tisdag 13 oktober 2009

Skeptips 09.10.13

SvD har ett reportage om de övergrepp som uppdagats inom den katolska kyrkan på Irland.

"Jag tror inte kyrkan kan återuppbygga sitt förtroende, stigmat sitter för djupt, säger Tom Hayes, 63, en av tusentals personer som berövats en värdig uppväxt och start i livet på landets institutioner.

I åratal har han kämpat för återupprättelse genom organisationen Alliance victim support group. Men det var först när den statliga kommission som utrett övergreppen i maj presenterade sin rapport som Tom Hayes öppet vågade tala om sin historia."

Chris French skriver i The Guardian om fascinerande exempel på sömnparalys (sleep paralysis):

"Common images are bearded, goblin-like demons laughing or whispering sinister speech, a faceless girl (usually covering her face with hair, moving around in bed moaning and feeling my body), hands appearing from the wall and attempting to strangle me. A hung man talking in the corner of the room, and some of the most bizarre experiences may include up to a dozen 'critter' entities (think Gremlins movie) laughing and talking about me. The environment tends to feel like a holographic dollhouse, the experience peaks and then the hallucinations mysteriously vanish when I regain control of my body."

French intervjuades förresten nyligen på den någon mindre skeptiska poddradion Skeptiko.

På Forskning & Framsteg
kan vi läsa om den roll som Google och internet i övrigt har fått på individers möjlighet att själva forska om sin hälsa.

"Internet har medfört en demokratisering av doktor–patientrelationen. Jag kan inte se det annat än som positivt att patienten kan snoka upp den senaste studien och fråga läkaren. En patient från arbetarklassen kan lika gärna som någon annan läsa på, och det skapar kulturellt kapital."

Ovanstående fördel förutsätter dock att patienten verkligen för en dialog med sin läkare. Tyvärr undanhåller patienterna ofta information från sina läkare gällande diverse alternativa metoder som de testar i smyg.

"Flera studier från USA beskriver hur människor kommit till skada för att de har experimenterat med felaktiga doser eller kombinerat läkemedel med växtpreparat, enligt råd på nätet."

En ny översiktsundersökning visar att den inte finns några belägg för att zonterapi/reflexologi skulle vara en effektiv behandling för någon sjukdom.

"An extensive review has failed to find good evidence which convincingly demonstrates reflexology (a practice involving applying pressure to, or, massaging feet) is an effective treatment for any medical conditions.

Details of the review, conducted by Dr Edzard Ernst, Director of Complementary Medicine at the Peninsula Medical School in the United Kingdom, were published in the Medical Journal of Australia."

Jag är inte speciellt förvånad. Zonterapi/reflexologi bygger trots allt på hypoteser som saknar trovärdighet utifrån modern kunskap om anatomi och fysiologi.

Video:

Poddradio:
  • Skeptics Guide 220 handlar om Nobelpriserna, mörk materia, Ardi, m.m.
Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: