fredag 12 februari 2010

Katolska biskopars sexualmoral

Läser följande pressmeddelande från Katolska Kyrkan i Sverige:

"Med tanke på er sexualmoral, är ni värdiga som förebilder för våra unga?" frågar de katolska biskoparna i Sydafrika i ett uttalande riktat till landets politiska makthavare.

Uttalandet är en rektion på att Sydafrikas president Jacob Zuma nyligen bekräftade att han fått ett utomäktenskapligt barn.

I uttalandet utrycker biskoparna "stark oro" över det politiska ledarskapets beteende och uppmanar dem att vara förebilder och varnar för att deras omoraliska handlande hindrar kampen mot hiv/aids. 5,7 miljoner av Sydafrikas 50 miljoner invånare beräknas vara hiv-smittade."

Visst ska de sydafrikanska ledarna kritiseras ifall de brister som förebilder. Men var är självkritiken från katolskt håll? Är det inte de som propagerar för att folk inte bör använda sig av kondomer för att skydda sig mot hiv/aids? Är det inte deras påve som hade följande att säga?

"On his way to Cameroon, the Pope said HIV/Aids was "a tragedy that cannot be overcome by money alone, that cannot be overcome through the distribution of condoms, which can even increase the problem"."

Är det inte deras vördade helgon Moder Teresa som sa följande om bl a kondomer?

"When love is destroyed by contraception the way is open to abortion. I know only too well that there are enormous problems and that many married persons do not love one another enough to exercise a regulation of births with the natural methods. But we do not encourage the destruction of love, which is the most serious problem, by inciting people to practise contraception and abortion."
Andra bloggar om:

6 kommentarer:

Anonym sa...

När det gäller den katolska kyrkans företrädare och deras förehavanden kan jag rekommendera en googling på "the Ryan report" och "the Murphy report". De två utredningarna gäller dels kyrkans mörkläggning av pedofilfall i Irland, dels misshandel och övergrepp inom ramen för kyrkliga institutioner i samma land. The Magdalene laundries är ett intressant ämne i samma anda.

Zoltan sa...

Pekka,

Inlägget lär producera rätt förutsägbara kommentarer från alla som är självutnämnda experter på den katolska kyrkan, eller hur?

En ödmjuk fråga; vad lägger du själv i begreppet sexualmoral? Något alls?

Rekommenderar varmt ett nytt försök att försöka förstå vad exempelvis dina valda citat sammantaget försöker förmedla - du har missat poängen.

Allt gott.

Pekka S sa...

När det gäller sexualmoral anser jag att t ex den humanistiska synen på sexualitet ligger mig nära. Sex är något berikande, så länge det sker mellan samtyckande, mogna individer. Så länge ingen tar skada ska människors sexualitet inte syndbeläggas eller förtryckas. Jag kan inte se hur t ex kondomanvändning skulle kunna ses som något självskrivet negativt? Det vore som att säga att sexuellt umgänge två individer emellan endast är moraliskt ifall syftet är fortplantning. Sex för närhetens, njutningens eller helt enkelt avkopplings skull är fel? Märklig sexualmoral i så fall.

Men du får gärna förklara vad påven och Teresa menade. Upplys mig om varför vatikanen kategoriskt motsätter sig preventivmedel.

Allt gott själv och trevlig helt! Ta det lugnt med din homeopatiska cognac! :)

Zoltan sa...

Pekka,

Något att kanske meditera över: vad är egentligen syftet med sex?

Jag delar din inställning till att mötas av länkar som svar, men du hittar två korta svar här (hoppa till "etisk analys" så sparar du tid):

1) Om HIV/AIDS
2) Om Familjeplanering

För den intresserade kan vetenskapliga studier av återhållsamhet v. kondomer kanske nyansera vår tids dogmer?

Menar du att katolska kyrkan "syndabelägger och förtrycker" bara för att hon inte uppmuntrar "fri sex"? Väldigt många skulle bli glada över all sexualfixering - särskilt de som drivs till trauman eller drabbas av sexuellt våld.

Tycker du inte något verkar ha gått över styr?

Min homeopatiska cognac är slut, ska skynda mig blanda till mer innan fastan börjar: 1 droppe vatten i 70 cl cognac, virvla moturs med en hartass i Roger Pontare outfit.

Zoltan sa...

Hoppsan, det blev en för stark blandning ikväll, det ska stå: "väldigt många skulle bli glada över att slippa all sexualfixering".

Allt gott.

Pekka S sa...

Vad är syftet med sex? Kan väl finnas en massa syften? Fortplantning är givet ur ett biologiskt/evolutionärt perspektiv. Det kan även finnas andra evolutionära syften - t ex hon dvärgschimpansen (som anses vara vår närmaste släkting) fungerar sex som ett socialt verktyg. Dessa primater löser konflikter med sex, lättar upp stämningen, skapar band eller sexar helt enkelt för nöjes skull.

Men man får ändå skilja på de evolutionära syftena och de syften vi själva vill skapa. Annars hamnar vi lätt i det naturalistiska felslutet.

T ex finns det hypoteser om att våldtäkter, mord och otrohet är evolutionärt fördelaktiga beteenden. Frågorna är långt ifrån slutdebatterade men debatten sker trots allt på ett seriöst plan.
http://www.newsweek.com/id/202789

Betyder detta att t ex våldtäkter behöver godtas och accepteras som norm? Självklart inte. Inte heller behöver vi acceptera fortplantning som enda orsak till sex, om vi inte vill det.

Jag känner till Harvardforskningen och tycker att den är mycket intressant. Än så länge är detta enstaka studier som får bedömas mot/med forskningslitteraturen i sin helhet. Att bara referera till de studier man gillar funkar ju inte. Man måste vara beredd att se till hela litteraturen. Vi får se om WHO m fl framöver kommer att ändra rekommendationer. För i framtiden kommer vi kanske få ännu mer forskning som visar att vi bör omprioritera taktiken vid hiv/aidsbekämpning. Om forskning skulle visa att uppmuntran till avhållsamhet och bibelläsning var bäst skulle jag välkomna metoden! Jag är beredd att ändra inställning? Gäller detta även Påven? Vatikanen baserar ju inte direkt sina "rekommendationer" på forskning, det måste även du hålla med om? Vilken forskning baserade i så fall vatikanen sina sexualmoraliska rekommendationer på t ex i hiv/aidskrisens Afrika?

Den etiska analysen i "Om HIV/AIDS" har jag inte mycket att säga emot. Förändringar i beteende, värderingar och könsroller måste ändras för att hindra spridningen. Såvitt jag vet ingår redan sådant i WHOs rekommendationer.

Den etiska analysen i "Om Familjeplanering" har jag mer åsikter om, men det beror främst på alla religiösa motiveringar vars premisser endast kan godtas av de som redan är troende. Analysen fungerar därmed inte i sekulär mening. Intressant nog nämns inte kondomer i negativ mening i analysen.