tisdag 24 november 2009

Även Dagen demonstrerar Dawkins poäng

Jag skrev för ett par dagar sedan om den brittiska The Times som aningslöst demonstrerade den poäng Dawkins m fl ville framföra i sin senaste kampanj.

Nu har den kristna tidningen Dagen följt i samma spår. Deras artikel har rubriken Två kristna barn i ateistisk kampanj.

""Etikettera mig inte. Låt mig växa upp och välja själv". Så står det på det brittiska humanistsällskapets senaste utfall mot religion. Glada, lyckliga och fria barn illustrerar den nya ateismen i en annons uppbackad av den kände ateisten Richard Dawkins.

Men personer som kände igen barnen i annonsen brast i skratt."

Endast någon som inte förstår budskapet i det brittiska humanistförbundets kampanj skulle skratta åt detta.

"Det brittiska humanistsällskapet kontrar med att det inte spelar någon roll. Budskapet i deras annons är inte att barn i kristna familjer skulle vara olyckliga, utan att föräldrarnas religioner eller filosofier inte ska klistras, eller luras, på dem."

Jag upprepar det jag skrev i förra inlägget. Vad spelar det för roll ifall barnen är (eller snarare sagt har föräldrar som är) ateister eller inte? Dawkins och humanisternas kampanj går inte ut på att göra ateister av barn. Tvärtom handlar det om att ge barnen utrymme att själva välja sina övertygelser vid mogen ålder. Dawkins skulle inte vilja kalla ett barn för ateist eller humanist av samma skäl som ett barn inte borde stämplas som kristen eller muslim.

Andra bloggar om:

6 kommentarer:

Janne A sa...

Tack tidningen Dagen för denna uppvisning i intellektuell lyteskomik!

Gunnar Johansson sa...

Bloggaren på den här sidan tycks inte ha förstått skillnaden mellan indokrinering och normalt förmedlande av normer och uppfattningar om tro. Självklart har även barn en av Gud given förmåga att kunna ta till sig en levande kristen tro i hjärtat och av egen fri vilja. Kristen tro kan nämligen inte tvingas på människor, oberoende av ålder.

Även Jesus Kristus hade ofta barnen som utgångspunkt i sina predikningar. Han framöll bland annat att människorna måste ”bli som barn för att kunna ta emot Guds rike”. Underförstått är att även barn kan ta emot Jesus som frälsare. Det handlar om ett viljebeslut som inte står och faller med antalet avverkade år.

Jesus använde att ganska träffande uttryck om de skrifltlärda och hycklarna under sin samtid. ”Ni silar mygg och sväljer kameler”. Det citatet är i högsta grad tillämpligt mot Richard Dawkins och hans åsiktsfränder i bloggosfären. De lägger ner ett stort engagemang på att bekämpa föräldrarnas rätt att dela med sin av deras kristna övertygelse men tar samtidigt för självklart att barnen redan i småskolan ska undervisas (ofta indoktrinering) i evolutionens påstådda faktum.

Den här omständigheten visar med tydlighet att Dawkins och hans åsiktsfränder långt ifrån alltid har barnens bästa för ögonen. Det vägledande i ateisternas retorik är i stället att barnen ska ”skyddas” från kristen tro.

Eric Wadenius sa...

Gunnar,

Om du med kristen tro menar en tro som gör att personer kan tro att utlärning av en av världens mest etablerade vetenskapliga teorier (evolutionsteorin) kan vara indoktrinering av barn, så är det definitivt en tro som barn behöver skyddas ifrån.

Som tur är så har de flesta kristna i Sverige inget problem med evolutionsteorin.

Anonym sa...

Eric Wadenius: Hur vet du att de flesta kristna i Sverige inte har några problem med evolutionsteorin? Det är en teori men serverades som en sanning åtminstone på min tid (= när jag gick i skolan). Och även när jag 2001 läste naturkunskap igen på komvux. Däremot har jag inget minne av att någon någonsin har sagt att jag måste tro på Gud för det finns inget alternativ. Jag valde emellertid det i vuxen ålder.

Eric Wadenius sa...

Anonym,

Det vet jag förstås inte med någon absolut säkerhet och mitt påstående beror ju dessutom på hur man väljer att definiera "kristen".

Eftersom enbart 1/10 svenskar tror på en personlig gud så betyder detta att max 1/10 svenskar kan vara "riktigt" kristen. Med den definitionen kan jag tänka mig att de flesta kristna i Sverige har ett problem med evolutionsteorin.

Breddar man däremot definitionen till att inkludera alla som skulle kalla sig själva för "kristna" så tror jag inte att majoriteten har ett problem med evolutionsteorin.

Nu vet jag inte om du är kristen eller inte, men ett problem som många religiösa personer har är att skilja på epistemologiska och ontologiska "sanningar". Eftersom religiösa dogmer ofta handlar om ontologiska sanningar så tror många att alla sysslar med ontologiska sanningar. Så är det givetvis inte.

Evolutionsteorin är en epistemologisk sanning på samma sätt som idén om att jorden roterar runt solen är en epistemologisk sanning. Det betyder att det är den absolut bästa teorin vi har i dagsläget för att förklara ett fenomen och jag hoppas verkligen att det var på detta sätt som du fick lära dig om evolutionsteorin.

Evolutionsteorin är en väl etablerad teori som i dagsläget inte har några konkurrerande teorier (lite som teorin om sexualreproduktion inte har några konkurrerande teorier). Detta betyder inte att det inte finns andra teorier (som exempelvis storkteorin) men det vore absurt att lära ut dessa svaga alternativa teorier i skolan.

Därför står evolutionsteorin stark och ensam.

Pekka S sa...

Gunnar Johansson: Självklart är det skillnad mellan indoktrinering och "normal" förmedling av värderingar och övertygelser. Men att kristen tro inte kan tvingas på människor är struntprat. All typ av tro kan tvingas på människor, särskilt barn.

Om du vill läsa mer om mina personliga tankar kring detta:

- Barndom och emotionella värderingar

- Religiös barnuppfostran

- Barnatro på Existens