lördag 13 mars 2010

Skeptips 10.03.13

För ett par dagar sedan skrev jag om en nätauktion där två andar var till salu. Just då stod det högsta budet på ca 9000 kr. Nu är auktionen avslutad och ägaren till dessa fiktiva spöken fick hela 14000 kr som högsta bud. Inte illa för en fantasi.

Förra året bedömde den så kallade vaccindomstolen i USA att det saknades belägg för att MPR-vaccinet skulle ha orsakat autism hos ett stort antal barn vars föräldrar beslutat att söka om skadestånd. Nu har en andra omgång i domstolen avslutats, denna gång med vacciner innehållande tiomersal (som bryts ner till etylkvicksilver). Vaccindomstolen kom fram till liknande slutsatser även denna gång. Tiomersal har inte heller orsakat autism hos barn. Enligt en av domarna var fallet inte speciellt svårbedömt:

"Special Master George L. Hastings wrote: "This case . . . is not a close case. The overall weight of the evidence is overwhelmingly contrary to the petitioners' causation theories.""

Aftonbladet har också uppmärksammat nyheten.

Men i Storbritannien har en ny grupp vaccinmotståndare höjt sina röster. Det är vissa hundägare som menar att vacciner har gjort deras hundar autistiska. Och argumenten de använder är så gott som kopierade från motståndarna till barnvacciner:

"Catherine O'Driscoll, from the charity, said: 'We are not anti-vaccination. What we are saying is that currently our pets are receiving far too many."

Jenny McCarthy & Jim Carrey om barnvacciner:

"Jenny and Jim are working hard to eliminate all toxins from our children's vaccines and have our national health agencies reassess the mandatory vaccine schedule, as our children are receiving TOO MANY, TOO SOON."

Steven Novella skriver på Science-Based Medicine om ett vetenskapligt koncept som alltid borde vägas in när man bedömer medicinska påståenden. Det handlar om så kallad (Prior) Plausibility. Exakt hur detta översätts till svenska vet jag inte men "inledande plausibilitet" låter passande.

"Plausibility is essentially an application of existing basic and clinical science to a new hypothesis, to give us an idea of how likely it is to be true. We are not starting from scratch with each new question – which would foolishly ignore over a century of hard-won biological and medical knowledge. Considering plausibility helps us to interpret the clinical literature, and also to establish research priorities."

Novella menar att det i huvudsak finns tre kategorier av plausibilitet. Den första innefattar metoder vars mekanismer och effekter är välkända och därmed finns det en god sannolikhet att de kommer att fungera som tänkt. Den andra kategorin innefattar metoder som varken är alltför plausibla eller oplausibla. Och...

"But there is a third category in the plausibility spectrum – treatments that are inherently implausible. These are treatments that not only lack a known mechanism of action, they violate basic laws of science. Homeopathy violates the law of mass action (a basic principle of chemistry), the laws of thermodynamics (extreme dilutions maintaining the chemical “memory” of other substances), and all of our notions of bioavailability and pharmacokinetics.

Homeopaths therefore substitute any notion of chemical activity with a vague claim about “energy” – but this just puts homeopathy in the category of energy medicine, which is just as implausible. Invoking an unknown fundamental energy of the universe is not a trivial assumption. Centuries of study have failed to discover such an energy, and our models of biology and physiology have made such notions unnecessary, resulting in the discarding of “life energy” as a scientific idea over a century ago.

Essentially any claim that is the functional equivalent to saying “it’s magic” and would, by necessity, require the rewriting not only of our medical texts, but physics, chemistry, and biology, can reasonably be considered, not just unknown, but implausible.

BBC News skriver om omega-3-kulten. Det handlar om folk som tror att omega-3 i närmast är ett mirakelmedel mot det mesta.

"The naturally occurring acids of the omega-3 family can apparently boost our brain power, keep our hearts healthy, strengthen our bones, and much more. You can ingest the fatty acids by eating a lot of the right kind of fish or by taking fish oil supplements - little golden capsules rich in omega-3.

Hardly a week goes by without yet another media report on "The wonders of omega-3 fatty acids" (as a headline in Canada put it recently)."

Jerzy Sarnecki och Björn Fries argumenterar i SvD för en kunskapsbaserad kriminalpolitik. De tar en titt på regeringspartiernas sätt att bedöma och förebygga ungdomsbrottsligheten.

"Stora delar av allianspartiernas kriminalpolitiska program bygger på vanföreställningen att ungdomsbrottsligheten ökar. Spelar man på medborgarnas känsla av otrygghet för att vinna röster i höstens val? Eftersom agerandet helt saknar stöd i forskningen är det att betrakta som kriminalpolitiskt kvacksalveri.

För någon månad sedan presenterade Brottsförebyggande rådet nya uppgifter som visade att brott som begåtts av ungdomar har minskat de senaste 15 åren."
Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

P-B sa...

Jag vill minnas att Jerzy Sarnecki påstod att ungdomsbrottsligheten(kanske var specifikt våldsbrott?) sjönk i en debatt för några år sen, medan sjukhuspersonal som tar emot många av de drabbade inte höll med. Ett problem var just att de såg en ökad trend bland just ungdomar som var offer att de inte tänkte tänkte göra en polisanmälan, av diverse anledningar. Jerzy, antar jag, bygger just mycket av sin forskning på polisanmälningar som är lätt att mäta. Sen är det väl inte alltid sant att vad vi upplever stämmer överrens med verkligheten, men jag tycker att det lät som de hade en poäng. Inget du känner igen?

Pekka S sa...

Tyvärr har jag inte koll på detaljerna. Tyckte bara att Sarneckis argument om kunskapsbaserande var viktigt. Sedan kan man givetvis debattera hur kunskapen ser ut och hur den bör tolkas.