måndag 15 februari 2010

Senaste nytt om mobilstrålning och elöverkänslighet

Mobilstrålning är troligtvis inte skadligt. Denna slutsats har en internationell expertgrupp kommit fram till efter att han analyserat över hundra studier i ämnet. Ifall mobilstrålning har en negativ hälsopåverkan efter mer än 10 års användning har man inte kunnat avgöra än eftersom tekniker fortfarande är relativt ung. Dessutom saknas studier på barn och därmed kan man inte dra några direkta slutsatser om strålningens påverkan på dem.

"Det krävs mer forskning inom området. Inte minst efterlyser rådet fler studier när det gäller barns användning av mobiltelefon, säger Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.
Studier visar samtidigt att det är högst osannolikt att elektromagnetiska fält från sändare för till exempel mobiltelefoni, trådlösa nätverk eller radio och TV innebär en ökad cancerrisk."

Expertgruppen tittade dock inte bara på mobilstrålning utan på all slags radiofrekvent strålning vilket t ex innefattar strålning som elöverkänsliga menar sig vara "allergiska" mot (utöver detta menar de sig vara känsliga för andra typer av strålning och elektriska fält).

"Det finns inget hållbart vetenskapligt stöd för att elkänslighet, eller elöverkänslighet som det ibland kallas, orsakas av radiofrekventa fält. Det vetenskapliga rådet pekar på att flera nya studier tyder på att det istället handlar om en så kallad noceboeffekt, det vill säga en omvänd placeboeffekt."

Slutsatserna skiljer sig inte speciellt mycket från tidigare uppfattningar. Överlag har forskningen om mobilstrålning inte kunnat finna belägg för större hälsorisker. Men fortfarande föreligger en viss osäkerhet och långtidseffekter och effekterna på barn.

Att elöverkänslighet ter sig vara ett psykosomatiskt syndrom har också varit den mest sannolika förklaringsmodellen.

Läs mer på SR, Aftonbladet, DN och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Andra bloggar om: ,

12 kommentarer:

Anonym sa...

Du blandar ihop elöverkänslighet med känslighet för mobilstrålning, vilket är två olika saker, helt olika typ av strålning med olika frekvens och egenskaper. Men det är kanske så SSM resonerar, att det hela bara är psykosomatiskt.. Ja det passar marknaden som handsken.

Annars finns ju redan undersökningar som påvisar ett samband mellan cancer och att vistas under kraftledningar, så elöverkänslighet för lågfrekvent elektromagnetisk strålning har nog också fog för sig.

Pekka S sa...

Elöverkänsliga anser sig ofta vara allergiska mot både radiostrålning och andra elektriska fält. Men kanske var jag lite otydlig, så jag ändrar lite i texten. Tack för påpekan!

Robert sa...

Ofta hör man att nivåerna på magnetfälten från kraftledningar är farliga och ger sjukdomar. Det vi inte tänker på är vad vi går på i våra städer. Under alla gångbanor i städer ligger kraftkablar som försörjer bostäder och industrier. På många gångbanor och även i närliggande hus är nivåerna från magnetfälten på skadlig nivå. Har själv mätt upp över 1000nT (nano Tesla) på många platser i stadsdelar. Risken för barnleukemi är fördubblad vid 400nT. Till detta kommer vagabonderande strömmar i vattenledningar och fjärrvärmerör. i vissa fastigheter kan man uppmäta 300-400nT från magnetfälten som kommer från vagabonderande strömmar i husen. Så statistiskt är luftburna kraftledningarna det minsta problemet för vår hälsa.

Pekka S sa...

Forskningen du hänvisar till vill jag gärna ha källor på.

Robert sa...

http://arbetsmiljöverket.se/dokument/Teman/elektromagnetiska/EMF_fran_kraftledningar_Sosstyr.pdf

"Riskbedömning
Senare forskning, och framför allt en ny analys (referens 1), tyder inte på något samband
mellan exponering för magnetfält under 0,4 μT och leukemi hos barn. För högre
exponeringar än 0,4 μT ses fortfarande ett samband med leukemi hos barn. Forskningen
är baserad på långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder. Det finns dock inte
någon känd mekanism som skulle kunna förklara hur exponering för så svaga och lågfrekventa
fält skulle kunna påverka risken för sjukdom.
När det gäller långsiktiga hälsoeffekter anser ICNIRP6, att tillgängliga epidemiologiska
data om cancerrisker inte räcker för att fastställa gränsvärden.
Baserat på epidemiologiska data skulle färre än ett fall av barnleukemi per år kunna
orsakas av magnetiska fält i bostäder i Sverige. Man räknar då med att mindre än 1 procent
av alla barn exponeras för 0,4 μT eller mer i sina bostäder. Totalt drabbas cirka 80
barn om året av leukemi i Sverige."

Pekka S sa...

Robert: Är exponering t ex vid broar hälsofarligt med tanke på den korta tid man exponeras?

Tack för länken till Arbetsmiljöverket. Det verkar onekligen finnas en misstanke om att fält >0,4T medför en marginell hälsorisk, men den kopplingen känns inte fullt klarlagd. Såhär står det på Cancer.gov:

"In one large study by the National Cancer Institute (NCI) and the Children’s Oncology Group, researchers measured magnetic fields directly in homes (4). This study found that children living in homes with high magnetic field levels did not have an increased risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. The one exception may have been children living in homes that had fields greater than 0.4 microtesla (µT), a very high level that occurs in few residences. Another study conducted by NCI researchers reported that children living close to overhead power lines based on distance measurements were not at greater risk of leukemia.

To estimate more accurately the risks of leukemia in children from magnetic fields resulting from power lines, researchers pooled (combined) data from many studies. In one pooled study that combined nine well-conducted studies from several countries, including a study from the NCI, a twofold excess risk of childhood leukemia was associated with exposure to magnetic fields above 0.4 µT (6). In another pooled study that combined 15 studies, a similar increased risk was seen above 0.3 µT (7). It is difficult to determine if this level of risk represents a real increase or if it results from study bias. Such study bias can be related to the selection of study subjects or possibly to other factors that relate to levels of magnetic field exposure. If magnetic fields caused childhood leukemia, certain patterns would have been found such as increasing risk with increasing levels of magnetic field exposure."
- http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/magnetic-fields

Jag vågar inte dra några större slutsatser utifrån detta. Är inte tillräckligt insatt. Får nog läsa på lite mer.

Michael Karnerfors sa...

Robert (Sjunnesson) har bråda dagar nu då han just blivit skjuten i knäskålarna av den här studien. Han vill vill VILL så gärna att det skall vara så att EMF är farligt. Och när människor vill väldigt något väldigt mycket, då har de en tendens att se världen så också.

Hans argument är dock ren cherrypicking.... plocka det som passar, förkasta allt annat. Samma sak nu här... att det är en gigantisk metastudie med många rapporter som granskats är irrelevant för honom, för de säger inte rätt saker.

Robert sa...

Kära Michael!
Jag har under 1,5 år skrivit på en blogg om den strålning och de nivåer jag på egen hand upptäckt i vårat samhälle. Du har kallat mig det ena och andra, men sanningen är att jag är en miljövän i grunden och ingen strålningsfanatiker. En miljövän som du ser som en riktig bakåtsträvare i dina ögon. Troligen retar detta dig eftersom du laddar med ord som är till för att "skjuta knäskålarna" av folk.

Det finns stora ekonomiska intressen i el-kraftindustrin och mobilindustrin. Samtidigt har vi en försvarsmakt som är beroende av att kunna använda radar och annan teknik. Ett reducera strålning, magnetfält, elfält till en hållbar nivå skulle inskränka på de ovan nämndas intressen och funktion.

Jag är helt övertygad om att den elmiljö vi har i dag skadar människor,djur och natur. Även om du förnekar det så finns det gått om forskning och erfarenhet som pekar på detta. Att en kärnkraftsförespråkare som du skulle få mig på andra tankar är helt otänkbart. Men jag är helt övertygad att även du en dag blir tvungen att svälja sanningen om hur biologiskt liv påverkas av olika elektriska växelfält.

Anonym sa...

Den där Michael Karnerfors verkar kasta sten i glashus. Tror på det han vill tro på. Förnekar forskning som påvisar hur skadligt EMF är för människor, djur och natur. Hört talas om försiktighetsprincipen? Tänkte väl att så inte var fallet.

Nåväl, sanningen kan man inte förneka i all evighet - oavsett hur ignorant är.

Tack till alla som försöker göra något emot dessa kriminella företag (och ansvariga ja-sägare).

Michael Karnerfors sa...

de nivåer jag på egen hand upptäckt i vårat samhälle

Vad bryr jag mig om "nivåer" så länge de inte sätts i relation till någon slags referens som visar om de är skadligt eller inte?

sanningen är att jag är en miljövän i grunden och ingen strålningsfanatiker

Och vad i detta ditt uttalande om dig själv skänker trovärdighet åt dina påståenden som just sköts i sank av de stora studien?

Det finns stora ekonomiska intressen...

Och? Seriöst... so f-ing what? Din antydan om en stor konspiration som döljer skadliga hälsoeffekter bara för att de inte vill bli störda i arbetet är förolämpande. Det är ett hån mot alla läsarens intelligens att du förväntar dig att vi på det där uttalandet skall se dig som någon slags underdog som hjältemodigt kämpar mot mörkermakter.

Lår oss istället tala om dina intressen... du som investerat en stor mängd av din trovärdighet i din fix idé om dessa "nivåer". Du som byggt upp en världsbild åt dig själv och hånat människor till höger och vänster, anklagat dem för att inte tänka själva (med underbetydelsen att du är den enda osm tänker)... vad har du för intressen i detta?

Det hela sammanfattas i frågan: vad innebär det för dig att tvingas säga "Jag hade fel"? Är du beredd att göra det? Hade du utan harm och skam vågat ställa dig upp och säga "Jag, Robert Sjunnesson hade helt för mig om elektromagnetiska fält. Tvärt emot vad jag har hävdat och hånat folk för, så är EMF inte farligt!"

Där har vi ditt intresse i det hela... för du hade aldrig vågat göra det. Och det intresset är magnituder större och mer direkt skadligt för din trovärdighet än det du försöker anklaga industrier, försvarsmakt och andra för.

Jag är helt övertygad om att ...

Ja... och det är det som skjuter din trovärdighet i sank... din övertygelse. Denna övertygelse är vad som styr va ddu accepterar som obändlig sanning, och vad du direkt vid första anblick kastar ifrån dig och hävdar att det är en konspiration av mörkermän ute för att skydda sina intressen.

Och precis som alla andra troende har du ditt eget sätt att kasta epitet på hedningarna... de icke-troende. Dessa påstår du "kan inte tänka själva".

Du är troende Robert... fanatiskt troende. Dessutom har du så mycket personlig heder och trovärdighet investerat i det du har hävdat hittils att du bränt allt förtroendekapital. Det finns ingen väg tillbaks för dig... ens när du själv fått faktan slängd i knät på dig.

Robert sa...

Du nämner "trovärdighet" sex gånger i ditt senaste inlägg. Det verkar vara viktigt för dig? För mig är det ganska likgiltigt vad folk tycker om mig eller dig i den här frågan. Det viktigaste är att folk skaffar sig en egen uppfattning om vad de själva "tror på" i frågan om strålningens ev. farlighet. Med min blogg bidrar jag med en annan vinkel på debatten. Kalla mig gärna och andra för "troende" eller vad du vill. Att kasta skit och fåniga ord på oss förändrar inte vår tro. För att få folk att andra sig krävs övertygelse och bra argument. Tyvärr saknar du båda.

Angående att du tycker att jag hånar Svenska folket över att dom inte kan tänka själva, så har du helt rätt. Vi Svenskar har i alla tider haft en övertro till myndigheter och övermakten. Kanske är vi hårt uppfostrade och kuvade. Jag tror inte Svenskarna är dumma, utan snarare bara lata och det är då enklare att låta myndigheter tillföra informationen. Tacka vet jag Fransmännen, dom är det lite fart på.

Till sist vill jag bara säga att jag älskar alla Svenskar och andra varelser på jorden. Från Kungar och presidenter ner till daggmaskar och folk som dig Mickael Kardefors.


Lycka till i debatten, själv drar jag mig tillbaka med svansen mellan benen, slickandes mina sår. Mjauoov!

Robert sa...

Hej!

Jag slänger in den här länken för er som tror att jag är ute och cyklar.

http://www.youtube.com/watch?v=_EI9fZX4iww