tisdag 6 oktober 2009

Skeptips 09.10.06

Både Technicolor och Tankebrott har tagit en närmare titt på fallet med den brittiska flicka som dog efter en HPV-vaccinering. I vissa medier har man antytt att det var vaccinet som dödade flickan och det är förståeligt att man tänker så. Men när det gäller medicin och sjukdomar bör man vara väldigt försiktig innan man drar sina slutsatser. I detta fallet visade det sig till slut att flickan dog av bröstcancer.

Tankebrott:

"Den här tragiska historien om den brittiska skolflickan är en artikel i raden av artiklar där reportern (till skillnad från journalist) missförstår, eller väljer att inte förstå, risken för sammanblandning av korrelation och kausalitet och istället kör på sin egen agenda."

Technicolor:

"Problemet är ju dessutom att rädslor lätt biter sig fast även om man på ett rationellt plan sedan får veta att den var obefogad. Ofta faller också källan till en information ofta i glömska, vilket gör att till och med information om att något inte stämmer kan bubbla upp i minnet längre fram som ett vagt minne av att "det var nåt med det där med cancervaccinet, nån som dog, va?"

Eric Wadenius har skrivit ett träffsäkert inlägg på Humanistbloggen om religiösa friskolor och förskolor. Hur kommer det sig att religiösa friskolor betraktas med så blida ögon samtidigt som politiskt färgade friskolor skulle skapa ett ramaskri?

"Vi ser på politiska uppfattning som något som individen själv skall komma fram till, men fortfarande agerar vi som om barn ärver sin religion eller livsåskådning av sina föräldrar. Som om religion och livsåskådning inte är något man resonerar sig fram till utan något som är lika oföränderligt som din hudfärg. Vi tillåter fullständigt otänkbara absurditeter att äga rum i religionens namn som vi aldrig hade tillåtet i någon annan ideologis namn. "

Garth Buchanan sammanfattar på ett föredömligt sätt varför "sunt förnuft" ofta inte räcker till i medicinska frågor. Han förklarar varför folk inte är bra på att diagnostisera och behandla sig själva med alternativa mediciner.

"Koedt uses personal anecdotes almost exclusively as evidence that an alternative treatment has cured a disease. Science has found this source alone to be useless as an indicator of effectiveness. The reason is that many diseases or conditions improve by themselves, are self-limiting or, even if fatal, may have periods of remission. A treatment evaluated when a disease is in one of these states, no matter how worthless, can appear to be quite effective."

Läs gärna hela artikeln.

Två nya studier har publicerats gällande religiocitet och hjärnaktivitet. Den ena visar att religiösa upplevelser är kopplade till hjärnans sociala regioner. Forskarna menar att religionerna kan ha hjälpt utforma hjärnans evolution.

"Grafman suspects that the origins of divine belief reside in mechanisms that evolved in order to help primates understand family members and other animals. “We tried to use the same social mechanisms to explain unusual phenomena in the natural world,” he said."

Den andra visar att religiösa och icke-religiösa övertygelser behandlas likadant av hjärnan. Sam Harris (författare till bl a End Of Faith) var huvudförfattare till den sistnämnda studien.

"When a committed Christian says he believes in the Second Coming of Christ, he believes it the way he believes that Michael Jordan was a basketball player."

Till sist ett vackert exempel på pareidolia. Ett gråtande isberg:

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: