fredag 12 mars 2010

Skeptips 10.03.12

Per Brauhn skriver i SvD en träffsäker och viktig artikel om kränkningar och yttrandefrihet.

"Men vi kan också kräva av vuxna normala människor att de ska kunna ifrågasätta sina egna känslomässiga reaktioner och hur dessa reaktioner omsätts i handling. Det är ett allvarligt misstag om vi i våra resonemang kring religiös tro gör undantag för de troende, och frånkänner dem ett ansvar för hur de reagerar på upplevda utmaningar mot deras tabun. Om man på fullt allvar menar att fromma inte kan kontrollera den stora vrede som de känner mot hädare, så har man i praktiken givit dem en psykiatrisk diagnos som förklarar dem oförmögna att leva i ett fritt samhälle."

Vatikanens främste exorcist menar att självaste djävulen lurar i Katolska Kyrkans högkvarter. Exorcisten, Fader Gabriele Amorth, har ett tips på hur man kan se ifall någon är besatt av Satan:

"Father Gabriele Amorth said people who are possessed by Satan vomit shards of glass and pieces of iron."

En kanadensisk studie visar att vaccination av barn mot influensan skapar ett skydd för folk av alla åldrar och bidrar signifikant till att uppnå så kallad hjordimmunitet.

"Researchers at McMaster University in Hamilton, Ontario found there were 61 percent fewer flu cases in isolated communities where children and adolescents received the seasonal influenza vaccine, compared to communities where children received an unrelated vaccine."

I Zimbabwe kan vi se effekterna av att inte vaccinera barnen. Där har 100 barn dött i mässlingen i ett område där en religiös grupp motsätter sig vaccinationer. Istället vänder de sig till bön. Känns det bekant?

I Journal of Medical Ethics skriver David M Shaw om farorna med homeopati.

"The first and most important potential unethical effect of homeopathy is that patients seek homeopathic remedies instead of, rather than as well as, traditional medicine. Even for minor ailments, this could result in greater suffering for the patient than would be the case had they remained within mainstream medicine. But in the case of serious illness, seeking homeopathic treatment could be deadly, and the WHO recently warned against homeopathic remedies for tuberculosis, malaria and HIV."

Eric Wadenius konstaterar att vetenskap och religion inte ter sig vara kompatibla. Han menar att religiösa faktapåstående ofta motsäger vetenskapen och att de två områdenas metodik är väsensskilda och därmed inkompatibla.

Mats Reimer har på sistone fokuserat sin skarpa blick på Vidarkliniken och antroposofisk "medicin". Klicka dig till hans blogg och läs om läkeeurytmi mot cancer, homeopatiska metalldroppar, Vidarklinikens kamp mot klockan, m.m.

Uppfinningar:

Video:

Film:
  • En 3D-film baserad på Första Moseboken planeras i Hollywood. Den kan jag mycket väl tänka mig se, men jag undrar ifall kreationister kategoriserar filmen som fiktion eller dokumentär?
Forskning:
  • Discoblog presenterar de 10 mest absurda forskningsrapporterna för 2009. Vad sägs t ex om studier av oralsex hos fladdermöss?
Poddradio:

Andra bloggar om: , , , , ,

1 kommentar:

calandrella sa...

3D-film av Bibeln skulle, alldeles oavsett ursprungsverkets mer negativa sidor, vara rätt episkt.