onsdag 23 december 2009

Skeptips 09.12.23

Humanistbloggen skriver om vintersolståndet och hur firandet av julafton inkluderar alla.

"Eftersom julen egentligen inte är en kristen högtid utan en helgdag som hör till årstiden så angår den alla människor. I den karga nordiska vinternatten behövs en högtid som minner om ljus och generositet. Julen är ett firande av en årstidsväxling, så den är inte exkluderande utan alla kan vara med i firandet, oberoende religiös tillhörighet eller livsåskådning!"

På samma blogg kan vi även se skillnaden mellan en kristen och en sekulär tidnings rapportering av samma nyhet.

Carls konsumentblogg noterar att Marknadsdomstolen...

"...förbjuder företrädarna bakom ett företag inom den alternativa medicinen att komma med osanna påståenden om att deras produkter och behandlingar hjälper mot sjukdomar. Domen är förenad med ett vite på 750 000 kronor per person, skriver konsumentverket i ett pressmeddelande."

Utmärkta nyheter! Hoppas att andra företag av samma typ börjar känna viss oro.

Technicolor påminner oss om att medium inte är harmlösa. Det finns nämligen vissa som menar det inte spelar så mycket roll ifall medium, spådamer, tarottolkare, osv verkligen har övernaturliga förmågor och att vi skeptiker borde lämna dem ifred eftersom de ändå inte skadar någon.

"Även om man bortser från att man tar pengar för att förmedla osanningar så vilseleder man människor, något som inte är riskfritt - särskilt med tanke på att många troligtvis är sköra människor i sorg. Messing with people's mind, i brist på en bra svensk term, har ett pris."

Mer om detta i Aftonbladet.

På bloggen för Bionet, ett företag som marknadsför diverse alternativprodukter med s k "network marketing", klagar man på att läkemedelsindustrin och samhället i stort inte vill att folk ska vara friska. Istället strävar man av ekonomiska skäl efter en lönsam balans mellan friska och sjuka. Men detta vill Bionet råda bot på.

"Jag behöver knappt säga att vi – Bionet – bejakar den alternativs utveckling, står på din sida, vill stärka din hälsa. Vi - och flera andra med oss är lite rebelliska, gillar när du har kontrollen över din hälsa, vi har ingen dold agenda, eller omfattande administration som ska försörjas. Vår affärsidé är livskraftig, för den värnar om livet och erbjuder dig ett alternativ i fler än ett avseende."

Problemet är bara att Bionet själva erbjuder dubiös och dyr pseudovetenskap (Pdf) till sina kunder/återförsäljare. T ex kan man köpa en detoxapparat som beskrivs såhär:

"A SPA BIO-06 elektrolytisk avgiftning är den mäst eff ektiva hjälpen till kroppens eget avgiftningssystem, den centrala metoden i Bionets ONESEXONE program, för cellfunktionernas optimering."

Detta är ren rappakalja. Och värre blir det. Såhär skriver man om sina magnetterapeutiska produkter:

"Patentskyddad utförande med extra stark magnetfält för att med hjälp av blodets järnhalt sprida magnetterapins välgörande eff ekter över hela kroppen."

Detta är också bullshit eftersom järnet i blodet inte är magnetiskt. Annars skulle folk dö som flugor vid magnetröntgen.

Utöver detta hittar man i deras katalog Noni Juice och mycket annat trams.

Video:

Bild:

Andra bloggar om: , ,

2 kommentarer:

Convenor sa...

We hope that you will enjoy the series that we have been running on our blog on Swedish customs.

www.catholicheritage.blogspot.com

Please feel free to link/follow/blogroll to our blog.

Happy Christmas!

St. Conleth's Catholic Heritage Association - Ireland

calandrella sa...

Haha, behagar Convenor skämta? Nå, intressanta skeptips som alltid.