lördag 27 juni 2009

Säg JA till vaccinationer!

I Aftonbladet kan vi idag läsa en debattartikel av Stefan Whilde där han i princip argumenterar han emot vaccination av barn.

Whildes uppfattning verkar i första hand bygga på personliga erfarenheter av påstådda vaccinationsskador. Och det är inte omöjligt att det i hans bekantskapskrets finns individer som fått biverkningar av vaccinationer. Sådant förekommer trots allt, även om bieffekterna mycket sällan är allvarliga.

Det Whilde missar är att vaccinationernas positiva effekter vida överskrider riskerna. För vad har vi att vänta ifall föräldrar plötsligt slutar vaccinera sina barn? Då kommer vi att återse mässling, rödahund, kikhosta och kanske till och med polio igen. Och de sjukdomarnas återkomst vore långt värre och betydligt vanligare än de få biverkningar av vaccinationer som vi ser idag.

Mässling, kikhosta och polio är smittor som kan leda till kroniska skador och till och med döden. För de som tvivlar ber jag er läsa om Dana McCafferys tragedi. Dana dog bara ett par månader gammal av kikhosta p g a den låga vaccinationsgraden i hennes samhälle. Det vi måste förstå är att vaccination inte endast är ett skydd för ens egna barn utan även andras. Om många är vaccinerade kan smittorna inte spridas (ens till de ovaccinerade) eftersom man uppnår något som kallas herd immunity. Vissa barn kan inte vaccineras p g a av medicinska skäl och då är det extra viktigt att barnen runtomkring är vaccinerade. Ju färre som vaccineras desto större är risken för smittospridning och desto värre blir konsekvenserna.

Varje år dör fortfarande 600000 människor en hemsk död p g a kikhosta, de flesta av dem barn. 350000 dör årligen från mässlingen och denna "låga" siffra beror i stor grad på vaccinationer. De senaste 150 åren har 200 miljoner dött av smittan. Återigen är barnen främst drabbade.

Whilde menar att föräldrar ska läsa på om vacciner innan de låter vaccinera sina barn. Det låter som ett vettigt råd, men samtidigt ska man inte underskatta svårigheten i att finna relevant information. Det kan även vara mycket svårt att veta hur olika informationskällor ska vägas mot varandra. Personliga berättelser (anekdoter) är t ex känslomässigt mycket mer effektfulla än statistik eller medicinsk facklitteratur. Dock är det statistiken och forskningen i stort som kan ge oss den bästa bilden av verkligheten. Men det finns alltså en stor risk att man i stället låter de känslotriggande anekdoterna väga tyngst. Detta verkar gälla för sådana som Whilde.

Mitt råd är att man istället talar med sin läkare i första hand. Läkaren har en flerårig medicinsk utbildning och är därmed den individ med bästa kännedom om hur vacciner fungerar och vilka de eventuella biverkningarna kan vara. Ska man på egen hand forska i ämnet bör man lägga störst vikt vid stora statistiska studier och de rekommendationer man finner hos organisationer som WHO, CDC, Läkemedelsverket, osv.

Slutsatsen utifrån forskningen och vaccinernas historia bör vara uppenbar. Vaccinerna tillhör det medicinska fältets största och mest betydelsefulla uppfinningar. Miljoner och åter miljoner människor har räddats till liv och bättre hälsa tack vare dessa upptäckter.

Säg alltså JA till vaccination av era barn. Var tacksamma för att de lever i en tid och ett samhälle där denna gåva erbjuds.

Andra bloggar: Mad World, Daniel Scythe, Tankebrott, Terra Incognita, Technicolor

Mer läsning:

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Technicolor sa...

Jag blir så arg! Vaccinationsmotstånd har trots allt en body count (http://www.jennymccarthybodycount.com/) och jag tycker att det är helt förbluffande att man kan strunta i den vetenskapliga konsensus som finns inom detta område och riskera att utsätta sitt och andras barn för farliga sjukdomar som dödat ohyggliga mängder människor.

Jag kan tipsa om att Whilde också skrivit en artikel vid namn "Socialstyrelsen erbjuder en säker död" på någon form av onlinetidning (http://www.blaskan.nu/blaskan/Nummer37/Stefan_Whilde/socialstyrelsen_erbjuder_saker_dod.html). Här förtydligar han att vacciner orsakar MS, Allergier, astma, diabetes, polio, influensa, difteri, stelkramp, mässling, hjärninflammation, kronisk ledgångsreumatism, autism, Parkinsons sjukdom och plötslig spädbarnsdöd.