onsdag 9 september 2009

Det innehåller ju kvicksilver!!!!!1!

Vaccinet mot svininfluensan innehåller som bekant thiomersal, ett konserveringsmedel som innehåller kvicksilver.

På vaccinationsfronten har kvicksilverdebatten pågått länge, men i Sverige har det varit relativt tyst. I bl a USA, Storbritannien och Australien har antivaccinationsrörelsen påstått sig finna kopplingar mellan kvicksilvret i vacciner och utvecklandet av autism hos barn. Men trots grundlig forskning har denna koppling inte kunnat styrkas i studier.

Jag har skrivit om detta i följande inlägg:

På Amalgamskadefonden kan man läsa följande:
"Etylkvicksilver kan till och med vara farligare än metylkvicksilver och sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver, som effektivt skadar hjärnans celler, säger Maths Berlin.

När detta inträffar under hjärnans utveckling hos foster och barn kan kroniska skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.

...


Foster hos gravida kan bl a drabbas av hjärnskador med autism och Damp/ADHD som följd. Också utvecklingen av hjärnan hos barn i åldern upp till tio år kan hämmas av etylkvicksilvret."

I Aftonbladet säger samma Maths Berlin:
"Jag skulle inte ge det till mina barnbarn. "
Natur-"läkaren" Peter Wilhelmsson:
"Vaccinet är en cocktail av kvicksilver, formalin och döda virus som injiceras rakt in i kroppen. Även små mängder kvicksilver kan göra stor skada..."

Men hur farligt är kvicksilvret egentligen? Kvicksilver som ämne är utan tvekan giftigt. Men dess giftighet beror självklart på mängden man får i sig. Varje vaccinationsdos innehåller 2,5 mikrogram kvicksilver. Barn får halva denna dos, dvs 1,25 mikrogram per dos. Detta motsvarar ungefär den mängd kvicksilver man får i sig från 2-3 portioner insjöfisk. Med tanke på att man endast exponeras två gånger för denna lilla mängd borde riskerna vara minimala.

Jan Liliemark på Läkemedelsverket:

"[Liliemark] påpekar istället att tre stora utredningar gjorts både i Europa och i USA just på kvicksilvrets effekter.

– Samtliga har kommit fram till att det inte finns några belägg för att det skulle ge skador eller biverkningar i den här dosen."

Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen:

"Vi vill få bort onödig och riskabel användning. Det man kan få i sig genom en engångsvaccinering är relativt lite, eller kanske till och med helt betydelselöst, i förhållande till det vi får i oss på andra vägar, främst genom mat"

Sören Andersson, överläkare på Smittskyddsinstitutet:

"Vaccinet kommer att innehålla en mycket låg mängd kvicksilver (thiomersol) som konserveringsmedel. Nivån är klart under den högsta rekommenderade av Läkemedelsverket och är därmed säkert även för gravida. Riskerna med "bieffekter" av influensasjukdomen torde vara betydligt större."

Enligt mig är kvicksilverdebatten en onödig distraktion. (Detsamma gäller för Squalen som Medvetenskap skriver om.) Det finns betydligt mer relevanta frågor att diskutera, t ex ifall vaccinerna kommer att få önskad effekt med tanke på hur länge de flesta kommer att få vänta.

Läs även Mats Reimers inlägg i ämnet.

Andra bloggar om: , ,

21 kommentarer:

Anonym sa...

"Vaccinet är en cocktail av kvicksilver, formalin och döda virus"
Han får det nästan att låta som att döda virus skulle vara något negativt. (:

Mattias sa...

Man blir inte på bättre humör av att läsa dagens kolumn i Metro. Tyvärr lär det väl vara någon miljon människor som gör det idag och ju fler som köper skrämselpropagandan desto sämre blir effekten av vaccineringen.

http://www.metro.se/2009/09/08/431/akta-pa-er-nar-jag-nyser/

Anonym sa...

Tack Pekka för en fantastisk sida! Jag studerar till apotekare, och får väldigt mycket bra infallsvinklar från dig. Precis som dig är jag skeptisk mot den alternativa delen av vård/medicin etc.
Vaccinhysterin gör mig galen! Jag tycker det är bra att folk är kritiska. Men nu går det överstyr. All detta snack om otestat vaccin, många biverkningar, läkemedelsindustrin, någon komplott etc är ju helt sjuk.

Ibland önskar jag att vi helt slutade med vaccin bara för att vi skall bli påminnda om hur fantastisk denna medicinska upptäckt är! Vore dessutom rätt skönt att slippa alla antivaccinationsmänniskor!

Återigen, tack för en bra blogg!

Pekka S sa...

Tack för de vänliga orden!

Terra sa...

Bra inlägg om antivaccinhysteri. Tveklöst. Men jag kan inte undgå att du inte skriver så mycket om provaccinhysterin - med tanke på hur ofarlig den här stammen av flunsan är kontra andra stammar. Där kan vi snacka om hysteri helt bortom all proportion.

Terra sa...

En surfning på nätet ger flera hundra tusen döda, miljoner enligt vissa källor, i vanlig influensa varje säsong världen över. Värt att ställa mot de två tusen som dött av denna och de resurser man lägger ner på den. Det är inte så att man inte ska lägga ner resurser på den, men varför så enormt mycket? Det finns väldigt lite logik bakom dessa proportioner.

Anonym sa...

Ni måste skoja!!

Vetenskapen har absolut bevisat att kvicksilver i vaccin är mycket mycket skadligt. Även i små doser:

http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-70038660/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Eller hur Pekka?

Det trötta svenska argumentet som likställer kvicksilver injicerat direkt i kroppen med att äta en halv fisk borde väl ha förkastats till avdelningen för Gamla Myter vid det här laget, men icke bland herrarna här...
Nu får ni tänka till lite, hur absurt blir det inte om vi injicerar ketchup i ett barn?? Är det säkert bara för att man kan äta det?? Lägg därtill att det finns INGA SÄKRA mängder av kvicksilver över huvud taget någonstans inom vetenskapen.

Åsså var det det här med skvalen också.. Men ni kan börja med att informera er om kvicksilver...

Lycka till!
Kram A.

Pekka S sa...

Terra, jag håller med dig. T ex fokuserar media enormt på årets utbrott av svininfluensa och det beror troligtvis mycket på att västvärlden också drabbas. Men man hör föga om de enorma problem på andra håll i världen där vaccinationsfinansiering hade kunnat göra underverk.

Samtidigt handlar denna problematik mer om värderingar och mediafokus än om kritiskt tänkande och missinformation. Jag har oftast en större fokus på det vetenskapliga och därför hamnar antivaccinationsrörelsen i fokus. Men jag håller med dig - Jag och andra borde även upplysa om andra problem.

T ex kan man fråga sig vilka hälsovinster man potentiellt skulle kunna göra med de 2 miljarderna som staten väljer att lägga på vaccininköp till Sverige. Låt oss säga att pengarna räddar 100 liv i Sverige. Men hur många liv hade de inte räddat om man instället använt dem till bekämpning av malaria, tuberkolos, kolera, eller liknande?

Men sånt här är ju en fråga om prioriteringar och värderingar.

Pekka S sa...

A, jag har föga förtroende för forskning utfört av Geier-klanen. De har en lång historik av undermåliga studier.

Anonym sa...

Pekka?
Kan du inte komma med lite vetenskapliga argument och förklaringar istället för att hänvisa till ditt "föga förtroende"..

Verkar lite undermåligt, minst sagt. Vem du har förtroende för eller inte påverkar ju på ingalunda sätt hur kvicksilver och skvalen etc. kan döda nervceller och skapa allvarliga auto-immuna sjukdomar hos barn och vuxna.
Slutsatser som dragits efter vetenskapliga studier.

Kram / A.

Terra sa...

Till den anonyme: Jag betvivlar inte att kvicksilver kan vara skadligt - men jag tror inte att de här mängderna vi talar om utgör någon större risk. Å andra sidan ska man kanske fundera en gång extra som gravid - precis som när man äter fisk från insjöar och östersjön.

Men hur var det nu - fick ens gravida vaccinera sig? Känns som jag kanske tar upp något som är irrelevant annars om de redan är uteslutna.

Terra sa...

30000+ artiklar kopplade till kvicksilver och medicin på Pubmed säger åtminstone att ämnet är rätt noga utrett. Någon med mer tid får väl läsa på.

Pekka sa...

Anonym: Jag är medveten om att mitt senaste svar var kort. Jag har dock följt far och son Geier en längre tid och de har inte direkt imponerat på mig. Tyvärr har jag inte tid till att titta närmare på deras senaste artikel. Den kan ju vara fantastiskt välutförd, en framtida klassiker, men min erfarenhet talar emot det. Om du är intresserad av kritiken mot "Geirarna" är den inte svår att hitta. Du kan börja här:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Geier
- http://briandeer.com/wakefield/dtp-garth.htm
- http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=145

Du hittar säkert mer själv.

Terra: Myndigheterna har gått ut med rekommendationer att gravida bör vaccinera sig. De tillhör den riskgrupp som har mest att vinna på vaccinering.

Pekka S sa...

Terra: Gällande svininfluensan kontra säsongsinfluensan.

I och med att säsongsinfluensan återkommer årligen (något muterad) har de flesta i Sverige någonslags motstånd mot den. Vissa är närmast immuna, andra får lindring i symptom. Detta gäller som sagt inte för H1N1.

Eftersom säsongsinfluensan främst drabbar äldre blir effekterna på samhället mindre. Äldre arbetar inte i samma grad som yngre och de har inte småbarn som de måste ta ut VAB-ledigt för. Svininfluensan drabbar i större del barn vilket innebär VAB-dagar och unga vilket innebär en större påfrestning på arbetsmarknad och sjukvård.

Sedan är vaccin mot säsongsinfluensan varje år tillgänglig för riskgrupperna, oftast gratis. Om de bara vaccinerade sig i större grad skulle antalet döda radikalt minska.

Vaih-lvete sa...

Till anonym.

Precis som Terra så anser jag att kvicksilver är skadligt, till och med i små doser. Alla ämnen är nog mer eller mindre skadliga, det handlar bara om doser!

MEN nu till det viktiga. Kvicksilver har blivit noga utrett som så många har påpekat. Visst skall man undvika det så gott det gå, men om man inte finner något ersättningsmedel som är funktionellt så får man nog tyvärr ha kvar kvicksilvret.
Två ord som många skeptiker borde lägga på minnet är Risk-Nytta. När det gäller vacciner (och annan medicin också) så görs en risk-nytta-värdering. Nyttan med ett nytt läkemedel måste vida överstiga riskerna. Om vi ser till vaccin och det "livsfarliga och barnskadande kvicksilvret" så har ju studier visat att barn som fått vaccin utan kvicksilver har precis samma biverkningsprofil som vaccin utan kvicksilver.

Jag tycker personligen att det finns för många människor som har för lite förståelse för studier och dess design. Detta ses vanligen i den alternativa medicinen som oftast påstår att konventionell studiedesign inte funkar på alternativ medicin - vilket förstås är rent struntprat! Om en medicin fungerar eller ger biverkningar så kommer detta visa sig i randomiserade dubbelblindade-placebokontrollerade studier.

MVH Vaih-lvete

Anonym sa...

Varför du ska undvika att ta vaccin:

http://www.naturligagrejor.se/PDFer/varforduskallundvikaatttavacciner.pdf

Produktresumén för Pandemrix
Allvarliga biverkningar står att läsa om i Pandemrix bipacksedel. Utifrån bipacksedeln är det lätt att räkna ut att om hela svenska folket vaccinerar sig kan det leda till att ca 900 personer blir förlamade samt att ca 9000 pers. kan drabbas av, citat: "allergiska reaktioner som kan leda till allvarlig sänkning av blodtrycket som, om det inte behandlas, kan leda till kollaps, koma och död".

Sid. 26 i produktresumén (se ovanstående länk) står det: ”Som med alla vacciner skyddar inte Pandemrix alla vaccinerade.”

Se produktresumén: http://www.lakemedelsverket.se/upload/pandemrix.pdf

Om ämnet tiomersal (kvicksilverbaserat konserveringsmedel) som finns i svininfluensavaccinet:
Så här står det på sid 5 (bilaga 1) i Pandemrix produktresumé:

”Detta läkemedel innehåller tiomersal (en organisk kvicksilverförening) som konserveringsmedel, och därför kan möjligen en överkänslighetsreaktion inträffa (se avsnitt 4.4).”

I avsnitt 4.4 står bland annat följande: ”Liksom för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängligt i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.” (Anafylaktisk = livshotande)

Vidare står det så här i föregående avsnitt 4.3 Kontraindikationer: ”Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns omedelbart tillgänglig om behov uppstår.”

Foster och spädbarn kan få kroniska skador av etylkvicksilvret i vaccinet enligt professorn emeritus i miljömedicin, Maths Berlin, som är en av världens ledande kvicksilverforskare:
Gravida avråds från att äta fisk från Östersjön pga. att kvicksilvret kan orsaka fosterskador, men nu ska vi helt plötsligt spruta kvicksilver rätt in i blodet. Läs mer på denna länk:
http://www.amalgamskadefonden.se/news.asp?id_News=111&ref=4

En nyligen utförd studie avslöjar att små mängder av tiomersal i vacciner har ett samband med patologiska förändringar av hjärnan som återfinns i autistiska tillstånd:
http://www.epochtimes.se/articles/2009/08/05/17598.html

Mer om MPR vaccinet och ämnet tiomersal (kvicksilverbaserat konserveringsmedel): http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/25/myter-om-vaccinering

Etylkvicksilver skadar hjärnans celler
http://svininfluensan.com/content/bara-tv%C3%A5-m%C3%A5nader-efter-kvicksilverf%C3%B6rbudet-nu-skall-alla-svenskar-f%C3%A5-vaccininjektioner-med-k

”Vaccin kan göra mer skada än nytta” enligt Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi. ”Om viruset muterar och utvecklas till att bli farligare kommer sannolikt vår befolkning att ha en sämre motståndskraft mot nya varianter än om vi inte hade massvaccinerat”.
http://svininfluensan.com/content/vaccin-kan-g%C3%B6ra-mer-skada-%C3%A4n-nytta


En kort filmsnutt om kvicksilver i amalgam, tänk på hur asbest också förnekades som skadligt, liksom neurosedyn, DDT etc, vad kan vi lära av historien? http://www.tf.nu/start2.shtml

Om svininfluensan 1976 där fler dog av vaccinet än av svininfluensan
Förutom dödsfall och skador drabbades flera av GBS, vilket är en biverkning även i detta vaccin, se Pandemrix produktresumé på sid. 5 (se tidigare länk till dokumentet). Scrolla ner på denna sida så hittar du en film: http://svininfluensan.com/content/60-minutes-swine-flu-vaccine-warning-part-i

Anonym sa...

Bra med sidor som belyser problemen ur olika vinklar, men ingen frisk människa kan rekommendera vaccin mot svininfluensan och självklart inte hela befolkningar...seriösa forskare gör det inte, det är endast en liten grupp som propagerar...

Och snälla sluta babbla om att svinifluensan drabbar barnen hårdast, dom flesta har redan haft svininfluensan utan att veta om det, barnen är dom som fått dom snällaste symptomen...

Massvaccinationen kommer kosta Sverige många miljarder för behandling av vaccinations skadade

Andreas sa...

Anonym skrev den 1 oktober 2009 23:34:
Massvaccinationen kommer kosta Sverige många miljarder för behandling av vaccinations skadade


Vad kommer det att kosta om folk smittas av influensan och måste vara hemma och/eller vårdas?

Vilka vaccinationsskador talar du om förresten? Är risken att ådra sig dessa skador större än risken att bli väldigt sjuk (eller att dö) av influensan?

Vore intressant om du kunde bidra med 1) belägg för att dessa vaccinationsskador är en realitet, och 2) lite statistik över hur du avgör att den risken för att få dem är större än riskerna med influensan.

Vi vill ju inte förstöra en sansad debatt med obelagda påståenden och sprida skräckpropaganda, eller hur?

Tack på förhand!

Pekka S sa...

Anonym, det står att färre än 1/10000 kan drabbas av Guillain-Barrés syndrom. Märkt väl - FÄRRE ÄN kan betyda allt från 1/10000 till 1/6000000000.

Vid vaccinationer är syndromet en extremt ovanlig bieffekt. Man uppskattar att 1/1000000 (en per miljon) drabbas, vilket skulle innebära 9 fall i Sverige OM ALLA vaccinerade sig. Av de som drabbas av syndromet blir 80% helt återställda, 15% får permanent nervpåverkan och 5% dör. Detta innebär att av Sveriges 9 miljoner innevånare är det 1,35 pers som får livslånga skador och 0,45 som dör. Men till en så hög vaccinationsfrekvens kommer vi givetvis aldrig.

Ditt inlägg fortsätter med liknande missinformation. Jag har varken tid eller ork att peka ut alla felen.

Anonym 2: "Massvaccinationen kommer kosta Sverige många miljarder för behandling av vaccinations skadade"

Har du läst Socialstyrelsens beräkningar på detta området?

Vid en hög vaccinationsfrekvens kommer vaccinationerna att spara samhället pengar.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lyckad-vaccination-sparar-25-miljarder-1.956199

Anonym sa...

Jag var helt säker på att vaccinet var ofarligt och att jag skulle vaccinera mig, ända tills jag fick höra att vaccinet innehåller inte mer kvicksilver än man det finns i en portion, eller var det två?, fisk.

Hmm, eftersom jag sällan injicerar fiskar i blodomloppet, är
det förstås helt ointressant. Och inte kan väl seriösa personer göra en sådan tavla och jämföra äpplen och päron på det sättet!?

Så jag bara undrar hur många fiskar jag behöver äta för att få samma dos kvicksilver i blodet och vidare till mitt fosters hjärna som vid en vaccindos?

Pekka S sa...

Kvicksilvret injiceras i en muskel inte direkt i blodomloppet. Kvicksilvret sprids därifrån över en längre tid och därmed blir exponeringen inte hög. Mängden är dessutom väldigt låg från första början.

Från Läkemedelsverket:
"WHO publicerade 2006 en bedömning av de risker som användningen av tiomersal i vacciner skulle kunna medföra och har inte funnit några bevis för ogynnsam inverkan på spädbarn, barn eller vuxna.

Dessa bedömningar baseras på erfarenhet av vacciner som i de flesta fall innehållit 50 mikrogram tiomersal per dos. Pandemrix innehåller betydligt mindre, 5 mikrogram per dos, av vilket 2,5 mikrogram utgör kvicksilver. Vidare rekommenderas att barn under 13 år ges en halv dos, vilket motsvarar 1,25 mikrogram kvicksilver."


"En burk barnmat (200 gram) får innehålla upp till 10 mikrogram kvicksilver."

Sedan har jag för mig att kvicksilver som injiceras i en muskel tas upp i likvärdig mängd som kvicksilver som förtärs.

"Både metylkvicksilver i födan och etylkvicksilver i en vaccindos tas upp nästan fullständigt i kroppen."

Liknelsen mellan injektion och förtäring håller därmed. Se länken till Läkemedelsverket.

Man måste även vara medveten om att kvicksilvret i maten (metylkvicksilver) skiljer sig från den i vaccin (etylkvicksilver). Etylkvicksilvret är eventuellt (upp till 2 ggr) giftigare än metylkvicksilver.

"Baserat på en studie på apa kan dock ett ”worst case scenario” räknas fram i vilket etylkvicksilver skulle kunna vara ca 2 ggr mer toxiskt än metylkvicksilver (baserat på mängden oorganiskt kvicksilver i hjärnan)"