lördag 20 februari 2010

Skeptips 10.02.20

Kjell Häglund har skrivit en intressant artikel om den traditionella journalistikens självförtroendetproblem. Häglund påpekar, med all rätt, att många journalister är bekväma eller lata av sig, vilket leder till att deras rapportering i många fall är sämre och ytligare än rapporteringen man t ex finner i bloggosfären. Häglund fokuserar i sin artikel på Jesper Nilssons möte med polisen vid Horntull.

"Typiskt nog lyckades ingen av dagstidningarna göra historien tillnärmelsevis lika intressant som Jesper Nilsson själv i sin featurelånga bloggtext - mycket beroende på att ingen av tidningarna heller såg den större storyn utan endast en isolerad händelse om två klumpiga poliser att förargas över. Om det finns ett uttryck för branschens bristande självförtroende just nu så är det benägenheten att betrakta även potentiellt djupare nyheter som isolerade händelser att snabbt sälja av med heta här-och-nu-rubriker."

Jag uppfattar själv att journalister ofta verkar nöja sig med att återberätta pressmeddelanden om vetenskapliga studier, istället för att själva läsa och bedöma de aktuella studierna. Överlag är rapporteringen om vetenskapliga frågor och upptäckter okritisk och ytlig inom den traditionella journalistiken. Men givetvis finns det undantag.

SvD m fl rapporterar om Cochraneöversikten som inte kunde visa att vaccination mot säsongsinfluensan hos äldre gav någon signifikant effekt. Klara slutsatser om effekt kunde inte dras eftersom de tillgängliga studierna inte var av tillräckligt god kvalitét. Cochranegruppen rekommenderar bättre framtida studier för att vaccinernas effekt ska kunna bedömas bättre.

Är människan skapad av en kärleksfull gud? Det frågar sig Michael Le Page på New Scientist.

"Lesch-Nyhan syndrome causes compulsive self-mutilation. Children eat their lips or fingers, and stab their faces with sharp objects. They feel the pain, but they cannot stop themselves. Why would a loving, all-powerful creator allow anyone to be born with such an awful disease?"

Patrik Lindenfors skriver om exorcister som nyligen haft kongress i Polen.

"När journalisterna frågade så gick exorcisterna med på att djävulsbesatthet kan se ut ungefär som i skräckfilmer. Men riterna som exorcisterna använder för demonutdrivning är mycket mindre spektakulära."
MSNBC rapporterar om forskning som visar att placebo kan ha biologiska effekter. Var inte detta redan kartlagt?
"When it comes to the placebo effect, it really may be mind over matter, a new analysis suggests.

In a review of recent research, international experts say there is increasing evidence that fake treatments, or placebos, have an actual biological effect in the body."

John Loftus som själv är före detta pastor menar att kristendomen är den religion vars övertygelser är mest extraordinära.

"The Christian, or at least the evangelical, accepts a creator God, the Old Testament, and also the New Testament as the revealed will of God. While neither Jews nor Muslims accept a trinity, an incarnation, an atonement, nor a resurrection of Jesus, Christians do.

Now when we look at these groups based on who makes the greater number of extraordinary claims, then isn't it quite obvious Christians do?"

Video:

Andra bloggar om: , , ,, ,

Inga kommentarer: