fredag 13 november 2009

Skeptips 09.11.13

Lars Lindström skriver i Expressen om sanningsrörelsens okända sidor. Bl a nämns David Icke och de utomjordiska ödlor som han tror styr jorden. Icke är förövrigt en källa som ibland dyker upp på vaccinkritiska sajter. Jag misstänker att folk inte känner till Ickes förmåga till vilda fantasier.

"Den brittiske före detta fotbollsspelaren och sportreportern David Icke är en hjälte inom sanningsrörelsen. Han framträdde 24 oktober inför 600 frälsta på biografen Draken i Göteborg, ett besök som Vaken.se gjorde reklam för och som hyllats livligt på sajten efteråt.
David Icke.

Under åtta timmar drog David Icke sina teorier om vårt digitala och virtuella universum, den holografiska harmonin, Illuminati - och förklarade vad som finns ovanför maktpyramidens topp: utomjordiska reptiler!"

Massimo Pigliucci skriver om skillnaderna mellan filosofi och vetenskap.
"Now, it seems to me obvious, but apparently it needs to be stated that: a) philosophy and science are two distinct activities (at least nowadays, since science did start as a branch of philosophy called natural philosophy); b) they work by different methods (empirically-based hypothesis testing vs. reason-based logical analysis); and c) they inform each other in an inter-dependent fashion (science depends on philosophical assumptions that are outside the scope of empirical validation, but philosophical investigations should be informed by the best science available in a range of situations, from metaphysics to ethics and philosophy of mind)."

I Scientific American skriver Keith E Stanovic om något som han kallar för dysrationalia (dysrationalitet?). Han menar att folk kan vara irrationella trots att de intelligensmässigt, t ex enligt IQ-tester, är begåvade. Du kan svara på några frågor i artikeln för att testa din rationalitet.

"No doubt you know several folks with perfectly respectable IQs who just don’t seem all that sharp. The behavior of such people tells us that we are missing something important by treating intelligence as if it encompassed all cognitive abilities. I coined the term “dysrationalia” (analogous to “dyslexia”), meaning the inability to think and behave rationally despite having adequate intelligence, to draw attention to a large domain of cognitive life that intelligence tests fail to assess."
I UofT Magazine finns en mera ingående artikel i ämnet.

Föreningen Vetenskap och Allmänhet presenterade igår sin studie om religion och vetenskap. Enligt studien tenderar individers skepsis mot vetenskap samvariera med styrkan i deras tro.

"Nära åtta av tio menar att det finns fenomen som vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara. Drygt fyra av tio instämmer i att ”den bästa kunskapen finner man om man lyssnar inåt” och tre av tio i att ”det är bättre att lita till sin egen erfarenhet än till forskningen”. Troende uttrycker oftare än andra en ovetenskaplig syn på kunskap."

"Inte oväntat påverkar tro och religiositet synen på forskning om teologi och religion i positiv riktning medan forskning om evolutionsbiologi värderas lägre av troende än andra. De som tror att en högre makt var involverad i människans uppkomst anser oftare än andra att vetenskap och teknik är för svårt att förstå."

Eric Wadenius har tittat på studien och funnit potentiellt allvarliga brister med hur troende definieras. Kategorin troende motsvarar 58% av de svarande, men detta är långt ifrån en homogen grupp eller en självklar kategorisering. T ex tror endast 10% på en personlig Gud i traditionell mening. Till de andra troende räknas folk som tror på någon slags ande/livskraft eller en "gud" som bor inne i människorna.

David Gottlieb var en bloggare med stort hjärta, kritiskt tänkande och stor nypa humor. Han gick bort i cancer den 30 oktober, dagen efter min egen födelsedag. Bloggosfären är en fattigare plats utan David. Den som vill kan skänka en slant till Gottliebs insamling på Barncancerfonden.

Video:

Bild:

Andra bloggar om: , , , ,

2 kommentarer:

Ingemar sa...

Tack för skeptipsen! I synnerhet uppskattade jag texten (och testet) om "dysrationalitet" på Scientific American. Det gav mig faktiskt ett uppslag till kommande undervisning...

Zoltan sa...

Världen är verkligen liten - genom din blogg får jag veta att en arbetskamrat har gått bort.

Herre, giv honom den eviga vilan,
och låt det eviga ljuset lysa för honom.
Må han vila i frid. Amen.