tisdag 23 mars 2010

Ska healing bekostas av Jönköpings landsting?

Läste en artikel hos Sveriges Radio Jönköping som nästan fick mig att sätta kaffet i halsen. Tydligen vill Allianspartierna att Jönköpings Läns landsting ska börja finansiera alternativmedicinska metoder inom vården.

"Örtmedicin, aromaterapi, meditation och healing, det kan landstinget komma att betala för i framtiden till dom patienter som vill ha, i alla fall om den borgerliga alliansen får bestämma."
...

"Hälso- och sjukvårdsutskottet vill nämligen öppna upp för mer alternativa behandlingsmetoder."

Jag tillhör själv länet och tycker att förslaget verkar oerhört tveksamt. Det tycker även Sveriges läkarförbund:

"Vi har idag problem att få resuseran attr äcka i sjukvården, och då tycker jag att det är viktigt att resurserna används på bästa och mest effektiva sätt, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges Läkarförbund."

Inte heller alla moderater gillar förslaget.

"Landstingsstyrelsens ordförande Peranders Johansson (M) tar nu avstånd från den satsning på alternativmedicin som hans partikollega Urban Blomberg flaggade för tidigare.

Peranders Johansson poängterar att Blomberg representerar sjukvårdsutskottet i Jönköping och att deras önskan att satsa på alternativmedicin, såsom allt från akupunktur till örtmedicin, just bara är utskottets förslag.

– Det kan framgå som att den politiska ledningen står bakom de här funderingarna. Det gör vi inte i nuläget, vi har överhuvud taget inte diskuterat det här. Min egen uppfattning är att vi icke ska använda skattemedel till icke evidensbaserad verksamhet, där tycker jag kanske att man slirar lite från utskottets sida."

Bra med intern kritik!

Urban Blomberg som är ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet menar att landstinget finns till för patienten. Han menar att de patienter som efterfrågar alternativ behandling ska respekteras, vilket jag håller med om. De ska respekteras, men detta innebär inte att varje önskning måste tillmötesgås.

Urban Blomberg:

"Vi ser ju att patienterna tar till sig det här. Man ska sträva efter evidens inom de här alternativa metoderna också, säger han.

Evidens, alltså vetenskapliga belägg, är något man ska eftersträva, men inte kräva."

Detta är enligt mig en oerhört olycklig inställning. Så jag har skickat ett mail till Blomberg för att ställa några frågor och erbjuda mina egna åsikter.

Såhär skrev jag:

"Hejsan Urban

Läste precis en artikel i SR där du säger att evidenskrav inte bör ställas på de vårdmetoder som Landstinget ska erbjuda. Stämmer detta verkligen eller har du blivit felciterad?

Jag bor själv i Jönköpings län och blir något oroad av den inställning som artikeln tillskriver dig.

Så här ser jag på det hela.

Jag är fullt medveten om att många önskar tillgång till alternativmedicinsk vård och att vissa även upplever sig ha blivit hjälpta av sådana metoder. Jag är glad för deras skull då jag inte missunnar någon en god hälsa. Men detta räcker inte för att metoderna ska accepteras inom den landstingsfinansierade sjukvården.

Istället vill jag berömma den svenska sjukvården för de hårda krav som gäller för godkännande av nya vårdmetoder.

Varför är jag av denna åsikt?

De flesta förstår att pengar alltid är en bristvara inom sjukvården. Långa vårdköer, underbemanning, stress, dåliga löner (för vissa yrkesgrupper) och så vidare är konsekvenser av de ekonomiska begränsningarna. Därför är det extra viktigt att de budgeterade pengarna används på bästa möjliga sätt. För att garantera bästa tänkbara vård måste de ekonomiska medlen styras till metoder vars effektivitet bekräftats genom gedigen vetenskaplig forskning.

De behandlingsmetoder som inkluderas under den så kallade alternativa medicinen saknar väldigt ofta sådant evidensstöd. Det är därför metoderna kallas för ”alternativa” istället för skolmedicinska. Borde sådana metoder inkluderas inom den allmänna sjukvården? Nej, eftersom detta skulle innebära att man tvingas att strama åt budgeten för bekräftat effektiva metoder till förmån för effektmässigt och ekonomiskt sätt osäkra alternativ. Detta vore enligt min mening grovt oansvarigt.

Utöver den ekonomiska biten finns det andra risker med att släppa in alternativa metoder. Till att börja med får metoderna ett erkännande som de inte förtjänar. Att metoderna kommer att erbjudas tack vare sänkta evidenskrav lär få tänka på. För det andra riskerar man att försämra förtroendet för den svenska sjukvården i allmänhet. Många kommer att undra varför man erbjuds skumma alternativmetoder och andra lär uppleva att vårdkvalitén generellt sett försämras (till följd av verkningslösa metoder).

Homeopati, zonterapi, ayurveda, irisdiagnostik, dianetik, kinesiologi och andra så kallade alternativa metoder bör inte erbjudas inom den landstingsfinansierade sjukvården förrän dessa genom övertygande vetenskapliga studier förtjänat sin plats. Att vissa individer uttrycker önskningar om att sådana metoder ska erbjudas kan inte räcka som argument. En ansvarig hälsopolitik bygger på vetenskaplig evidens och ekonomisk hållbarhet och inget av dessa krav uppfylls ifall evidensfattiga vårdmetoder finansieras.

Mvh
Pekka S"

Får se om jag får svar.

Läs även: Anna Bäsén har uppmärksammat nyheten på Medicinbloggen. Mats Reimer har också kommenterat.

Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Johan S. sa...

Det är såklart galet att Landstinget ska finansiera "healing". Men med tanke på alla andra särintressen (tex kultur, sport, kungahuset, svt) som vi skattebetalarna tvångsfinansierar så är väl inte "healing" värre än något annat. Problemet i det här fallet är väl just att det är Landstinget som betalar, snarare än någon slösaktig kulturbudget.

Pekka S sa...

Visst slösas det. Men det handlar som sagt om olika budgetar. Satsning på sportevenemang stryper inte pengar till evidensbaserad sjukvård, något som finansiering av alt.med. tyvärr riskerar göra.

Andreas Anundi sa...

Bra skrivet! Verkligen huvudet på spiken.

Dannemanne sa...

Pekka, du är en stand up medborgare. Bra jobbat.

Christian sa...

Är själv boende i Jönköping och reagerade på samma sätt som du, Pekka. Med dig som god förebild har jag bestämt mig för att skriva några rader till Urban, jag också. Det är rent ut sagt för jävligt att den vården vi alla hjälper till att betala för ska kunna finansiera något pseudovetenskapligt som om det vore på riktigt. Visst, om pengar hade avsatts till studier och forskning i alternativmedicin hade hade det varit sin sak, då den medicinska vetenskapen skulle kunna inkorporera det som fungerar (vilket enligt mig inte kan vara mycket om än något alls) och slå hål på det som inte fungerar (vilket dock har gjorts ett flertal gånger utan att få stopp för antroposofilobbyn), men Waldorfskolor är illa nog. Usch och fy! Bra skrivet, förresten.