måndag 10 augusti 2009

Det kritiska tänkandets motsatser

Personligen tycker jag att en kritiskt tänkande människa bör vara:

  1. Öppensinnad. Man bör alltid vara beredd att ändra sina åsikter, även i frågor där man har starka övertygelser. Man bör därmed vara öppen för ny information och nya tolkningar. Inga frågor bör ses som slutgiltigt besvarade (såvida det inte rör sig om logiska omöjligheter).
  2. Skeptisk. Även om man är öppensinnad bör man ha höga evidenskrav. Detta innebär att man inte ställer sig bakom någon uppfattning utan goda grunder. Tvärtom ska man vara beredd att reservera sitt ställningstagande och våga medge när man inte har svar.

Ovanstående punkter ska inte endast tillämpas på andras påståenden utan även på sina egna övertygelser. Man bör förhålla sig ödmjuk till sin förvärvade kunskap med insikt om att information och tolkningar kan förändras med tiden. Ingen sitter inne med alla fakta och ingen är oförmögen till logiska felslut, kognitiva bias och emotionella lockelser.

Idag stötte jag på ett blogginlägg som enligt mig går rakt emot allt som har med kritiskt tänkande att göra.

Såhär skriver bloggaren:

"Sedan vill jag säga en mycket viktig sak: Då du har Jesus är du inte längre någon sökare. Du kan inte likt Buddha säga att "jag söker fortfarande sanningen". Nej du har funnit Sanningen i Jesus Kristus.

Dessutom är det Jesus du ska tro på, inte på eventuella tvivel. Det verkar som om en del anser att det är normalt och "fint" och kanske till och med ödmjukt att tvivla, men det borde väl vara det mest normala för en troende att
tro!!"

Bloggaren i fråga sitter alltså inne med Sanningen med stort S. För honom har sökandet nått sin ände och tvivel förkastas till förmån för tro. Ett öppet och ödmjukt sinne är inget för honom.

Men bloggaren får givetvis ha värderingar av denna typ. Om han känner en trygghet i sin tro och tvivel kanske känns ångestladdat så får han gärna fortsätta på samma väg. Men för min egen del vore en sådan inställning oerhört svår att anamma.

Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Ingemar sa...

Mycket bra skrivet! Samhällsdebatten skulle bli betydligt mer fruktsam om den i större utsträckning kännetecknades av kritiskt tänkande.

Det är tyvärr alltför vanligt att man i olika debatter låser sig fast i sin egen självsäkerhet och vägrar vara öppen för att meningsmotståndaren kan ha en poäng.

Själv försöker jag i min lärargärning uppmuntra eleverna till kritiskt tänkande, men det är inte alltid så lätt...

Pekka S sa...

Vi är troligtvis inte kritiska tänkare till vår natur - i alla fall inte fullt ut. Och därmed lär det ibland vara svårt att motivera folk till skepticism och självkritik. Som lärare måste man nog vara både kreativ och entusiasmerande för att kunna nå fram till vissa.