torsdag 6 augusti 2009

Amalgam ofarligt enligt FDA

I Sverige har kvicksilver nyligen förbjudits t ex inom tandvården. Intresseorganisationer som t ex Tandvårdsskadeförbundet menar att amalgamfyllningar orsakar allt från kronisk trötthet till fibromyalgi.

Men vad säger forskningen? Nyligen gjorde amerikanska FDA (Food and Drug Administration) en systematisk översikt över de bästa studier som gjorts gällande amalgam och eventuella hälsoeffekt. Man kom fram till att det inte finns några signifikanta risker att tala om.

"The best available scientific evidence supports the conclusion that patients with dental amalgam fillings are not at risk for mercury-associated adverse health effects."
...
"The FDA released its review of 200 scientific studies that found no risk to adults or children over 6 from the fillings."

Jag kan dock med stor säkerhet garantera att Tandvårdsskadeförbundet inte kommer att ändra sin åsikt utifrån vetenskapliga slutsatser som denna. Men FDAs undersökning har inte behandlats på deras hemsida ännu så helt säker kan jag ju inte vara.

Andra bloggar om:

2 kommentarer:

AT sa...

Nu finns det ett mycket gott skäl att förbjuda amalam, även om det är ofarligt när det väl kommit in i munnen. Tandläkarmottagningar var förr en av de största källorna till utsläpp av kvicksilver i naturen, något som är bevisligen farligt. (Idag är krematorier en stor källa av samma orsak...) Att det sedan är ofarligt när det väl är på plats är en annan sak.

Pekka S sa...

Du har givetvis rätt AT. Av miljöskäl är det givetvis bra att vi minskar ner på kvicksilveranvändningen.