblem så brukar kraniosakralterapeuten mena att orsaken är att ryggmärgsvätskan inte kan flöda normalt, och med mycket mjuka tryck på de rätta punkterna ställer terapeuten det hela till rätta för dig. Hela idén bakom terapin saknar förstås stöd i normal anatomi och fysiologi, kunskaper som ändå fanns när osteopaten William G. Sutherland grundade det hela runt 1930."

Jag var också skeptisk tills jag provade... Hur ofta har man inte hört det uttrycket? Med uttrycket menas att man personligen måste ha provat en metod eller produkt för att kunna ta reda på hur bra/dålig den är. Rent intuitivt kan detta låta övertygande, men är det verkligen ett bra argument? Måste en skeptiker ha provat homeopati, spikmattor, kristallterapi, detoxkurer, osv för att kunna uttala sig om dem? Svaret är givetvis nej. Om detta skriver Brian Dunning:

"The scientist knows that anecdotes and testimonials, while they can be interesting, are not useful evidence, not even the scientist’s own. Anecdotes are unusually of unknown origin; and even when they’re not, they are uncontrolled, unscientific, and subject to a myriad of biases, influences, random variances, and external factors. Well designed scientific tests control for, and eliminate, as many of those influences as possible — and often, all of them.

The skeptical process does not ever require personally sampling the woo. Why would it? You’re certainly welcome to try the product if you want, but doing so is completely outside of a meaningful scientific assessment."
Video:

Poddradio:
  • Skeptics Guide to the Universe avsnitt 243 innehåller en diskussion om autistiska husdjur, LHC, hemskolning och evolution, m.m.

Andra bloggar om: , ,

1 kommentar:

magnus123 (at) live.se sa...

Skandal var ordet! (Filippa Flippa)

När det gäller religiösa friskolor är jag också skeptisk men har även sett att såna skolor fungerat bättre än andra, bl a med trygghet i god ordning. På alla muslimska skolor är inte alla lärare muslimer och på kristna skolor är inte alla lärare kristna, men kreationism...; lära ut det formellt hindrat, men...

Att resultat ligger över snittet beror nog på att de är friskolor, inte på att de är religiösa. Att friskolor funkar visar statistik.

Skulle nog vilja ha tydligare avgränsning att skolor begränsar sig till kulturell profil (som tidningar på bibliotek och firande av högtider). Nu kan de ha 15-20 min daglig morgonbön.

(Dock har jag sett ateister göra typ skol-arrangemang på religionen att Gud inte finns. ;) )