tisdag 20 oktober 2009

Några vaccinnyheter

Nyligen publicerad forskning visar att barn med autism inte har högre halter av kvicksilver i blodet än andra. Detta motsäger påståenden från antivaccinlobbyn om att barn med autism inte kan göra sig av med kvicksilver i samma utsträckning som andra.

Anna Bäsén konstaterar att Annika Dahlqvist tyvärr verkar ha svalt delar av antivaccinlobbyns propaganda. Bäsén tipsar dessutom om några riktigt bra länkar med information om svininfluensavaccinet.

På Wired kan man läsa om diverse myter och sanningar om vacciner.

På forumet Voodoo Film(!) bemöter Pace m fl de vanliga missuppfattningar gällande svininfluensan och vaccinet på ett föredömligt sett.

Andra bloggar om:

38 kommentarer:

Anonym sa...

Pekka
Du vet mycket väl att orsaken till autism inte är känd, då kan du inte veta att vaccin inte kan vara en orsak.
Många saker kan hända som inte syns, hypotetiskt (inget jag tror på men det är nog inte omöjligt) vaccinerna retar upp immunförsvaret så det skapar en kemisk rubbning i hjärnan, avdödat virus (vaccin) kan ge influensasymtom som alla vet så påverkas man mentalt av influensa, avdödat virus kan inte orsaka någon symtom men immunförsvaret kan det.
Vacciner ger ibland sådana symtom. Det enda som behövs är att denna påverkan blir besående. ME påstår många att det startar av ett virus sjukdomen är kronisk, om nu det mistängta viruset är borta,det finns paralleller.

En del symtom orsakas inte av virus det är i stället kroppens försvar mot viruset som orsakar allvarliga symtom, även skador som finns kvar kan vara orsakat av att immunceller dödar infekterade celler.

Pekka S sa...

Orsaken till autism är inte än känd, det har du rätt i. Men vaccinerna som faktor har så gott som uteslutits utifrån flertalet studier. Även om man inte visste hur vacciner orsakade autism, skulle man kunna fastställa att de gör det utifrån epidemiologiska studier. Sådana studier har dock inte funnit några kopplingar.

Zoltan sa...

En sak är däremot helt säkert: att jag efter sprutan mot nassesnuva haft dundrande huvudvärk.

Hellre huvudvärk i ett dygn, än riskera smitta någon som kan bli mycket allvarligt sjuk.

Att vaccinera sig är en solidaritetshandling. Att inte vaccinera sig är extremt själviskt.

Ingemar sa...

@Zoltan:

Om riksgrupperna - d.v.s de som riskerar att bli allvarligt sjuka - vaccinerar sig, så är det väl inte ett dugg osolidariskt av mig att skippa vaccineringen?

Det skulle måhända vara osolidariskt mot statskassan, men då statens styrande har tagit beslutet att beställa vaccin i sådana mängder, så får de väl skylla sig själva...

Pekka S sa...

Riktigt så lätt är det inte Ingemar. Inget vaccin är 100%igt vilket innebär att vissa (låt oss säga 10-20%) i riskgrupperna ändå är mottagliga. Sedan finns det vissa som av medicinska skäl avråds från vaccinering. Ju fler av oss andra som vaccinerar oss desto mindre är risken att de andra smittas.

Zoltan sa...

@Ingemar,

Och de som inte tillhör riskgrupperna och ändå blir dödligt sjuka? En tredjedel av dödsfallen har inte tillhört någon riskgrupp...

Varför inte ta sprutan, det tar 30 sekunder - lika roligt som sex, alltså ;-)

vetenskapens kvacksalveri sa...

Pekka
Kan du länka till en studie helst öppen för alla att läsa,
Om det finns en koppling till immunförsvaret så kan biverkan komma först efter flera vacciner eller lång tid efter en vaccination.
Jag vill läsa dina studier.

Angående kvicksilver så är mängden liten ja, men i vilken kemisk form det är avgör hur toxiskt det är, man kan svälja rent kvicksilver men inte metylkvicksilver,
Etylkvicksilver är inte som vanligt kvicsilver det borde du skriva. Spridningsvägen är olika,
Det du skrev att dom mätte halten i blod, mäter dom bara hg eller mäter dom etylkvicksilver?
Hg i blodet kan inte bli högt av vaccin det är nog helt rätt, men har du studier om halten i hjärnan? Det är etylkvicksilver vi talar om.
Jag kan för lite så jag har ingen åsikt.

(första komentaren var min)

Pekka S sa...

Själva studien om kvicksilver i blodet har ju i inlägget. "Rapporten i sin helhet" kan du klicka på. Var det den du var ute efter?

Vaih-lvete sa...

Okej, för att ge lite klarhet. Jag studerar till apotekare och är väldigt intresserad i detta med vaccination och folks inställning till den.

Om vi börjar med autism och vaccin.
Jag ska ge er en mycket snabb kurs i kliniska prövningar och hur man gör för att bekräfta om något funkar eller inte.

När ett nytt läkemedelsföretag tar fram ett nytt läkemedel så är de ju givetvis intresserade av att se om det fungerar (och hur).
Man talar då enkelt om ett antal faser (FAS I, II, III och även IIII).
För att förenkla så handlar de första faserna om att testa så att människor överhuvudtaget tål läkemedlet. Innan man testar i människa testar man i djur. Idag säger reglerna att det skall vara minst två djurslag. I första försöken så gör man en så kallad doseskalering vilket betyder att man ökar dosen successivt.
Man går efter detta vidare och ser vilken effekten är, och även biverkningarna. I FAS III handlar det oftast om över tusen människor som skall använda läkemedlet.

Vad jämför man då läkemedlet med? jag ni har nog alla hört talas om placebo. För att exempelvis veta om alvedon sänker febern och är smärtstillande måste man testa detta mot en tablett som inte innehåller någontin (placebo). Detta är för att patienten inte skall kunna veta vad som är vad. Om man vet vilket läkemedel som är vilket så kommer patientens egna inställning vara direkt avgörande till resultaten. Placebo är en mäktig faktor.
Genom att testa den nya substansen mot placebo så kan alltså avgöra om den aktiva substansen har effekt eller inte. Man kan också avgöra om ämnet har biverkningar eller inte eftersom "ingenting/placebo" inte borde ge någonting (sanning med modifikation).

Då har vi rett ut detta. Hur kan man då se om vaccin ger autism? Jo, det är så enkelt att man helt enkelt jämför personer som fått vaccinet med folk som inte fått det. Om det nu verkligen är så att MPR vaccin (det vaccin som fått utstå den mesta kritiken) orsakar autism så skulle man sett detta i epidemiologiska studier.

Så som Pekka skriver är helt korrekt. Även fast orsaken till autism är okänd, så kan man idag med väldigt stor säkerhet säga att vaccin INTE orsakar autism.

Jag förstår egentligen inte alla "alternativa ideér". Om vi talar om vaccin-orsakar-autism-förespråkarna så fortsätter det utan någon som helst bakomliggande fakta. Det absolut vanligaste man hör är anekdoter vilket är det absolut farligaste man kan göra inom medicinska området. För att kunna dra en slutsats måste man studera många personer.
Istället för att faktiskt komma med en allmänt accepterad vetenskaplig studie som kopplar autism och vaccin så fortsätter påhoppen utan vetenskaplig bakgrund.
Samma gäller flera alternativa medicinområden såsom homeopati m.fl. som inte kan bevisa att deras mediciner verkligen fungerar utan endast talar om anekdoter.

(förlåt för den osammanhängande texten, men jag orkar inte lägga ner tid på något som folk aldrig tar till sig)

Tills nästa gång :)

Pekka S sa...

Vaih-lvete: Tack för den utmärkta genomgången! Tills nästa gång :)

vetenskapens kvacksalveri sa...

Pekka
” orsakar autism så skulle man sett detta i epidemiologiska studier” dom studierna var det jag ville läsa.

Skummade din länk om kvicksilver, som jag redan anade så är amalgam en av dom största källorna till metalliskt Hg inte vacciner men för etylkvicskilver så såg jag inte hur det omsäts i hjärnan där finns ett frågetecken kvar, jag tror att hjärnvävnadens hg nivåer kan je ett mer slutgiltigt svar.
Jag tror inte att kvicksilvermängden i vacciner är problemet, om det är ett problem så måste det bero på i vilken form kvicksilvret var i. blod hg kan inte användas då.

Frazze sa...

kvack:
Här är en liten sammanställning över några studier som gjorts om Thimerosal (kvicksilverföreningen i vaccin) och autism

Recent Scientific Studies on Thimerosal and Autism

Pekka S sa...

VetKvack, se Frazzes länk.

Sedan har du rätt i att etyl- och metylkvicksilver beter sig annorlunda. Men det finns ingen forskning som visat att autistiska barn skulle ha mer Hg i hjärnan än andra. Det är endast en hypotes vissa kör med utan belägg.

vetenskapens kvacksalveri sa...

Pekka
”Men det finns ingen forskning som visat att autistiska barn skulle ha mer Hg i hjärnan än andra.”
Vilken nivå har dom? Nivån ska hels jämföras med en grupp som inte har fått timomersal,
Obduktionsprotokoll duger, teoretiska modeller duger inte som bevis, Vilken forskning stöder du dig på, fakta här som är stark kan klargöra mycket om risken.
Jag är tveksam till att autisms är orsakat av timomersal men etylkvicksilver känns inte bra det är riktigt giftigt, om dom hade använt rent kvicksilver så hade jag inte als trott på det.

Har du länkar till epidemiologiska studier om vacciner?

Pekka S sa...

Kolla frazzes länkar gällande epidemiologiska studier.

När det gäller kvicksilver i hjärnan skrev jag ju att det inte finns studier som visar att autistiska barn har mer än andra. Hur ska jag länka till studier som inte existerar?

vetenskapens kvacksalveri sa...

Pekka
Finns det då studier på att kvicksilver i hjärnan är lika för vaccinerade och ovaccinerade?
Utan studier kan vi inte veta något med säkerhet. Kan du inte länka till relevant forskning så saknar du fakta bakom din åsikt.
Jag påstår inte att kvicsilver ger autism (jag tvivlar) jag vill ha fakta för att kunna skaffa mig en åsikt.
(även en förhöjd nivå i hjärna bevisar inte att det var orsaken till autism men det ger ett argument för att sluta använda kvicksilver).

Kan du inte länka till en bra (öppen) epidemiologisk studie.

Anonym sa...

Pekka
” Detta motsäger påståenden från antivaccinlobbyn om att barn med autism inte kan göra sig av med kvicksilver i samma utsträckning som andra.”
När det gäller blodnivån så har du rätt, men blodet säger inte vad som finns i Hjärnan jag väntar på info om det, om du kan visa att hjärnvävnaden inte innehåller märkbart förhöjda nivåer så kan vi sannolikt utesluta en klassisk förgiftning.
Vill du inte göra det?

Pekka S sa...

Anonym, vad sägs om att du visar att hjärnvävnaden innehåller märkbart förhöjda nivåer? Tills sådan forskning presenteras har jag ingen anledning att misstänka något sådant.

Anonym sa...

Pekka det är du som vill bevisa att tiomersal inte är farligt, då måste du kunna leta upp obduktioner teoretiska studier som visar på normala nivåer i hjärnan, nu har du en möjlighet att visa att kvicksilverhalten är normal i hjärnan.
Då kan man ju sannolikt utesluta en vanlig förgiftning.

Den som tillverkar en medicin måste bevisa att den är ofarlig, du visar att blodet innehåller normala nivåer av kvcksilver, så långt är det nog rätt, om en misstängt biverkan kommer från hjärnan så måste man kolla kvicksilvret där. (du måste inte men läkemedelsbolagen måste visa att det är ofarligt)

Pekka S sa...

Jag har ingen målsättning att bevisa att tiomersal är ofarligt. Det jag försöker ta ställning till är vad forskningen hittills funnit kring ämnet. Och för närvarande saknas det belägg för att tiomersal, i små doser, skulle ha skadliga effekter. Och ifall det skulle finnas skadliga biverkningar lär de vara väldigt begränsade i antal eller effektstorlek eftersom sådana kopplingar ännu inte har upptäckts.

Man kan inte undersöka varenda skadehypotes som folk lägger fram ifall man i statistiken inte märker misstänkta mönster. Om det dessutom saknas teoretiskt sannolika skäl till att tro på hypotesen är det ännu svårare att motivera dyr forskning.

Stefan sa...

Pekka,
hur ställer du dig till HPV-vaccinet? Känns inte 100 direkt och inte lätt med vad som är fakta eller propaganda t ex.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe0804638

(Jag har skickat detta till några fler bloggar eftersom jag tycker detta behöver belysas osv.)

Stefan sa...

” No matter what you’ve heard, the correct number of HPV vaccinations needed by any girl — or boy, for that matter — is ZERO. ”
http://douglassreport.com/2011/10/03/shot-dark/

Han som skriver detta tjänar förståss pengar på sina produkter, som jag inte vet effektivitet på, men det är nog bara en bråkdel av vad de stora medicinbolagen tjänar på sina och som kanske inte alla deras produkter är så effektiva som påstås.
Jag betvivlar inte att vissa vacciner är bra t ex MPR, men som vi kan läsa om dagens Nobelpris i medicin så kan dessa upptäckter användas till att förbättra vacciner.
HPV verkar ju vara ett sådant som vi betalar stora pengar för och till vilken nytta egentligen?

Stefan sa...

Ang. kopplingen Autism - Vaccin
så har åtm. jag fått en liten tankeställare efter en annan av Dr. Douglass artiklar:

http://douglassreport.com/2011/10/03/vaccine-faults/

Pekka S sa...

Stefan: Den där Dr Douglass verkar vara en riktig kvacksalvare. Han förmedlar en massa felaktig information om vacciner, menar att modern cancervård är dålig, säger att vanligt dricksvatten kan ge cancer, m.m. Inte den mest tillförlitliga källan på internet.

Stefan sa...

Pekka, Han verkar ha blivit kallad både det ena och det andra och i 40 års tid dessutom. Orkar dock f.n inte fördjupa mig i det, förutom just det här med HPV-artikeln. Skulle du kunna ange mer exakt om vad som är så felaktigt i den?

Pekka S sa...

Stefan: Hans argumentation är märklig. Han påstår att HPV-vaccinet är farligt, utan belägg för detta. Han frågar hur många 13-åringar med livmodercancer det finns, men missar att det givetvis tar flera år för cancern att uppstås.

Här har du enkla diagram på vaccinets säkerhet:
http://www.informationisbeautiful.net/2009/how-safe-is-the-hpv-vaccine/

Pekka S sa...

Uppdaterat diagram: http://www.informationisbeautiful.net/2011/is-the-hpv-vaccine-safe-v-2-0/

Stefan sa...

Pekka, jag tror också det är säkert, iaf kortsiktigt, men det var än mer intressant att läsa en del tänkvärda kommentarer och sedan jag lyssnat på en av utvecklarna bakom HPV-vaccinet, Dr Harper, får mig att tillsvidare avvakta med mina döttrar.
http://www.youtube.com/watch?v=th8GXxQpe6U

Hurri sa...

Stefan! Du gör helt rätt i att avvakta med dina döttrar! (Skulle jag med gjort om jag haft några!)
Det här vaccinet är precis som Svininfluensan, det haussas upp för att skrämma folk, och det innan det har testats ordentligt! Se bara hur det gått för barnen som vaccinerades mot svininfluensan; En del får Narkolepsi med livslånga besvär & därmed livslång medicinering... (vilket en del verka tycka är bra, eftersom de ju får in mer pengar...livet ut för en del...)

Bara de senaste fem åren har läkemedelsbolag fått betala närmare 15 miljarder dollar i böter för bedräglig verksamhet! Den största delen står dock den psykiatriska läkemedelsindustrin för: I mars fick AstraZeneca betala Ytterligare 435 miljoner kronor för SKADEVERKNINGAR av psykofarmakan Seroquel!
AstraZeneca fick inte för så länge sedan betala 520 miljoner dollar för att ha lanserat deras antipsykotika Seroquel på "otillåtna indikationer". Dvs ljugit friskt om vad medlet kunde bota. Det var godkänt för bipolär sjukdom och schizofreni men salufördes för allehanda åkommor, såsom Alzheimers, depression, aggression, sömnlöshet, ångest och demens. Man hade även mutat läkare för spökskrivna artiklar och föreläsningar om indikationer som inte var tillåtna. Sjukkassan i USA fick betala ut miljontals dollar för detta bedrägeri. Regeringen fick 300 miljoner dollar och enskilda målsägare 220 miljoner dollar. Och nu i mars fick de alltså betala 435 miljoner kronor för skadeverkningarna av Seroquel.

Fyra läkemedelsbolag, GlaxoSmithKline, Pfizer, Eli Lilly och Schering-Plough, stod för över hälften, 53 procent eller 10,3 miljarder dollar, av alla böter under de sista tjugo åren.

Läkemedelsnotan för USA har ökat från 40 miljarder dollar år 1990 till 234 miljarder dollar år 2008. Och amerikanerna är sjukare än aldrig förr.

Ref: http://www.citizen.org/hrg1924

Pekka S sa...

Hurri: Jag vet inte riktigt vad dina argument går ut på? Att misstro läkemedelsindustrin fullständigt och låta bli allt vad mediciner heter? Visst förekommer oegentligheter och det är mycket beklagligt. Men detta kan omöjligen kasta en svart skugga på alla mediciner. Och HPV-vaccinerna ÄR testade. Man vet hur få biverkningar de har. Antingen kan man utgå ifrån vetenskapliga slutsatser och vaccinera sina barn, eller så får man gå på sin egna osäkra intuition och fatta sämre förankrade beslut.

Stefan sa...

Pekka, min osäkra intuition säger min att det här inte är så himla säkert ändå...
http://www.judicialwatch.org/news/2010/sep/judicial-watch-uncovers-fda-records-detailing-16-new-deaths-tied-gardasil

Stefan sa...

Hurri, jo det verkar finnas mkt elände och kanske är mkt bara toppen av ett isberg. Jag tror att man kan göra mkt för sin hälsa med kost, motion o dyl. LCHF t ex är klart intressant iaf som kur!

Pekka S sa...

Stefan: Man kan hitta plötsliga dödsfall med tidsmässig korrelation till allt som många människor nyttjar. Detta betyder inte att denna faktor är orsaken, eller hur? Sådant måste man undersöka noggrant i efterhand.

Hur många tror du inte har dött strax efter att de tittat på American Idol på TV? Eller strax efter att de sniffat lite passivt på tobaksrök?

Att du tar dig tid och bryr dig om din döttrar är beundransvärt! Men jag hoppas att du försöker värdera informationen på ett kritiskt sätt.

Stefan sa...

Pekka,
Jag håller med om att det ju är ett VAERS-pgm som ligger bakom dessa. En förhoppningsvis bra länk:
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/jama.html

"Den vacklande"

Pekka S sa...

Stefan, ursäkta för sent svar. CDCs artiklar var bra. Man ska ta VAERS-data för vad det är.

Anonym sa...

Här finns detmer intressant att läsa om vacciner:
http://vaccin.me/

Pekka S sa...

Anonym: "Intressant"? Ja, om man använder det synonymt med "Besynnerligt" eller "Bisarrt"...

Stefan sa...

Pekka, personligen orkar jag inte läsa alla artiklar på den siten, men jag kan inte låta bli att undra över vad exakt du finner så besynnerligt osv? Tycker du att det är lika besynnerligt med turerna med svininfluensavaccinet? Ta t ex denna länk;
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/medicinsk-tragedi-med-ett-absurt-slut_6861775.svd