fredag 26 februari 2010

På tal om John Houdi...

... så lyckades jag vinna en DVD på hans blogg. Hoppas att den snart dimper ner i brevlådan!Andra bloggar om:

Vad händer när jag dör?

Hittade via John Houdi en sajt som på ett ypperligt sätt sammanfattar min övertygelse om vad som händer efter döden.

http://whathappensafteridie.com/

Skrolla ner på sajten för mer detaljer.

Andra bloggar om:

onsdag 24 februari 2010

Kreationistdocenter på Newsmill

Läser kreationister någonsin annat än kreationistisk litteratur? Man undrar eftersom de alltid kommer med samma utnötta argument, som om de på något sätt vore nya och oemotsagda.

Tvärtom brukar de kreationistiska argumenten sedan länge och upprepade gånger vara blottade och sänkta. Detta gäller även de argument som framförs av tre docenter på Newsmill emot evolutionteorin.

Göran Kurlberg, Jan-Henrik Stjerndahl och Sture Blomberg utgår från Jonathan Wells bok Icons of Evolution men verkar inte ens ha sneglat på kritiken av den. Det kan de inte ha gjort för då hade de inte valt att upprepa Wells smörja.

Docenterna har valt att lyfta fram tre av Wells exempel.

 1. Haeckels embryon. Haeckel var en framstående tysk biolog vars vetenskapliga gärning överlag var av stor betydelse. Dock är han även (ö)känd för jämförande illustrationer av djurembryon som han framställde på ett överdrivet förenklat och likartat sätt. I dessa såg embryon från olika djur att vara mer lika varandra än de är i verkligheten. Men kritiken mot illustrationerna kom redan 1874 och biologer har inte använt dessa som bevis för evolutionsteorin på snart hundra år. Det verkar dock docenterna ha missat. Hur man nu missar en sådan "nyhet"? För att upprepa - Haeckels embryon har inget bäring på evolutionsteorins giltighet.
 2. Darwins finkar. Wells (och docenterna som okritiskt repeterar argumenten) påstår att Darwin inte inspirerades till formandet av evolutionsteorin av finkarna han fann på Galapagos. Detta verkar vara felaktigt då Darwin redan ombord på HMS Beagle började spekulera kring finkarnas ursprung. Men egentligen är detta irrelevant. Vad spelar det för roll när Darwin formade sina idéer? Wells menar vidare att finkarna är dåliga exempel på naturlig selektion eftersom liknande morfologiska (utseendemässiga) förändringar även kan skådas bland finkarna idag. Detta sker eftersom klimatet växlar mellan regn och torka, vilket leder till att typen av föda växlar. Enligt Wells resulterar inte den naturliga selektionen i en nettoutveckling av betydelse. Varför en nettoutveckling i detta fall är nödvändig för evolutionsteorins giltighet framgår inte. Det är trots allt den naturliga selektionen som genererar variationerna av näbbstorlek. Dessutom kvarstår faktum att Darwins finkar tillhör distinkt separat arter.
 3. Genetiska studier av bananflugan. Wells tar upp bananflugorna som exempel eftersom man enligt honom inte lyckats se några gynnsamma mutationer hos arten. Tydligen har bananflugor med fyra istället för två vingar observerats men det extra vingparet har inte varit till någon nytta. Denna typ av ogynnsamma mutationer finns det givetvis massor av. Men är det inte påstått gynnsamma mutationer Wells borde fokusera på?

Detta är alltså tre av Wells exempel (av 10 totalt). Jag får en känsla av att Wells och Newsmilldocenterna med sådan här argumentation endast försöker flytta fokus från de verkligen övertygande bevisen för evolutionsteorin.

Varför ge sig på Haeckels embryon som redan kritiserades för 130 år sedan? Varför tar de sig t ex inte an de molekylärbiologiska argumenten för evolutionsteorin? Varför tittar de inte på de fossila bevisen för arternas ursprung, komparativ anatomi, geografiska distributionen av arter eller andra typer av bevisning?

Kanske för att det är lättare att attackera halmgubbar och irrelevanta antikviteter?

Artikelförfattarna menar att...

"Med dagens krav på evidensbasering, förefaller det osannolikt att Darwins teori om arternas uppkomst skulle ha accepterats om denna teori uppstått i vår egen tid."

Snarare är det tvärtom. Om ingen, mot förmodan, redan dragit evolutionära slutsatser från våra nuvarande fakta och kunskaper om fossiler, genetik, anatomi, geografi, osv så skulle en lansering av evolutionsteorin snabbt sopa mattan med eventuella konkurrenter. Aldrig har bevisgrunden för teorin varit så stark som den är idag.

Läs följande repliker på Newsmill:

Andra bloggar om: , ,

Påven citerar förfalskad bibeltext

Jag läser i Times Online att den nuvarande påven tror på helvetet som en verklig plats där syndare brinner i en evig eld.

Eftersom artikeln inte citerar påven direkt gällande helvetestolkningen väljer jag att avvakta med mitt omdöme i frågan. För jag undrar om påven verkligen är så bokstavstroende? På Humanistbloggen kan man läsa att förra påven hade en mer liberal bibeltolkning.

Något som förvånade mig mera var att påven citerade Johannes 8:7:

"När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.""

Detta är en av de mest kända Jesuscitaten, men de flesta bibelforskare är ense om att Jesus aldrig uttalade dessa ord. I de tidigaste versionerna av Johannesevangeliet finns dessa ord nämligen inte med. Med all sannolikhet har de lagts till i efterhand, något som också gäller andra citat.

Jag undrar varför Påven, som enligt många är en av de främsta kristna auktoriteter, citerar förfalskade bibelstycken?

Andra bloggar om:

tisdag 23 februari 2010

Skeptips 10.02.23

Det brittiska vetenskaps- och teknikrådet har i ett närmast enväldigt uttalande rekommenderat att den brittiska regeringen och läkemedelsverket bör sluta stödja homeopati. Om rekommendationen får gehör kommer homeopatins fäste i landet få sig en rejäl törn. Anledningen till detta ställningstagande är helt enkelt att homeopatin saknar stöd inom forskningen.

"The House of Commons Science and Technology Committee said using public money on the highly-diluted remedies could not be justified.

The cross-party group said there was no evidence beyond a placebo effect, when a patient gets better because of their belief that the treatment works."

Homeopater kritiserar uttalandet och menar att viktiga bevis har ignorerats. Frågan är vilka bevis de syftar på? BHA (British Homeopathic Association) kritiserade hårt över att ha skickat in missledande bevisning till kommittén.

"We regret that advocates of homeopathy, including in their submissions to our inquiry, choose to rely on, and promulgate, selective approaches to the treatment of the evidence base as this risks confusing or misleading the public, the media and policy-makers."

Kolla även in denna humoristiska jämförelse mellan vetenskap och homeopati.

Anna Bäsén förklarar varför förtalslagarna i Storbritannien behöver ändras.

"En rad kommersiella intressen, som läkemedelsföretag, medicintekniska företag och nu kiropraktorföreningen, utnyttjar medvetet brittisk förtalslagstiftning för att tysta granskande journalistik, kväsa vetenskaplig debatt, få tyst på forskare som säger obekväma saker och sätta munkavle på "whistleblowers".
Redan nu har det fått allvarliga effekter. Vetenskapliga tidskrifter törs inte ta in studier som är kontroversiella och medier kallar in allt fler jurister för att kolla om artiklar kan publiceras. Och alla värst - journalister och forskare idkar självcensur - och väjer för alltför "farliga" ämnen."

Den antroposofiska Vidarkliniken påminner enligt Mats Reimer om Hogwarts, Harry Potters trolleriskola. Det är svårt att inte hålla med.

"Avkok på metaller förekommer också i farmakopén, destillerat silver mot konstitutionell svaghet och destillerat guld mot mani. (Jag får erkänna att jag inte lyckats ta reda på hur de tillverkar sin metalliska lösning av "argentum metallicum praeparatum", eller om den skiljer sig från nyare alternativmedicinska dekokter med kolloidalt silver). Metallpreparat kan också användas tillsammans med biologiska ämnen, till exempel i ögondroppar mot glaskroppsgrumling. Här har destillerat silver kombinerats med glaskroppen från en kossas öga (corpus vitreum bovis). Bilden av Harry Potter som lärde sig blanda trolldrycker på Hogwarts kommer för mig. Skillnaden är väl att trollkarlslärlingen inte spädde ut sina brygder homeopatiskt; nötkreaturets corpus vitreum är potentierad till D6, vilket jag uttyder som en del på miljonen."

Anna Ritter skrev i maj 2009 en mycket intressant och fortfarande högst aktuell artikel om vaccinernas guldålder.

"2005 presenterades den så kallade Köpenhamnsstudien där en halv miljon barn ingick. Resultatet visade på en förkrossande seger för vaccinerna: det fanns inget samband mellan mässlingsvaccin och autism. Då barnvaccinationerna börjat sjunka i Sverige tillsatte Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) en stor utredning. Den tog fem år, och presenterades i februari i år. Resultatet var detsamma som i Köpenhamnsstudien; barnvaccinationer räddar liv och är mycket säkra. Och de orsakar varken autism, diabetes eller allvarliga infektioner."
...

"I dag är experterna överens: vacciner är den enskilt viktigaste orsaken till länders förbättrade folkhälsa. Dessutom är de extremt kostnadseffektiva. Enligt WHO är barnvaccinationer i utvecklingsländer, tillsammans med satsningar på rent dricksvatten, den säkraste och mest kostnadseffektiva insatsen för att rädda liv."

Video:

Poddradio:
Leksak:

Andra bloggar om: , , ,

Komamannen kommunicerar inte

I november förra året rapporterade medier världen över om en man som varit i koma i 23 år för att helt plötsligt börja kommunicera med omvärlden.

Mannen, Rom Houben, sades med hjälp av en assistent kunna skriva på en skärm med sitt pekfinger. Det rapporterades att han t o m börjat skriva en bok om de 23 åren utan kontakt med omvärlden.

Tekniken de nyttjade kallas för Facilitated Communication (FC) och den går ut på att assistenten håller patientens hand och känner av muskelrörelser för att hjälpa till att flytta handen. Assistenten ska alltså endast ge extra styrka och styrning, men det påstås vara patienten som väljer var fingret ska trycka på tangentbordet.

Metoden är dock vida kritiserad då den vid noga kontrollerade tester inte visat sig fungera. Istället misstänker man att det är assistenterna som själv sköter skrivandet, medvetet eller omedvetet. Den bakomliggande mekanismen tros vara den så kallade ideomotoriska effekten som även förklarar hur slagrutor, pendling, ouijabrädor, osv fungerar.

Folk som sedan tidigare kände till FC, däribland många skeptiker, psykologer och neurologer, höjde sina röster och bad den ansvariga läkaren utföra bättre kontrollerade tester. Läkaren, Steven Laureys, som förövrigt är en framgångsrik forskare, hade innan utfört ett litet test som pekade på att metoden fungerade.

Nu har Laureys åter testat metoden under striktare förhållanden och denna gång blev resultatet negativt. Houben / Assistenten fick noll rätt. Till sin hjälp hade Laureys de belgiska skeptikerna (SKEPP).

David Gorski och Steven Novella har skrivit mer om detta fall. Novella har även intervjuats av NPR.

Aftonbladet och SvD skriver idag om Houben. Norska Dagbladet har skrivit en mer ingående artikel med viss fokus på skeptikernas roll i denna historia.

Andra bloggar om:

Simon Singh i rätten

Idag kommer Simon Singh att höras av Court of Appeal i London gällande förtalsanmälningen mot honom.

Anna Bäsén sammanfattar läget:

"Kortversionen av förtalsmålet är att Simon Singh stämts för att skrivit en krönika i The Guardian där han ifrågasätter om kiropraktik verkligen kan bota sängvätning, öroninflammationer, sömn- och matproblem samt kolik hos barn. Det vetenskapliga underlaget är tunt, för att inte säga obefintligt, tyckte Simon Singh.
Men så får man inte tycka, ansåg brittiska kiropraktorföreningen. Istället för att försvara sin egen åsikt i öppen debatt - vilket de uppmanades göra - valde föreningen att stämma Simon Singh personligen för förtal."

Bäsén har även intervjuats av P1 om Simon Singh.

De som vill ha en mer detaljerad bakgrund och lägesrapport kan klicka sig vidare till Jack of Kents blogg.

Brittiska PEN har i samarbete med Sense About Science startat en kampanj med "Free speech is not for sale" som slogan. Som förtalslagarna ser ut i Storbritannien handlar rättsprocessen i högsta grad om just pengar. Simon Singh har redan tvingats att lägga ut över en miljon kronor på sitt försvar och då har fallet inte ens hunnit till rättssalen. De extrema kostnaderna tillsammans med en omvänd bevisbörda utnyttjas som en munkavle av förtalsanmälare i Storbritannien. Men Simon Singh har valt att inte ge sig utan kämpar både för att vinna detta mål och för att förändra förtalslagarna i landet.

För de som inte redan gjort det - Skriv på mot de nuvarande förtalslagarna i Storbritannien. Över 33000 andra har redan gjort det!

Andra bloggar om:

lördag 20 februari 2010

Skeptips 10.02.20

Kjell Häglund har skrivit en intressant artikel om den traditionella journalistikens självförtroendetproblem. Häglund påpekar, med all rätt, att många journalister är bekväma eller lata av sig, vilket leder till att deras rapportering i många fall är sämre och ytligare än rapporteringen man t ex finner i bloggosfären. Häglund fokuserar i sin artikel på Jesper Nilssons möte med polisen vid Horntull.

"Typiskt nog lyckades ingen av dagstidningarna göra historien tillnärmelsevis lika intressant som Jesper Nilsson själv i sin featurelånga bloggtext - mycket beroende på att ingen av tidningarna heller såg den större storyn utan endast en isolerad händelse om två klumpiga poliser att förargas över. Om det finns ett uttryck för branschens bristande självförtroende just nu så är det benägenheten att betrakta även potentiellt djupare nyheter som isolerade händelser att snabbt sälja av med heta här-och-nu-rubriker."

Jag uppfattar själv att journalister ofta verkar nöja sig med att återberätta pressmeddelanden om vetenskapliga studier, istället för att själva läsa och bedöma de aktuella studierna. Överlag är rapporteringen om vetenskapliga frågor och upptäckter okritisk och ytlig inom den traditionella journalistiken. Men givetvis finns det undantag.

SvD m fl rapporterar om Cochraneöversikten som inte kunde visa att vaccination mot säsongsinfluensan hos äldre gav någon signifikant effekt. Klara slutsatser om effekt kunde inte dras eftersom de tillgängliga studierna inte var av tillräckligt god kvalitét. Cochranegruppen rekommenderar bättre framtida studier för att vaccinernas effekt ska kunna bedömas bättre.

Är människan skapad av en kärleksfull gud? Det frågar sig Michael Le Page på New Scientist.

"Lesch-Nyhan syndrome causes compulsive self-mutilation. Children eat their lips or fingers, and stab their faces with sharp objects. They feel the pain, but they cannot stop themselves. Why would a loving, all-powerful creator allow anyone to be born with such an awful disease?"

Patrik Lindenfors skriver om exorcister som nyligen haft kongress i Polen.

"När journalisterna frågade så gick exorcisterna med på att djävulsbesatthet kan se ut ungefär som i skräckfilmer. Men riterna som exorcisterna använder för demonutdrivning är mycket mindre spektakulära."
MSNBC rapporterar om forskning som visar att placebo kan ha biologiska effekter. Var inte detta redan kartlagt?
"When it comes to the placebo effect, it really may be mind over matter, a new analysis suggests.

In a review of recent research, international experts say there is increasing evidence that fake treatments, or placebos, have an actual biological effect in the body."

John Loftus som själv är före detta pastor menar att kristendomen är den religion vars övertygelser är mest extraordinära.

"The Christian, or at least the evangelical, accepts a creator God, the Old Testament, and also the New Testament as the revealed will of God. While neither Jews nor Muslims accept a trinity, an incarnation, an atonement, nor a resurrection of Jesus, Christians do.

Now when we look at these groups based on who makes the greater number of extraordinary claims, then isn't it quite obvious Christians do?"

Video:

Andra bloggar om: , , ,, ,

fredag 19 februari 2010

Domstol: Vaccin orsakade inte autism

Ett försäkringsbolag har vunnit ett mål mot ett par föräldrar som hävdade att vaccinationer orsakat deras sons autism.

Ur ett medmänskligt perspektiv gläds jag inget åt att föräldrarna förlorade målet. Detta är ännu ett bakslag som säkerligen drabbar dem hårt. Till råga på allt riskerade den 17-åriga pojken bli skyldig Trygg-Hansa 900000 kr. Dock valde bolaget att efterskänka kostnaderna vilket jag tycker är ett hedervärt beslut.

"Ett barns ekonomiska framtid har i och med rättsprocessen i detta speciella fall äventyrats och det anser inte vi är försvarbart, därför väljer vi att efterskänka alla kostnader, säger Björn Sporrong, ansvarig för Trygg-Hansas barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar, på fredagseftermiddagen."
Vad man än tycker om den mänskliga aspekten är domen ur ett vetenskapligt perspektiv korrekt. Vaccinationer orsakar inte autism. Detta har studie efter studie visat, men ändå lever övertygelsen kvar på vissa håll.

Denna övertygelse vilar såvitt jag förstår det på två saker:

 1. De första autismsymptomen uppträder ofta när barnet är 12 månader eller äldre. Barnvaccination mot bl a MPR (mässlingen, påssjuka och röda hund) sker under samma period och därför är det lätt att dra slutsatser om ett potentiellt samband.
 2. Andrew Wakefield m fl publicerade 1998 en studie i Lancet där en koppling mellan MPR-vaccinet och autism insinuerades. Numera saknar studien trovärdighet (den är t o m tillbakadragen) och Wakefield blev nyligen dömd för oetiska forskningsmetoder. Men antivaccinrörelsen (med bl a Jenny McCarthy i spetsen) har sedan 1998 fått mycket luft under sina vingar vilket innebär att deras propaganda idag har stor spridning.
Men forskningen har som sagt inte kunnat hitta något orsakssamband mellan barnvaccinationer och autism.

Här är några tidigare inlägg i ämnet:

Andra bloggar om: ,

Skeptips 10.02.19

Anna Ritter på Fokus har tagit en titt på den alternativmedicinska branschen. Rubriken Mirakel för miljarder är både fyndigt och träffande.

"Svenska folket lägger mer pengar på alternativmedicin än på receptfria läkemedel. Läkarna kritiserar och myndigheterna varnar, men branschen bara fortsätter att växa."
...

"Den alternativa trenden är tydlig i Sverige. Vi söker i större utsträckning information om sjukdomar och botemedel på egen hand och det ligger i tiden att ta hand om sig själv. De senaste åren har försäljningen av handelsvaror – allt från kosttillskott till duschkräm – stått för en allt större del av Apotekets försäljning. Försäljningen i alla kanaler har blomstrat sedan tidigt 2000-tal, visar siffror från branschföreningen Svensk Egenvård. Mellan 2000 och 2007 ökade försäljningen med totalt 49 procent, eller i snitt 5,8 procent per år, från 2 725 miljoner kronor år 2 000 till 4 050 miljoner kronor år 2007."

Tankebrott har publicerat ett inlägg på liknande tema. Kritiker av läkemedelsbranschen påpekar ofta hur mycket pengar bolagen tjänar på sina preparat. Samtidigt blundar de för den enorma omsättningen inom den alternativmedicinska branschen. En stor och viktig skillnad är dessutom att läkemedelsbolagen (oftast) säljer preparat var effektivitet och risker nog kontrollerats och kartlagts. De alternativmedicinska bolagen satsar dessutom mycket mindre pengar, procentuellt sett, på forskning jämfört med marknadsföring.

Här är ett exempel från Tankebrott:

"Sveriges största tillverkare av homeopatika är företaget DCG Nordic AB (hemsida) i Västra Frölunda. Homeopati utgår från teorin att lika botar lika (dvs. konsumera det du får samma symtom som du lider av) och att utspädning ökar potensen. Läs mer om homeopati och dess påstådda effekt i behandling av bland annat svininfluensa. 2008 var inte direkt ett höjdarår för DCG Nordic AB, men trots det så omsatte man närmare 18 miljoner svenska kronor, med en vinstmarginal på dryga 4.2%."

Fokus har även en artikel om Simon Singh som nästa vecka är i rätten för att försvara sig mot en förtalsanmälan.

"Mest uppmärksamhet har Simon Singhs kritik mot kiropraktiken fått. Det brittiska kiropraktorförbundet stämde honom för förtal sedan han hävdat att metoden med att manipulera framför allt nackkotor kan vara livsfarlig och att behandlingen i sig saknar vetenskapligt stöd. Rättsprocessen pågår fortfarande och fallet har lett till att den brittiska lagstiftningen om förtal ifrågasatts."

För de som inte har gjort det än - Skriv på mot den brittiska förtalslagstiftningen!

Bloggaren Christer Åberg menar att Anja Persson prisade djävulen för sin bronsmedalj.

"... så här sa Anja Person enligt Aftonbladet:

– Fy fan vad skönt, fy van vad skönt!

Ursäkta svordomarna, men det var ett citat, och inte mina ord.

En del kan reagera på att vi som kristna kan åkalla Jesu namn, prisa och ära honom. Nämner man "Jesus" i vissa sammanhang, tillexempel på fikarummet i jobbet, så kan det bli chockerande tyst. Men ingen reagerar på när de åkallar djävulen i form av svordomar i varenda mening. Ja, till och med flera gånger i samma mening som i Anjas fall.

Har du tänkt på att en frälst människa inte svär? Han kan nämligen inte svära. Anledningen till att han inte kan svära är att han tillhör Jesus och inte djävulen."

Uffe på bloggen På Slak Lina illustrerar Anjas satanism.

Video:

Audio:
Statistik:
Anekdot:
Pareidolia:
 • Jesus i ett rostat bröd. Eller var det tvärtom?

Andra bloggar om: ,

torsdag 18 februari 2010

Anna Bäsén föreläser i Frölunda

För er som bor i Frölundatrakten och inte redan har kvällen fullbokad vill jag tipsa om Anna Bäsén som kommer att hålla en föreläsning med följande beskrivning:

Bland tomtar och troll.
Alternativmedicin är en växande bransch med allt större ekonomiska intressen. Föreläsningen handlar om bluffbehandlingar och lurendrejeri inom alternativmedicinen. Anna Bäsén berättar om sina egna erfarenheter av att ”wallraffa” som patient hos alternativmedicinska terapeuter som healers, naturläkare och homeopater. Hon diskuterar också vilken plats alternativmedicinen har i den vanliga vården och vad skolmedicinskt utbildad personal kan lära av alternativmedicinen."
Föreläsningen är på Frölunda bibliotek och börjar kl 19.

Andra bloggar om:

onsdag 17 februari 2010

Annika Dahlqvist i fint sällskap?

Annika Dahlqvist blev som många vet korad till årets förvillare 2009 av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Trots att VoF poängterat att priset inte motiverades av Dahlqvist engagemang för den så kallade LCHF-kosten har hon flertalet gånger påpekat att priset kan kasta en negativ skugga även på dieten. Detta borde hon givetvis ha tänkt på redan innan när hon uttryckte tveksamma åsikter om svininfluensa vacciner, cancer, flour, m.m. - Dvs de uttalanden som resulterade i förvillarpriset.

Nu tycker man att Dahlqvist borde ha lärt sig av tidigare misstag och därmed vara försiktigare och mer rädd om sin image. Men detta verkar inte vara fallet. På Bo Zackrissons blogg Toxiska Epistlar kan vi läsa om ett seminarium som ska hålla i Malmö där Dahlqvist ska vara en av föreläsarna. Och man kan fråga sig vad Dahlqvist tänkte på när hon tackade ja till deltagande. Utöver Dahlqvist kommer en klimatskeptiker (Maggie Thauersköld), en konspirationsteoretiker (Niels Harrit) och en vaccinkritiker (Alan Rees) att deltaga. Därtill föreläser Ingemar Ljungqvist, som verkar insinuera att hiv-viruset kan vara tillverkat i ett laboratorium.

Är det i sådant sällskap Dahlqvist försöker förbättra den negativa image hon (och eventuellt också LCHF-kosten) fått på sistone?

Uppdaterat: Annika Dahlqvist fick i år det s k Gnistanpriset av föreningen SARA som också verkar vara medarrangör till seminariet tillsammans med 2000-talets Vetenskap. Ifall Dahlqvist vill mottaga priset måste hon troligtvis deltaga. Synd bara att hon måste dela scen med dessa konspirationsteoretiker och pseudovetenskapare.

Andra bloggar om: ,

Trådlös bön?

Såhär ser Svenska Kyrkans senaste annons ut.


Här är en variant gjord av Eric Wadenius, ordförande för Unga Humanister.


Ser ni skillnaden?

Andra bloggar om:

tisdag 16 februari 2010

Skeptips 10.02.16

Jag gillar Nyheter24. För ett tag sedan tog de upp en fråga jag hade till Konsumentverket gällande homeopatisk behandling av svininfluensan. Nu har Nyheter24 granskat den s k vidskepelseindustrin. Deras reporter EvaEmma Andersson har wallraffat som häxa på företaget New Page som sysslar med tarottydning, andekontakt, spådomar, m.m. över telefon.

"Enligt Arbetsförmedlingen söker företaget New Page nya klärvoajanta medier och tarottolkare till ”Änglaviskningar - Sveriges mest seriösa spålinje”, ett så kallat betalnummer där sierskor har jour dygnet runt för att svara på allmänhetens frågor."

Andersson imponerar på sin intervju och får en testanställning.

"- Något av svaren du gav mig var fullständigt uruselt, men de andra var antingen snubblande nära eller helt exakta. Jag är väldigt svår att läsa av, men om du ska jobba på linjen måste du lära dig att fiska mer, ställa fler frågor och få kunden att berätta lite mer medan du känner efter och tunar in på frågan.

- Vi tycker att du är alldeles för duktig för att släppa dig, fortsätter Kajsa, och erbjuder mig en provanställning på en månad."

Läs hela reportaget som överlag är utmärkt! Vill du själv söka jobb på New Page? Klicka dig då vidare till Arbetsförmedlingen som har deras annonser.

Slate skriver om medias teknologivarningar ur ett historiskt perspektiv.

"A respected Swiss scientist, Conrad Gessner, might have been the first to raise the alarm about the effects of information overload. In a landmark book, he described how the modern world overwhelmed people with data and that this overabundance was both "confusing and harmful" to the mind. The media now echo his concerns with reports on the unprecedented risks of living in an "always on" digital environment. It's worth noting that Gessner, for his part, never once used e-mail and was completely ignorant about computers. That's not because he was a technophobe but because he died in 1565. His warnings referred to the seemingly unmanageable flood of information unleashed by the printing press. "
Den alpina skidåkaren Lindsey Vonn har fått en hel del utrymme i media pga hennes skador inför vinter-OS. Nu kan man läsa om vilka behandlingar hon använt sig av:
"Some turn to prayer. Others turn to state-of-the-art medicine. Lindsey Vonn turned to the power of fromage.

The Olympic favorite has been wrapping her injured shin in an Austrian cheese -- topfen -- to reduce inflammation."
...
"It's not bizarre at all," said Ralph Reiff, certified athletic trainer and director of Sports Medicine and Sports Performance for St. Vincent Hospital of Indianapolis, Indiana. "It's just what athletes at that level do."

While using the cheese may not be scientifically proven to soothe an injury, what matters more is what's in the athlete's mind, Reiff said.

"Regardless of whether it's a home remedy or passed down from generations or something someone thought of, if the athlete believes in it, there is significant value in that," said Reiff, who has worked as an athletic trainer in previous Olympics. "If the person who is receiving that treatment believes that it's part of the puzzle of getting better, therefore that athlete has faith. I am a firm believer that it has value."

Ost? Hmm... Placebons kraft ska visserligen inte underskattas, något som Ralph Reiff verkar vara medveten om.

Jeff Wagg skriver mycket tänkvärt på JREFs blogg om vilka värderingar en skeptiker bör anamma.

"What separates skeptics from non-skeptics isn't that we're right more often, it's that we're wrong more often. Maybe not in actuality, but if we're to lead a science-based life, we have to be "proud" of the fact that most of what we know is possibly wrong. "Here's my best guess" is all we can ever say, because that's all we'll ever know. Now, our "best guesses" are in fact, THE best guesses. Unless we've missed something or succumbed to bias, they best explain the available evidence. But being proud of that makes it more difficult to embrace the pure simple joy of being unapologetically wrong. And really, we need more of that. Arrogance is never going to get people to think, but saying "Huh, I was wrong about that" can."

Julia Galef skriver på bloggen Rationally Speaking om viljan att ändra åsikt. Inlägget berör samma ämne som Jeff Wagg tog upp i länken ovan.

"Out of all the cognitive biases and logical fallacies, I think the most pernicious of all is a kind of meta-bias, one underlying tendency that makes us more susceptible to all of the others: simply not wanting to be wrong. It's so automatic that it's hard to notice it coloring your judgment unless you really pay attention, but once you do, you realize how frequently it makes you grasp for a fallacious argument just so you don't have to admit to yourself that you were wrong. I'm definitely no exception -- I can't count the number of times I've caught myself reacting to an argument by asking myself, "OK, why is that false?" rather than "Is that false?""

Så sant.

På bloggen Massa Saker frågar sig afbeaver ifall det är cyniskt att "prata" med de döda?

"En person som sörjer ska inte gräva ner sig i en fantasi om att personen finns kvar och löpa risk att tappa greppet om sitt riktiga liv. …dessutom finns den uppenbara etiska invändningen. Det här är personer som ljuger och utnyttjar sårbara personer som förlorat en nära anhörig. Och det är definitivt fel!"

Bild:

 • Svenska Kyrkan menar att det finns en ständig uppkoppling till Gud. Men går det att pinga honom?
 • En liten tjej tvingas recitera Koranen. Motbjudande.
Poddradio:
 • På Skeptiko har programledaren Alex Tsakiris ett intressant samtal med JREFs nya president - DJ Groethe. Tsakiris tror att det paranormala är en realitet medan Groethe är skeptisk.

Andra bloggar om: pseudovetenskap, medium, tarot, skepticism

måndag 15 februari 2010

Skeptips 10.02.15

Ben Goldacre förklarar på ett föredömligt sätt hur statistiska slutsatser i många fall kan vara missvisade om man inte ser till det större sammanhanget. I Storbritannien har tidningar skrivit om en mamma som "mot alla odds" fött tre barn på samma datum (givetvis olika år). Oddsen för detta är enligt tidningarna 1 på 50 miljoner. Men stämmer detta?

"Their number is calculated as 365 x 365 x 365 = 48,627,125. But in reality, of course, it’s out by an order of magnitude: one in 50 million are the odds of someone having 3 siblings sharing one particular prespecified birth date that the editors of the Daily Express sealed in an envelope and gave to a lawyer 50 years ago. In reality there is no constraint on which day the first baby gets born on, so after that, the odds of two more babies sharing that birthday are 365×365=133,225. And they might even be a bit lower, if you two feel friskier in winter and have more babies in the autumn, for example."
...

"...
so on average, three shared birthdays will happen once or twice a year in the UK..."

Folk i allmänhet inser inte att enstaka osannolikheter i det stora hela kan vara högst sannolika. Detta kallas för Law of large numbers.

På Respectful Insolence finns en uppdatering på "komamannen" som påstods kunna kommunicera via s k facilitated communication. Metoden går ut på att en assistent håller patientens finger och "hjälper" denne att kommunicera via ett tangentbord. Risken är dock stor att det i själva verket är assistenten som skriver efter eget huvud (medvetet eller undermedvetet). Skeptiker med bl a James Randi i täten kritiserade tidigt kommunikationsmetoden som i medierna presenterades på ett godtroget vis. Den ansvariga neurologen, Steven Laurey, verkade också tro på metoden. Men enligt senaste rapporten verkar han ha backat:

"At one point, Laureys, the neurologist, claimed that he had ruled out the possibility that it was actually the speech therapist doing the writing. But it turns out that his checks weren't quite thorough enough. Obtaining reliable results requires a rather protracted procedure. Patients with serious traumatic brain injuries are not always capable of following difficult instructions. They also sleep a great deal, and sometimes they sink into extended periods of delirium. In order to rule out false negative results, repeated tests need to be conducted over the course of several weeks.

Laureys has now carried out those tests, and his results hold that it wasn't Houben doing the writing after all...

In the more recent test, Houben was shown or told a series of 15 objects and words, without a speech therapist being present. Afterward, he was supposed to type the correct word -- but he didn't succeed a single time.
"

Vissa kritiserade Randi och menade att en "trollkarl" som han inte borde yttra sig, eftersom en erkänd neurolog som Laurey borde veta bättre. Nu är det inte bara Randi som har uttalat sig (t ex Steven Novella, som också är neurolog, har gjort detsamma) men detta fall visar tydligt att auktoritets-/yrkestro inte alltid är att lita på. Det är argumenten som bör bemötas, inte personerna.

The Lay Scientist presenterar Skeptics Circle nummer 130.

Läser i Dagen att svenskar skänkte 5 ggr mer pengar efter tsunamin i Indiska Oceanen än till katastrofhjälper på Haiti. Kan det bero på något så cyniskt som att färre svenskar blivit direkt drabbade denna gång?

Henrik Sundholm har skrivit ett utmärkt inlägg om farorna med alternativmedicin.

"Är det inte synnerligen riskabelt att vara vidskeplig just när det gäller något så viktigt som ens egen hälsa? Att fatta medicinska beslut på grundval av irrationella idéer kan bokstavligt talat kosta en livet."

Jobb:

 • Sverige bästa mediala telefonlinje söker nya medium/clairvoyanta. (Hur man nu avgör vilken linje som är "bäst"?)

Tecknat:

Poddradio:
Andra bloggar om: , , , ,

Senaste nytt om mobilstrålning och elöverkänslighet

Mobilstrålning är troligtvis inte skadligt. Denna slutsats har en internationell expertgrupp kommit fram till efter att han analyserat över hundra studier i ämnet. Ifall mobilstrålning har en negativ hälsopåverkan efter mer än 10 års användning har man inte kunnat avgöra än eftersom tekniker fortfarande är relativt ung. Dessutom saknas studier på barn och därmed kan man inte dra några direkta slutsatser om strålningens påverkan på dem.

"Det krävs mer forskning inom området. Inte minst efterlyser rådet fler studier när det gäller barns användning av mobiltelefon, säger Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.
Studier visar samtidigt att det är högst osannolikt att elektromagnetiska fält från sändare för till exempel mobiltelefoni, trådlösa nätverk eller radio och TV innebär en ökad cancerrisk."

Expertgruppen tittade dock inte bara på mobilstrålning utan på all slags radiofrekvent strålning vilket t ex innefattar strålning som elöverkänsliga menar sig vara "allergiska" mot (utöver detta menar de sig vara känsliga för andra typer av strålning och elektriska fält).

"Det finns inget hållbart vetenskapligt stöd för att elkänslighet, eller elöverkänslighet som det ibland kallas, orsakas av radiofrekventa fält. Det vetenskapliga rådet pekar på att flera nya studier tyder på att det istället handlar om en så kallad noceboeffekt, det vill säga en omvänd placeboeffekt."

Slutsatserna skiljer sig inte speciellt mycket från tidigare uppfattningar. Överlag har forskningen om mobilstrålning inte kunnat finna belägg för större hälsorisker. Men fortfarande föreligger en viss osäkerhet och långtidseffekter och effekterna på barn.

Att elöverkänslighet ter sig vara ett psykosomatiskt syndrom har också varit den mest sannolika förklaringsmodellen.

Läs mer på SR, Aftonbladet, DN och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Andra bloggar om: ,

fredag 12 februari 2010

Dags att avlägsna Vidarklinikens stödhjul?

Antroposoferna får fortsatt dispens från Regeringen trots att de inte lever upp till den svenska läkemedelslagstiftningen.

Detta är inget annat än en stor skam. Ursula Flatters, styrelseledamot på Vidarkliniken (antroposofernas högfäste), visar dock inte någon större ödmjukhet. Såhär skriver hon i ett pressmeddelande:

"Det är uppenbart att läkemedelsregler över tid behöver anpassas till hur hälso- och sjukvårdsverksamheten faktiskt ser ut och inte tvärtom."

Aha, så när antroposofer och andra pseudovetenskapare inte kan leva upp till sjukvårdens evidenskrav ska reglerna ändras till deras favör så att de ändå kan inkluderas? Ja, det låter ju superbra! Jag väntar med spänning på att homeopater, kristallterapeuter och åderlåtare också börjar kräva samma givmildhet. Varför inte inkludera naturläkare som försöker bota cancer med vitkål också? Låt oss inte vara snåla! Vad ska vi med evidenskrav till inom vården?

Jag hoppas att ni uppfattar en viss ironi i ovanstående.

Flatters har även skrivit en artikel på Newsmill där hon bland annat går till angrepp mot föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Att hon inte gillar föreningen kan i alla fall delvis bero på att hon förra året blev utnämnd till Årets Förvillare, en titel som i år delades ut till Annika Dahlqvist.

På Newsmill skriver Flatters bl a att VoF:

"... är en förening som utgår från en stark TRO på att allt som är lätt att mäta är bra, och att allt annat (och det är i verkligheten väldigt mycket) helst inte ska få finnas."

Ja, exakt så är det. Vänta så ska jag bara leta upp den formuleringen i föreningens stadgar... Ursäkta, detta kan ta lite tid... Nä, jag hittar inget. (Ursula, kan du ge mig en länk?)

Eller nej - den beskrivningen är inget annat än en halmgubbe. Medlemmarna i VoF har ofta väldigt god koll på hur vetenskap i allmänhet och medicinsk forskning i synnerhet fungerar och då förstår de också hur svåra många effekter är att mäta. Att t ex utforma studier för att utröna medicinska metoders effektivitet kan vara en enormt svår syssla. Ett fuktigt finger upp i vädret räcker inte. (Intresserade kan läsa ett nyligt inlägg på bloggen Science-Based Medicine där Mark Crislip förklarar hur knepigt något så vedertaget som influensavaccination av äldre kan vara att utvärdera.)

Flatters fortsätter:

"Det är vetenskapligt klarlagt att en betydande del av befolkningarna i världen vill ha tillgång till komplementär medicin och även inom den vanliga sjuk- och hälsovården finns ett betydande intresse för detta gränsområde."

Vad har detta med något att göra? Det är även vetenskapligt belagt att folk i allmänhet är mottagliga för placeboeffekter. Att folk vill ha en viss typ av vård säger väldigt lite om den vårdens effektivitet. Borde vi be landstingen köpa in lastvis med fotbadsdetox om befolkningen vill ha sådan vård?

Kanske vore detta helt ok enligt Flatters? Hon är trots allt...

"... läkare och förespråkar en adekvat integrering av skolmedicin och komplementär medicin."

Komplementär medicin är inget annat än ett "finare" samlingsbegrepp för metoder vars medicinska nytta inte kunnat beläggas vetenskapligt. Så fort en alternativ/komplementär metod visar sig vara effektiv inkorporeras den i skolmedicinen. Integreringen, som Flatters efterfrågar, finns alltså redan. Vill vi verkligen ha en ytterligare "integrering" där vår sjukvård urvattnas med metoder vars medicinska effekter och ekonomiska vinster är osäkra eller okända? (Jag har skrivit mer om denna aspekt Här.)

Flatter skriver på Newsmill att Vidarkliniken har en egen forskningsavdelning och det låter ju jättebra. Hittills verkar avdelningen inte ha presterat några resultat att jubla över, men skam den som ger sig. Forska vidare! Lägg ännu mer pengar på denna verksamhet så kan kanske antroposofernas sjukvård snart ha samma evidensstöd som vi kräver av andra läkemedel och vårdmetoder inom den svenska sjukvården. Varför ska kravet på antroposoferna vara lägre? Vidarkliniken har trots allt haft 25 år på sig.

Dispensernas tid får snart vara över. Dags att ta av stödhjulen från Vidarkliniken och se ifall de kan cykla som resten av den vuxna vården.

---
Om förra årets respit för Vidarkliniken kan man läsa hos Mats Reimer som bloggar på Dagens Medicin.

Andra bloggar om: ,

Katolska biskopars sexualmoral

Läser följande pressmeddelande från Katolska Kyrkan i Sverige:

"Med tanke på er sexualmoral, är ni värdiga som förebilder för våra unga?" frågar de katolska biskoparna i Sydafrika i ett uttalande riktat till landets politiska makthavare.

Uttalandet är en rektion på att Sydafrikas president Jacob Zuma nyligen bekräftade att han fått ett utomäktenskapligt barn.

I uttalandet utrycker biskoparna "stark oro" över det politiska ledarskapets beteende och uppmanar dem att vara förebilder och varnar för att deras omoraliska handlande hindrar kampen mot hiv/aids. 5,7 miljoner av Sydafrikas 50 miljoner invånare beräknas vara hiv-smittade."

Visst ska de sydafrikanska ledarna kritiseras ifall de brister som förebilder. Men var är självkritiken från katolskt håll? Är det inte de som propagerar för att folk inte bör använda sig av kondomer för att skydda sig mot hiv/aids? Är det inte deras påve som hade följande att säga?

"On his way to Cameroon, the Pope said HIV/Aids was "a tragedy that cannot be overcome by money alone, that cannot be overcome through the distribution of condoms, which can even increase the problem"."

Är det inte deras vördade helgon Moder Teresa som sa följande om bl a kondomer?

"When love is destroyed by contraception the way is open to abortion. I know only too well that there are enormous problems and that many married persons do not love one another enough to exercise a regulation of births with the natural methods. But we do not encourage the destruction of love, which is the most serious problem, by inciting people to practise contraception and abortion."
Andra bloggar om:

Grattis Darwin, 201!

Idag är det den Officiella Darwindagen eftersom Charles har födelsedag. 201 skulle han ha fyllt idag.

Grattis! Eller vad man nu säger till någon som är död och med all sannolikhet ändå inte kan läsa detta. En stor vetenskapman var du i alla fall!

Kolla in roliga Darwinillustrationer hos Skepchick.

Andra bloggar om:

torsdag 11 februari 2010

Skeptips 10.02.11

Både Anna Bäsen och VoF uppmärksammar bantningsbluffare som är i farten. På VoF skriver Dan Larhammar om reklamutskick från Direct Shopping/Hälsa & Välbefinnande där försöker locka kunder med diverse tveksamma metoder och produkter.

"Ett av kännetecknen för företagets bluffprodukter är att man på beställningsblanketten ska kryssa för det antal kilo man önskar gå ned i vikt så får man olika varianter eller förpackningar av produkten och betalar i proportion till viktminskningen. Företaget har tidigare granskats kritiskt av radions P1 konsument och produkterna har tagits i beslag av danska myndigheter. Annonshäftet innehåller också en rad andra tvivelaktiga produkter som magnetterapi och en skadedjursskrämmare."

Mer om detta kan man läsa hos konsumentorganisationen CINT.

Anna Bäsén uppmärksammar i sin tur företaget Better Life (Pharma) Sweden som trots konkurs fortsätter lura medie- och pr-bolag på marknadsföringspengar.

"Också medier och PR-bolag blir blåsta. Företaget Better Life Sweden har köpt tjänster och reklamutrymme för 11 miljoner kronor av exempelvis Tv4, PR-byrån Mafioso och Webtraffic. Företaget, som bland annat sålde ett bantningspiller under namnet Lepigen, har gått i konkurs."

Dagens Media har bl a intervjuat representanter för medieföretagen.

Anion.se säljer ett rosa/turkosa jon-armband som sägs förbättra blodcirkulationen, öka syreupptagningen i blodet, förbättra koncentration, och verka antidepressivt.

"De negativa jonerna balanserar upp den positivt laddade obalans som finns i kroppen och större delen av världen. Starkt positivt laddade omgivningar t.ex. vid en dator eller i inomhusmiljö kan skapa både trötthet och huvudvärk."
...
"Armbanden är tillverkad av en blandning av silikon och turmalin som ger ett elastiskt material som avger >1700 negativa joner per kubikcentimeter. Perfekt anpassat för att bäras på, eller nära kroppen."

Bara 99 kr kostar dessa. Om företaget var mer känt eller konsumentverket hade mer resurser skulle det inte dröja länge innan marknadsföringen stoppades.

The Onion har en träffsäker artikel om tolkning av bönesvar.

"Marvin Pewter, 45, was able to refinance his house after a radio station in Sioux Falls, SD played the favorite song of a local data-entry worker who, quietly singing along to the tune in her office, became distracted and missed a keystroke that eventually resulted in Pewter's credit rating increasing by 200 points. "Thank God," said Pewter, speaking to reporters from the large ranch-style home he purchased four years ago and has never been able to afford. "This just goes to show that, if you put your faith in the Lord, the Lord will provide.""

Men detta är inte hela historien. Läs vidare här.

Richard Wiseman ställer enligt mig en ganska enkel fråga till hund- och kattägare. Ifall de, i en hypotetisk situation, var tvungna att välja mellan att döda sitt husdjur, ett 2-årigt barn eller sig själva, vad skulle de välja? Enligt mig är svaret självklart - antingen dödar man husdjuret eller sig själv, aldrig barnet. Men 25% av kattägarna och 31% av hundägarna väljer att döda barnet. Och om man kollar på kommentarerna verkar de inte skoja heller. Jag förstår inte...

ScienceDaily rapporterar om forskning som visar på ett samband mellan nedsatt funktion i specifika områden i hjärnan och andlighet. Man har undersökt hur tumörer påverkar ett personlighetsdrag som kallas för Self-Transcendence (ST) som sägs uppskatta individers andliga känslor, tankar och upplevelser.

"The group found that selective damage to the left and right posterior parietal regions induced a specific increase in ST. "Our symptom-lesion mapping study is the first demonstration of a causative link between brain functioning and ST," offers Dr. Urgesi. "Damage to posterior parietal areas induced unusually fast changes of a stable personality dimension related to transcendental self-referential awareness. Thus, dysfunctional parietal neural activity may underpin altered spiritual and religious attitudes and behaviors.""

Video:

 • På Youtube gör en kille reklam för en tandställning som ska ge dig mer energi, styrka, osv. Bara 2000 dollar kostar det också.

Andra bloggar om: , , ,

Hjälp mig, hjälpa dig, hjälpa Simon Singh!

Simon Singh är för många känd som författare till böcker som Big Bang, Salvekvick och Kvacksalveri, Kodboken och Fermats Gåta. För närvarande leder han en kampanj för att ändra på förtalslagarna i Storbritannien.

För att få till stånd en lagförändring behöver kampanjen, The Libel Reform Campaign, få in 100000 underskrifter. Hittills har de fått ca 17000 19000 20000 21000 24000 25000 26000 28000 32000 37000.

Varför angår denna kampanj dig och mig?

Förtalslagarna i Storbritannien är utformade så att även folk i andra länder kan bli stämda ifall någon brittisk invåndare känner sig förtalad. Bevisbördan är därtill omvänd vilket innebär att det är den anklagade som måste bevisa sin oskuld, istället för tvärtom som det är i andra länder. Dessutom är de juridiska kostnaderna enorma i Storbritannien vilket innebär att vanliga människor (och många företag också för den delen) i princip måste göra upp i godo då de inte har råd med rättsprocessen.

Bl a har detta fått till konsekvens att medier i Storbritannien och andra länder inte vågar rapportera så fritt som de hade velat pga förtalshotet. Detta innebär att läsarna ibland inte får den rapportering som vi i ett demokratiskt samhälle borde få ta del av.

Av ovanstående skäl borde alla som värnar om press- och yttrandefrihet skriva på kampanjen.

Men det finns ett kanske ännu viktigare skäl - De personer som lyckas värva tio underskrifter kommer att få sina namn inskrivna i Simon Singhs nästkommande bok. Och det vill jag givetvis ha! Därför ska ni även skriva på för min skull! :)

Har ni inte redan skrivit på, så gör det nu. Och lämna gärna en kommentar till detta inlägg.

Skriv under HÄR.

Skäl att skriva på enligt Simon Singh:

"(a) English libel laws have been condemned by the UN Human Rights Committee.

(b) These laws gag scientists, bloggers and journalists who want to discuss matters of genuine public interest (and public health!).

(c) Our laws give rise to libel tourism, whereby the rich and the powerful (Saudi billionaires, Russian oligarchs and overseas corporations) come to London to sue writers because English libel laws are so hostile to responsible journalism. (In fact, it is exactly because English libel laws have this global impact that we welcome signatories to the petition from around the world.)

(d) Vested interests can use their resources to bully and intimidate those who seek to question them. The cost of a libel trial in England is 100 times more expensive than the European average and typically runs to over £1 million.

(e) Three separate ongoing libel cases involve myself and two medical researchers raising concerns about three medical treatments. We face losing £1 million each. In future, why would anyone else raise similar concerns? If these health matters are not reported, then the public is put at risk."
Andra bloggar om:

SVT Debatt om Det Okända

Igår undersöktes programmet Det Okända av Uppdrag Granskning och ikväll kommer diskussionen fortsätta i SVT Debatt.

"Belinda Olsson med gäster från studion i Göteborg. Del 4 av 15. Programmet "Det okända" i TV4+ ringer upp människor och påstår att deras döda barn spökar. I Debatt möter programledaren Caroline Giertz upprörda anhöriga."

Som jag förstått det kommer Christer Sturmark debattera mot bl a Caroline Giertz. Jag är inte helt säker på att Sturmark är rätt person för debatten, men det återstår att se.

Programmet börjar kl 21:30 i SVT1.

Korta reflektioner (100212):

Debatten var överlag förvirrande och jag kan inte säga mig vara nöjd.

Christer Sturmark hade en del bra poänger om mediumfenomenets trovärdighet och den tveksamma "charlatanjournalistiken" (som han berör i en debattartikel på Svt) i Det Okända som påstods vara en dokumentär. Samtidigt tror jag att många upplevde Sturmark som trångsynt och på vissa punkter otydlig. Varför menade han t ex att forskning och kontrollerade tester av medium inte var vetenskap?

Caroline Giertz och Jörgen Gustafsson verkade båda mena att mediumskap och spökens existens var en trosfråga som inte kan testas vetenskapligt. Detta är i så fall en uppfattning jag har föga förståelse för. Självklart kan sådant testas! Antingen vill de bara slippa undan granskning eller så saknar de vetenskapliga insikter.

Varför SVT Debatt kände ett behov av att visa en videosekvens där Jörgen G gråter förstår jag inte heller? Det var rent slöseri med tid. Varför inte istället visa upp ett exempel på Cold Reading eller tveksam klippningsteknik?

Just Cold Reading är något som både Uppdrag Granskning och SVT Debatt helt missade. Visserligen valde de att fokusera på programmets etiska brister, men hade det inte varit av stort allmänintresse att ifrågasätta själva mediumfenomenets giltighet? Hur kommer deras medium verkligen fram till sina slutsatser? Hur klipps programmet? Hur sköts deras research och på vilket sätt kontrolleras informationsläckage? Osv.

Nej, överlag var både Uppdrag Granskning och SVT Debatt inte höjdare. Men samtidigt är det bra att program som Det Okända får den negativa publicitet som de verkligen förtjänar.

Andra bloggar om:

onsdag 10 februari 2010

Dina övertygelser kan vara ett anställningshinder

Tidningen Dagen har i en artikel givit ett antal exempel på situationer där utövande av religiösa övertygelser kan vara ett hinder för att få jobb. Men visst gäller detsamma för diverse övertygelser?

Här är två av Dagens exempel:

"Erbjuden jobb som busschaufför
- den arbetssökande kräver att
få be fem gånger om dagen

- Vi har väldigt många anställda som är religiösa på olika sätt, och det brukar alltid gå att ordna. Det här måste ju ses som ett särskilt behov på samma sätt som det finns de som behöver gå på toa väldigt ofta. Det är klart att man inte kan stanna en turistbuss för att gå ut och be, men då kan man istället jobba inom stadstrafiken och då får vi försöka lägga ett schema som passar för båda parter.

Christel Lust, kontorsansvarig på trafikenheten i Kalmar

Erbjuden jobb som förskolelärare -
den arbetssökande kräver att
få be bordsbön med barnen

- Det skulle inte fungera här i alla fall, det är jag övertygad om. Vi har både kristna, muslimer och ateister. Men frågan har inte varit aktuell.

Monique Chin A Loi, förskole­pedagog, Skogsstjärnan, Ormkärr i södra Stockholm."
Båda fallen är för mig självklara. Busschaufförerna har redan tajta körscheman och att stanna 5 ggr per dag för bön är inte att tänka på. Och en förskolepedagog ska självfallet inte uttrycka och förmedla sina religiösa övertygelser till småbarn.

Här är några exempel på liknande problem:
 • Vad hade ett bussbolag tyckt om en anti-kapitalist som vägrade hantera pengar?
 • Vad hade en förskola tyckt om en New Age-utövare som ville "ta med" barnen på trum- eller astralresor?
 • Vad hade en kyrka tyckt om en ateist som ville få anställning som diakon?
 • Vad hade en korvkiosksägare tyckt om en vegan som vägrade servera köttprodukter?
Ovanstående borde demonstrera att anställningshindrande övertygelser inte bara behöver vara av religiösa slag. Det handlar alltså inte om religiös diskriminering, utan helt enkelt om att vissa arbeten inte passar för alla. Arbetsgivare har trots allt rätt att välja bort individer vars värderingar, övertygelser och handlingar medför ett problem för yrkesutövandet.

Andra bloggar om:

Uppdrag Granskning om Det Okända

Ikväll kommer Uppdrag Granskning ta en titt på programmet Det Okända där programledaren Caroline Giertz och ett gäng "medium" påstår sig hitta spöken hemma hos folk.

Såhär beskrivs kvällens program:

"En del tandläkare lockar med gratis undersökningar och billiga ingrepp. Men innebär lågt pris en högre risk för patienten? Reportern Kristina Hedberg granskar problemet med oseriösa tandläkare. Dessutom granskar programledaren Karin Mattisson tv-programmet som ringer upp folk och påstår att deras anhöriga har blivit spöken. Programledare: Karin Mattisson."
Vi får se vad Karin Mattisson och kompani kommer fram till.

Andra bloggar om:

Skeptips 10.02.10

LA Times uppmärksammar skeptiska bloggar och menar att skeptiker är roligare än godtrogna.

En homeopatisk organisation, BHA, får kritik för att ha förmedlat missvisande forskningsuppgifter till brittiska parlamentariker.

"...the BHA's submission starts by detailing five systematic reviews of homeopathy inthe BHA's submission starts by detailing five systematic reviews of homeopathy in general, four of which it claims "have reached the qualified conclusion that homeopathy differs from placebo".

I spoke to Jean-Pierre Boissel, an author on two of the four papers cited (Boissel et al and Cucherat et al), who was surprised at the way his work had been interpreted. "My review did not reach the conclusion 'that homeopathy differs from placebo'," he said, pointing out that what he and his colleagues actually found was evidence of considerable bias in results, with higher quality trials producing results less favourable to homeopathy.

The third of the four papers, Kleijnen et al, concluded that the data were "not sufficient to draw definitive conclusions". The fourth, published in 1997 by Linde et al, was updated two years later, and yet the update – which was more critical of homeopathy – was not cited."

The Telegraph rapporterar om ny forskning som visar att ateister är lika moraliskt medvetna som troende. Nähe?!

Desiree Jennings namn och berättelse syntes i höstas världen över. Jennings påstod sig ha fått grava reaktioner till följd av en influensavaccination och detta skapade givetvis rubriker mitt i svininfluensaperioden. I videoklipp visade Jennings att hon inte kunde gå ordentligt såvida hon inte gick baklänges eller sprang. Hon hade även stora talsvårigheter. Men berodde verkligen symptomen på vaccinet?

"Well, first of all Ms. Jennings appears to be walking, talking, and even driving without any difficulty. So the hysterical claims of her being “permanently neurologically injured” were of course untrue. However, when confronted, she says that she still has intermittent symptoms."

...

"Another interesting revelation of the Inside Edition story relates to the VAERS report of Ms. Jennings’ alleged vaccine reaction. A report matching her story was found, and in the official report it says that her neurologist at Johns Hopkins felt that her condition was strongly psychogenic. This contradicts Ms. Jennings’ report (repeated uncritically by anti-vaccinationists) that her doctors diagnosed her with dystonia. Jennings has now confirmed to Inside Edition that the VAERS report is in fact hers."

Se även följande video om Jennings nuvarande tillstånd. Steven Novella medverkar.

Är gudlöshet en skyddande faktor när det gäller naturkatastrofer? Ja, så verkar i alla fall statistisken kunna tolkas. Technicolor:

"På senare tid har det gjorts en hel del påståenden från religiöst håll om orsakerna till katastrofen i Haiti. Inte minst har den amerikanske predikanten Pat Robertson hamnat i hetluften efter att ha gjort högst olämpliga uttalanden om att det går dåligt för Haiti eftersom de påstås för länge sedan ha ingått en pakt med djävulen. Däremot är det ju knappast något nytt fenomen eftersom det vid varje större (och ibland mindre) katastrof alltid finns folk som hävdar att det är Guds straff för olika saker - homosexualitet, gudlöshet, synd i största allmänhet etc. Men om så är fallet borde det ju rimligen finnas en korrelation mellan katastrofer och de drabbade ländernas gudfruktighet. Är så fallet?"

Jag undrar hur vissa tyckare tolkar katastrofernas geografiska fördelning?

Bild:

Video:

Andra bloggar om: , , , ,

tisdag 9 februari 2010

Skånberg citatfiskar efter sympatisörer

I en artikel i Världen Idag (och på Claphaminstitutets blogg) skriver Tuve Skånberg om Darwins, Einsteins och andra forskares syn på Gud existens.

Skånberg utgår ifrån Paulus som menade att:

"Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga."

I princip är detta det teleologiska gudsbeviset vars slutsats är att Gud måste existera för att vissa komplexa fenomen i naturen ska kunna förklaras. I kategorin argumentationsfel brukar sådana slutsatser kallas för ignoransargument eller Argument from Ignorance. Richard Dawkins har myntat ett besläktat argumentationsfel som kallas för Argument from Personal Incredulity som beskrivs såhär:

"I personally cannot imagine a natural sequence of events whereby X could have come about. Therefore, it must have come about by supernatural means."

Att Paulus vädjade till sådana felslut för 2000 år sedan kan vi ha överseende med, med tanke på att han inte kunde känna till allt vi idag gör tack vare den vetenskapliga och filosofiska utvecklingen. Att Skånberg fortsatt använder sig att Paulus argument är mer förbryllande.

Skånberg fortsätter sedan med att citera Charles Darwin. Han plockar citat som tycks stödja hans design- och gudsargument men resten blundar han för. Han försöker måla Darwin till en sympatisör för Paulus gudsargument genom att gå baklänges i Darwins tankemässiga utveckling. Faktum är att Darwin med ökad ålder och kunskap blev allt mindre troende (han betraktade sig själv som agnostiker) och designargumentet bet inte längre på honom.

"Although I did not think much about the existence of a personal God until a considerably later period of my life, I will here give the vague conclusions to which I have been driven. The old argument from design in Nature, as given by Paley, which formerly seemed to me so conclusive, fails, now that the law of natural selection has been discovered. We can no longer argue that, for instance, the beautiful hinge of a bivalve shell must have been made by an intelligent being, like the hinge of a door by man. There seems to be no more design in the variability of organic beings, and in the action of natural selection, than in the course which the wind blows. But I have discussed this subject at the end of my book on the 'Variation of Domesticated Animals and Plants,' and the argument there given has never, as far as I can see, been answered."

"But the result has been with me a maze--
something like thinking on the origin of evil, to which you allude. The
mind refuses to look at this universe, being what it is, without having
been designed; yet, where one would most expect design, viz. in the
structure of a sentient being, the more I think on the subject, the less I
can see proof of design."

Än mindre var Darwin sympatisk mot Skånbergs specifika tro - kristendomen:

"I can indeed hardly see how anyone ought to wish Christianity to be true; for if so the plain language of the text seems to show that the men who do not believe, and this would include my Father, Brother, and almost all my best friends, will be everlastingly punished. And this is a damnable doctrine."

"När jag funderar vidare kom jag fram till att det krävs mycket övertygande bevis för att förnuftiga människor skall kunna fås att tro på de mirakel den kristna tron vilar på. Vidare tänkte jag att ju mer vi vet om de vedertagna naturlagarna desto otroligare ter sig underverken, att människorna på den tiden var nästan ofattbart okunniga och godtrogna, att det inte kan bevisas att evangelierna skrevs samtidigt som de beskrivna händelserna utspelade sig, att de skiljer sig från varandra vad beträffar många viktiga detaljer, alltför viktiga tyckes det mig för att kunna förklaras med den vanliga bristen på tillförligheten i ögonvittnesskildringen. Genom reflektioner som dessa (...) har jag alltmer kommit att tvivla på kristendomen som en gudomlig uppenbarelse."

Sådana citat väljer Skånberg att ignorera.

Näst följer en rad citat från Einstein. Skånberg väljer bl a att citera Einsteins övertygelse om att en historisk Jesus har existerat (vilket i sig inte säger något om Jesus eventuella gudomlighet). Dessutom slänger han in klassikern om att Gud inte spelar tärning. Att Einsteins tärningsliknelse inte ska tolkas bokstavligt nämner Skånberg inte. Einstein menade helt enkelt att han inte trodde på ett universum vars lagar var icke-deterministiska (slumpmässiga) så som vissa tolkningar av kvantfysiken antydde.

Inte heller Einstein menade att man kunde dra slutsatser om Guds existens utifrån naturens komplexitet. Einstein var heller inte på något sätt troende i den mening Skånberg är. När Einstein möttes av ryktet att en Jesuitpräst skulle ha konverterat honom till kristendomen svarade han:

"I have never talked to a Jesuit priest in my life and I am astonished by the audacity to tell such lies about me. From the viewpoint of a Jesuit priest I am, of course, and have always been an atheist."

Einstein fann heller inte de kontemporära religionerna speciellt trovärdiga:

"During the youthful period of mankind's spiritual evolution human fantasy created gods in man's own image, who, by the operations of their will were supposed to determine, or at any rate to influence, the phenomenal world. Man sought to alter the disposition of these gods in his own favor by means of magic and prayer. The idea of God in the religions taught at present is a sublimation of that old concept of the gods. Its anthropomorphic character is shown, for instance, by the fact that men appeal to the Divine Being in prayers and plead for the fulfillment of their wishes."
...

"I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childlike one. You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being."

Såvitt jag förstår det är Einsteins religiösa övertygelser svåra att precisera. Han var varken teist eller ateist. Han sade sig inte heller vara panteist även om han fann Spinozas Gud vara intressant. Snarare hyste Einstein en religiös vördnad inför universums lagar och mysterier. Att peka ut honom som sympatisör till teleologiska argument, som Skånberg gör, hade han med all sannolikhet ogillat.

Skånberg avslutar sin artikel med att hänvisa till en undersökning av Religion Watch newsletter från 1998. Undersökningen visade enligt Skånberg att:

"...75 procent av världens forskare, liksom Darwin och Einstein, ger Paulus rätt i att man av skapelsens ordning kan förstå att det finns en skapare."

Men det är, så vitt jag kan se, inte vad undersökningen visade. Den visade förvisso att 75% av forskarna i världen trodde på Gud, men det står ingenstans att övertygelserna om Guds existens nåddes via teleologiska slutsatser.

Jag skulle vilja fråga Skånberg varför "bara" 75% av alla forskare tror på Gud när 95% av världens människor är troende? Varför tror endast 33% av forskarna i USA på Gud när gudstron hos befolkningen i stort ligger på ca 83%? När det gäller medlemmarna i National Academy of Sciences (där endast de mest framstående forskarna väljs in) är 93% ateister.

Med ovanstående siffror vill jag inte dra några slutsatser om guds eventuella existens. Den frågan kan man troligtvis inte avgöra med en majoritetsräkning. Jag ville endast visa att Skånberg presenterar de siffror som passar hans syften men ignorerar andra.

Så i stora drag kan man konstatera att Tuve Skånbergs artikel siktar högt men vägrar lyfta från marken. Men don't take my word for it. Läs den gärna själva.

Andra bloggar om: ,