tisdag 8 september 2009

Kvacksalvare på hjärnan

Gustav köpte en maskin som skulle ge honom bättre inlärningsförmåga och minskad stress. Istället fick han epilepsi.

"Första gången Gustav använder maskinen väljer han det kortaste programmet. Han hinner använda sin nya hjärnsynkronisator i drygt fem minuter, sedan blir allt svart."

Produkten han hade köpt heter CelesteMetoden och kostar ca 3700 kr. Vad går metoden ut på enligt företaget?

"Dagens tredimensionella människa använder maximalt 17% av sin hjärndators kapacitet medvetet. Detta medvetandefält befinner sig till stor del på betanivå, dvs. på stressnivå. Genom att träna hjärnan kan vi successivt använda mer av vår hjärnkapacitet medvetet. Ett femdimensionellt kvantmedvetande innebär att hjärnans alla nivåer är fullständigt synkroniserade och i balans."

Femdimensionellt kvantmedvetande minsann! Men vad innebär detta?

"Ett femdimensionellt kvantmedvetande innebär att den intellektuella (dagsmedvetna) och den intuitiva (icke-dagsmedvetna) delen av vår hjärna är synkroniserad på alla nivåer: Beta-Alfa-Theta-Delta samtidigt. Energiinformationen flödar fritt och obehindrat. Vi kan träna vår hjärna till ökad medvetenhet via CelesteMetoden® och nyttja mer av vår hjärndators kapacitet medvetet än hittills. Vi kan upprätta en fri kommunikation mellan det kollektiva omedvetna (matrix) och det dagsmedvetna tredimensionella fältet. Vi kan likt en radio fritt tona in oss på all information som finns i de olika fälten. Själsatomen, Själen kan fritt styra sinnet istället för tvärtom.

En femdimensionell - kvantmedveten individs mentala, känslomässiga och kroppsliga välbefinnande är unik. Inga energiblockeringar finns i organismen vilket gör att energin flödar fritt, obehindrat. Alla kroppens organ och vävnader fungerar friktionsfritt. Miljön kan dock påverka genom vilken luft vi andas, vilken miljö vi vistas i och vilka födoämne och dryck (näring) vi intar.

Människans mentala (psykiska) hälsa är fantastiskt bra. Inga energiblockeringar finns som annars kommer i resonans med energin som gjuts in i organismen. Energin är då fri att använda till den avsikt vi har. Människan är kosmiskt myndig. Ett femdimensionellt kvantmedvetet väsen ser bortom det begränsade explicita, utvikta (formmanifesterade) universumet."

Jaha! Eller... Va? Ovanstående innehåller flera klockrena exempel på pseudovetenskaplig rappakalja. För att verka seriösa används vetenskapliga termer som t ex energi, dimensioner, friktion, resonans, kvant, osv men termerna används inom ett sammanhang och på ett sätt som gör dem närmast meningslösa. Vad är t ex ett kvantmedvetande? Vad menas med att hjärnans alla nivåer är synkroniserade och i balans? Eller att det intellektuella och intuitiva är synkroniserade på alla nivår? Vad är själsatomen för något? Vad innebär det när kroppens organ och vävnader fungerar friktionsfritt? Osv... Tillverkaren tillhandahåller en metafysisk ordbok, men den gör mig inte mycket klokare.

De teoretiska påståendena är alltså oerhört flummiga och skapar fler frågor än de besvarar. Detta innebär egentligen ett ännu större problem - har (och i så fall hur har) teorierna testats? Hur testar man t ex ifall kroppens organ fungerar friktionsfritt och att hjärnans nivåer är i balans? Hur testar man ifall energierna flödar fritt? Jag kan sätta en tjuga på att sådana studier inte har publicerats (åtminstone inte i peer-reviewade journaler).

Mannen bakom produkten, Sandor A Markus, har såvitt jag kan se inte någon speciellt imponerande bakgrund. Han är utbildad inom kvanthumanism (vad är det?!), akupunktur, klinisk hypnosterapi och komplementär medicin. Hans namn genererade noll träffar på Pubmed.

Med största säkerhet kan CelesteMetoden inte leva upp till de påståenden som läggs fram i marknadsföringen. Men oftast lär väl produkter av detta slag vara relativt harmlösa (förutom för plånboken). I detta fall kan det dock föreligga vissa risker för t ex epilepsi eftersom maskinen skickar ut blinkande ljussignaler via ett par specialglasögon. Och att blinkande ljus kan orsaka epilepsi är vida känt. I just detta fall hade användaren Gustav ingen historia med epilepsi vilket gör det hela än mera allvarligt.

Hoppas att Konsumentverket tar sig en ordentligt titt på detta företag. Oavsett om produkterna visar sig vara farliga eller inte lär deras marknadsföring inte kunna försvaras utan problem.

Andra bloggar om: ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det här är ett härligt litet urklipp från lite djupare ner i hemsidans struktur, under det fantastiska kapitlet "Digital Medicin®" (märk att ordet är registrerat, haha.)

"För att vi på CelesteMetoden skall kunna göra en fullständig analys av kroppens och organismens vitalitet, belastning, svaghetstendens, erfordras det att Ni skickar en halv centimeter tjock hårtuss som är ca: två till tre centimeter lång ihopbunden på mitten med tejp eller sytråd. Skicka hårtussen i en sluten plastpåse. Uppge även om Ni har någon slags sjukdom eller åkomma och vad Ni använder för medicin.

Härefter skickar vi från CelesteMetoden ett skräddarsytt bioenergetiskt healingprogram på CD. Kostnad för standardanalys och tillhörande digital medicin är 2530:- kr inkl. moms. Porto och postförskottsavgift tillkommer."

Ja, herrejävlar. Snälla, ge oss tillbaka Kvacksalverilagen nu!

Pekka S sa...

Wow, den missade jag :)

Helt rubbat!

Roos sa...

Hoho vilka jävla dårar. Ge fan i mitt kvantmedvetande era kvacksalvare. ^^

Anonym sa...

Det legitimerade kvacksalveriet gör också så gott det kan och döljer och får acceptans för sina tillkortakommanden. Det skall vi även ge den alternativa kvacksalverirörelsen. Vi skall lära oss älska varandra. I socialstyrelsens legitimerade kvacksalveriverksamhet kostar det flera tusen kronor för ett meningslöst besök. Ett sjukt vård HÅL i plånboken för hela svenmska folket - icke att förglömma.