fredag 19 februari 2010

Domstol: Vaccin orsakade inte autism

Ett försäkringsbolag har vunnit ett mål mot ett par föräldrar som hävdade att vaccinationer orsakat deras sons autism.

Ur ett medmänskligt perspektiv gläds jag inget åt att föräldrarna förlorade målet. Detta är ännu ett bakslag som säkerligen drabbar dem hårt. Till råga på allt riskerade den 17-åriga pojken bli skyldig Trygg-Hansa 900000 kr. Dock valde bolaget att efterskänka kostnaderna vilket jag tycker är ett hedervärt beslut.

"Ett barns ekonomiska framtid har i och med rättsprocessen i detta speciella fall äventyrats och det anser inte vi är försvarbart, därför väljer vi att efterskänka alla kostnader, säger Björn Sporrong, ansvarig för Trygg-Hansas barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar, på fredagseftermiddagen."
Vad man än tycker om den mänskliga aspekten är domen ur ett vetenskapligt perspektiv korrekt. Vaccinationer orsakar inte autism. Detta har studie efter studie visat, men ändå lever övertygelsen kvar på vissa håll.

Denna övertygelse vilar såvitt jag förstår det på två saker:

  1. De första autismsymptomen uppträder ofta när barnet är 12 månader eller äldre. Barnvaccination mot bl a MPR (mässlingen, påssjuka och röda hund) sker under samma period och därför är det lätt att dra slutsatser om ett potentiellt samband.
  2. Andrew Wakefield m fl publicerade 1998 en studie i Lancet där en koppling mellan MPR-vaccinet och autism insinuerades. Numera saknar studien trovärdighet (den är t o m tillbakadragen) och Wakefield blev nyligen dömd för oetiska forskningsmetoder. Men antivaccinrörelsen (med bl a Jenny McCarthy i spetsen) har sedan 1998 fått mycket luft under sina vingar vilket innebär att deras propaganda idag har stor spridning.
Men forskningen har som sagt inte kunnat hitta något orsakssamband mellan barnvaccinationer och autism.

Här är några tidigare inlägg i ämnet:

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: