onsdag 19 augusti 2009

Tuve Skånberg snubblar på egna citat

I Världen Idag argumenterar Tuve Skånberg för att forskning, enligt honom, pekar på att människan av naturen är religiös. Detta borde enligt honom göra livet jobbigt för oss ateister.

En bra kritik finns att läsa på bloggen Bunta ihop o slå ihjäl dem bara...

Skånberg citerar i sin artikel en studie med titeln Cognitive and neural foundations of religious belief. Han menar att studien visar att:

"Människans hjärna är skapad och förprogrammerad för religiösa upplevelser."

Men i studien kan man istället läsa:

"Our results are unique in demonstrating that specific components of religious belief are mediated by well-known brain networks, and support contemporary psychological theories that ground religious belief within evolutionary adaptive cognitive functions."

För att citera mig själv från i mars... De menar alltså att deras forskning stödjer nuvarande psykologiska teorier om att religiös tro är ett resultat av evolutionär anpassning. Ett naturligt resultat, dvs. Forskningen visade dessutom att de områden som aktiveras vid religiöst tänkande inte på något sätt är unika för denna uppgift. Istället handlar det om områden som redan används vid tolkning av andra människors känslor och intentioner. Inom filosofi och psykologi kallas denna typ av tolkning för Theory of Mind. Gud behandlades alltså av hjärnan som vilken människa som helst.

Alltså - Skånberg citerar ironiskt nog en studie som visar att religiöst tänkande bygger på andra funktioner, vilket betyder att hjärnan inte specifikt är förprogrammerad för religiöst tänkande. Den dubbla ironin ligger i att studien stödjer sig på evolutionsforskning, vilket borde störa evolutionsförnekaren Skånberg.

Det enda Skånberg kan trösta sig med är att hans artikel inte publicerades i en tidning som folk i allmänhet faktiskt läser...

Andra bloggar om:

10 kommentarer:

mrarboc sa...

Jag begriper mig inte på människor som Skånberg. Ljuger han medvetet (är det OK enligt hans gud?) eller är han helt enkelt oförmögen att förstå skriven text och därför hänvisar till en studie som säger precis tvärtemot vad han hävdar att den gör?

Pekka S sa...

Jag tror att anledningarna varierar. Vissa ljuger, vissa "tolkar" väldigt fritt och andra förstår inte (eller vill inte förstå) bättre. Vad som gäller för Skånberg vet jag inte. Misstänker dock att han själv inte läst studien han citerade. Kanske har han snappat upp det bristande argumentet på en kreationistisk eller apologitisk sajt...

zooey sa...

Problemet med Tuve Skånberg är att han faktiskt tycks rätt oförmögen till att läsa, tänka och skriva rationellt även när det är som mest påkallat. Han är redan djupt intrasslad i irrationella föreställningar som helt enkelt inte går ihop nånstans. Det är nog en baggis för honom att läsa en studie och sen snubbla på sina egna motsägelser. Jag tror han är så van att han inte märker att han snubblar... han har tränat ett helt liv på att vingla, snubbla och resa sig till fortsatt vinglande ;)

zooey sa...

Den här lilla kullerbyttan är också spännande. Titeln särskilt. "Den kristne vet att han tror, ateisten tror att han vet."
http://claphaminstitutet.se/2009/08/13/den-kristne-vet-vad-han-tror-ateisten-tror-att-han-vet/

Pekka S sa...

Bunta ihop... har analyserat den andra artikeln också. Claphammarna tillhör knappast Sveriges mest vassa tankesmedjor.

Terra sa...

Det har egentligen ingen betydelse om han har rätt eller inte. Att människan har en förmåga att bli religiös som är genetiskt betingad säger fortfarande inget om varken gudars existenser eller att religioner är lämpliga att leva efter.

Jag skulle kunna tänka mig att vi mycket väl har evolverat nån slags andlighetsbenägenhetsgen, som hjälpte oss hantera allt mer existensiella frågor i takt med att hjärnan växte och vi kunde ställa oss frågor som vi inte (ursprungligen) kunde besvara på det rationella sättet. Det finns inget ologiskt alls med det iaf.

Det vore nästan konstigt om vi inte har någon genetisk beskaffenhet för religion - med tanke på hur det alltid verkar ha funnits så länge vi kan observera att vi öht har en inre existensiell tankevärld som art. Kan vi utveckla anpassning för i jämförelse så moderna saker som gluten och laktos - torde detta vara betydligt rimligare.

Det sagt då - hänvisar jag till mitt första stycke åter.

Marcus B sa...

Claphaminstitutet är verkligen totalt inkompetenta. Det är intressant hur mer "seriösa" kristna bloggare till och med aktar sig för att nämna dem i allt för väna ordalag.

Terra: "Jag skulle kunna tänka mig att vi mycket väl har evolverat nån slags andlighetsbenägenhetsgen, som hjälpte oss hantera allt mer existensiella frågor i takt med att hjärnan växte och vi kunde ställa oss frågor som vi inte (ursprungligen) kunde besvara på det rationella sättet. Det finns inget ologiskt alls med det iaf.
"

Det finns teorier som talar om andlighet och tro på övernaturlighet som en evolutionär biprodukt av vår benägenhet att hitta kausala samband. De anser att just förståelsen för kausalitet har varit en grundläggande faktor för hur människan utvecklats till en "inteliligent" varelse. Ibland hittar vi helt enkelt samband där de inte finns och bygger upp en föreställningsvärld runt dessa. Men det finns ju även studier som visar att djur kan bli "vidskepliga", t.ex Skinners studie av duvor (1948).

Pekka S sa...

Fast Terra har rätt ändå i att en evolutionärt förvärvad andlighet inte säger något om guds eventuella existens, även om andligheten inte vore en biprodukt.

Daniel sa...

I abstract i den där studien står det att det finns tre huvudsakliga psykologiska "dimensioner" av religös tro och man menar att dessa handlar om uppfattningar om hur Gud funkar och hur religionen funkar.

Jag blir som ett frågetecken, jag tror nämligen att den i särklass viktigaste psykologiska dimensionen är hur religionen och dess riter upplevs.

Rent intellektuellt så är det här med doktriner och vad man tror om Gud viktigt men jag tror inte att de intellektuella bitarna är speciellt relevanta, religion handlar mer om känsla.

Så rent spontant så är jag skeptiskt till studien och än mer skeptisk till Skånberg förstås som inte ens fattar studien och ändå använder den. Sagolikt korkat.

Pekka S sa...

Daniel, jag tror att du har rätt i att religion i stor del handlar om känslorna som triggas av ritualer, böner, samhörighet, osv.