tisdag 23 februari 2010

Komamannen kommunicerar inte

I november förra året rapporterade medier världen över om en man som varit i koma i 23 år för att helt plötsligt börja kommunicera med omvärlden.

Mannen, Rom Houben, sades med hjälp av en assistent kunna skriva på en skärm med sitt pekfinger. Det rapporterades att han t o m börjat skriva en bok om de 23 åren utan kontakt med omvärlden.

Tekniken de nyttjade kallas för Facilitated Communication (FC) och den går ut på att assistenten håller patientens hand och känner av muskelrörelser för att hjälpa till att flytta handen. Assistenten ska alltså endast ge extra styrka och styrning, men det påstås vara patienten som väljer var fingret ska trycka på tangentbordet.

Metoden är dock vida kritiserad då den vid noga kontrollerade tester inte visat sig fungera. Istället misstänker man att det är assistenterna som själv sköter skrivandet, medvetet eller omedvetet. Den bakomliggande mekanismen tros vara den så kallade ideomotoriska effekten som även förklarar hur slagrutor, pendling, ouijabrädor, osv fungerar.

Folk som sedan tidigare kände till FC, däribland många skeptiker, psykologer och neurologer, höjde sina röster och bad den ansvariga läkaren utföra bättre kontrollerade tester. Läkaren, Steven Laureys, som förövrigt är en framgångsrik forskare, hade innan utfört ett litet test som pekade på att metoden fungerade.

Nu har Laureys åter testat metoden under striktare förhållanden och denna gång blev resultatet negativt. Houben / Assistenten fick noll rätt. Till sin hjälp hade Laureys de belgiska skeptikerna (SKEPP).

David Gorski och Steven Novella har skrivit mer om detta fall. Novella har även intervjuats av NPR.

Aftonbladet och SvD skriver idag om Houben. Norska Dagbladet har skrivit en mer ingående artikel med viss fokus på skeptikernas roll i denna historia.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: