torsdag 18 mars 2010

Exorcist bortom bevisen?

Läste precis något spännande på Dagen.

De har nu uppmärksammat Katolska Kyrkans högsta exorcist, Fader Gabriele Amorth, som menar att Satan själv lurar i Vatikanens hjärta. Som om det inte vore tillräckligt tokigt har en av hans kollegor gått ut med kritik:

"En annan präst i Rom, José Antonio Fortea Cucurull, som också han utaver exorcism säger till Times att Amoth "gått bortom bevis" när han påstår att Satan infiltrerar Vatikanens korridorer."

Bortom bevisen? Hur bevisar eller falsifierar man att Satan befinner sig i Vatikanen? Hur bevisar man att någon påverkats eller är besatt av Satan?

Har man inte gått bortom bevisen så fort man över huvudtaget yttrar sig om Satans existens? En exorcist hela yrke är väl ett arbete bortom bevisen?

Eller?

Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Massa sa...

Hehe! Ja jäklars, ser dom verkligen inte luckorna i sin argumentation? Hela begreppet religion är ju bortom alla bevis..
Satan i Vatikanens korridorer fick mig faktiskt att garva litet :)

Sanct Clemens sa...

Argumentationen riktade sej inte till att bevisa satans existens för icketroende, utan till redan troende. Om jag skriver att beviset för att Iesus gick på vattnet står i Bibeln så är det inte menat som ett bevis för dem som avfärdar Bibeln som bevismaterial utan för dem som tror på Bibelns äkthet.
Helt oberoende av vad man anser om exorcism så finns det dokumenterat före, under och efter behandling samt möjlighet till att göra utvärderingar av dessa. En exorcist måste kunna motivera varför en exorcism är nödvändig och få godkännande av både patienten ifråga och den lokale biskopen.
Vill man dessutom förstå vad prästen faktiskt säger så blir det hela ännu intressantare än att omtolka uttalandet till en motsägelse (som inte föreligger).

Pekka S sa...

Sanct Clemens: På vilka grunder bevisar man att Satan är aktiv inom Vatikanen eller inte? (För troende)

Sanct Clemens sa...

Okej eftersom att ett problem föreligger där det inte borde (pedofili hos endel präster) så finns det en orsak.
Prästen i fråga jobbar med exorcism och har gjort teorier om hur och varför ondskan manifesteras. Att det sedan finns problem av annat slag hos vissa präster gör att man kan se ett orsak och verkan.
Lek med tanken att ondska finns precis som att det finns godhet. Vi antar att ondska och godhet inte är subjektiva vanföreställningar utan verkligen existerar. Om man kan anta dessa grunder så är det också logiskt att anta att vi både utsätts för och utsätter andra för godhet eller ondska avsiktligt eller oavsiktligt. För att någon ska anses besatt så är den personen så fullständigt influerad av ondskan att den personen är kontrollerad.
Detta utesluter ju naturligtvis inte att psykiska sjukdomar förekommer eller att man kan vara både psykiskt sjuk och besatt samtidigt.
För att utröna om en person verkligen är besatt så finns det ett officiellt tillvägagångssätt där ondskan reagerar kraftigt på heliga objekt eller böner som är dess motpol. Lite som att vatten och extrem hetta inte samverkar. Hettan stöter bort vattnet om inte vattnet lyckas reducera kylan.
Nu ska vi inte tänka oss fesljummet vatten utan två extremer som inte kan förenas.
Det är alltså fullt logiskt för den troende att satan kan vara orsaken bakom sataniska handlingar.
Precis som att man kan tänka sej att hitler låg bakom vad vanliga tyskar gjorde på östfronten och i lägren. Allt går inte att skylla på satan/hitler för någon stans så har vi möjligheten att välja även om vårt vi är påverkade av det inflytande som finns på oss.
Man kan inte heller säga att exorcistens uttalande syftar på hela Kyrkan (och därmed han själv) utan på vissa individer.

Hoppas det blev något begripligare...

Pekka S sa...

Man kan inte hur som helst anta att godhet och ondska existerar i ontologiska, icke-subjektiv mening. Det måste först påvisas för att man ska kunna ha det som en giltig premiss för vidare argumentation.

"För att utröna om en person verkligen är besatt så finns det ett officiellt tillvägagångssätt där ondskan reagerar kraftigt på heliga objekt eller böner som är dess motpol."

Ungefär som när folk faller för Benny Hinns handpåläggning? Ett betingat eller suggererat beteende dvs?