lördag 6 februari 2010

Skeptips 10.01.06

Annika Dahlqvist har blivit kallat till ett möte med Socialstyrelsen gällande diverse tveksamma uttalande från hennes sida. Vi får se vilka konsekvenser detta får.

"Idag har jag varit på möte med två personer från Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå. Det gällde tillsynen av mitt arbete som läkare.
Det gällde inte egentligen föreläsningarna och inte heller bloggen, utan konsultationer som jag har gjort. De hade tagit ut bloggkommentarer där jag hade givit enskilda personer råd, och de hade då synpunkten att jag borde göra klart att jag inte kan ta ett personligt ansvar för konsultationen. Mina råd var ofta inte heller i samstämmighet med den etablerade åsikten om "vetenskap och beprövad erfarenhet"."

Skulle du göra en pakt med djävulen om din själ? Den frågan ställer Richard Wiseman på sin blogg. De flesta av de 357 som hittills svarar har villigt skänk sin själ till djävulen, men jag tillhör minoriteten som avböjde. Varför? Jag tror varken på djävulen eller själens existens men det finns ändå en minimal risk att jag har fel och då vill jag inte lova bort något utan någon form av kompensation. Så om Wiseman hade erbjudit mig en 500-lapp hade jag inte tvekat.

Torbjörn Elensky skriver i Axess att bildning ger oss tankefrihet. Till mångt och mycket håller jag med honom, även om bildning inte alltid räcker.

"Hur mycket behöver man kunna, innan man kan tänka kritiskt? Okunnighet, fördomar och önsketänkande kan visserligen imitera det kritiska tänkandets former på ett ytligt sätt. Men det verkliga kritiska tänkandet, som också vidmakthåller medvetenheten om sina egna vanskliga villkor, är mycket ovanligt. Enligt läroplanen ska svenska elever lära sig kritiskt tänkande i skolan, som ett led i den personliga utvecklingen, och inte minst för att växa upp till fullödiga samhällsmedborgare. Det kritiska tänkandet anses vara en grundval i formandet av individer som ska fungera väl i ett demokratiskt samhälle."

På The Carlat Psychiatry Blog blir vi påminda om att läkemedelsföretagen också är vinstdrivna, vilket innebär att de ibland agerar på mycket tveksamma sätt. I detta fall är det AstraZeneca och Eli Lilly som försökt att gömma undan och genom slug marknadsföring avleda uppmärksamheten från ogynnsamma forskningsresultat.

"A new paper, written by Glen Spielmans and Peter Parry and published in the journal Bioethical Inquiry, shows how various drug companies, particularly Eli Lilly and AstraZeneca, manipulated science and lied to doctors in order to sell their drugs. While this is not exactly news, the intriguing aspect of this article is that the authors reproduce e-mails and slides that are the smoking guns of deceptive sales practices. And let me tell you, these gun barrels are hot and you can still smell the gun powder."

Video:

Bild:
  • Enkel men genial illusion.
  • Dale McGowan presenterar ett diagram som visar vilka religiösa tillhörigheter folk i USA byter. T ex tenderar katoliker i första hand att byta till ateismen.
Poesi:
Frågepanel:

Andra bloggar om: , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ang. Jim Carrey.
För en gång skull tyckte jag att Carrey INTE svamlade. Visst, flummigt, men inte svamligt. Att Jim haft ett litet uppfriskande och "humbling" zenbuddhistiskt moment of clarity kan nog bara göra den mannen gott. Kanske han i fortsättningen avstår från tvärsäkra uttalanden om saker han inte har en aning om. Det återstår ju dock att se.
/Daniel

Pekka S sa...

Du har nog rätt Daniel. Första gången lyssnade jag lite oengagerat och hörde inte allt han sa. Det är lite flummigt, precis som du skriver, men samtidigt inte klandervärt.