måndag 4 maj 2009

Vi har fri vilja!

Omröstningen om den fria viljans existens är nu avslutad. På 90 dagar har jag fått in 102 röster, vilket är mer än jag förväntade mig. Tack till alla som röstade!

50 (49%) röstade för att vi har fri vilja.
40 (39%) röstade emot.
12 (12%) visste inte.

Jag är lite förvånad över det stora antal som röstat emot den fria viljan. Dock är jag medveten om att bloggens läsare inte lär utgöra en representativ bild av befolkningen i stort. En väl utförd opinionsundersökning hade troligtvis resulterat i betydligt färre Nej-röster.

Men nu vet jag hur bloggbesökarna tycker i alla fall. Det finns åtminstone 62 personer som jag måste konvertera till den rätta läran! :)

Andra bloggar om:

6 kommentarer:

Daniel sa...

Det råder förstås stor oenighet om vad fri vilja kan tänkas vara men jag gillar ett förslag på wikipedia:

"Med människans fria vilja menas att hennes blotta förnuft i viss utsträckning styr hennes handlingar – oberoende av naturliga och övernaturliga faktorer"

Ditt argument mot en sådan fri vilja är att det går inte att göra något som bryter mot den fysiska orsakskedjan.

Detta säger du som om du förstod hur den fysiska orsakskedjan funkar. Det får du gärna förklara.

Pekka S sa...

Det är inte en sådan form av fri vilja jag argumenterar emot. Det jag är skeptisk till är en så kallad "kontrakausal" fri vilja. Läs mer här.

Mattias sa...

Å andra sidan är en sådan här omröstning meningslös om vi ändå inte är fria att rösta som vi vill. ;)

Pekka S sa...

Nja, meningslös och meningslös. Jag måste ju åsiktkontrollera mina undersåtar då och då. :)

Daniel sa...

Hmm.. jag gillar inte beskrivningen "contra causal free will", är det en etablerad beskrivning? När jag söker på det får jag en massa träffar på främst naturalistsajter.

Jag undrar om inte beskrivningen bygger på ett visst missförstånd.

För er naturalister är det ju religion att det finns en objektiv fysisk orsakskedja (helt opåverkad av subjektiva faktorer). Ni definierar bort den fria viljan redan i grundantagandet om hur världen funkar.

Från ett naturalistiskt perspektiv så blir det "contra casual" om någon säger att den fria viljan står utanför den objektiva orsakskedjan.

Men för någon som tror på fri vilja så borde det finnas en skepsis mot att det finns en objektiv orsakskedja. Man borde ju tänka sig att den fria viljan är en essentiell del av orsakskedjan, i så fall är den fria viljan i högsta grad causal och inte contra causal.

Men men, hur det ska beskrivas kanske är av underordnad betydelse.

För mig är det i alla fall så att slutsatsen att vi inte har en fri vilja absolut följer av antagandet att det finns en objektiv orsakskedja. Så för min del behöver du visa att det finns en objektiv orsakskedja, det tvivlar jag förstås på, vilket alla riktiga skeptiker borde göra.

Pekka S sa...

Det är möjligt att begreppet "kontrakausal" främst används av naturalister, men det är nog främst för att beskriva en speciell form av fri vilja. Mera etablerat är begreppet libertariansk fri vilja (libertarian free will). Sök på detta så hittar du troligtvis massor att läsa. Jag tror att du finner att vi inte har missuppfattat denna position, som beskriver den fria viljan som just kontrakausal (men kanske med andra ord).

Några sökträffar:
Sve WikipediaEng WikipediaTheopediaCARM