onsdag 30 september 2009

Tu Quoque Vaticanum

Tu Quoque betyder ungefär Du också och ses inom den informella logiken som ett felslut. Bara för att någon annan gör något korkat betyder det inte att ditt eller mitt korkade beteende blir giltigt.

Detta är dock vatikanens senaste ursäkt gällande de tusentals barn och ungdomar som utsattes för sexuella övergrepp av katolska ledare. Ärkebiskop Silvano Tomasi sa att övergrepp av detta slag även förekommer inom andra kyrkor och att bara 1,5-5% av de katolska ledarna var involverade i övergreppen. Bara 1,5-5%!? Kan något förklara hur man får denna siffra till ett "bara"?

Jag betvivlar inte att övergrepp förekommer inom andra kyrkor, men vad hjälper det den katolska? Och Tomasi hade även mage att säga följande:

"As the Catholic church has been busy cleaning its own house, it would be good if other institutions and authorities, where the major part of abuses are reported, could do the same and inform the media about it."

Gå till medierna så som vatikanen gjorde? Eller rättare sagt som de inte gjorde. Istället gjordes allt för att mörklägga dessa tragedier och skandaler. Ledarna beordrades till tystnad och misstänkta förövare flyttades till andra församlingar där de kunde börja om på ny kula. Kort sagt sköttes det hela på ett katastrofalt sätt. Kyrkans bästa gick före de utsatta medlemmarnas och media kontaktades först när bubblan redan hade börjat spricka. En av hjärnorna bakom mörkläggningen var den nuvarande påven, Joseph Ratzinger.

Jag vet inte om någon borde ta råd från Vatikanen i sådana här frågor. Tomasis senaste uttalande var inte direkt ett pr-mässigt genidrag heller.

Tanya Gold på The Guardian är inte direkt ett fan heller.

Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Zoltan sa...

Återigen håller en papist med dig, i stort.

Vatikanen har uppenbara behov av professionell hjälp i sin externa komunikation.

Tror nästan jag ska skicka in min CV (om de kan betala en hygglig lön)

I Sverige har dock katolska kyrkan tagit fram en grundlig handlingsplan rörande övergrepp mot barn. Den finns att läsa i många av våra kyrkors anslagstavla.

Undrar om detta är en generationsfråga; att äldre herrar sitter fast i ett kollegialt skyddsnätverk. Så är det ju även i andra brancher...

Pekka S sa...

Visst kan det vara en generationsfråga till del. Men även en fråga gällande organisationsklimat. Varför det är så på just Vatikanen vet jag inte.

Tycker dock att det är strongt av dig och vissa andra katoliker som öppet kan visa missnöje. Många andra är antingen tysta (kanske för fram kritik internt) eller väldigt defensiva.

Zoltan sa...

Det jag kritiserar är nog inte så kontroversiellt att kritisera. Det handlar ju inte om kyrkans tro och lära.

Dessutom försöker jag ge konkreta förslag på vad herrarna i Rom enkelt kan göra för att snabbt och effektivt komma till rätta med vissa saker. Så steget till exkommunicering är fortfarande långt.

Jag skyltar däremot inte med andra problemställningar som jag hellre diskuterar enskilt och i förtroende.

"Play safe, play hero?" om man vill vara lite självironisk...

Hälsporren sa...

Tack för att du belyser en återkommande och mycket bristfällig argumentationsteknik som många tyvärr förbiser, nämligen att anklagade, i förhoppning om att bli rentvådd - eller förstådd - påpekar att andra har också gjort sig skyldiga till samma brott. Som du skriver: vad hjälper andra kyrkors övergrepp den katolska?

Pekka S sa...

Zoltar, förstår vad du menar. Men det finns trots allt vissa som inte vågar kritisera påven eller vatikanen på någon punkt.

Hälsporren: Precis