måndag 10 augusti 2009

Skeptips 10 Augusti

I SvD kan vi läsa en intressant artikel om hjärnans tendens att "lura" oss. Bl a presenteras forskning av Daniel Gilbert som visat att vi, utan att förstå det, tolkar dåtid och förutspår framtid utifrån de känslor, tankar och värderingar vi har i nuet. Pga detta förvränger vi omedvetet våra minnen och de framtidsscenarion vi målar upp blir ofta felaktiga. Gilberts bok Snubbla på lyckan är för övrigt mycket läsvärd.

Psykologförbundet i USA
har fastställt att det saknas belägg för att homosexualitet ska kunna "botas" med terapi. Mer om detta hos Technicolor.

Irland
har nu förbjudit hädelse mot religioner. Snacka om bakåtsträvare...

The Sun rapporterar att nya riktlinjer för alternativmedicin kan verka missledande istället för tvärtom.

Mats Reimer
har på sistone granskat vården i Östergötland (1, 2) och Skåne. Han har funnit att en hel del pseudovetenskap florerar i dessa landsting.

Dan Larhammar skriver i Dagen om att logik och rationalitet bör ses som varma snarare än kalla områden.

Ben Goldacre förklarar vad homeopati är och hur det sägs fungera. Samtidigt kan vi läsa att homeopater i Indien rustar upp mot svininfluensan (H1N1). Enligt en professor i homeopati fungerar metoden mot kolera, malaria, fågelinfluensa, m.m. Jo, just det...

Val Jones har startat en serie gällande grunderna i science-based medicine. I första inlägget behandlas trovärdighetsbedömning av källor.

Den australiensiska antivaccinationsrörelsen kommer att granskas efter en anmälan av landets skeptiker.

Läkemedelsbolaget Wyeth har skitit ytterligare i det blåa skåpet. Nu har det uppdagats att bolaget har betalat forskare för att skriva under som författare av artiklar de själva inte författat. På detta sätt har artiklarna sett opartiska ut när Wyeth i själva verket finansierat studierna. Upptäckter av detta slag är mycket beklagliga på många vis.

Will Heaven skriver att det brittiska kungahusets stöd av kvacksalveri är ett nationellt skämt.

Vad gör man med produkter som helt saknar effekt? Simulated Comic Product har en lösning.

Cracked tar sig an konspirationsteorier.

En skeptiker utmanade medlemmar från forumet Övernaturligt i Fokus på ett test som gick ut på att gissa en kvinnas förnamn. Ingen lyckades, många vägrade deltaga.

Lee Randolph förklarar varför interna, icke-verifierbara insikter oftast är kunskapsmässigt triviala. Detta gäller för militära beslut såväl som religiösa upplevelser.

Humanistbloggen har hittat en pastor som såg förra solförmörkelsen som ett tecken från Gud.

En "healer" menade att hon kunde behandla allt från cancer till AIDS med så kallad "Vit Tids Healing". Nu har dessa påståenden raderats från sajten. Det lär vara ett smart drag ifall hon vill slippa rättsliga åtgärder.

Mohamed Omar sjunker allt längre ner i soppan av irrationalitet. Han sympatiserar med konspirationsteorier om attacken mot WTC, han köper inte officiell historia om förintelsen, han menar att Iran är ett föredömsland, osv. Nu verkar han även stödja kreationismen och visa tvivel för evolutionsteorin.

Video:

Poddradio:

Andra bloggar om: , , , , ,

1 kommentar:

Terra sa...

Omar upphör aldrig att roa oss med sina djupdykningar i antiintellektualism.