torsdag 21 januari 2010

Skeptips 10.01.21

Humanistbloggen har på sistone behandlat ett antal intressanta ämnen. Bl a kan vi läsa om en kreationistisk avhandling på Umeå Universitet.

"I sin avhandling [...] argumenterar [Wahlberg] för att det skulle kunna vara möjligt att se (direkt, utan slutledning) naturliga strukturer som uttryck för en tanke eller avsikt, på liknande sätt som vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd."

På bloggen kan vi även läsa om Katolska kyrkans pressansvarige, Maria Hesselgren, som desperat försöker skilja på en sorts magi från en annan. Katolsk magi är inte magi, utan religion.

"Kyrkan har alltid kämpat mot vad hon betraktar som magiska föreställningar. Nu kan säkert någon säga att kristna tror också på någon form av magi. Men det finns en klar skillnad mellan magi och religion. Magi handlar om att människan försöker påverka det gudomliga, medan religion handlar om att människan låter sig påverkas av Gud."

BBC News har en artikel om varför Gud tillåter naturkatastrofer.

"Faced with this question, Archbishop of York John Sentamu said he had "nothing to say to make sense of this horror", while another clergyman, Canon Giles Fraser, preferred to respond "not with clever argument but with prayer".

Perhaps their stance is understandable. The Old Testament is also not clear to the layman on such matters. When Job complains about the injuries God has allowed him to suffer, and claims "they are tricked that trusted", God says nothing to rebut the charges. "

Hos The Onion förklarar dock Pat Robertson anledningen till de senaste naturkatastroferna.

I Australien har en homeopat tvingats ta bort vilseledande information från sin hemsida. Han hade skrivit att homeopatiska preparat var effektiva mot diverse smittosjukdomar:

"homeopathic immunisation is effective against poliomyelitis, chicken pox, meningococcal disease, hepatitis (all types), Japanese encephalitis, HiB, influenza, measles, pnuemococcal disease, smallpox, typhoid, cholera, typhus whooping cough, rubella, mumps, diptheria, malaria, tetanus, yellow fever, dysentery and many other epidemic diseases”."

Mer om detta hos Dr Rachie.

Sonny Larsson skriver på Dagens Apotek om 1023-kampanjen i Storbritannien.

"Homeopatiska läkemedel går att köpa på nästan alla apotek här [Storbritannien], och Alliance Boots är just nu föremål för en kampanj vars mål det är att få kedjan att ta bort homeopatika från Boots-hyllorna. Att det är just Boots och inte apoteksvärlden som helhet som är målet handlar dels om marknadsandelar och dels om att representanter från Alliance Boots i en parlamentsutfrågning erkände att de inte anser att homeopati är efficacious [har avsedd effekt - min översättning]."

Vem i Helvete ... ?! om folk som tror på de galnaste saker. Läs om Guldplattor med översättande stenar, rymdhärskare och utspätt kaffe mot sömnproblem.

Video:

Andra bloggar om: , , ,

1 kommentar:

Geobastard sa...

Det är fascinerande att skitsotypal sjukdom, vilket är precis det man lider av när man tror sig se mönster i allting och är totalt okritisk kring detta, nu kvalificerar en till att bli disputerad...

Högskolan måste reformeras och teologin uteslutas omedelbart ur all statlig finansiering.

Men, fet chans att det händer så innästlade tokkristna är i våra universitets ledningar.