måndag 16 november 2009

Hundratals döda barn

Ska föräldrars religion vägas in när man bedömer fall där barn vanvårdats? I USA verkar i alla fall religiösa komma lindrigare undan.

"In the past 25 years, hundreds of children are believed to have died in the United States after faith-healing parents forbade medical attention to end their sickness or protect their lives. When minors die from a lack of parental care, it is usually a matter of criminal neglect and is often tried as murder. However, when parents say the neglect was an article of faith, courts routinely hand down lighter sentences. Faithful neglect has not been used as a criminal defense, but the claim is surprisingly effective in achieving more lenient sentencing, in which judges appear to render less unto Caesar and more unto God."

På ett plan kan jag faktiskt förstå de förmildrade straffen. Vissa religiösa och ideologiska sammanhang har trots allt sekteriska drag. Där härskar ofta extrem auktoritetstro och det individuella tänkandet hämmas. Det är inte lätt som individ att gå emot en så stark social och psykologisk ström.

Samtidigt är det viktigt att man inte ser de förmildrande domarna som någon slags bekräftelse på de religiösa värderingarnas/övertygelsernas giltighet eller värde. Tvärtom ska dessa situationer betraktas som förtryckande och skadliga. Religionen ska här ses som ett (mentalt/psykologiskt) handikapp likvärdigt andra former av förtryck och hjärntvätt.

Men jag undrar om dessa fall betraktats på detta vis? Kan det t o m vara som så att den religiösa aspekten ses som förmildrande eftersom religion och religiös tro betraktas som något självfallet dygdefullt?

Domaren i ett nyligt fall verkar se saken på det senare sättet:

"During their sentencing, Marathon County Circuit Court Judge Vincent Howard said the Neumanns are "very good people raising their family who made a bad decision, a reckless decision.""

Neumann-dottern Madeline dog pga obehandlad diabetes. Föräldrarna försökte bota henne med bön istället för att ta henne till en läkare. Föräldrarna dömdes till 6 månaders fängelse och de fick behålla vårdnaden för sina andra barn.

Jag anser att Neumannparet åtminstone borde ha tvingats lämna sin religiösa miljö som villkor för att få behålla barnen. Om de nu är "very good people" måste något annat ha felat ordentligt när deras dotter dog av vanvård. Men det verkar inte direkt som att Neumannarna vill ändra sina religiösa inställning.

"While defendants generally show contrition for their actions, the Neumanns remained unrepentant about not calling emergency personnel until after Madeline stopped breathing. Leilani Neumann said: "I do not regret trusting truly in the Lord for my daughter's health." Dale Neumann told the court: "I am guilty of trusting my Lord's wisdom completely. . . . Guilty of asking for heavenly intervention. Guilty of following Jesus Christ when the whole world does not understand. Guilty of obeying my God." "

Borde de ha fått behålla sina andra barn?

Läs hela artikeln på Washington Post.

Andra bloggar om:

7 kommentarer:

Anonym sa...

Borde de ha fått behålla sina andra barn?

nej.

Hade jag varit kristen så hade jag förmodligen varit övertygad om att de hade fått sina platser i efterlivet.

Zoltan sa...

Pekka,

Som man frågar får man svar, så
räkna inte med många nyanserade kommentarer.

Justitiedepartementet i USA räknar med att 293,000 barn och ungdomar är i riskzonen för sexuell exploatering, enbart i USA.

Att det finns "kristna" extremister och skitstövlar är ingen nyhet. Men är de flest? Står de bakom de problem som hotar våra samhällen?

Man ser det man vill se. Skygglappar?

Pekka S sa...

Zoltan, det jag ifrågasätter är särbehandlingen av religiöst motiverade brott. Jag har inte försökt pekat ut kristna som bättre eller sämre föräldrar än andra. Men i just USA är kristna favoriserade i signifikant grad. Hade muslimer som vanvårdat sina barn också behandlats med silkesvantar? Hur hade ateistiska föräldrar bemötts?

Zoltan sa...

Det finns många grupper som särbehandlas, av olika anledningar.

Vita jämfört med svarta?
Rika jämfört med fattiga?
Politiker jämfört med icke-politiker?
Poliser jämfört med alla andra?
Kända jämfört med okända?
Ångerfulla jämfört med förbittrade?
etc etc etc

Kanske kan vissa grupper spela skenhelig bättre än andra - mer övning?

Du vet ju vad jag anser om "no true Scotsmen". Sola scriptura och sola fides frälser ingen.

Pekka S sa...

Säger inte emot att många särbehandlas.

Anonym sa...

@Zoltan

Det är ingen som ifrågasätter att barn far illa i andra familjer, däremot så rättfärdigar det inte kristna familjers behandling av sina barn.
Frågan som ställdes var inte huruvida kristna behandlade sina barn värre än andra, utan om hur det är rättvist att de särbehandlas i rättväsendet.

Janne A sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.