onsdag 23 september 2009

Alternativ- och komplementär vetenskap

Alternativ- och komplementär medicin har nog alla hört talas om. Många använder sig av dessa metoder och denna sektor omsätter stora mängder pengar varje år.

Jag undrar dock hur många som inser varför vissa medicinska metoder kategoriseras som alternativa eller komplementära? Jo, det beror helt enkelt på att de inte klarat av att kvala in i skolmedicinen. Det saknas tillräckligt med stöd för dessa metoders effektivitet. Att ordet medicin över huvudtaget finns med i begreppen har mer med marknadsföring än med läkekonst att göra.

Egentligen är det märkligt att denna kategori inte ifrågasätts mera. Hur hade det sett ut ifall andra vetenskapliga områden hade sina alternativa "skolor"? Och med vilken retorik skulle alternativen och komplementen marknadsföras när den vetenskapliga metodikens krav inte kunnat bemötas?

Här är några exempel:

Komplementär anatomi
Den komplementära biologin vilar på uråldriga traditioner och visdomar. Den har under hela vår historia samlat och utvecklat kunskap om människans natur och anatomi. Bland annat avslöjar denna lära att vi människor har fyra primära kvalitéer - värme, köld, våthet och torrhet. Läran förklarar att vi, för att kunna hålla oss friska, måste behålla en balans mellan kroppens fyra vätskor - gul galla, svart galla, slem och blod. Den komplementära biologin är giltig eftersom läran överlevt ända till modern tid.


Alternativ fysik
Inom den alternativa fysiken har man funnit bevis för att vatten har ett minne. I vattnet kvarstår ett avtryck av substanser som inte längre finns närvarande med en enda molekyl. Hur exakt detta minne fungerar är för svårt att förklara för lekmän eftersom det har med komplex kvantmekanik, vibrationer och djup intuition att göra. Och studier har visat att vatten med inducerat minne kan ha effekt på människor motsvarande placeboeffektens starka påverkan. Ingen rök utan eld! Notera att den alternativa fysiken ska ses som ett komplement, inte en motståndare, till den moderna kvantmekaniken.


Integrativ molekylärtriologi
Vi människor har ca 20000 gener uppbyggda av DNA. Sedan Watsons och Cricks beskrivning av vår arvsmassa har den molekylära biologin fullständigt exploderat som vetenskap. Dock står vi inför ytterligare ett paradigmskifte inom molekylärbiologin! I källare runtom i världen pågår intensiv forskning. Eller rättare sagt helande bön som visat sig ha oanade effekter. Genom en speciell mix av bön, meditation och sångliturgi har böneledare visat sig kunna ändra strukturen på DNA till triangulär form. På detta vis återförs arvsmassan till den struktur vi människor bar på innan reinkarnationen efter Atlantis glansdagar. Eftersom den helande bönen är så fridfull och energigivande är teorin sann.


Alternativ historia
Enligt den alternativa historian var jorden från begynnelsen endast vatten och mörker. Jordklotet vilade på en sköldpaddas rygg och ur ett ägg växte ett träd fram. I trädet bodde en enorm orm vars rörelser skälvde jorden och skapade dess berg och dalar. Ur en trumma trädde en syster och bror fram. Efter en vadslagning gifte de sig och började befolka jorden. En trollkarl vid namn Väinämöinen slog ned sin stav och ropade "You shall not pass!" till krigsguden Jahwe som ville låna trollkarlens toalett. Jahwes bror Oden blev ursinnig och dränkte jordens alla människor förutom en familj båtbyggare som fyllde en jätteflotte med djur. Odens halvmänskliga son Herkules hjälpte sedan torka jorden med en jättemopp.

Modern historieskildring ska inte ses som mera trovärdig än den alternativa, då varje generation människor förstår världen utifrån deras samtids narrativa strukturer och traditioner. Historia anno 2009 domineras av manliga, vita, antifeministiska forskare, drivna av västerländsk positivism och en övertro på en metodik befriad från subjektivitetens nyansberikande kvalitéer. Vi har alla våra egna sanningar och alla har lika rätt.


Precis som alternativmedicinska metoder borde integreras med den moderna skolmedicinen, borde alternativvetenskaperna integreras med de moderna vetenskaperna. Vi borde tänka utanför vår västerländska box och öppna oss för alternativ sanningssökan. Einstein själv sa att fantasin är viktigare än kunskap eftersom fantasin är obegränsad!

Andra bloggar om:

16 kommentarer:

Maria sa...

"Odens halvmänskliga son Herkules hjälpte sedan torka jorden med en jättemopp"

Hahaha! Me like :)

Zoltan sa...

Strålande inlägg!

Men, hur ska man skilja mellan seriöst nytänkande och tvättäkta flum?

Många av dagens vetenskapliga "sanningar" var ju kontroversiella på sin tid, om ens det...

FDanonym sa...

Zoltan: De var inte kontroversiella ur ett vetenskapligt perspektiv!!!

Zoltan sa...

FDanonym,

Oj vad du tar i.

Kolla upp hur den etablerade vetenskapliga eliten på sin tid mottog: kontinentaldrift, biologisk evolution, Big Bang, kvantmekanik... I många fall var upphovsmännen mycket tveksamma att alls publicera sig - gissa varför.

Är det kontroversiellt att vetenskap inte är annat än temporära hypoteser?

Pekka S sa...

Håller med Zoltan om att det har funnits många kontroversiella teorier som numera hålls för trovärdiga. Ett exempel är hypotesen om att magsår orsakades av bakterier. Det var väldigt få som trodde Warren och Marshall, men de visade sig ha rätt. Zoltan har andra bra exempel. Det finns även idag kontroversiella förklaringsmodeller som i framtiden kan komma att bekräftas empiriskt. Ett exempel är strängteorin.

Så till frågan hur man skiljer åt seriöst nytänkande och tvättäkta flum? Det finns faktorer som kan göra en extra misstänksam. Technicolor presenterade en utmärkt lista för ett tag sedan. Hypoteser som inte är (ens i teorin) falsifierbara bör man t ex inte ta på allvar. Hypoteser som kräver en större revidering av vår förståelse för naturlagarna ska man nog inte tro på utan vidare. Osv.

Zoltan sa...

Och så kan man roa sig med att lista stolpskott, mestadels tekniska: DDT, lobotomi, freon, asbest, kall fusion, etc...

Lätt att vara efterklok?

Undrar ofta vad framtida generationer kommer betrakta som barbariskt från vår tid...

Pekka S sa...

"Undrar ofta vad framtida generationer kommer betrakta som barbariskt från vår tid..."

Klart intressant att begrunda. Och jag misstänker att vi skulle kunna ha en lång diskussion om detta. Men det får bli i ett annat inlägg :)

Anders Hesselbom sa...

Lysande, Pekka! Tack!

calandrella sa...

"Eftersom den helande bönen är så fridfull och energigivande är teorin sann."
Ja, absolut, för att något ponerat har vissa egenskaper kan ju definitivt bevisa att det ponerade existerar. Eller... nej. LOL.

FDanonym sa...

Zoltan: Du slänger dig med floskler och påståenden - självaste definitionen på ovetenskap! Du fattar ju inte vad vetenskaplighet är. Dethär säger allt:
"Är det kontroversiellt att vetenskap inte är annat än temporära hypoteser?"

Göran sa...

Det du skriver om integrativ molekylärtriologi påminner mig det jag såg på vetenskapsmagasinet (tror jag att det var) att vårt sätt att leva faktiskt kan påverka våra gener.

Göran

Pekka S sa...

Vår sätt att leva kan påverka genuttrycken, dvs hur generna aktiveras eller stängs av. Detta kan även gå i arv och då pratar man om epigenetik. Men själva DNA-kodningen förändras inte.

Pekka S sa...

Jag misstänker att Zoltan uttryckte sig något förenklande. För jag tror att han har bra koll på vad vetenskap är. När han skrev "Är det kontroversiellt att vetenskap inte är annat än temporära hypoteser?" menade han troligtvis att vetenskapliga teorier alltid är tentativa. Inget är skrivet i sten och med tiden kommer majoriteten av teorierna att revideras i någon mån, alternativ förkastas.

Eller förstår jag dig fel Zoltan?

Göran sa...

Jag tycker ändå att det är intressant att vårt sätt att leva påverkar de efterkommande barnens gener.

Göran

Pekka S sa...

Visst är det intressant. Med all sannolikt har vi mycket spännande forskning att se fram emot.

Zoltan sa...

Pekka,

Visst förenklar jag. Utrymmet medger inget annat.

Och du visar att om man vill förstå, så förstår man, medan FDanonym visar att om man vill missförstå, så missförstår man...

FDanonym,

Förutom matematik och logik, vilka vetenskaper har presenterat "eviga sanningar"? Är inte en av (många) grunder för att något alls skall kvalificera som vetenskap att det både ska kunna förändras och förkastas?

Nu undrar jag om du själv vet vad vetenskap är, för du verkar ju betrakta det närmast religiöst och oantastligt. En helig ko.