onsdag 23 december 2009

Amerikanernas övertygelser 2009

Dagen skriver att 82% av amerikanerna tror på Gud. Följande är föga förvånande...

"Starkast i sin tro är de som är födda kristna. Minst troende är unga universitetsutbildade människor."

... men jag vill påpeka att ingen föds kristen lika lite som någon föds till moderat. Det som inte förvånar är att barn till troende själva blir starkt troende som vuxna.

Undersökningen visar även att 76% av vuxna i USA tror på mirakel, 72% tror på änglar, 71% tror att själen överlever död. 61% tror på helvetet och att Jesus föddes av en oskuld. Allt utan några som helst belägg.

Det finns fler intressanta siffror att ta del av från Harrisundersökningen (Pdf).

T ex kan man läsa att hela(!?) 97% av de pånyttfödda kristna, 94% av katolikerna och 92% av protestanterna tror på Gud. Man kan ju undra varför de andra ens kallar sig kristna? Att endast 79% av judarna tror på Gud är mindre förvånande eftersom det finns en hel del ateister som är kulturella/sekulära judar.

När det gäller tron på evolutionsteorin kontra kreationism blev jag lite förvånad. Jag har varit av övertygelsen att katoliker, som menar sig vara vetenskapsvänliga, accepterar evolutionsteorin i stor utsträckning. Men statistiken visar att endast 51% av dem accepterar evolutionsteorin och att 37% är kreationister. Detta är förvisso bättre än både protestanterna (32%/56%) och de pånyttfödda (16%/68%), men ändå.

Judarna visar stor vetenskapsvänlighet då hela 80% av dem tror på evolutionsteorin samtidigt som "bara" 20% av dem är kreationister. Judarna är dessutom den religiösa grupp med lägst tro på astrologi, häxor, UFOn, spöken, himlen, helvetet, djävulen, änglar och mirakel. Men detta kanske är naturligt med tanke på den stora andelen sekulära judar.

Intressant läsning som sagt...

Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

Josef Boberg sa...

Häromdagen var det någon som förutspådde i en kommentar att mänskligheten skulle sluta med att TRO (till förmån för att VETA, förhoppningsvis...) ca år 4000.

Så Wi får nog stå ut med det här eländiga eländet att folk i gemen tror att bra tag till, tyvärr tyvärr... - tycker Josef B.

Johan S. sa...

God jul!