torsdag 23 juli 2009

Hur man svarar man på barns frågor, del 2.

För ett par veckor sedan frågade jag hur man skulle svara på vissa av barnens mer knepiga frågor. Tanken var att frågorna ställdes av barn mellan 5-7 års ålder.

Här är några egna försök till svar. Kommentera gärna.

Finns Gud?
Det vet jag inte. Det finns många som tror att Gud finns, men det finns också många som inte tror det. Svaret beror mycket på vem eller vad man menar att Gud är. Frågan är också hur man ska kolla om Gud finns eller inte.
(Något som kan vara svårt att förklara är att man egentligen måste definiera Gud innan man ens kan fundera kring dennes existens.)

Vad/vem är Gud?
Det vet jag inte heller. Olika människor har olika svar. Vissa tror att Gud ser ut som en människa. Andra menar att Gud ser ut som ett djur. Vissa anser att man inte kan se Gud och att man inte kan veta hur han är. Jag vet inte vem som har rätt eller fel.

Tror du att Gud finns?
Jag vet inte om Gud finns och det finns som sagt många olika svar på hurdan Gud kan vara. Men jag tror inte på några av de förklaringarna. Gud kan ju finnas ändå, men just nu tror jag inte det.

Vem är Jesus?
Många tror att det för länge sedan, 2000 år sedan, fanns en man som hette Jesus. De tror att Jesus hade magiska krafter och att han kunde trolla på riktigt. Många tror att han är Guds son/pojke. Det är svårt att veta ifall Jesus verkligen hade magiska krafter eller om det bara är en saga.

Vem är Muhammed?
Många tror att Muhammed för länge sedan träffade en ängel. Ängeln berättade för Muhammed om hur Gud var och gav honom regler som han skulle följa. Det är svårt att veta ifall Muhammed verkligen träffade en ängel eller om det bara är en saga.

Finns spöken?
Det tror jag inte. Jag har nu levt i över 30 år utan att någonsin ha sett ett spöke. Spöken finns nog bara i böcker och filmer.

Är människor djur?
Ja, människor är också djur. Man skulle kunna kalla oss för människodjur. På många sätt är vi människor väldigt lika andra djur, t ex aporna. Precis som vi människor har aporna huvud, armar, ben, rygg, mage, rumpa, snopp, bröst, ögon, öron, munnar, osv. Men alla djur är samtidigt annorlunda och vi människor är på många sätt annorlunda än andra djur.

Vad händer när man dör?
Det vet jag inte riktigt. Många tror att man fortsätter att leva någon annanstans efter att man har dött här på Jorden. Andra tror att det bara blir svart när vi dör och sedan händer ingenting.

Vad är evolutionen?
Alla djur och växter får ju barn och att dessa barn blir lite annorlunda än sina föräldrar. T ex kan du som vuxen bli snabbare eller starkare än jag. Evolutionen betyder att djur och växter med tiden blir lite annorlunda.

Varför tror vissa människor annorlunda? Varför tror andra på Gud om du inte gör det? Varför tror de på spöken? Osv.
Alla människor tänker inte likadant och de lever olika slags liv. Vissa tror kanske att de någon gång har sett spöken eller Gud, medan andra inte har gjort det. Någon har kanske varit i skogen och sett något som de tror är ett spöke, medan någon annan sett att det bara var en uggla. Någon annan kanske tror att de sett en uggla medan någon annan sett att det var ett spöke istället. Men hittills har ingen kunnat visa för mig att spöken finns.

---

Det är enligt mig väldigt svårt att svara på frågorna här ovan just för målgruppen 5-7 år (eller ännu yngre). Det svåra är att förenkla utan att samtidigt förvränga frågeställningen och de potentiella svaren.

T ex i frågan om Guds existens finns det så många tankeskolor och man vill kanske inte att barnen ska behöva ärva den klichéartade bilden av en antropomorf, skäggig gubbe på ett moln. Men hur förmedlar man t ex de mystiska skolornas bild (eller icke-bild) av gud som något fullständigt ofatt- och obeskrivbart. Denna skola är trots allt viktig både ur ett historiskt och modernt perspektiv. Det är givetvis lättare att för ett barn att ta åt sig en bild av en skäggig gubbe, men gör vi barnen en tjänst eller björntjänst genom att förenkla frågan i en så tidig ålder?

Sedan kan man fråga sig hur man bäst förmedlar en rättvis, men förenklad bild av Jesus? Magi och krafter är ju något som barn förstår sig på i viss mån. Men de skulle bli förbryllade om man försökte förklara att Jesus är en del av en enhetlig treenighet. Det är knappt man som vuxen förstår vad det betyder.

Huruvida spöken existerar eller inte är heller ingen okomplicerad fråga. Här kommer vi in på metafysiska entiteter såsom "anden" och "själen" och på vilket sätt något icke-fysiskt skulle kunna interagera med vår fysiska värld. Vad som händer efter döden på sätt och vis en relaterad fråga där funderingar kring ande/själ kommer in. Dessutom kan det vara svårt att förklara hjärnans roll för medvetandet / subjektet.

Evolutionen är givetvis svår att förklara i och med att man måste försöka greppa hur små ärvbara förändringar kan ge stora effekter på en närmast ofattbart lång tidsskala. Man ska nog vänta med att förklara att evolutionen innebär förändringar i frekvensen av alleler (genvarianter) över tid.

Kan tänka mig att det är betydligt lättare att hitta en konstruktiv nivå för äldre barn.

Andra bloggar om:

6 kommentarer:

Annelie sa...

Jag tycker att dina svar var väldigt bra, neutrala och ärliga som på samma gång många gånger räcker för en 5-7-åring.
Jag hade nog svarat ungefär likadant som du på alltihop, förutom på Jesus. Jag tror att jag nog bara hade svarat att det finns berättelser om honom som en välvillig människa för länge sen (och utelämnat trolleriet), men det hänger väl kanske lite ihop med vilken definition jag har "valt" att sätta på Gud. Om Gud inte är en "gubbe" utan godhet så blir Jesus som guds son snarare ett förmänskligande av godhet eller en förebild för människan. Därför tycker jag att "trolleriet" är mindre viktigt, men det hänger väl kanske mest ihop med min personliga tro. Jag tror i vilket fall som helst inte att min version heller varken hade hämmat eller styrt barnet i någon riktning.

Berättelser eller sagor, vad man nu vill kalla de bibliska berättelserna, räcker långt som förklaringar för barn. Så är det ju även för "äldre" barn i skolan, tex i 10-årsåldern. Man vill ju inte att de ska grubbla för mycket. Det är tillräckligt många input för barn som det är idag. ;)

Pekka S sa...

Hur man väljer att tackla frågor gällande Gud eller Jesus beror nog mycket på vilka gudsbilder man själv bär på. (Jag själv bär mest på andra människors bilder...) Men jag tycker att en fokusering på Jesus som en snäll människa kan vara vettigt och avdramatiserande. Då behöver man inte dra in det övernaturliga i det hela. När det gäller Gud är det nog svårare. Förstår barn ifall man säger att "Gud är godhet"?

Sedan sympatiserar jag med att barn har mycket att grubbla på och att man kanske inte ska belasta dem allt för hårt. Jag hade troligtvis inte försökt problematisera (eller väcka tankar kring) frågorna jag tagit upp ifall barnen själva inte visar stort intresse. Frågorna kan gott vänta. Men om intresset verkligen finns så ska man nog inte servera överförenklade eller avvikande svar i syfte att avlasta deras hjärnor. Vill de grubbla så ska de givetvis få det.

Tack för feedback!

svartanova sa...

Jag kunde inte låta bli att skriva ner mina tankar. ,) Egentligen visste du kanske redan vad jag tycker. :)

Hoppas ni har det bra!

Pekka S sa...

Nja, så bra koll har jag inte på dina tankar. Så det var intressant med lite "insider information". :)

matione sa...

Jag skulle nog inte använda ordet saga om Muhammeds påstådda uppenbarelser. Det finns historiska belägg för att Muhammed har funnits, och att han påstod att han fick uppenbarelser. Frågan är om han talade sanning, ljög, eller möjligen var sinnessjuk eller knarkade.

Pekka S sa...

Jag använde ordet "saga" eftersom barn förstår sig på det. Inte heller berättelsen om Jesus är en saga i strikt mening, men jag försökte förmedla att den inte nödvändigtvis är helt sanningsenligt.