onsdag 13 januari 2010

Skånberg ger dubbla budskap

På Världen Idag menar Tuve Skånberg att ateister är religiöst färgblinda och att religion och vetenskap kan existera utan konflikt.

Färgblindheten väljer jag att inte kommentera för tillfället, men jag finner det intressant att Skånberg refererar till Stephen Jay Gould gällande vetenskapens och religionernas relation till varandra.

Såhär skriver Skånberg:

"Stephen Jay Gould, en av världens främsta evolutionsbiologer, hävdar i boken Rock of ages (2002) att kristen tro utmärkt kan förenas med att vara en framstående naturvetenskaplig forskare. Han konstaterar att många av de absolut främsta forskarna tror på Gud: ”Antingen är hälften av mina kolleger enormt dumma, eller så är det fullt möjligt att förena darwinismen med konventionell religiös tro – och lika möjligt att förena den med ateism.” "

Goulds perspektiv på vetenskap kontra religion må ha varit nobelt, men hans syn är både begränsad och naiv.

Gould menade nämligen att vetenskap och religion spelar på helt olika plan och därmed inte kan komma i konflikt med varandra. Vetenskap handlar om verklighetens empiriska natur medan religion inriktar sig på frågor om värderingar, etik, existensialism, osv.

Men väldigt många religiösa delar inte synen på denna uppdelning. Dessa påstår att deras religioner visst har mycket att säga om den empiriska världen. De mest "extrema" menar sig t o m veta att världen endast är 6000 år gammalt, att Gud en gång i tiden översvämmade världen, att Adam och Eva i bokstavlig mening var de första människorna, osv. Mer liberala troende har en större tro till evolutionsteorin och andra vetenskaper, men de tror ändå att mirakel förekommer, att Jesus bokstavligen dog och återuppstod, att Gud besvarar böner, osv.

Ovanstående är alla exempel på påståenden om världen vi lever i. Bokstavliga påståenden som därmed borde kunna bedömas empiriskt. Men här kommer krocken med den vetenskap som hittills inte kunnat styrka sådana övertygelser.

Tuve Skånberg tillhör själv de som sympatiserar med skapelsetroende/id-förespråkare. Hur kommer det sig att han vänder sig till Gould vars perspektiv han inte kan dela? För hur kan en (bokstavlig) skapelsetroende mena att vetenskap och religion spelar på olika plan? Sannolikt vill Skånberg bara vinna retoriska poäng genom att vifta med en framstående forskares namn.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: