fredag 30 oktober 2009

H1N1 vs Vaccination: 6021 - 0

I mitt förra inlägg gnällde jag på Aftonbladet för deras cyniska rapportering kring svininfluensan och vaccinationerna. Men man ska givetvis inte dra alla medier över en kam.

DN presenterar i sin huvudledare ett perspektiv som tål att tänkas på. Hittills har drygt 6000 människor dött av svininfluensan. Såvitt man vet har ingen dött av vaccinet.

"Till dags dato har 6.021 fall med dödlig utgång av den nya influensan rapporterats in. Åtskilliga av dem är unga människor. En hel del friska, gravida. Grupper som vi i vår del av världen inte precis är vana vid att de dör från ena dagen till den andra.

Detta ska vägas mot vaccinationsriskerna. De vanligaste biverkningarna är smärta i armen efter sprutan. Därefter milda och övergående influensaliknade besvär som feber, muskelvärk och trötthet. Bara i Sverige har ungefär en miljon människor vaccinerats. Och varken här eller någon annanstans i världen finns något fall där Läkemedelsverket eller motsvarande organisation på EU-nivå misstänker att en människa dött av vaccinet."

Givetvis är dessa siffror ungefärliga vilket betyder att några enstaka kan ha dött av vaccinet också, men i så fall handlar det om väldigt få. Dessutom kan det finnas ett mörkertal bland de döda i den nya influensan. Det viktiga är att titta på riskerna vägda mot varandra. Och siffrorna talar sitt tydliga språk.

DN vädjar förvisso till våra känslor av oro i sin artikel precis som Aftonbladet gjort i sina. Men den viktiga skillnaden är att DN utgår från forskningen och försöker förmedla ett känslomässigt relevant perspektiv. Det är enligt mig helt ok.

Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Dryg sa...

"Grupper som vi i vår del av världen inte precis är vana vid att de dör från ena dagen till den andra."

Menar här DN att reinkarnation är ett faktum?

Eirik sa...

Här är ytterligare ett perspektiv som belyser nassesnuvans farlighet:


http://www.flickr.com/photos/michaelpaukner/4052849920/sizes/l/in/pool-16135094@N00/