måndag 1 mars 2010

Omskärelse kritiseras av etiska skäl

Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har gått ur med kritik mot omskärelse av pojkbarn.

Delegationens uttalande:

"Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden."

Jag håller med till 100%. Jag menar precis som Humanisterna att barn har rätt till kroppslig integritet och att de själva kan ta ett självständigt beslutet i mogen ålder. Precis som Ewa Back från Rädda Barnen anser jag att omskärelse i princip är könsstympning.

Hade det inte varit för omskärelseritualernas långa, religiösa historia skulle sådana ingrepp aldrig erbjudas av landstingen. De hade kanske t o m varit olagliga. Samtidigt finns det en märklig inkonsekvens då omskärelse av flickbarn inte är tillåten. Man får heller inte aga sina barn hur man än åberopar sina religiösa rötter.

Ulf Brettstam (bitr chefsöverläkare i Eksjö) kommenterar klockrent på Dagens Medicin:

"Det enda märkliga är tiden det tog att fatta ett självklart beslut.
som Leg tdl skriver kan det knappast vara ett argument för sjukvården att införa icke medicinsk omskärelse p.g.av att föräldrar anlitar kvacksalvare och utsätter barnet för risker. Detta ska lagföras som barnmisshandel."


Media: Dagen, Dagens Medicin

Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Technicolor sa...

Bra där, Läkaresällskapet. Tycker att det är helt befängt att detta bitvis har beskrivits som en religionsfrihetsfråga. Det är ju inte direkt bebisarnas fria val det handlar om när man omskär i Guds namn.

Det finns, som jag har förstått det, vissa medicinska fördelar, men till syvende och sist handlar det om att snitta i andra människors snoppar utan deras godkännande. Jag har, som Läkaresällskapet, svårt att se hur detta skulle vara i överensstämmelse med barnets rätt till integritet.

Pekka S sa...

Exakt. Om folk bara kunde bortse från den religionsrituella bakgrunden skulle de inse hur märklig denna procedur är. Att hänvisa till eventuella hälsovinster (som förvisso kan finnas) är bara ett sätt att efterhandsrationalisera.

Eva sa...

För en gång skull håller jag med er, litet, på denna skeptikersida. Men jag tror att varken muslimer eller judar skulle göra det. De vill nog ha sina omskärelsevanor kvar. Dessutom är omskärelse på pojkar bra mycket humanare än omskärelse på flickor. Den är verkligen grym och flickan kan bli förstörd för livet.

Pekka S sa...

Givetvis vill många judar och muslimer ha kvar sina omskärelseritualer. Frågan är om vi i religionstoleransens namn ska böja oss för dem på barnens bekostnad?

Sedan finns det olika typer av kvinnlig omskärelse där den lindrigaste av dem, att avlägsna de yttre blygdläpparna, kanske inte är mycket värre än att avlägsna pojkars förhud? Men detta är såvitt jag vet inte speciellt vanligt förekommande. Vanligtvis beskär man klitoris och de inre blygdläpparna och det ingreppet är givetvis oerhört grymt och smärtsamt.

Dock tycker jag inte att någon form av omskärelse, utan medicinska skäl, borde vara tillåten.

Kul att vi kan vara någotlunda eniga i något ämne! :)