onsdag 14 oktober 2009

Kreationism i Dagen

Den senaste tiden har ett antal insändare gällande evolutionsteori och kreationism publicerats på Dagen. Här är en liten översikt.

Tomas Dixon menar att det inte finns något skäl att bländas av Francis Collins bok Evolutionens Gud. Den Gud Collins målar upp är enligt Dixon inte den kärleksfulla Gud han tycker sig finna i Bibeln.

"Evolutionen ska ha frambringat liv genom årmiljarder av dödliga misstag; de misslyckade mutationerna har varit långt fler än de framgångsrika. Den primära drivkraften bakom livet sägs vara utslagning, det dugligas seger över det odugliga.

Alla som skapar uttrycker sig själva i sitt skapande. Livets Gud skulle alltså, enligt Collins, ha oändligt mycket död i sig. Det är ingen rimlig tanke."

Ovanstående har jag egentligen inte mycket att säga om. Hur man väljer att se på sin Gud är till stor del en värderingsfråga. Men Dixon visar sedan en mer än måttlig arrogans när han tror sig kunnat tolka vår kunskap om generna bättre än Collins. Francis Collins tillhör trots allt de mest kunniga inom detta område.

Magnus Björk skickade sedan in ett svar till Dixon. Han menar att Dixon har missuppfattat Collins bok.

"Dixon påstår att Collins, trots sin expertis, har missuppfattat hur DNA fungerar. Dixon menar att människor och schimpanser kan ha gemensamt inaktivt DNA ("skräp-DNA") för att det skulle kunna finnas vissa gener som är mer instabila, och därmed lättare sönderfaller. Det visar att Dixon inte alls har förstått vad Collins skriver om inaktivt DNA."
...

"Collins argument bygger inte på att människan och schimpansen har genetiska likheter, vilket Dixon verkar tro. Den bygger på att det finns olika kategorier av DNA som förändras olika långsamt, vilket observerats vid studier av DNA från människor, schimpanser och möss: Aktivt DNA hos både schimpanser och möss liknar människans till över 99 procent. Schimpansens inaktiva DNA överensstämmer med människans till 98 procent, men samma siffra för musens är bara 40 procent. Om det nu är som Dixon föreslår, att vissa gener lättare sönderfaller, hur kommer det sig då att de har valt att sönderfalla praktiskt taget likadant hos människan och schimpansen, men annorlunda hos musen?"
Så ligger det till. Enligt vetenskapen.

Henrik Åström är nästa man på tur och han menar att teologiska reflektioner saknas kring kreationism. Åström gillar inte att Collins försöker anpassa Guds ord efter vetenskapen och inte tvärtom.

"Det senare påstås ju ofta vara vetenskapsfientligt och fanatiskt. Men om Bibeln fortfarande är Guds pålitliga ord för kristenheten, borde det då inte vara bibelfientligt och fanatiskt att passa in Bibeln i vetenskapliga teorier som motsäger Bibeln?"

Visst, om man tror att Bibeln ska tolkas bokstavligt i alla lägen så uppstår givetvis en konflikt till vetenskapen. Och visst är ett sådant förhållningssätt vetenskapsfientligt och fanatiskt. Och Åström tycker att en sann kristen ska göra just detta, dvs utgå ifrån Bibeln för svar om vårat ursprung.

"Om utgångspunkten är Bibeln med berättelsen om människans fall, förbannelsen av jorden, förvisningen från paradiset, Guds plan för att återköpa människan, Jesus försoningsdöd för människans synder, och Guds rike, så uppfattar jag evolutionen som en onödig teori och dessutom rent motsägande för en kristen bibelläsare."

Anders Gärdeborn, talesman för den kreationistiska organisationen Genesis, går till vidare attack mot Francis Collins. Han menar att det går att behålla intellektuell hederlighet utan tro på evolutionsläran. Det får stå för honom.

Gärdeborn menar att Collins modell innebär både dåligt vetenskap och teologi. Gärdeborn menar att Collins tar till cirkelresonemang som bevis för evolutionsteorin.

"Hans så kallade "ofrånkomliga" (sidan 122) bevis för människans släktskap med andra varelser är rena cirkelresonemang. Collins använder likhet mellan organismer som argument och utgår då från den evolutionära tanken att likhet måste bero på gemensamt ursprung. Han spetsar argumentet genom att peka på likhet i funktionslöst DNA och menar att Gud inte kan ha haft någon anledning att skapa likhet utan betydelse. Här utgår han dock från att detta DNA tidigare varit funktionsdugligt men förstörts under evolutionens gång. Han startar alltså återigen med evolution. Trots att Collins varnar kristna för "kunskapsluckorna Gud" (sidan 93) så faller han själv i fällan med "kunskapsluckornas evolution" då han antar icke-funktion hos stora delar av arvsmassan."

Här har Gärdeborn helt missuppfattat Collins argument. Collins utgår inte ifrån att evolutionsteorin, han menar istället att denna teori bäst förklarar våra observationer. Kreationismen har inga bra förklaringsmodeller för varför våra gener ser ut dom de gör. Evolutionsteorin vinner "hands down".

Följande reflektion har jag dock förståelse för:

"Teologiskt blir det ohållbart eftersom evolutionens gud är artskiljd från Bibelns Gud. Den förre slår ihjäl den svage, medan den senare uppmanar oss till omsorg om den föräldralöse och änkan. I den förre gudens värld är döden en nödvändighet för att evolutionen ska framskrida, medan i den senares är döden en ohygglig katastrof som kommit in i världen genom synd."

Jag har också svårt att se evolutionens Gud som god.

Insändaren avslutas med:

"Vi kristna kan fullt ut behålla vår intellektuella heder utan att kapitulera för den monopolställning som evolutionsläran har i de flesta andra sammanhang."

Nej, det kan "ni" kristna inte göra.

Idag (14/10) har det kommit två svar till Gärdeborn. En av dem är Magnus Björk som tidigare skickade svar till Tomas Dixon.

Björn skriver:

"Skapelseberättelsen i Första Moseboken ger oss viktig lärdom om förhållandet mellan Gud och människan, men jag tror inte att den är tänkt som en lärotext i biologi eller geologi. Det finns liknande exempel i Bibeln: inte påstår väl någon att vi som kristna bör förneka existensen av fröer som är mindre än senapskornet (Matt 13:32), utan att det är budskapet om himmelriket som är fokus i Jesus liknelse?
Jag säger inte att alla måste börja tro på evolutionsteorin; dess betydelse är ganska perifer för de flesta människor. Men det behövs en större acceptans gentemot den. I våra kyrkor hör man alltsom oftast självsäkra påståenden om att evolutionsteorin är dåligt underbyggd eller strider mot Bibeln, uttalade av välmenande personer som inte själva förstår teorin utan bara upprepar (i min mening) felaktiga argument från kreationistiska källor.
Evolutionen har starkt vetenskapligt stöd och går bra att kombinera med en kärleksfull Gud. "

När det gäller den historiska aspekten tror jag att Björk har en betydligt vettigare teologisk uppfattning än Gärdeborn. Och han har troligtvis rätt i att skapelsetroende ofta har väldigt dålig koll på vad evolutionsteorin egentligen går ut på.

Sist ut (hittills) är Pernilla Eklund som är biologilärare på en bibelskola. Hon menar att konflikten mellan vetenskap och tro är onödig. Pernilla försöker finna en kompatibilitet mellan lidandet i världen och en god Gud:

"Hur gör då Gud för att förvandla vår karaktär? Han använder sig av omständigheter. Han låter mig gå igenom lidande, möta motstånd, bli avvisad, sårad och föraktad. Allt för att jag ska inse mitt beroende av honom, att jag ska lära mig att lita på honom och söka hans ära i stället för min egen. För att jag ska lära mig tålamod och självbehärskning, för att kärleken, glädjen och friden ska växa i mitt inre. Död och lidande blir förutsättningen för att Kristus ska fullkomnas i mig. Vi värjer oss mot detta, att inse att en kärleksfull Gud använder lidande."

För mig låter detta som bortförklaringar. Pernilla vill gärna tro på en god Gud och då försöker hon vända och vrida på sin teologi för att få den att passa till världen vi lever i. Jag har svårt att se hur ett barn som dör i leukemi utvecklar sin karaktär och finner Gud.

Men kanske bör Gärdeborn & Co tänka på följande:

"Den kristne som växer upp i ett hem och med en kyrka som utnämner evolution som en fiende till Gud och den kristna tron får problem då han konfronteras med vetenskap. Han ställs då inför (den onödiga) konflikten kring vad som är sant. Eftersom vetenskapen verkar hålla för prövning, avfärdas den tro han vuxit upp med som trångsynt och falsk. Detta leder till att Kristus förkastas.

Om det är så att förkunnelsen att evolutionsläran är lögn leder till att skaror av människor förkastar Kristus, då ställer jag mig frågan: Vems ärenden går Anders Gärdeborn och föreningen Genesis då? Det kanske är som Francis S Collins säger i sin bok att man skjuter på en allierad i stället för på fienden?"

Andra bloggar om:

11 kommentarer:

Andreas sa...

Fenomenal genomgång!

Jag har själv försökt undvika att följa det urspårande tåget som den där "serien" är, och hade god lust att lustmörda väl valda stycken, men... jag orkade inte.

Jag slutar aldrig förvånas över vilka taffliga argument och bortförklaringar Gärdeborn et al kommer med.

Intellektuellt hederligt beteende av honom? Ja, visst, om han definierar det som intellektuellt ohederligt, då håller jag med honom.

Ingemar sa...

Jag upprördes speciellt av Henrik Åströms insändare. Här har vi en som verkligen låst in sig - och så kallar dom evolutionister för inskränkta!

Jag kan för övrigt inte förstå moralargumentet: bara för att evolutionen i grund och botten saknar moral behöver ju inte det betyda att smarta människor saknar incitament att verka för en moralkodex...

Pekka S sa...

Fast evolutionen kan ha implikationer på tolkningen av Guds moral...

Theodor sa...

Ingemar,
Visst kan vi forma någon moralkodex, men den har inte någon större verkan än att vi kommer överens om att vi inte åker fortare en 80 när vi ser en sådan skylt.... Det är grunden till en verklig moralkodex som saknas inom evolutionens teori!

Andreas
Begriper inte att du läser sådant som du tydligen blir så upprörd över! Ingen tvingar dig väl att läsa det? Är du inte fri? Och ska inte friheten finnas att kunna se på saker utifrån olika belyssningsvinklar?

Andreas sa...

theodor skrev:
Andreas
Begriper inte att du läser sådant som du tydligen blir så upprörd över! Ingen tvingar dig väl att läsa det? Är du inte fri? Och ska inte friheten finnas att kunna se på saker utifrån olika belyssningsvinklar?


Jag är intresserad av vetenskap och därmed också sanningssökande. Jag förstår att man kan (och har) olika syn på skapelseberättelsen/livets mångfald, men det gör dock inte att alla synsätt är lika trovärdiga och sanna.

Jag tycker för övrigt det är omoraliskt att hänvisa till en högre makt för att påstå sig kunna tillskriva sig ett medmänskligt och moraliskt beteende.

Pass auf, Gud kanske bestämmer att det blir finemang att göra det vi (såväl troende som ateister) betraktar som omoraliskt snart! Vad gör de som förlitar sig på Guds dekret då?

Jag ska väl inte heller nämna bibelpassager som visar vilken omoralisk filur denna Gud är.

Trevlig helg, hur som helst!

Ingemar sa...

@Teodor:

"Det är grunden till en verklig moralkodex som saknas inom evolutionens teori!"
--
Sedan när är det vetenskapens uppgift att grundlägga en moral? Evolutionen beskriver hur livet har utvecklats - den säger inget om hur det bör levas. Av vilken anledning skulle den det??

Andreas sa...

Ingemar, väl talat!

Teodor, jag förmodar att du accepterar saker som elektromagnetism, atomteori osv.

Tycker du att dessa säger något om människans moral, hur den bör formuleras och varför isåfall?

Lustigt att just evolutionsteorin, som är en vetenskaplig teori precis som de två exemplen jag gav är, ska attackeras med sådana tillmälen som att den inte formulerar en moralkodex.

Särskilt lustigt eftersom evolutionsteorin beskriver och förklarar den biologiska mångfalden. Som om det hade något med moral i sig att göra...

Vetenskapen försöker beskriva världen som den är, den försöker inte säga hur den borde vara.

Exakt invers mot religionen som inte alls bryr sig om hur världen är beskaffad, men riktar all kraft åt att försöka säga hur den borde vara.

Att något är naturligt betyder inte att det är moraliskt eller rätt. Att något är moraliskt eller rätt betyder inte att det är naturligt.

Theodor sa...

Om evolutionsteorin då inte kan ostadkomma moral hur kommer det sig då att de flesta här har åsikter fel, hederligt... Det har ni väl ingen grund för då? Kanske något att tänka över!

Pekka S sa...

Theodor: Varför skulle inte evolutionen kunna generera moralsinne?

Anonym sa...

Det är tyvärr vanligt att evolution och evolutionsteori sammanblandas i diskussioner.

Evolutionsteorin kan inte användas till att formulera någon moral, men den kan användas till att förklara varför evolutionen kan utveckla en moralkänsla.

/B

Anonym sa...

Intressant text; http://koti.phnet.fi/petripaavola/evolutiontheoryerror.html