onsdag 30 december 2009

Expressens TV-bilaga om evolutionen

På sidan 14 i Expressens TV-bilaga TV14 hittar vi en artikel under kategorin "Vetenskap". Artikeln handlar om fyndet av Ardi och rubriken är "Hälsa på din äldsta släkting!"

Redan i rubriken är missvisande men låt oss lämna den. Istället kan vi läsa följande lite längre ner i texten:

"Tidigare trodde forskare att människan härstammade från schimpansen. Ardi har visat att detta inte stämmer. Hon var varken människa eller schimpans, men hade stora likheter med båda."

Jaså, det trodde forskarna? Jag som hade för mig att det endast är ovetande lekmän och bedrägliga kreationister som envisas med sådana missuppfattningar? Men Bengt Isaksson (TV-skribent på Expressen) har kanske bättre koll?

Andra bloggar om:

tisdag 29 december 2009

VoF vs AD i TV4

Fick följande meddelande från Föreningen Vetenskap och Folkbildnings Facebookgrupp:

"Hej!

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utser varje år sedan 1987 Årets folkbildare och Årets förvillare.

Till Årets folkbildare 2009 utses evolutionsbiologen och författaren Staffan Ulfstrand för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och hans många populärvetenskapliga föredrag, särskilt under det dubbla Darwin-jubileet 2009.

*****

Till Årets förvillare 2009 utses läkaren Annika Dahlqvist. Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom. Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.

*****

Läs mer om detta på VoFs hemsida och de länkar som tipsats om i gruppen.

Imorgon bitti kommer VoFs ordförande Hanno Essén att medverka i TV4:s morgonsoffa och konfrontera Annika Dahlqvist.

Mvh

VoF på facebook"
Något för den morgonpigge alltså. Exakt till vilken tid denna programpunkt är planerad vet jag inte än.

Uppdatering: Kl 8.46?

Andra bloggar om:

måndag 28 december 2009

Skeptips 09.12.28

Technicolor har varit väldigt produktiv på sista tiden och det lär många av oss uppskatta. Hos henne kan vi bl a läsa om riskerna med oreglerad alternativmedicin (gällande artikel i Aftonbladet), "teach the controversy"-bilder som jag gärna hade haft som t-shirttryck och så kan vi läsa om det bästa och sämsta från 2009. Att min blogg nämns är väldigt roligt och uppmuntrande!

Tor Billgren sammanfattar på bloggen Antigayretorik år 2009 från de homosexuellas perspektiv.

2009 var ett år både med stora framgångar och ofattbara bakslag för världens homosexuella. I Sverige och flera andra länder infördes samkönade äktenskap. I andra, som Irak, Uganda och Litauen hårdnade situationen markant. Välkomna till min kronologiska genomgång av 2009.
Ben Goldacre sammanfattar "the year in nonsens" på sin utmärkta blogg, Bad Science. Bl a tar han upp den amerikanska militären som slösar pengar på slagrutor, Simon Singh som under året kämpat mot de brittiska kiropraktikernas förtalsanmälan, hur läkemedelsföretaget Merck skapat en hel egen medicinsk journal åt sig själva, m.m.

Ophelia Benson förklarar varför hon inte vill ha något att göra med en Gud som "testar" våran tro. För detta är en ursäkt många använder när hemska saker händer eller när bevisen mot Guds existens tryter. Det är Guds sätt att testa vår tro. Vi bör alltså tro på honom, utifrån blind tillit eller lojalitet, även när vi egentligen saknar goda intellektuella skäl.
"A God that permanently hides, and gives us no real evidence of its existence – yet considers it a virtue to have faith that it does exist despite the lack of evidence – is a God that’s just plain cheating, and I want nothing to do with it. It has no right to blame us for not believing it exists, given the evidence and our reasoning capacities, so if it did exist and did blame us, it would be a nasty piece of work."

Ett indiskt par har skapat rubriker eftersom, hör och häpna, de inte vill tillskriva sitt barn en religiös identitet.

"It wasn’t a spur-of-the-moment decision. “A few months into my pregnancy, we had decided that we would not give our child any religious identity,” says Aditi. “We are not against religion, but who are we to choose a religion on our baby’s behalf? We will expose him to the values of different faiths and cultures, and when he grows up he will be free to follow any faith — or none if he wishes.” "
Helt rätt! Sätt inte etikett på barn!

Bild:

Poddradio:
  • Skeptics Guide to the Universe presenterar avsnitt 231. Michael Shermer gästar och panelen diskuterar allt från mörk materia till skepticismens framtid.

Andra bloggar om: , , ,

Årets folkbildare och förvillare

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett 2009 års folkbildare och förvillare.

"Till Årets folkbildare 2009 utses evolutionsbiologen och författaren Staffan Ulfstrand för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och hans många populärvetenskapliga föredrag, särskilt under det dubbla Darwin-jubileet 2009. Staffan Ulfstrand medverkar flitigt i naturprogram, frågespalter och debatter om biologi och beteenden. Han har även vid ett flertal tillfällen på ett pedagogiskt sätt förklarat evolutionen när den utsatts för vantolkningar och missförstånd."

"Till Årets förvillare 2009 utses läkaren Annika Dahlqvist. Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom. Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer."

Grattis till Ulfstrand!

Och för Dahlqvist del skulle man kunna säga att hon framöver borde börja tänka igenom sina uttalanden ifall hon vill bättra på sitt rykte. Jag trodde att Dahlqvist skulle vifta undan detta ganska väntade "pris" (hon har varit i en klass för sig i år) med ett defensivt beteende men hon verkar istället ha tagit det ganska hårt. På sätt och vis känner jag med henne eftersom jag uppfattar henne som en välmenande och passionerad individ, men samtidigt har hon sig själv att skylla.

Kommentarerna på hennes forum är av högst väntad art, dvs defensiva, avfärdande, konspiratoriska, osv. Och jag tror att Dahlqvists problem till stora delar beror på det sällskap hon befinner sig i. Bloggen, som hon lägger ner mycket tid på, är ett tillhåll för ett stort antal individer som bekräftar, förstärker och hyllar hennes åsikter och villfarelser. Om Dahlqvist någonsin ska lyckas bli en skarpare och mer vetenskaplig tyckare måste hon börja kritisera och gå emot den ström hon själv varit med om att skapa. Det är ingen lätt uppgift.

Det ska bli intressant att följa Dahlqvist år 2010.

Fler reflektioner: Tankebrott, Technicolor, VoF Forum, Kostdoktorn

Media: Expressen 1, 2, Aftonbladet, 2

Andra bloggar om:

onsdag 23 december 2009

Skeptips 09.12.23

Humanistbloggen skriver om vintersolståndet och hur firandet av julafton inkluderar alla.

"Eftersom julen egentligen inte är en kristen högtid utan en helgdag som hör till årstiden så angår den alla människor. I den karga nordiska vinternatten behövs en högtid som minner om ljus och generositet. Julen är ett firande av en årstidsväxling, så den är inte exkluderande utan alla kan vara med i firandet, oberoende religiös tillhörighet eller livsåskådning!"

På samma blogg kan vi även se skillnaden mellan en kristen och en sekulär tidnings rapportering av samma nyhet.

Carls konsumentblogg noterar att Marknadsdomstolen...

"...förbjuder företrädarna bakom ett företag inom den alternativa medicinen att komma med osanna påståenden om att deras produkter och behandlingar hjälper mot sjukdomar. Domen är förenad med ett vite på 750 000 kronor per person, skriver konsumentverket i ett pressmeddelande."

Utmärkta nyheter! Hoppas att andra företag av samma typ börjar känna viss oro.

Technicolor påminner oss om att medium inte är harmlösa. Det finns nämligen vissa som menar det inte spelar så mycket roll ifall medium, spådamer, tarottolkare, osv verkligen har övernaturliga förmågor och att vi skeptiker borde lämna dem ifred eftersom de ändå inte skadar någon.

"Även om man bortser från att man tar pengar för att förmedla osanningar så vilseleder man människor, något som inte är riskfritt - särskilt med tanke på att många troligtvis är sköra människor i sorg. Messing with people's mind, i brist på en bra svensk term, har ett pris."

Mer om detta i Aftonbladet.

På bloggen för Bionet, ett företag som marknadsför diverse alternativprodukter med s k "network marketing", klagar man på att läkemedelsindustrin och samhället i stort inte vill att folk ska vara friska. Istället strävar man av ekonomiska skäl efter en lönsam balans mellan friska och sjuka. Men detta vill Bionet råda bot på.

"Jag behöver knappt säga att vi – Bionet – bejakar den alternativs utveckling, står på din sida, vill stärka din hälsa. Vi - och flera andra med oss är lite rebelliska, gillar när du har kontrollen över din hälsa, vi har ingen dold agenda, eller omfattande administration som ska försörjas. Vår affärsidé är livskraftig, för den värnar om livet och erbjuder dig ett alternativ i fler än ett avseende."

Problemet är bara att Bionet själva erbjuder dubiös och dyr pseudovetenskap (Pdf) till sina kunder/återförsäljare. T ex kan man köpa en detoxapparat som beskrivs såhär:

"A SPA BIO-06 elektrolytisk avgiftning är den mäst eff ektiva hjälpen till kroppens eget avgiftningssystem, den centrala metoden i Bionets ONESEXONE program, för cellfunktionernas optimering."

Detta är ren rappakalja. Och värre blir det. Såhär skriver man om sina magnetterapeutiska produkter:

"Patentskyddad utförande med extra stark magnetfält för att med hjälp av blodets järnhalt sprida magnetterapins välgörande eff ekter över hela kroppen."

Detta är också bullshit eftersom järnet i blodet inte är magnetiskt. Annars skulle folk dö som flugor vid magnetröntgen.

Utöver detta hittar man i deras katalog Noni Juice och mycket annat trams.

Video:

Bild:

Andra bloggar om: , ,

Amerikanernas övertygelser 2009

Dagen skriver att 82% av amerikanerna tror på Gud. Följande är föga förvånande...

"Starkast i sin tro är de som är födda kristna. Minst troende är unga universitetsutbildade människor."

... men jag vill påpeka att ingen föds kristen lika lite som någon föds till moderat. Det som inte förvånar är att barn till troende själva blir starkt troende som vuxna.

Undersökningen visar även att 76% av vuxna i USA tror på mirakel, 72% tror på änglar, 71% tror att själen överlever död. 61% tror på helvetet och att Jesus föddes av en oskuld. Allt utan några som helst belägg.

Det finns fler intressanta siffror att ta del av från Harrisundersökningen (Pdf).

T ex kan man läsa att hela(!?) 97% av de pånyttfödda kristna, 94% av katolikerna och 92% av protestanterna tror på Gud. Man kan ju undra varför de andra ens kallar sig kristna? Att endast 79% av judarna tror på Gud är mindre förvånande eftersom det finns en hel del ateister som är kulturella/sekulära judar.

När det gäller tron på evolutionsteorin kontra kreationism blev jag lite förvånad. Jag har varit av övertygelsen att katoliker, som menar sig vara vetenskapsvänliga, accepterar evolutionsteorin i stor utsträckning. Men statistiken visar att endast 51% av dem accepterar evolutionsteorin och att 37% är kreationister. Detta är förvisso bättre än både protestanterna (32%/56%) och de pånyttfödda (16%/68%), men ändå.

Judarna visar stor vetenskapsvänlighet då hela 80% av dem tror på evolutionsteorin samtidigt som "bara" 20% av dem är kreationister. Judarna är dessutom den religiösa grupp med lägst tro på astrologi, häxor, UFOn, spöken, himlen, helvetet, djävulen, änglar och mirakel. Men detta kanske är naturligt med tanke på den stora andelen sekulära judar.

Intressant läsning som sagt...

Andra bloggar om: , , ,

tisdag 22 december 2009

Skeptips 09.12.22

David Chalmers m fl har undersökt moderna filosofers övertygelser gällande diverse frågor. Bl a framkommer det att över 70% av dem lutar mot ateismen och mindre än 14% tror på libertariansk fri vilja.

The Onion har sammanfattat deras 10 bästa artiklar för 2009. Bl a hittar vi en klockren artikel om sumerna som i frustration bevittnade när Gud skapade världen.

"According to recently excavated clay tablets inscribed with cuneiform script, thousands of Sumerians—the first humans to establish systems of writing, agriculture, and government—were working on their sophisticated irrigation systems when the Father of All Creation reached down from the ether and blew the divine spirit of life into their thriving civilization."

Dale McGowan förklarar varför tron på jultomten kan vara en nyttig intellektuell övning för att öka barns kritiska tänkande när det gäller religion och andra frågor.

"It's hard to even consider the possibility that Santa isn’t real. Everyone seems to believe he is. As a kid, I heard his name in songs and stories and saw him in movies with very high production values. My mom and dad seemed to believe, batted down my doubts, told me he wanted me to be good and that he always knew if I wasn’t. And what wonderful gifts I received! Except when they were crappy, which I always figured was my fault somehow."

World of Weird Thing presenterar den 126:e installationen av Skeptics Circle.

En svensk imam menar att ateism är en värre synd än mord. Detta förefaller sig befängt vid första tanke men om man funderar vidare är slutsatsen inte fullt så ologisk. Övertygelsen är inte svår att förstå ifall man köper imamens grundläggande premisser. Eric Wadenius skriver mer om detta.

"Alis uttalande är inte ett uttryck för dålig etik. Om Ali tror, vilket jag tror att han tror, att det finns två typer av existens som väntar människan efter detta livet varav det ena är absolut lycka och det andra absolut elände, och att vad vi tror på under detta livet avgör vilka av de två utfallen som blir vårt öde, så är det Alis skyldighet att göra allt han kan, och uppmuntra oss andra till att göra allt vi kan, för att se till att inte vi eller andra hamnar i absolut elände."

David Gorski diskuterar den eventuella kopplingen mellan mobiltelefonanvändning och hjärncancer.

"My interpretation of the evidence thus far is that we can say with some confidence that there is no short term risk of brain cancer from cell phone use. However, after more than ten years the evidence is less clear but trends towards either no detectable risk or a very small risk that barely rises above the noise."

Video:

Tecknat:
  • Jan Berglin fångar föredömligt den skeptiska rörelsen motståndare i en fyrbildsserie.
Poddradio:
  • Sedan sist har Skeptics Guide släppt 3 utmärkt sändningar. Avsnitt 228, 229 och 230.

Andra bloggar om: , , , , , ,

onsdag 16 december 2009

Mera om homeopati

När vi ändå är inne på ämnet homeopati tänkte jag komma med tre lästips.

Mats Reimer har skrivit en lång och intressant artikel om homeopatins (ännu) mer märkliga sidor. T ex kan vi läsa om ämnet Oscillococcinum:

"Den franske läkaren Joseph Roy letade som många andra förgäves efter mikroorganismen bakom spanska sjukan. Influensavirus blev inte beskrivet förrän på 1930-talet och innan dess hade många andra agens fått skulden, bland annat Haemophilus influenzae. Dr Roy ansåg sig ha hittat en annan bakterie hos influensapatienter, en rundad kock av varierande storlek som vibrerade i mikroskopet (gissningsvis av Brownska molekylrörelser).

Roy döpte sitt fynd till Oscillococcinum och han menade sig ha funnit den vid en mängd olika sjukdomar förutom influensa. Cancer, syfilis, tuberkulos, gonorré, eksem, påssjuka, mässling, vattenkoppor, reumatism; överallt fann Roy sin ärkepatogen. Hos anka ansåg han sig finna en pålitlig källa till sin imaginära bakterie, och 1925 startade man framställning av Oscillococcinum som ett homeopatiskt läkemedel. Eftersom bakterien hittats vid så många sjukdomar tänktes nog medlet kunna bli en panacea.

Det blev efter hand klart att Oscillococcinum inte existerar, men det har inte bekymrat tillverkaren, man har helt enkelt behållit namnet men säger nu att man utgår från anka eftersom ankor har många influensavirus som ibland kan spridas till människa."

Läs hela inlägget Här.

John Houdi tipsar i sin tur om digital homeopati.

"After years of research and development, we have perfected the process of capturing the precise energetic patterns, or vibrational signatures, of homeopathic remedies,
herbs, supplements, and even medications."

"...listening to the sound of a homeopathic remedy will produce
the exact same effect as ingesting the original physical substance.

Imagine how great it would be if you could listen to a sound for a few minutes, and your headache disappears, your acid reflux vanishes, or your allergy symptoms go away, and WITHOUT SIDE EFFECTS!"

Det handlar alltså om "homeopatiska" ljudfiler och CDn som påstås fungera precis som homeopatiska piller. Att de fungerar likadant (inte alls) köper jag. Men jag förundras över människors förmåga att hitta på sådana här fantasiprodukter. Den som inte fått nog kan titta Här för ytterligare en knäpp homeopatisk "uppfinning".

Till sist kan ni läsa om homeopatisk nanofarmakologi på Humanistbloggen och Respectful Insolence.

Homeopater slutar aldrig förvåna.

Andra bloggar om:

Årets julklapp alla kategorier!

Glöm spikmattor, helkroppsmassage, dyra vitaminer och annat du tänkt köpa till dina nära och kära i julklapp. Jag har något mycket bättre.

Köp istället Feng Shui Super CD!

"This CD corresponds to 5 million hours of acupuncture. Super Feng Shui cleans earth, supplies vitamins to crop or pasture lands and ameliorates their mineral composition. Sea and lake waters, even air, all are going to get vitalized. Super Feng Shui purifies your physical, emotional and mental body from detritus, microbes and parasites. It energizes your chakra system. It also intensifies your spiritual growth."

Spikmattor har ingen chans mot denna mirakelprodukt. Allt verkar bli bättre med denna CD. Passar till individer med andliga besvär, husdjur med parasiter och jordbrukare som vill få bättre skörd.

Köp nu! Köp många!

(Tips via dattadeva)

Andra bloggar om:

tisdag 15 december 2009

Orsakverkan - nu även på Twitter

Har förresten skapat ett Twitterkonto för den som vilja följa.

@orsakverkan

I huvudsak använder jag Twitter till att spana efter spännande länkar och nyheter. Men det händer att jag själv tipsar om lästips då och då. För prenumeranter på bloggen finns dock en risk att vissa Twittertips återanvänds på bloggen och då kan det bli lite kaka på kaka. Samtidigt är tipsen på Twitter något färskare.

Andra bloggar om:

Skyddar homeopati mot svininfluensan?

Och får man marknadsföra homeopati som botemedel, skydd eller lindring i så fall? Den frågan skickade jag till KO.

Läs mera på Nyheter24.

Uppdaterat (091216):

Såhär såg mitt korta mail till KO ut:

"Ärende: Fråga till Konsumentverket
Meddelande: Hejsan

Jag undrar om det är tillåtet att marknadsföra homeopatiska preparat mot svininfluensan (A/H1N1)? Har stött på en homeopat i Sverige som gör det.

http://gustavsborgpre.bloggagratis.se/2009/11/12/2179516-svininfluensan/

I USA har FDA gått hårt åt tveksam marknadsföring av produkter riktade mot svininfluensan. Gäller samma i Sverige?

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/26/AR2009102602456.html

Hälsningar
Pekka Strandroth"

Homeopaten i fråga dök även upp på bloggen för ett tag sedan och hade följande att säga:

"Det är lagligt att sälja homeopatiska mediciner mot svininfluensa i Sverige."
- 12 november 2009 21.23

"Hej
Ja det är Influenzinum jag menar. Du kan ha den dels förebyggande och dels i ett akut skede.
Har inte provat själv än, men ska göra det."
- 13 november 2009 10.55

Här har jag skrivit lite mer om det homeopatiska preparatet Influenzinum.

Andra bloggar om: , ,

måndag 7 december 2009

Skeptips 09.12.07

Bill Joes dotter Alexa Ray har tydligen försökt ta livet av sig - med homeopatiska piller.

"Nothing would happen because there's nothing in it," said Dr. Lewis Nelson, a toxicologist at NYU Medical Center. "There's no active ingredient. There's nothing in these pills."

Traumeel contains 12 biological ingredients, including several plants that are known to be toxic, and two mineral substances, according to Traumeel.com.

But homeopathic medicines are so diluted, they often end up not even containing the original ingredients."

Att hon inte dog är alltså föga förvånande. Fast man har ju hör talas om folk som blivit riktigt dåliga p g a noceboeffekten.

Hattie Garlick presenterar top 10 av Jesus framträdanden år 2009. Jag är själv speciellt förtjust i lövet eftersom jag själv hittade profeten Muhammed på ett löv en gång.

I Irland har antalet fall av ögonskador ökat drastiskt eftersom folk stirrat in i solen efter mirakulösa uppenbarelser av jungfru Maria. Faktum är att synerna folk tycker sig ha sett kan ha fullt naturliga förklaringar.

"...reports of people seeing colours dancing in front of the sun could also be explained by the condition, describing it as "sort of a cheap trick".

"If you stare at the sun for long enough you're going to get some visual disturbances. Not only will you get reduced vision but also a condition called metamorphopsia," he said, adding that this could explain such visual alterations." "

Psyblog fortsätter producera intressanta inlägg. Denna gång får vi veta att människor har sämre koll på sina inre motiv än de tror. Troligtvis mycket sämre koll.

"We all have intuitive theories about how our own and other people's minds work. Unfortunately psychological research demonstrates that these theories are often wrong. The gulf between how we think our minds work and how they actually work is sometimes so huge it's laughable.

This couldn't be clearer than when we are trying to make judgements about other people. Research in this area shows that factors we think are important often play no role, while factors we think aren't important actually make all the difference."

Här finns fler bra artiklar.

Video:

Bild:

Andra bloggar om: , , ,

torsdag 3 december 2009

Jesus och Mohammed gick in på en bar...

Med tanke på forskningen jag länkade till innan:


Guds åsikter är de troendes. Och de troendes är Guds.

(Från Jesus and Mo)

Andra bloggar om:

onsdag 2 december 2009

Skeptips 09.12.02

Vill du veta vad Gud har för åsikter? Hör då med närmaste troende bekant så kommer du att märka att Guds åsikter är förvånansvärt lika din bekantas. Och faktum är att Guds åsikter förändras med den bekantas, vilket framgår av nyligen utförd forskning.

"Intuiting God's beliefs on important issues may not produce an independent guide, but may instead serve as an echo chamber to validate and justify one's own beliefs."

Jag har själv stött på en del troende som är väldigt ödmjuka och inte menar sig veta eller tro alltför mycket om Guds åsikter i diverse frågor. Men de som tror sig känna Guds tankar tenderar så gott som alltid att tycka som Gud. Har någon av er stött på en troende som inte håller med Gud i någon fråga?

Läs mer om forskningen hos Steven Novella.

Anna Bäsén påminner "seriösa" medium att de har pengar att hämta från Humanisterna ifall de lyckas klara av deras test. De belönas då med Kristallkulan och en prissumma på 100000 kr. Pengarna får givetvis skänkas till välgörande ändamål ifall vinnaren personligen inte drivs av pengaintresse.

I Schweiz har folket röstat för ett förbud av minareter. Jag säger som Patrik Lindenfors - Idiotiskt! FN gillar heller inte beslutet:

"FN:s specialrapportör för religionsfrihet, Asma Jahangir, beklagade minaretförbudet igår.

–Jag hyser stor oro för negativa konsekvenser för religionsfriheten bland muslimer i Schweiz. Minaretförbudet är en klar diskriminering, säger hon.

FN-rapportören påminner om att FN:s människorättskommitté deklarerat att minaretförbud är oförenligt med Schweiz folkrättsliga åtaganden."

Deepak Chopra går till attack mot skeptiker men han verkar mest kasta ur sig missuppfattningar. Bl a skriver han:

"No skeptic, to my knowledge, ever made a major scientific discovery or advanced the welfare of others. Typically they sit by the side of the road with a sign that reads “You’re Wrong” so that every passerby, whether an Einstein, Gandhi, Newton, or Darwin, can gain the benefit of their illuminated skepticism."

Jo, för Carl Sagan, Richard Feynman, Richard Dawkins, Edzard Ernst, Neil deGrasse Tyson, Richard Wiseman, Dan Larhammar, osv gör inget annat än att vifta med skyltar? Och att Darwin inte skulle ha varit en skeptiker får stå för Chopra.

PZ Myers rapporterar att Indonesiens informations- och kommunikationsminister tror sig veta att tsunamin och jordbävningar som drabbat landet beror på porr och tv-tittande.

"Communication and Information Minister Tifatul Sembiring said that there were many television programmes that destroyed morals.

Therefore, the minister said, natural disasters would continue to occur."

I Saudiarabien riskerar en tv-presentatör dödsstraff eftersom man misstänker att han är en häxa.

"Ali Sibat is not even a Saudi national. The Lebanese citizen was only visiting Saudi Arabia on pilgrimage when he was arrested in Medina last year.

A court in the city condemned him as a witch on November 9.

The only evidence presented in court was reportedly the claim he appeared regularly on Lebanese satellite issuing general advice on life and making predictions about the future."

Undrar om alla meteorologer är häxor eftersom de dagligen försöker sia om framtiden?

Chicago Tribune har publicerat en utmärkt artikel om tveksamma alternativmetoder för behandling av autism. Enligt mig obligatorisk läsning för alla med minsta intresse av autism eller den alternativmedicinska branschen.

"James Coman's son has an unusual skill. The 7-year-old, his father says, can swallow six pills at once.

Diagnosed with autism as a toddler, the Chicago boy had been placed on an intense regimen of supplements and medications aimed at treating the disorder.

Besides taking many pills, the boy was injected with vitamin B12 and received intravenous infusions of a drug used to leach mercury and other metals from the body. He took megadoses of vitamin C, a hormone and a drug that suppresses testosterone.

This complex treatment regimen -- documented in court records as part of a bitter custody battle between Coman, who opposes the therapies, and his wife -- may sound unusual, but it isn't."

Mer om detta område hos Science-Based Medicine.

Poddradio:

  • Skeptics Guide är ute med ett nytt mycket bra avsnitt. Denna gång behandlas LHC, Komamannen och Facilitated Communication, ClimateGate, m.m.

Andra bloggar om: , , , , , , ,