tisdag 1 september 2009

Annika Dahlqvist tror sig fortfarande veta bäst...

Annika Dahlqvist verkar inte ha tagit åt sig av senaste tiden kritik. På sin blogg fortsätter hon driva påstådda samband mellan LCHF-dieten och förbättrat immunförsvar.

Jag vill återigen påpeka att jag inte är ute efter att diskreditera LCHF-dieten i sig. Dess effektivitet är en separat fråga. Det jag vill kritisera är Annika Dahlqvist retorik och förhållningssätt till vetenskap.

I sitt senaste blogginlägg menar Dahlqvist att LCHF-dieten ger ett bra försvar mot infektioner (dvs bakterie- eller virusangrepp). Vad han hon för belägg för detta då?

"Vi i LCHF-rörelsen har, genom kunskapssökande och egna erfarenheter, utarbetat ett naturligt sätt att försvara oss mot inkräktare i kroppen.
Vår gemensamma erfarenhet visar att det fungerar. Vi har drabbats av avsevärt färre infektioner, med lindrigare förlopp, sedan vi övergick till LCHF."

Det är till stor del personliga erfarenheter och anekdoter som övertygelsen bygger på. Dahlqvist för även fram andra argument där hon bl a målar upp en dikotomi mellan naturliga och kemikaliska ämnen (är inte naturliga ämnen kemikalier?). Hon målar även upp en romantiserad bild av en dåtid utan hjärnproblem och margarinframkallade sjukdomar. Men i detta inlägg väljer jag att fokusera på anekdoterna.

Psykologiskt sett lär anekdoterna vara övertygande men vilken medicinsk eller vetenskaplig vikt bör vi lägga på sådana slutsatser? Frågan jag ställer mig är alltså ifall Dahlqvist benhårda tro är befogad?

Till att börja med kan vi konstatera att de personliga anekdoterna som bevis är det huvudsakliga argumentet som används av diverse pseudovetenskaper och alternativmediciner. Homeopater, kristallterapeuter, rosenrotsätare, spikmatteanvändare, osv menar också att de aldrig mått bättre.

Finns det då anledning att vara skeptisk? Ja, enligt mig finns det mycket man bör begrunda innan man låter sig förföras av alla solskenshistorier. Det man bör fråga sig är ifall det kan finnas alternativa förklaringar och ifall effektrapporteringarna på något vis kan vara missvisande?

Inom vetenskaplig forskning finns det något som kallas för publikationsbias (publication bias) vilket innebär att forskare ibland väljer att undanhålla negativa rapporter samtidigt som positiva rapporter gärna lyfts fram. Detta leder till en skev verklighetsbild. Denna typ av missvisande rapportering existerar även utanför forskningsvärlden. Vi människor agerar ofta på samma sätt (även forskare är människor ifall någon skulle ha missat den biten). De som upplever sig ha fått positiva effekter av diverse metoder och preparat deklarerar ofta detta öppet och högljutt. De som får negativa eller inga effekter går tyst vidare. Än tydligare lär detta beteende bli när det gäller metoder som förespråkas av karismatiska ledare och hängivna anhängare. Det är betydligt mer givande att tillhöra innegruppen än de utomstående. Kan dessa mekanismer gälla för LCHF-dietens ledare och anhängare? Skulle det kunna vara så att Annika Dahlqvist hör proportionellt mer positiv feedback än negativ? Jag vet inte, men det är inte otänkbart.

Konfirmationsbias (confirmation bias) är en annan vanlig bias. Denna innebär att man som individ tenderar att lätt ta till sig information som bekräftar kära övertygelser samtidigt som motsägande information lätt avfärdas. Detta är en tendens vi alla bär på. Skulle det kunna vara så att Annika Dahlqvist undermedvetet absorberat mer konfirmerande än motsägande information? Jag vet inte, men det är återigen inte otänkbart.

I sin debatt med Annika Rosengren menade Dahlqvist att etablisemangets forskning kring mättade fetter och kolesterol var trams och fantasier. Hon menade att forskningen endast pekade på samvariation men inte på orsaksamband. Hon berörde där ett vanligt felslut som går ut på att vi människor ibland ser mönster och samband där sådana inte finns, eller tvärtom. Inom medicinsk forskning kan samvariationer vara speciellt vanskliga och man får vara både försiktig och noggrann innan man går ut med att fenomen X orsakar effekten Y. Är det möjligt att Annika Dahlqvist själv tror sig ha hittat ett mönster som inte existerar? T ex skulle det kunna vara så att individer som äter enligt LCHF tillhör en grupp där andra faktorer (motion, yrkesval, intressen, socialisering, osv) påverkar deras hälsa positivt i betydligt större grad än dieten i sig? Kanske har deras nya fokus på sin hälsa fått dem att ändra andra beteenden i samband med dietändring? Jag vet återigen inte, men visst kan det väl vara så?

Här ovan har jag nämnt några relevanta frågeställningar men det finns givetvis många fler. Och det är här Annika Dahlqvist stöter på problem. För hur ska sådana felkällor kunna elimineras utifrån de anekdoter hon tagit del av? Det går helt enkelt inte. Det krävs strikta vetenskapliga studier för att kunna sålla bort felkällorna från denna djungel av information. Utan denna forskning kan man inte dra några säkra slutsatser i så komplicerade frågor som kosthållning och immunologi. Och det är här min kritik mot Annika Dahlqvist har sin grund. Hon uttrycker sig helt enkelt alltför arrogant och självsäkert med tanke på hur dåligt hon har på fötterna.

Jag har full förståelse för att alla anekdoter upplevs bekräftande, men en gnutta mer ödmjukhet hade inte skadat. Hur ansvarsfullt är det egentligen av Dahlkvist att som läkare att propagera för LCHF som alternativ till vaccineringar mot sådant som A(H1N1)? Hur kommer det sig att Dahlqvist kan vara så övertygad om att hon har rätt och alla andra har fel, att de som följer hennes diet lever medan resterande dör, att LCHF inte ens behöver forskas kring eftersom evolutionen alltid har rätt, osv?

Vissa kanske undrar varför jag och andra har börjat kritisera just Annika Dahlqvist så mycket på sistone. Många håller förvisso med om att hon ofta uttalar sig klantigt och ibland ter sig rent pseudovetenskaplig, men samtidigt menar vissa att hon knappast gör någon skada.

Jag kan inte tala för någon annan än mig själv, men jag anser att hon helt klart gör skada. Visserligen lär få lida av att börja med LCHF-dieten och om Dahlqvist lyckas övertala vissa från att vaccinera sig mot A(H1N1) så går Sverige inte under.

Men problemet ligger på ett helt annat plan. Det handlar om att Dahlqvist sprider missinformation och ett tankemässigt ohälsosamt förhållningssätt till vetenskap och medicinsk forskning. Kritik mot Dahlqvists specifika övertygelser finns det gott om, med det behövs samtidigt kritik mot hennes retorik och förhållningssätt. Jag tror nämligen att en effektiv folkbildning inte bygger på ett bollande av faktapåståenden. I stället bör fokus riktas mot en grundläggande förståelse för och en värdesättning av kritiskt tänkande.

Andra bloggar om:

26 kommentarer:

Terra sa...

Appropå något helt annat än Dahlqvist bör man kanske nämna att det finns en hel del virologer och epidemologer som är skeptiska till vaccinets nytta. Dels är det i sig ett rysligt oprövat vaccin, dels är det tillkommit troligen för sent för att göra nytta och dels riskerar det att bidra till en allmän försvagning av folks immunförsvar eftersom det, precis som alla vaccin gör att att man inte på egen hand utvecklar antikroppar. I fallet med den här flunsan gör det inte så mycket, men låt oss säga att varianter av samma virus, som den riktiga svininfluensan (den som vi alltså inte har nu, trots namnet) eller avian flu skulle få fotfäste hos den mänskliga befolkningen, så får vi betydligt värre bekymmer då dessa åkommor är avsevärt mer farliga. Jag vet inte exakta siffror i huvudet men det är väl procentsatser som dör av alla som insjuknar.

"Lite smuts under naglarna skadar inte" - är ju en devis som troligen stämmer oerhört bra.

Men framförallt, varför ordinera massvaccin för något som redan är i full gång. Jag har 4a vänner som för stunden är sjuka med influensasymptom... det är föga mening för dem att ta de där två sprutorna om 3 veckor. De skulle, om de öht behövde det, haft det för en månad sen.

Helt utan att beakta LCHF-doktorn kan man alltså ifrågasätta rätt mycket kring massvaccinshysterin.

Terra sa...

Ibland inser man att det inte är så konstigt att barn dör i Sverige av vanliga bakteriesjukdomar - eftersom vi medicinerar allt i tid och otid och skapar resistens och därtill immunförsvar som aldrig får prövas och härdas.

Terra sa...

Och jag bör väl förtydliga mig då att jag på intet sätt tror att jag är immun mot viruset. :D

Utan kommer det så kommer det och då blir det sängläge som gäller.

Pekka S sa...

Vaccinet mot H1N1 bygger ju på föregående influensavaccin. Det enda som byts ut är den specifika virusstammen. Givetvis är den obeprövad eftersom viruset i sig är nytt. Men man kan samtidigt dra vissa slutsatser utifrån hur andra influensavaccin fungerat.

Dock är jag inte insatt nog för att kunna bedöma vaccinet i samma grad som en virolog eller immunolog. Undrar dock hur många som är skeptiska kontra positivt inställda? Man hittar ju alltid motståndare till allt.

Men det där med allmän försvagning är jag tveksam till? Är det verkligen så stor skillnad på vaccininducerade och sjukdomsinducerade antikroppar? Jag har en känsla av att skillnaden överdrivits ganska hårt av vaccinmotståndare.

Såhär skriver man på Mayo Clinic:

"Vaccine-induced immunity vs. natural immunity: Which is better?

Gaining natural immunity involves considerable risk. Diseases that otherwise are vaccine-preventable can kill or cause permanent disability, such as paralysis from polio, deafness from meningitis, liver damage from hepatitis B, or brain damage (encephalitis) from measles. Immunity from a vaccine offers protection similar to that acquired by natural infection. At the same time, vaccines rarely put individuals at risk of the serious complications of infection.

Some people believe that many of those affected during a disease outbreak are in fact the ones who were previously vaccinated. And they argue that immunity from vaccines isn't effective. It's true that vaccines aren't 100 percent protective. Most childhood vaccines are effective for 85 percent to 95 percent of recipients. During a disease outbreak, a number of vaccinated people will indeed catch the disease. However, those who were immunized usually have a less serious illness, while those not vaccinated are in the greatest danger."

Paul Offit:
"It is true that natural infection almost always causes better immunity than vaccines. Whereas immunity from disease often follows a single natural infection, immunity from vaccines usually occurs only after several doses. However, the difference between vaccination and natural infection is the price paid for immunity.

The price paid for immunity after natural infection might be pneumonia from chickenpox, mental retardation from Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumonia from pneumococcus, birth defects from rubella, liver cancer from hepatitis B virus, or death from measles.

Immunization with vaccines, like natural infections, induces long-lived immunity, but unlike natural infection, does not extract such a high price for immunity."

Sedan håller jag med om det sista - Oavsett vad Dahlqvist har att säga kan man diskutera vaccinationers nytta.

Pekka S sa...

"Ibland inser man att det inte är så konstigt att barn dör i Sverige av vanliga bakteriesjukdomar - eftersom vi medicinerar allt i tid och otid och skapar resistens och därtill immunförsvar som aldrig får prövas och härdas."

Jag tror att fler barn dog förr av bakterieinfektioner än idag. Men visst har man inom sjukvården varit för generösa med antibiotika.

Barnens immunförsvar prövas och härdas dock varenda dag.

Maria sa...

"Ibland inser man att det inte är så konstigt att barn dör i Sverige av vanliga bakteriesjukdomar - eftersom vi medicinerar allt i tid och otid och skapar resistens och därtill immunförsvar som aldrig får prövas och härdas."

Vi måste skilja på vaccinationer och på antimikrobiella mediciner. Överanvändning av antiviraler och andra antibiotika kan selektera för resistens medan vacciner inte alls fungerar på det sättet.

Terra sa...

Som dina egna källor visar så är resistansen bättre hos de med naturligt motstånd. Och eftersom vi inte snackar om polio eller något sånt nu, utan specifikt influensa så håller inte motargumenten om farliga men.

Förövrigt kan jag då presentera tre andra argument mot influensavaccin:

1 Det ger falsk trygghet på så sätt att man fortfarande faktiskt kan bli sjuk. 90% säkerhet eller vad det ligger vid. Det kan få en att ta onödiga risker, slarva med att tvätta händer tex.

2 Det kan trigga minst lika otrevliga åkommor som från det som det ska skydda ifrån. Det är rätt vanligt att folk blir sjuka av just influensavaccineringen i sig. Inte så farligt som influensan, men onödigt ändå.

3 Det här är en procentuellt sett rätt harmlös influensa. Varje år dör hundratals svenskar av vanlig influensa. Jag vaccinerar mig inte då, varför skulle jag nu?

4 Sen finns ju även riskerna med vaccinet även om de är små och drabbar 1 på 100 000 eller vad det nu är. Men i proportion till hur många som troligen har eller kommer få flunsan denna gången och inte alls få några men av det eller dö så är det fortfarande en väldigt otrevlig risk att utsätta sig för.

Jag "härdar" hellre mitt immunförsvar inför den gången jag utsätts för en betydligt farligare sträng av viruset. Jag tycker jag har all statistik och logik på min sida som resonerar så faktiskt även om det självklart inte är ett helt problemfritt beslut det heller.

Terra sa...

Tydligen kan jag inte räkna dock... :D

Pekka S sa...

Japp, sjukdomsinducerad immunitet har längre verkan och ger troligtvis något bättre resistens. Men de som utvecklar en sjukdom trots vaccinering brukar få mildare symptom.

Håller med om att vanlig influensa sällan ger några men. Så det argumentet är svag i detta sammanhanget.

Punkt 1 håller jag delvis med om, men samtidigt gäller samma sak för alla slags åtgärder. Handtvätt, handsprit, hostning/nysning i armveck, osv kan också skapa en viss grad av falsk trygghet. (Katolska kyrkan menar att kondomanvändning mot HIV i Afrika kan skapa en falsk trygghet som leder till en mer promiskuös livsstil.) Men är den falska tryggheten värre än effekten av att inte alls ta till säkerhetsåtgärderna? Det är den kalkylen som borde vara av intresse.

Samma sak gäller för punkt 2. Hur ser riskkalkylen ut? Hur allvarliga och vanliga är biverkningarna jämfört med vaccinvägran?

Punkt 3 har jag själv funderat kring. Som jag ser det är det främst ur ett samhällsperspektiv jag tycker att vaccinering kan motiveras. Den nya influensan ska vara mer smittsamt än den vanliga, vilket innebär att fler riskerar att insjukna. Detta kan slå hårt mot t ex sjukvården (och andra viktiga branscher) både pga ökat patienttryck och personalbrist (Både sjukfrånvaro och VAB-dagar kan öka drastiskt).

Huruvida du har statistik och logik på din sida beror på vilket perspektiv du väljer att betrakta problematiken från. Är det dig själv som individ du lägger emfas på eller samhället i stort?

Sedan bör man tänka på att denna influensa skulle kunna stoppas ifall tillräckligt många vaccinerade sig. Om alla var vaccinerade skulle smittospridningen så gott som stoppas, vilket skulle innebära att riskerna för en framtida mutation skulle minska (i och med den minskade förekomsten av viruset).

Terra sa...

Sedan bör man tänka på att denna influensa skulle kunna stoppas ifall tillräckligt många vaccinerade sig. Om alla var vaccinerade skulle smittospridningen så gott som stoppas, vilket skulle innebära att riskerna för en framtida mutation skulle minska (i och med den minskade förekomsten av viruset).

Det är sant. Fast då kommer vi tillbaka till det problemet att man är för sent ute. Smittan är redan här och rejält spridd. Det är ju inte så att den officiella statistiken, som baseras på folk som uppsöker vårdcentral och får blodprov på något sätt representerar ens i närheten av verklighetens spridning. Jag läste precis att en smittskyddsläkare svarade att om man har influensasymptom nu är det troligen garanterat svininfluensan. Jag har 5 bekanta och vänner som har flunsan just nu som jag vet har det för de själva har sagt det.

Det är för sent med en effektiv massvaccination nu. Det skulle ha skett nu, eller snarare för en månad sen. Att börja det hela i slutet av september är bara slöseri med pengar. Skolorna har startat, semestrarna är slut - det är för sent. Framförallt med just denna flunsan eftersom den har en sån extremt effektiv spridning då nästan alla som drabbas verkar bli sjuka och därmed nya smittbärare.

Jag är inte kategoriskt emot vaccination mot influensa, men nu är det mer myndighetsPR än funktion bakom det hela.

De vill visa att de gör något kring en sjukdom som media har gjort till en otrolig demon av.

Daniel sa...

I min mening finns det ingen stark anledning att vaccinera sig ur ett individuellt perspektiv, men det svenska kollektivet har bestämt att vaccination är bra på kollektiv nivå så det är på den kollektiva nivån detta bäst diskuteras.

Problemet är att inte hela världen kommer vaccineras. Det är en liten liten minoritet, bland annat här i Sverige och en del andra rika länder som vaccinerar sig. Alltså kan inte smittospridningen stoppas. Och risken för framtida mutationer är därmed nästan opåverkad.

Så vad vill vi uppnå, en säsongs respit? Kanske är det värt det, inte vet jag, men jag skulle gärna se någon som kunde argumentera för varför detta är så bra. Det finns förstås fördelar, men varför är fördelarna större än nackdelarna?

Pekka S sa...

Är det verkligen försent ifall vaccinationerna påbörjas i slutet av september? Jag känner väldigt få som är hemma med influensan. Som jag förstått det har effekterna inte än börjat märkas ute i samhället på större nivå (dvs företag, sjukvård, osv). Detta bör innebära att vi har det värsta framför oss.

Dock undrar jag ifall vaccineringarna kommer att kunna erbjudas snabbt nog? De sista ska tydligen få vaccinet i februari och det låter även för mig väldigt sent.

Sedan undrar jag ifall PR-argumentet är speciellt övertygande? Det känns lite konspirationsteoretiskt. Vad talar för att Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen agerar för sitt eget snarare än folkets bästa?

Terra sa...

Förövrigt glömde jag ju säga det uppenbara på försiktighetsargumentet om att vaccinera alla. Även om tidsaspekten inte vore ett bekymmer, så tycker jag personligen inte om resonemang baserade på maximal trygghet för alla - eftersom det så lätt då blir absurt. Frågar vi neurologer vad de tex tycker om motorcyklar så säger ju de direkt att dessa borde förbjudas. Allt kan förbjudas eller påtvingas med maximala försiktighetsresonemang.

Pekka S sa...

Och tobak (och kanske även sprit) borde förbjudas direkt. Håller med på den punkten. Men motorcyklandet utgör nog inget större problem på samhällsnivån.

Terra sa...

Vad talar för att Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen agerar för sitt eget snarare än folkets bästa?

För att de är människor som är rädda om sina jobb? Det är ju deras huvuden som ryker om man inte agerar "tillräckligt". När WHO och media skriker i panik - så har de inte mycket val. Folk är ju livrädda för den här flunsan och kräver ju detta. Så nån konspiration handlar det knappast om då jag är övertygad om att de reagerar på "krav" - inte dikterar.

Terra sa...

Okej Pekka - du tycker förmynderi är bra - det gör diskussionen svår att fortsätta på den punkten då tyvärr.

För mig som liberal är förmynderi (förbud eller påbud av ditten och datten) bland det värsta jag vet med få undantag (förutom när en persons frihet skadar annan oskyldig part - då är det en frihetskonflikt där varje enskild fråga måste studeras för sig).

Pekka S sa...

Nej, jag menar inte att förmynderi måste vara bra. Jag menade endast att tobak och sprit borde förbjudas ifall man förespråkar maximal försiktighet. Dock tycker jag att man gott kan beskatta sådana varor i o m de skador som samhället i slutändan måste betala för. Men det är en helt annan diskussion.

När det gäller folket på Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen så är de givetvis människor också. Det innebär även att många av dem besitter förmåga för empati och önskar sin nästa väl. Men givetvis finns självbevarelseperspektivet också. Jag menar dock att man inte ska låta cynismen ta överhanden och tro det värsta om dem, utan vidare belägg.

Pekka S sa...

Sedan vill "folket" givetvis att något ska göras. Och om myndigheterna rycker på axlarna i indignation blir folk säkert ännu räddare. Så jag förstår hur du tänker. Men jag vill ändå vara försiktig med att måla upp deras motiv utan direkta belägg.

Terra sa...

I början av november kommer jag erbjudas min första vaccination läste jag nu precis. Det känns ju som det än mer förstärker det jag sa om att vara sent ute. I morse var det fler läkare på TV som beklagade sig över att vaccinationen kommer så sent och de sa att de troligen kommer skippa den just därför. Bättre sent än aldrig är ju en devis som inte gäller något vidare i det här sammanhanget.

Förövrigt så stör jag mig oerhört på folks pladder om solidaritet överallt. Jag vet exakt vad som är solidariskt i frågan om något: Att stanna hemma när man är sjuk. Det hade gjort att ingen spridning alls skedde. Nej istället "måste" folk iväg på sina jobb eller skolor - antingen för att de är rädda för att bli av med förlorad inkomst, eller för att de känner sig så jävla nödvändiga och viktiga.

Den dagen folk slutar nysa skamlöst rakt ut i luften i folksamlingar, stannar hemma när de är sjuka - dvs beter sig normalbegåvat - då kan jag ev också börja bry mig om "solidaritet" i form av vaccin.

Jag behöver förövrigt inte vaccinera mig av solidaritet - jag stannar alltid hemma när jag är sjuk i något smittsamt.

Pekka S sa...

"Förövrigt så stör jag mig oerhört på folks pladder om solidaritet överallt. Jag vet exakt vad som är solidariskt i frågan om något: Att stanna hemma när man är sjuk. Det hade gjort att ingen spridning alls skedde."

Som jag förstår det smittar viruset redan innan de första symptomen dyker upp.

Men givetvis borde smittade stanna hemma!

Terra sa...

Här är en annan som har min åsikt om hysterin.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3464063.svd

Terra sa...

Och för att spamma dig lite till. ;-)

Här är en till som jag hittade idag som jag tycker resonerar bra.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

Pekka S sa...

Första länken tyckte jag var mkt bra. Den andra var också tänkvärd men jag ställer mig ändå lite avvaktande i och med att hon begränsat sig till enstaka scenarion. Det finns många fler aspekter att beakta. Men hela massvaccinationsfrågan är knepig. Jag har personligen inte kunskap nog för att kunna bedöma alla aspekter.

Något jag tror att vi skulle kunna vinna på en massvaccination är kunskap. Kunskap och lärdomar som vi kan ta med oss till nästa gång, när ett hotande virus kanske är mycket farligare. Men det argumentet i sig räcker ju inte. Det finns som sagt mycket att tänka på.

Pekka S sa...

Den här rapporten från Socialstyrelsen är ganska intressant:
Belastning på samhället
vid ett utbrott av den nya
pandemiska influensan
A(H1N1) 2009
Preliminära resultat (Pdf)

frewal sa...

Jag har själv blivit frisk ifrån mina ledinflammationer med LCHF (något vården inte lyckades med) och vi blir och fler som blir friska av denna kost. LCHF är likt den kost vi är anpassade för. Ju mer tiden går så visar mer och mer studier att Annika Dahlqvist hade rätt. Annika Dahlqvist kommer i framtiden ses som den som var med och startade hälsorevolutionen som vände den negativa trenden sedan 80-talet och istället förbättrade folkhälsan. Tack Annika för det du gör, du är en hjälte och borde bli utsedd till årets svensk.

Pekka S sa...

Frewal: Det är intressant att du är så bergsäker på din uttalanden trots att du medger att tiden får utvisa LCHF:s legitimitet. Vi vet ännu inte.